הנפקה


להלן מספר דגשים בנושא הנפקה לציבור, יודגש כי הנפקה הוא הליך מסובך, הכולל מורכבויות רבות הן בצד העסקי והן בצד המשפטי. לכן לצורך קבלת מידע בנושא הנפקות חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום – עורך דין לענייני חברות.

מה זה הנפקה? בקצרה, הנפקה היא הצעה של ניירות ערך (למשל מניות או אגרות חוב) של החברה לציבור, באופן כללי, חברות אשר מבצעות הנפקה ראשונה הופכות מחברה פרטית לחברה ציבורית (למידע נוסף ראו חברה ציבורית).

למה חברות מחליטות לצאת להנפקה?

טרם החלטה על יציאה להנפקה חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע.

הלן מספר סיבות בולטות שמובילות חברות לצאת להנפקה:

  • גיוס הון – אחת הסיבות המרכזיות לצאת להנפקה היא לצורך גיוס הון גדול. ההון שהחברה מגייסת בהנפקה של מניות אינו דורש ממנה להחזיר כספים. אלטרנטיבת הגיוס תמיד נבחנת מול החלופות – מה התנאים שהחברה יכולה לקבל למשל ממשקיע פרטי או מחברת אשראי או מבנק, פעמים רבות כמות ההון שניתן לגייס מהציבור גדולה יותר בהשוואה לחלופות, כך גם מידת המערבות של המלווים או המשקיעים הבודדים בחברה בתמורה להשקעה/הלוואה עשויה להיות גדולה יותר בהשוואה לגיוס הון מהציבור.
  • סחירות המניות – הנפקה הופכת את המניות של החברה לסחירות בבורסה, כך בעלי המניות יכולים לממש את ההחזקות שלהם בחברה ולמכור אותם לציבור.
  • מוניטין – שיפור מוניטין או תדמית – חברה שהופכת לחברה ציבורית משפרת את תדמיתה, בדרך כל לחברות ציבוריות נתפסות, מבחינה פסיכולוגיות, כחברות מצליחות יותר.

מה החסרונות בהנפקה?

להנפקה יש לא מעט חסרונות, להלן מספר חסרונות בולטים:

  • כפיפות לרגולציה ופרסום מידע – חברה שהחליטה לצאת בהנפקה ולהפוך מחברה פרטית לציבורית מכפיפה עצמה לרגולציה רבה, לרבות החלה של חוק ניירות ערך. לאחר הנפקה החברה נדרשת לבצע הליכי גילוי מתמיד של מידע, להגיש דיווחים לבורסה ועוד. החברה, בעלי השליטה בה ונושאי המשרה בחברה מגדלים את החשיפה המשפטית שלהם, כאשר הביקורת הפנימית והציבורית עליהם עולה.
  • הגדלת מערבות של צדדי ג' וסיכון להשתלטות על החברה של המשקיעים – אחת הסיבות הנוספות לכך שחברות רבות מעדיפות לא לצאת בנפקה, היא שמירה על ההחזקות בחברה, על מבנה החברה ועל היכולת להשפיע על התנהלותה השוטפת. לחברות ציבוריות מצטרפים כמות גדולה של משקיעים, בעלי אינטרסים שונים מאלו של בעלי השליטה בחברה.
  • עלות הנפקה וסיכון לכישלון – הנפקה היא הליך יקר, לצורך הפקת התשקיף הוצאת חוות דעת חשבוניות, משפטיות וביצוע בדיקות נוספות, על החברה להשקיע סכום כספי לא מבוטל, מעבר לכך גם אם החברה תצא להנפקה, קיים סיכוי כי ההליך ייכשל והחברה לא תצליח לגייס את ההון הדרוש.
  • מוניטין – שיפור מוניטין או תדמית – חברה שהופכת לחברה ציבורית משפרת את תדמיתה, בדרך כל לחברות ציבוריות נתפסות, מבחינה פסיכולוגיות, כחברות מצליחות יותר.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.