תשקיף


מה זה תשקיף? בקצרה ובאופן חלקי בלבד, תשקיף הוא מסמך המתאר בפרוטרוט את התאגיד אשר מנפיק את ניירות הערך שלו לציבור, על סמך האמור בתשקיף הציבור מחליט האם כדאי לרכוש את ניירות הערך המוצעים. התשקיף מוכן על-ידי החברה ויועציה, לפני הנפקת ניירות ערך של החברה לציבור (הנפקה לציבור). טיוטת התשקיף מועברת לבדיקה של הרשות לניירות ערך.

איזה מידע נמצא בתשקיף? המידע שצריך להיות כלול בתשקיף הוא רב (להרחבה ראו חוק החברות, חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך), כלל התשקיף מתייחס להיבטים כלכליים, עסקיים, משפטיים, אנושיים וטכנולוגים. בין יתר פרטיו עליו לכלול: תיאור המניות, זכויות מיוחדות, גורמים המשפיעים על העסק, חובות התאגיד, וכל פרט אשר עשוי להיות חשוב למשקיע הסביר.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.