בעל מניות


מיהו בעל מניות בחברה?

חוק החברות מבחין בין בעל מניות בחברה פרטית לבין בעל מניות בחברה ציבורית, להלן ההוראות המגדירות מיהו בעל מניות בחוק החברות, את הוראות אלו יש לקרוא לצד יתר הוראות החוק והפסיקה:

  • בעל מניות חברה פרטית – לפי חוק החברות בעל מניות בחברה פרטית הוא מי שנרשם כבעל מניות במרשם בעלי המניות או מי שאוחז בשטר מניה.
  • בעל מניות בחברה ציבורית – לפי חוק החברות בעל מניות בחברה ציבורית: 1) מי שלזכותו נרשמה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים. 2) מי רשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות ומי שאוחז בשטר מניה.

בעלי המניות הם חברי האסיפה הכללית, ככאלו הם משתתפים בהצבעות מסוגים שונים, בכפוף למגבלות הדין.

הקמת חברות, הקצאת מניות, העברת מניות, ליווי משפטי שוטף בכל הנושאים הקשורים לחברה מתבצע על-ידי עורך דין מומחה בתחום – עורך דין לחברות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי ללא קבלת חוות דעת של עו"ד.