מס רכישה


מה זה מס רכישה?

מס רכישה מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).

לפי החוק מס הרכישה מוטל על כל מי שקונה זכות במקרקעין, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, למשל במסגרת חתימה על הסכם לרכישת דירה. שיעור המס נקבע בהוראות החוק ובתקנותיו.

שיעור המס תלו, בין היתר, בסוג המכירה והמקרקעין ובמספר יחידות המקרקעין שבבעלות הרוכש. למשל מי שרוכש דירת מגורים וזו דירתו היחידה יכול לקבל פטור מסוים בנוגע למס הרכישה ולעיתים הוא אף לא יהיה זקוק לשלם מס כלשהו (נכון למועד זה).

לצורך בירור גובה מס הרכישה חשוב להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי ללא קבלת חוות דעת של עו"ד.