ארכיון חודשי: ספטמבר 2015

שינוי שם לחברה

איך אפשר לשנות שם לחברה?

להלן מספר נקודות בנוגע לשינוי שם של החברה.

שם החברה נקבע עם הקמת החברה בעת רישומה (רישום חברה).

מי שמבקש לבצע שינוי שם לחברה יוכל לבצע תא השינוי בהתאם למגבלות הדין.

פרוצדורלית הליך שינוי שם החברה מתבצע מול רשם החברות ולכן על-מנת לבצע שינוי שם של חברה יש להגיש בקשה לרשם החברות.

מה התנאים לשינוי שם החברה? שינוי השם יבוצע בכפוף לאישורו על-ידי רשם החברות. הרשם יאשר את השם המבוקש בכפוף להוראות הדין ובלבד שאין בשם המוצע כדי להטעות ו/או השם המוצע אינו מהווה סימן מסחר ו/או שהשם החדש לא פגוע בתקנת הציבור ו/או ברגשות הציבור ועוד. חברה אשר רשומה כחברה מפרת חוק לא יכולה לשנות את שמה.

הבקשה צריכה להיות מוגשת על-ידי נושא משרה, כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות.

בקשה לשינוי שם יש להגיש בטופס ספציפי (טופס בקשה לשינוי שם). הבקשה צריכה להיות מוגשת בטופס מקורי בלבד.

בקשה לרישום כוללת בין היתר את הפרטים הבאים: שם החברה הקיים, שם החברה המבוקש וכן אפשרויות לשמות נוספים (אם לחברה יש גם שם בשפה האנגלית אז השמות המוצעים צריכים להיות גם בשפה האנגלית), תצהיר של נושא משרה בחברה ותאריך קבלת ההחלטה.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון

שינוי בהרכב הדירקטוריון

חברה העורכת שינוי בהרכב הדירקטוריון (מועצת המנהלים של החברה) נדרשת לדווח על כך לרשם החברות.

לפי חוק החברות, שינוי בעלי מניות בחברה, כגון הוספת דירקטור או הסרה של דירקטור, מחייבת דיווח לרשם החברות. את הדיווח יש להגיש לרשם החברות תוך 14 ימים ממועד השינוי.

לצורך הגשת הדיווח יש למלא טופס דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון (נוסח לדוגמה מצוי באתר של רשם החברות.

בטופס שינוי הרכב הדירקטוריון יש למלא את הפרטים הבאים:

  1. פרטים בנוגע לחברה – פרטי החברה הכוללים את שם החברה, מספר הח.פ שלה, כתובת החברה ומספר הטלפון של החברה.
  2. פרטי הדירקטורים – פרטי הדירקטורים שמונו או שחדלו לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ומועד התחלה או הפסקת כהונתם.
  3. אימות חתימה על-ידי עו"ד – פרטים מלאים של מדווח הבקשה (נושא משרה לפי סעיף 39 לחוק החברות), חתימתו ואימות חתימתו על-ידי עורך דין.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.