דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון


שינוי בהרכב הדירקטוריון

חברה העורכת שינוי בהרכב הדירקטוריון (מועצת המנהלים של החברה) נדרשת לדווח על כך לרשם החברות.

לפי חוק החברות, שינוי בעלי מניות בחברה, כגון הוספת דירקטור או הסרה של דירקטור, מחייבת דיווח לרשם החברות. את הדיווח יש להגיש לרשם החברות תוך 14 ימים ממועד השינוי.

לצורך הגשת הדיווח יש למלא טופס דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון (נוסח לדוגמה מצוי באתר של רשם החברות.

בטופס שינוי הרכב הדירקטוריון יש למלא את הפרטים הבאים:

  1. פרטים בנוגע לחברה – פרטי החברה הכוללים את שם החברה, מספר הח.פ שלה, כתובת החברה ומספר הטלפון של החברה.
  2. פרטי הדירקטורים – פרטי הדירקטורים שמונו או שחדלו לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ומועד התחלה או הפסקת כהונתם.
  3. אימות חתימה על-ידי עו"ד – פרטים מלאים של מדווח הבקשה (נושא משרה לפי סעיף 39 לחוק החברות), חתימתו ואימות חתימתו על-ידי עורך דין.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.