שינוי שם לחברה


איך אפשר לשנות שם לחברה?

להלן מספר נקודות בנוגע לשינוי שם של החברה.

שם החברה נקבע עם הקמת החברה בעת רישומה (רישום חברה).

מי שמבקש לבצע שינוי שם לחברה יוכל לבצע תא השינוי בהתאם למגבלות הדין.

פרוצדורלית הליך שינוי שם החברה מתבצע מול רשם החברות ולכן על-מנת לבצע שינוי שם של חברה יש להגיש בקשה לרשם החברות.

מה התנאים לשינוי שם החברה? שינוי השם יבוצע בכפוף לאישורו על-ידי רשם החברות. הרשם יאשר את השם המבוקש בכפוף להוראות הדין ובלבד שאין בשם המוצע כדי להטעות ו/או השם המוצע אינו מהווה סימן מסחר ו/או שהשם החדש לא פגוע בתקנת הציבור ו/או ברגשות הציבור ועוד. חברה אשר רשומה כחברה מפרת חוק לא יכולה לשנות את שמה.

הבקשה צריכה להיות מוגשת על-ידי נושא משרה, כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות.

בקשה לשינוי שם יש להגיש בטופס ספציפי (טופס בקשה לשינוי שם). הבקשה צריכה להיות מוגשת בטופס מקורי בלבד.

בקשה לרישום כוללת בין היתר את הפרטים הבאים: שם החברה הקיים, שם החברה המבוקש וכן אפשרויות לשמות נוספים (אם לחברה יש גם שם בשפה האנגלית אז השמות המוצעים צריכים להיות גם בשפה האנגלית), תצהיר של נושא משרה בחברה ותאריך קבלת ההחלטה.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.