חוזה עבודה


מה זה חוזה עבודה? התקשרות בין צדדים (עובד למעביד), בכתב או בע"פ, בה הצדדים מסכימים על תנאי ההתקשרות בנוגע לזכויות והחובות שלהם בקשר ליחסי העובדה.

הסכם עבודה הוא מסמך חשוב לעובד ולמעביד, המכיל לא מעט סוגיות משפטיות. ההמלצה לעובד ולמעביד היא לחתום על הסכם עבודה לפני תחילת עבודתו של העובד. כמו כן טרם התקשרות בחוזה יש להתייעץ עם עורך דין.

להלן מספר סעיפים ונושאים נפוצים בהסכמי עבודה: הצהרות הצדדים, הגדרת העבודה, תקפות העבודה וזמני עבודה, שמירה על סודיות (חוזה סודיות) ואי תחרות, התייחסות לקניין רוחני, קביעת ממונים, גובה השכר ואופן תשלומו (לרבות, תנאי זכאות לבונוסים, אופציות, הטבות, הפרשות לקרנות פנסיה והשתלמות), התייחסות לימי חופשה, מחלה ודמי הבראה, תנאים לביטול ההסכם, התייחסות לפיצויי פיטורים ועוד.

אופציות – ברוב חברות הסטארטאפ וגם בחברות הייטק ותיקות, חלק מהתמורה לעובדים ולנותני השירותים מחולקת באמצעות אופציות, במסגרת זו חותמים הצדדים על הסכם אופציות או כתב הענקה, אשר מסדיר ביחד עם תוכנית האופציות (במידה וקיימת) את סכום האופציות והתנאים למימושן.

יודגש כי בעת ניסוח הסכם העבודה יש לתת את הדעת לכל אחד מהסעיפים. לצורך הכנת הסכם עבודה או בדיקתו יש להתייעץ עם עורך דין לחוזים.

האמור לעיל אינו ייעוץ משפטי ואסור להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.