זכות יוצרים


מה זה זכות יוצרים?

בקצרה יצוין כי זכות יוצרים היא חלק מזכויות הקניין הרוחני, זכות היוצרים מורכבת מזכות כלכלית  – להחליט באיזה אופן ניתן לעשות שימוש בזכותו ולהפיק ממנה תועלת – ומזכות מוסרית – הזכות שהיצירה תיקרא על שמו של היוצר ולא יוטל בה פגם שלא מרצונו (למידע נוסף יש לעיין בחוק זכויות יוצרים, בתקנותיו ובפסיקה המתעדכנת מעת לעת).

לפי חוק זכויות יוצרים, זכות יוצרים מוגדרת כזכות הבלעדית לעשות ביצירה או בחלק מהותי ממנה, פעולה (או יותר) כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה: (1) העתקה של היצירה – העתקת היצירה כוללת עשיית עותק של היצירה בכל צורה מוחשית ובכלל זה אחסון של היצירה באמצעי אלקטרוני או טכנולגי אחר, עשיית עותק תלת ממד של יצרה דו ממדית, עשיית עותק דו ממדי של יצירה תלת ממדית, העתקה אירעת של היצירה (2) פרסום של היצירה – לגבי יצירה שלא פורסמה (כמוגדר בחוק זכויות יוצרים) (3) ביצוע פומבי של יצירה הכולל השמעתה או הצגתה בציבור במישרין ו/או באמצעות מכשיר – לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט; (4)  שידור של היצירה (העברה קווית או אלחוטית, של צלילים, מראות או שילוב של צלילים ומראות, הכלולים ביצירה, לציבור)  – לגבי כל סוגי היצירות; (5) העמדת היצירה לרשות הציבור (העמדה של יצירה לרשות הציבור היא עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי בחירתם) – לגבי כל סוגי היצירות; (6) עשיית יצירה נגזרת – יצירה נגזרת היא עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד-  ועשיית הפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5) ביצירה הנגזרת כאמור – לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית; (7) השכרה של היצירה כאמור בסעיף 17 לחוק זכויות יוצרים– לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.