פתיחת תיק הוצאה לפעול


 מה זה הוצאה לפועל? איך לפתוח תיק בהוצאה לפעול?

הוצאה לפעול הוא חלק מרשות האכיפה והגביה (שהוקמה בשנת 2009) ותפקידה הוא אכיפה של פסקי דין והחלטות שיפוטיות אחרות בעניינים אזרחיים וכן גבייה של חובות וחיובים אחרים כגון ביצוע שטרות, שיקים, משכנתאות, תביעות על סכום קצוב וכיו"ב.

החוק המסדיר את דרך הפעולה של לשכות ההוצאה לפעול הוא חוק ההוצאה לפעול התשכ"ז-1967.

פעולת האכיפה והגבייה מכונה הליכי הוצאה לפעול או הליכי גבייה בהוצאה לפעול.

לעיתים חובות ניתן לגבות גם  ללא צורך לפתוח בהליכים משפטיים למידע נוסף ראו איך לגבות חובות?.

איך לפתוח תיק הוצאה לפעול?

הליכי הוצאה לפעול ותיק הוצאה לפועל  נפתח לפי בקשה המוגשת על-ידי זוכה כנגד חייב, אולם ישנם הליכי הוצאה לפועל נוספים כגון בקשות לביצוע שטר ו/או תביעות על סכום קצוב, אשר נפתחים באופן שונה, הכל בכפוף להוראות הדין.

לצורך פתיחת תיק בהוצאה לפעול ניתן לפעול באופן עצמאי ולהגיש את הטפסים מופעים באתר לשכת ההוצאה לפעול, אולם בדרך כלל מומלץ מאוד להסתייע בעורך דין.

להלן תיאור קצר וחלקי בנוגע לשלושת ההליכים המרכזיים בהוצאה לפעול:

  • ביצוע פסקי דין והחלטות שיפוטיות – מי נחשב זוכה בהוצאה לפעול ומי נחשב חייב? בקצרה, זוכה בהוצאה לפעול הוא מי שניתן לזכותו פסק דין (לרבות החלטה אחרת של בית משפט בעניין אזרחי); חייב הוא מי שפסק דין (לרבות החלטה אחרת של בית משפט בעניין אזרחי) ניתן לחובתו.
  • ביצוע תביעה על סכום קצוב – תביעה על סכום כסף קצוב היא תביעה מכוח חוזה או התחייבות מפורשת שיש עליהם ראיה בכתב או תביעה לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת בחוק. תביעה על סכום קצוב מוגבלת בתקרה של עד 75,000 ש"ח ביום הגשתה, בכפוף לאמור בחוק ההוצאה לפעול. למידע נוסף ראו תביעה על סכום קצוב.
  • תביעה לביצוע שטר – מדובר בפתיחה בהליכי גביה לפי שטר חליפין, שטר חוב ושיקים (כהגדרתם בפקודת השטרות). חוק ההוצאה לפעול מאפשר לפתוח בהליכי גביה בגין שטרות אלו כפי שניתן לבצע פסק דין של בית משפט. לצורך ביצוע השטר יש להגישו ללשכת ההוצאה לפעול לפי הוראות חוק ההוצאה לפעול. למידע נוסף ראו תביעת שטר וכן ראו גם שיק ללא כיסוי.

אמצעי אכיפה נגד חייב בהוצאה לפעול

בדרך כלל אמצעי האכיפה והגביה ננקטים נגד חייב רק לאחר בקשה של זוכה שאושרה על ידי גורם מוסמך (בדרך כלל ג, בכפוף להוראות חוק ההוצאה לפעול.

בין אמצעי האכיפה ניתן למנות בקצרה את הרכיבים הבאים: הטלת עיקולים, כינוס נכסים, תפיסת רכב, איסור יציאה מהארץ, הגבלות בנגוע לרישיון והגבלות ואיסורים נוספים.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.