סדר דין מהיר


לפני הגשת כתב תביעה בסדר דין מהיר או הגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר או תביעה שכנגד בסדר דין מהיר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון – משרד עו"ד.

ניהול הליך משפטי ללא ליווי מקצועי עשוי להסב נזק רב.

מה זה סדר דין מהיר?

סדר דין מהיר הוא הליך פרוצדורלי מזורז יחסית, שנועד לטפל בסכסוכים עד לסכום כספי של 75,000 ש"ח. תביעות בסדר דין מהיר מתבררות בבית משפט השלום. בית המשפט הדן תביעה בסדר דין מהיר רשאי להורות כי התביעה תעבור למסלול של סדר דין רגיל.

ישנן תביעות שלא יכולת להתברר בסדר דין מהיר בשל העדר סמכות של בית משפט זה וזאת למרות סכום התביעה לא עולה על 75,000 ש"ח, שכן לאותם הליכים יש פרוצדורה אחרת הקובעת את אופן ניהול ההליך משפטי, כגון תביעות בתחום של דיני עבודה או דיני משפחה או תביעות העוסקות בנזקי גוף וכו'.

כתבי טענות בסדר דין מהיר

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות את השלבים הנוגעים להגשת כתבי טענות ראשונים בהליך של תביעה בסדר דין מהיר.

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תביעה בסדר דין מהיר מתחילה עם הגשת כתב התביעה; הנתבע בסדר דין מהיר נדרש להגיש כתב הגנה תוך 45 יום מהמועד שהומצא לו כתב התביעה; התובע רשאי להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה שהוגש, תוך 15 יום ממועד שהומצא לו כתב ההגנה האחרון.

האם אפשר להגיש תביעה שכנגד בסדר דין מהיר?

כן, נתבע רשאי להגיש עם הגשת כתב ההגנה תביעה שכנגד ובלבד שהתביעה שכנגד היא בסדר דין מהיר או שהנושא שלה  ונושא התביעה המקורית הם זהים או שהם נובעים מאותן נסיבות, ללא תלות וקשר בסכום התביעה שכנגד (כמוגדר בסעיף 214 לתקנות סדר הדין האזרחי).

גילוי מסמכים בסדר דין מהיר

לפי תקנות סדר הדין האזרחי על הצדדים לצרף לכתבי הטענות – כתב תביעה וכתב הגנה – את רשימת כל המסמכים שנוגעים להליך שבין הצדדים. בנוסף לאומר ככל וצד להליך מחזיק במסמך שהצהיר כי הוא ברשותו במסגרת רשימת המסמכים האמורה עליו לצרף את המסמך או צילום שלו לכתב הטענות

תצהיר עדות רשאית בסדר דין מהיר

בתביעות בסדר דין מהיר יש להגיש תצהירי עדות ראשית 45 ימים לאחר שהוגש כתב ההגנה האחרון,  אלא אם בית המשפט קבע מועד אחר.  במידה והוגשה תביעה שכנגד, בית המשפט רשאי להורות שתצהירי העדות הראשית יוגוש בשתי התביעות יחדיו באותו המועד.

לתצהיר עדות ראשית יש לצרף את כל המסמכים שעליהם עד מסתמך בתצהירו. צד שלא הגיש תצהיר עדות ראשית במועד יוגש לבית המשפט רק ברשות. עד שלא הגיש תצהיר עדות ראשית לא יוכל למסור עדות בבית המשפט אלא באישור בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.

מועד דיון של בתיק יקבע תוך 6 חודשים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.