ארכיון חודשי: מרץ 2016

גביית חובות | איך לגבות חובות?

רשימה זו תציג בקצרה את הנושאים הבאים – איך לגבות חובות במהירות? איך להגיב במקרה ששיק חוזר? מה לעשות אם לקוח לא משלם?

כל עסק וכל גוף אשר מקבל תשלומים כספים מלקוחות או מגורמים שהוא מספק להם שירותים, לרבות עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, חברות פרטיות וציבוריות, מוסדות ממשלתיים ורשויות מתמודדים עם קשיים בנושא גביית חובות.

גביית חובות עשוי להיות תהליך ארוך ומפרך ולא משתלם, ולכן על-מנת להפוך את גביית החוב להליך יעיל וקצר ככל הניתן מומלץ להסתייע באנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון בתחום – כגון עורכי דין העוסקים בגביית חובות ובהוצאה לפעול.

על אף ניסיונות הגביה לעיתים חוב כספי לא ניתן לגביה, למשל עקב פירוק של החברה או פשיטת רגל של חייב וכך למעשה החוב הופך לחוב אבוד.

למה לקוחות לא משלמים בזמן או לא משלמים בכלל? הסיבות לאי תשלום חובות הן מגוונות, במקרה הטוב הלקוחות שכחו להסדיר את החוב; מקרים אחרים כוללים לקוחות שמתכוונים לשלם את החובות אולם מנסים לדחות את התשלום; כמו כן יש לקוחות אשר מנסים להתחמק מתשלום. התחמקות מתשלום עשויה להיות קשורה במצבו הכספי של הלקוח – למשל עקב קשיים כלכליים – אך היא גם לעיתים קשורה בטענות שיש ללקוח בנוגע למוצרים או לשירותים שסופקו לו.

תכנון מקדים על-מנת להימנע מהפעלת שירותי גבייה

איך הלוקחות שלכם משלמים לכם? האם התשלום הוא מראש או לאחר אספקת המוצרים או השירותים? האם לקוחות משלמים לכם בתשלומים? האם אתם מקבלים שיקים דחויים? האם אתם נוטלים מהלקוחות שלכם ביטחונות שיבטחו את התשלומים?

  • הסכם התקשרות מסודר – חשוב לערוך הסכם  התקשרות מקצועי מול הצד השני (לקוח, ספק,  סוכן, מפיץ, זכיין וכיו"ב), התנהלות ללא חוזה מסודר עשויה לחסוך את העלות המשפטית הכרוכה בהכנת הסכם, אולם היא עשויה לעלות לכם ביוקר. הסכם טוב יכול להפחית את מספר הלקוחות שלא משלמים ואף להגדיל את סיכויי הגביה במקרה ונתקלתם בלקוחות שמסרבים לשלם או דוחים תשלומים – לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין לחוזים.
  • צורת תשלום – ככל עדיף לגבות את מלוא התשלום מראש או באמצעות מזומן, אולם, עולם העסקים לא עובד בצורה כזאת. יש לקוחות שישלמו מזומן ויש לקוחות שלא. חלק מהלקוחות ישלמו רק לאחר אספקת הסחורה או מתן השירותים וחלק ישלמו בתשלומים נדחים.
  • בטחונות – מה הביטחונות שאתם דורשים מלקוחותיכם? ככל עדיף כמה שיותר ביטחונות איכותיים. בטחונות טובים הם פיקדונות כספיים וערבויות בנקאיות (למידע נוסף ראו ערבות בנקאית). אולם לא תמיד הלוקחות יסכימו להעמדת ביטחונות מסוג זה. בטחונות נוספים אשר אומנים פחות איתנים אך עדיין נפוצים מאוד בשוק המסחר – שיקים, שטר חוב, ערבויות אישיות ועוד.
  • למידע נוסף ראו – איך להתמודד עם לקוחות שמסרבים לשלם.

איך לגבות חובות? מה לעשות אם שיק חוזר? או אם הלקוח לא משלם במועד או לקוח לא משלם בכלל?

ניתן לנקוט בפועלות שונות כאשר נתקלים בלקוח או ספק או צד ג' אחר אשר מסרב לבצע תשלומים או לא מסוגל לעמוד בלוח התשלומים שניתן לו.

השאלה איך להגיב או מה ניתן לעשות במקרה כאמור, תלויה בין היתר בסוג החייב, טיב ההתקשרות שלכם עם החייב, האם קיים בינכם לבין החייב חוזה, האם ברשותכם ביטחונות, מה מערכת הנסיבות (למשל האם בידי החייב סחורה שלכם) וכן אילוצים נוספים שיש לכם בנושא הגבייה.

לפני נקיטת פעולה כלשהי כגון שליחת מכתב התראה מעורך דין, הגשת הליך משפטי אחר כגון הגשת תביעה או פתיחת תיק הוצאה לפעול (כגון הגשת תביעה על סכום קצוב, הגשת תביעה לפי שטר או שיק וכיו"ב) חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום הגבייה.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

חוב אבוד

מה זה חוב אבוד? מדובר במונח חשבונאי. חוב אבוד זה חוב כספי שיש לעסק או לגוף כלשהו אשר למרות ניסיונות הגביה של החוב, בעל העסק לא הצליח לגבות את החוב: למשל, כאשר החייב הוכרז כפושט רגל וניתן כנגדו צו הפטר מחובותיו או כשהחייב הבריח את נכסיו לחו"ל או כאשר מוצו מולו הליכי הוצאה לפעול, גם כאשר החייב הוא חברה בפירוק, הכל בכפוף להוראות הדין והפסיקה.

אם החוב מוכר כחוב אבוד, ניתן לפעול לקבל בגינו החזרי מס או להכיר בו כהוצאה מוכרת במס, בכפוף להוראות החוק והפסיקה בדבר הכללים להכרה בחוב כחוב אבוד.

איך לטפל בחוב שנראה אבוד?

הכרזה על חוב אבוד היא בדרך כלל מוצא אחרון, כאשר נעשו כל הניסיונות החוקיים לגבייתו, לרבות פניה חייב וניסיון להגיע להסדר תשלומים, שליחת מכתב התראה מעורך דין, הגשת תביעה לפי ביטחונות – כגון תביעה לפי שטר חוב או תביעה מכוח שיק (למידע נוסף ראו גביית חובות).

למידע נוסף ראו:

  • לצורך בחירה בטקטיקת הגבייה הנכונה מומלץ לבצע בדיקות שונות בנוגע לחייב וכן להתייעץ עם עורך דין – למידע נוסף ראו – פתיחת תיק בהוצאה לפעול ואיך להתמודד עם לקוחות שמסרבים לשלם.
  • שליחת מכתב מעורך דין לפני פתיחה בהליכים משפטיים – מכתב התראה מעורך דין.

פעמים רבות עורכי דין שמלווים חברות ועסקים נדרשים מבעלי העסקים לדווח כי החוב לא ניתן לגביה למרות מאמצים שנעשו וזאת לטובת מסירת המכתב לרשויות המס.

לצורך טיפול בחוב אבוד מומלץ להתייעץ עם משרד עורכי דין בעל ניסיון בתחום (משרד עו"ד).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.