חוב אבוד


מה זה חוב אבוד? מדובר במונח חשבונאי. חוב אבוד זה חוב כספי שיש לעסק או לגוף כלשהו אשר למרות ניסיונות הגביה של החוב, בעל העסק לא הצליח לגבות את החוב: למשל, כאשר החייב הוכרז כפושט רגל וניתן כנגדו צו הפטר מחובותיו או כשהחייב הבריח את נכסיו לחו"ל או כאשר מוצו מולו הליכי הוצאה לפעול, גם כאשר החייב הוא חברה בפירוק, הכל בכפוף להוראות הדין והפסיקה.

אם החוב מוכר כחוב אבוד, ניתן לפעול לקבל בגינו החזרי מס או להכיר בו כהוצאה מוכרת במס, בכפוף להוראות החוק והפסיקה בדבר הכללים להכרה בחוב כחוב אבוד.

איך לטפל בחוב שנראה אבוד?

הכרזה על חוב אבוד היא בדרך כלל מוצא אחרון, כאשר נעשו כל הניסיונות החוקיים לגבייתו, לרבות פניה חייב וניסיון להגיע להסדר תשלומים, שליחת מכתב התראה מעורך דין, הגשת תביעה לפי ביטחונות – כגון תביעה לפי שטר חוב או תביעה מכוח שיק (למידע נוסף ראו גביית חובות).

למידע נוסף ראו:

  • לצורך בחירה בטקטיקת הגבייה הנכונה מומלץ לבצע בדיקות שונות בנוגע לחייב וכן להתייעץ עם עורך דין – למידע נוסף ראו – פתיחת תיק בהוצאה לפעול ואיך להתמודד עם לקוחות שמסרבים לשלם.
  • שליחת מכתב מעורך דין לפני פתיחה בהליכים משפטיים – מכתב התראה מעורך דין.

פעמים רבות עורכי דין שמלווים חברות ועסקים נדרשים מבעלי העסקים לדווח כי החוב לא ניתן לגביה למרות מאמצים שנעשו וזאת לטובת מסירת המכתב לרשויות המס.

לצורך טיפול בחוב אבוד מומלץ להתייעץ עם משרד עורכי דין בעל ניסיון בתחום (משרד עו"ד).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.