ארכיון חודשי: אפריל 2016

הסכם ייעוץ (Consulting Agreement)

החלטתם להחתים יועץ על הסכם התקשרות או שאתם בכובע של היועצים ועומדים לפני התקשרות בהסכם ייעוץ, הנה כמה דגשים שחשוב להכיר: מהו הסכם ייעוץ? מה כולל חוזה הייעוץ? האם לעשות שימוש בהסכם ייעוץ לדוגמא?

מהו הסכם ייעוץ?

הסכם ייעוץ נכרת בין נותן שירותי ייעוץ לבין מקבל הייעוץ, החוזה כולל את ההיבטים המשפטיים והעסקיים הכרוכים בהתקשרות.

סוגים של הסכמי ייעוץ: קיימים מגוון רחב מאוד של הסכמי ייעוץ, להלן מספר חוזי ייעוץ נפוצים: הסכם ייעוץ בתחום הפיתוח והתכנות, הסכם ייעוץ עסקי, הסכם ייעוץ פיננסי, הסכם ייעוץ כלכלי, הסכם ייעוץ משכנתא, הסכם ייעוץ השקעות, הסכם ייעוץ הנדסי, הסכם ייעוץ שיווקי, הסכם ייעוץ ארגוני ועוד ועוד.

מה כולל הסכם ייעוץ? מהם הסעיפים החשובים בהסכם ייעוץ?

כל אחד מסוגי מהסכמי הייעוץ שונים, על חלק מהסכמי הייעוץ גם חלות מערכות דינים נוספות. מעבר לכך גם אם הסכם הייעוץ עוסק באותה סוג התקשרות (למשל הסכם עם יועץ עסקי או יועץ בתחום התוכנה) חשוב לבצע התאמות ספציפיות של החוזה לנסיבות ההתקשרות ומערכת האילוצים לה כפופים הצדדים.

להלן מספר סעיפים והוראות שיופיעו כמעט בכל חוזה ייעוץ – בדרך כלל בנוסחים שונים עם התאמות ייחודיות – ובכלל זה סעיפים המגדירים את אופן אספקת שירותי הייעוץ, הגדרת התפקיד של היועץ, מועד תחילת ההתקשרות, תקופת ההתקשרות, עמידה זכויות וחובות החלות על הצדדים, התמורה ליועץ, תנאי תשלום ואופן התשלום ליועץ (מזומן, בהעברה בנקאית, בשיק וכו', מדי חודש בחודשו, מדי רבעון, עם גמר הפרויקט וכו), חובת סודיות ואי תחרות החלות על היועץ ועל החברה (למידע נוסף ראו גם חוזה סודיות), בעלות על קניין רוחני (לרבות פטנטים סימני מסחר וזכויות יוצרים), תנאים ליישוב מחלוקות, תנאים לביטול הסכם וכיו"ב.

איך לנסח חוזה ייעוץ? כל הסכם רצוי לנסח באמצעות מי שמיומן בהכנת חוזים מהסוג הספציפי הנדרש – למשל הסכמים בתחום המסחרי כגון חוזה ייעוץ רצוי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בליווי חברות והתקשרויות עסקיות (עו"ד חברות), הסכמים בתחום המעמד האישי רצוי להתייעץ עם עו"ד לדיני משפחה וכו'.

הערות נוספות:

 • פעמים רבות חלק מהתמורה המשולמת ליועץ היא על בסיס הצלחה, למשל עמידה ביעדים, לעיתים בחברות סטארטאפ חלק מהתמורה (או כל התמורה) משולמת באמצעות אופציות (זכות לרכוש מניות של החברה במחיר ובתנאים שנקבעו מראש), המוענקות לרוב במנגנון של וסטינג (Vesting – הבשלה לפרקים) או ריברס וסטינג.
 • האם כדאי לעשות שימוש בהסכם לדוגמא מהאינטרנט? התשובה הקצרה היא בדרך כלל לא, בין היתר, כי לכל התקשרות בין צדדים יש נושאים וסוגיות המחייבים התייחסות ספציפית. לכן גם לא כדאי לקנות הסכם מוכן, את ההסכם רצוי להתאים באופן ספציפי לנסיבות ההתקשרות.

למידע נוסף בדבר הסכמי ייעוץ רצוי להתייעץ עם עורך דין.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

הסכם הלוואה (Loan Agreement)

מהו הסכם הלוואה? הסכמה בין צדדים לפיה הלווה או הלווים מעניקים למלווה או המלווים סכום כספי שיועמד לפירעון בתנאים שנקבעו בחוזה.

מה כולל הסכם הלוואה?

חוזה הלווה תלוי, בין היתר, בנסיבות ההתקשרות של הצדדים והוא כפוף להוראות הדין.

יצוין כי לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות התשנ"ג-1993, חוזה הלוואה של מי שעוסק בהענקת הלוואות טעון מסמך בכתב. כמו כן חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובעת שורה של הוראות וחובות נוספים.

קיימים מגוון גדול של הסכמי הלוואה, כאשר כל חוזה תלוי באופן ספציפי בנסיבות ההתקשרות וכן הוא כפוף להוראות הדין.

להלן מספר דוגמאות להסכמי הלוואה:

 • הלוואה בין עובד למעסיק – לא מעט עובדים נוטלים הלוואות ממעסיקים, בדרך כלל בתנאים טובים יותר לעומת תנאי השוק. הלוואות אלו כפופות לרגולציה נוספת אשר נובעת מיחסי העבודה שבין הצדדים, בהקשר זה מומלץ לשים לב למיסוי שיחול על הריבית להלוואה וכן למגבלות הנוגעות להחזר הלוואה ממשכורתו של העובד.
 • הלוואה לבן משפחה או לחבר קרוב – הסכמי הלוואה בין בני זוג או בין הורים לילדים או בין קרובי משפחה או חברים הם חוזי הלוואה נפוצים מאוד. הסכמים אלו פעמים רבות נערכים, שלא בצדק, ללא ייעוץ מקצועי של עורך דין, הסיבה היא יחסי הקרבה שבין הצדדים.
 • הלוואות בין גופים עסקיים או בין גוף פרטי לעסקי – הלוואות שנוטלים יחידים מבנקים או מגופים פיננסים אחרים (כגון חברות אשראי), נפוצים מאוד, כך גם הלוואות בין חברות או גופים עסקיים אחרים.

הערה חשובה,  בהלוואות עסקיות מגופים פיננסים הסכם הלוואה יערך באופן מסודר ובכתב. התנהלות זהירה זו מומלצת מאוד גם בעת הענקת הלוואות בין חברים או בין בני משפחה או בין מעביד לעובד, שכן יחסי החברות או קרבה משפחתית או יחסי העבודה לא יכולים להבטיח העדר מחלוקות ופירעון מלא וסופי של הלוואה.

לצורך הכנת הסכם הלוואה מקצועי יש להתייעץ עם עורך דין לענייני חוזים.

הסכם הלוואה כולל מספר סעיפים, להלן מספר נושאים שיופיעו כמעט בכל חוזה הלוואה:

 1. פרטי הצדדים – פרטים מלאים של הצדדים הכוללים שמות, מספר מזהה וכתובות.
 2. סכום ההלוואה – את סכום ההלוואה ואת המטבע שבאמצעותו תועמד ההלוואה (כגון שקלי או דולרי), מומלץ לכתוב לא רק במספרים ובסמלים אלא גם במילים (למשל 200,000 ש"ח, מאתים אלף שקלים).
 3. הצמדת ההלוואה וריבית – האם ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן? מה גובה הריבית על הלוואה?
 4. מועדי פירעון ההלוואה – חושב לקבוע בחוזה מתי יוחזרו כספי הלוואה למלווה? מה תנאי החזרה הלוואה? האם אפשר לפרוע את ההלוואה לפני תום התקופה, אם כן באילו תנאים?
 5. ביטחונות – האם הלווה יעניק ביטחונות למלווה? בדרך כלל הלווה לא יסכים להעניק הלוואה אלא בכפוף העמדת ביטחונות מראש. ביטחונות למלווים נועדו לסייע להם לפרוע את החוב של הלווים במקרה בו הלווה לא עמד בתנאי הלוואה. איזה סוג של ביטחונות רצוי לדרוש מהלווה?  שטר חוב, ערבות אישית, ערבות בנקאית, שיק ועוד. למידע נוסף על סוגים שונים של ביטחונות ראו סוגי ביטחונות.
 6. סעדים במקרה של הפרת הסכם – אילו פעולות נחשבות להפרה של חוזה? מה התנאים לביטול החוזה (איך לבטל הסכם?)? מה הסנקציה במקרה שצד להסכם מפר את התחייבויותיו, למשל כאשר נמסר שיק ללא כיסוי והלווה לא עומד בתנאי פירעון התשלומים? (למידע נוסף בנושא איך לגבות חובות והתמודדות עם לקוח שלא משלם).

להלן נוסח קצר, ולא ממצה, של הסכם הלוואה לדוגמה – לא רצוי לעשות בו שימוש ללא ייעוץ משפטי פרטני ו/או ביצוע התאמות לנסיבות הספציפיות על-ידי עו"ד (למידע נוסף  ביחס לסיכונים הכרוכים בחתימה על הסכמים מהאינטרנט או שימוש בהסכמים מוכנים ללא ייעוץ משפטי ראו הסכם לדוגמא):

"הסכם הלוואה שנערך ביום______

בין:  צד א':________________ ת.ז/ח.פ______________

לבין: צד' ב':_______________ ת.ז/ח.פ______________

והואיל: וצד א' פנה לצד ב' בבקשה למתן הלוואה וצד ב' נענה לבקשתו….

לפיכך הוצהר והוסכם כדלקמן:

 1. צד א' יעמיד לרשות צד ב' סכום כספי בסך________ ש"ח (במילים:________שקלים).
 2. צד ב' מתחייב להשיב את הלוואה תוך ______ חודשים, בצירוף ריבית חודשית בשיעור של_____ והפרשי הצמדה ממועד נטילת ההלוואה.
 3. להבטחת החזר הלוואה צד ב' מעניק לצד א' שטר חוב.
 4. תנאים לביטול הסכם:______
 5. _________

____________                        ____________

חתימת צד א'                           חתימת צד ב'  "

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הסכם מתנה

מהי מתנה? מה נחשב למתנה לפי החוק?

בקצרה, מתנה היא מתן נכס לא בתמורה, להלן הגדרה של מהות המתנה לפי חוק המתנות:

"1. (א) מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה. 

(ב) דבר-המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מטלטלין או זכויות.

(ג) מתנה יכול שתהיה בויתורו של הנותן על זכות כלפי המקבל או במחילתו של הנותן על חיוב המקבל כלפיו."

האם אפשר לתת נכס מקרקעין במתנה? לפי החוק כן. המתנה יכולה להיות מקרקעין (להגדרה מדויקת יש לעיין בהוראות החוק הרלוונטיות), מטלטלן או זכות אחרת. כמו כן, חוק המתנה קובע כי מתנה יכולה להיות ביותר של נותן המתנה על זכות כלפי המקבל או ביותר של נותן המתנה על חיוב של המקבל כלפיו.

באופן כללי ותמציתי יצוין כי על-מנת לתת מתנה יש צורך שמקבל המתנה יסכים לקבלתה, כאשר לפי החוק יש חזקה, שמקבל המתנה הסכים לקבלה (למידע מקיף יש לעיין בחוק המתנה וכן הוראות הפסיקה).

לפי חוק המתנה מתנה ניתן לעשות על תנאי, למשל לחייב את מקבל המתנה לעשות מעשה או להימנע מלעשותו.

הסכם מתנה

האם כדאי לכתוב הסכם מתנה לבד או שעדיף להתייעץ עם עורך דין? מי שלא מימון בהכנת חוזים ולא בקיא בהוראות החוק עדיף שיתייעץ.

האם חובה לעשות הסכם מתנה בכתב או שאפשר להעניק מתנה בע"פ? לפי חוק המתנה התחייבות לתת מתנה בעתיד חייבת להיעשות בכתב.

לצורך הכנת חוזה מתנה יש להתייעץ עם עורך דין, על-מנת להכין חוזה מתנה הכולל נכס מקרקעין – כגון, דירה, חנות, משרד, מחסן, מגרש וכיו"ב – יש לפנות לעורך דין לנדל"ן.

הסכם המתנה כולל פרטים של נותן המתנה, מקבל המתנה, פרטי המתנה, המועד להענקתה, תנאים וסייגים ועוד.

האם ניתן לבטל מתנה?

חשוב לקרוא הוראה זו בצמוד לחוק המתנה ולפסיקה. באופן כללי יצוין כי לפי חוק המתנה, כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על התחייבות, רשאי נותן המתנה לחזור בו מהענקת המתנה, אלא אם נותן המתנה ויתר על זכות זו בכתב. כמו כן ישנו חריג לעניין זה כאשר מקבל המתנה נהג באופן מחפיר כלפי נותן המתנה או בן משפחתה או עקב הרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של נותן המתנה.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

עיכבון

מה זה עיכבון? זכות העיכבון היא הזכות לעכב נכס של צד אחר, בדרך כלל עד לתיקון הפרת החוזה. זכות זו קמה ברוב המקרים לצד לחוזה, עקב הפרת חוזה על-ידי צד אחר ובכפוף למגבלות הדין והפסיקה.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970, מגדיר עיכבון באופן הבא:

"קיבל הנפגע עקב החוזה נכס של המפר שעליו להחזירו, תהא לנפגע זכות עיכבון באותו נכס כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המפר עקב ההפרה."

הדוגמה הנפוצה לשימוש בזכות העיכבון היא כאשר בעל מוסך, לא קיבל תשלום מבעל הרכב בגין תיקון רכבו, מסרב למסור לבעל הרכב את הרכב עד להסדרת תשלום החוב.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

איך להוציא רישיון עסק?

האם העסק שלכם חייב להיות מופעל באמצעות רישיון?

לפני שאתם מקדמים את הפעילות העסקית שלכם באמצעות התאגדות (כגון הקמת חברה או הקמת שותפות או פתיחת עסק עצמאי) או התקשרות בהסכמים, פתיחת תיקים ברשויות וחשבונות בנק, רצוי לברר את הפרוצדורה הכרוכה בקבלת רישיון להפעלת העסק, והאם בכלל נדרש מכם רישיון.

להלן מספר נקודות שמומלץ להכיר בנושא רישיונות לעסקים.

תחילה יצוין כי לא כל עסק חייב בהוצאת רישיון לעסק, רשימת העסקים אשר חובה להפעילם באמצעות רישיון מוגדרת בדין ובצווים.

רישיון עסק הוא אישור להפעלה של העסק אשר מוענק על-ידי רשות מקומית, לאחר שהגורם שמועניין בקבלת רישיון לעסק עומד בתנאים שנקבעו בדין. לצורך קבלת רישיון לעסק יש להגיש לרשות המקומית  בקשה לרישיון עסק.

לפי החוק על בעל העסק חלה חובה להציג את הרישיון במקום בולט בעסק.

רישיון לעסק נועד להשיג תכליות שונות כגון, הבטחת ביטחון הציבור ובריאות הציבור, הגברת הבטיחות של השוהים בעסק או בקרבתו, קיום הוראות הדין בנוגע לתכנון ובניה, שמירה על איכות הסביבה ועוד.

התנאים לקבלת הרישיון משתנים בהתאם לסוג העסק ולרשות המקומית (אישור מכבי אש, משטרה, משרד הבריאות וכיו"ב).

אילו עסקים חייבים להוציא רישיון עסק? רשימת העסקים קובע בחוק, להלן מספר סוגי עסקים שחייבים בקבלת רישיון – עסקים שפועלים בתחום השמירה והאבטחה (כגון חברות שמירה), עסקים שפועלים בתחום הפנאי (כגון חדרי כושר, קייטנות, מסעדות, ברכות שיחה, קניונים, מקום לעריכת משחקים (כמוגדר בחוק), גני אירועים ועוד) עסקים בתחום הרוקחות, הרפואה והכימיה (בתי מרקחת, מעבדות וכיו"ב), עסקים בתחום המלאכה, עסקים בתחום הרכב ועוד.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הסכם רישיון לייצור מוצר

מה זה הסכם רישיון לייצור מוצר?
הבעלים של הזכויות בקניין רוחני מסוים אשר מעוניין לקדם את פיתוח המוצר או ייצורו פעמים רבות נדרש לשם כך להתקשר עם יצרן בתחום הרלוונטי שיבצע עבורו את מלאכת הייצור והפיתוח. ההתקשרות יכולה להיעשות בדרכים שונות, ולצורך הכרעה באיזה אופן רצוי להתקשר חשוב להתייעץ עם עורך דין לחוזים.
לעיתים התקשרות של בעל הזכות עם היצרן נערכת בצורה של הענקת רישיון לייצור המוצר – חוזה רישיון ליצור מוצר.
הסכם רישיון ליצור מוצר הוא חוזה שנכרת בין בעל הזכויות בקניין הרוחני, למשל הבעלים של הפטנט, לבין היצרן של המוצר, ההסכם נערך בהתאם לציפיות הצדדים והמגבלות החלות עליהם. חוזה מסוג זה מתייחס בין היתר לסוג הרישיון המוענק, תקופתו, הייצור הנדרש, תשלום התמורה או התמלוגים ליצרן, אחריות ליצור ולנזקים, תנאים לביטול הסכם, זכויות קניין רוחני ביצור ובנגזרותיו, התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות ועוד.
לצורך הכנת הסכם רישיון מומלץ להתייעץ עם עורך דין לחוזים בעל ידע וניסיון בתחום.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

אתרים משפטיים

להלן מספר אתרים המכילים אינפורמציה ומידע בתחום המשפטי:

 1. אתר לשכת עורכי הדין.
 2. אתר של רשם החברות.
 3. האתר של רשם העמותות.
 4. אתר הכנסת.
 5. האתר של הרשות לניירות ערך.
 6. האתר של רשם סימני המסחר.
 7. האתר של מחלקת הפטנטים.
 8. האתר של משרד הכלכלה – העוסק בנושא, מחקר, פיתוח, המעדן הראשי, ייבוא, ייצוא, תקינה, רישוי, מענקים, הטבות ועוד.
 9. אתר חופש המידע.
 10. אתר ממשלתי לשירותים ומידע – אתר השירותים והמידע – האתר מספק מידע במגוון נושאים כגון – חוק ואכיפה, עבודה ותעסוקה,  אזרחות, דיור, תעשייה ומסחר,  אנשים עם מוגבלויות, מיסים ותשלומים וכיו"ב.
 11. אתר של משרד המשפטים העוסק בנושא רישום והסדר מקרקעין.
 12. אתרים עם מאגרי מידע של פסקי דין בתשלום- אתר נבו, אתר פסק דין, אתר תקדין ועוד.