ערבות בנקאית


מה זה ערבות בנקאית? איך ממשים (מחלטים) ערבות בנקאית? האם חובה לתת התראה לפני מימוש ערבות בנקאית?

מהי ערבות בנקאית? בקצרה, ערבות בנקאית היא התחייבות של הבנק לביצוע תשלום למי שנמסרה לו הערבות (הנושה). הבנק מתחייב כלפי הנושה שניתנה לו "הערבות הבנקאית" לשלם לו את סכום הערבות הנקוב, עם דרישתו.

הערבות הבנקאית מבטיחה לנושה אופציה לגביית סכום כספי ישירות מהבנק, ללא צורך לדרוש את הסכום מהגורם אשר התחייב לשלם לו.

ערבות בנקאית נפוצה מאוד בעלום העסקי, לרבות בהשכרת נכסים (הסכמי שכירות דירות, הסכמי חוזה שכירות לעסק, הסכמי שכירות למשרדים), רכישה או מכירה של נכסי מקרקעין (למשל הסכם לרכישת דירה או מגרש או חנות או משרד), הסכמי התקשרות עם ספקים (חוזה עם יועץ), סוכנים (הסכם סוכנות), מפיצים (חוזה הפצה), משווקים, זכיינים (חוזה זיכיון), מלווים (הסכם הלוואה) ועוד.

מה היתרונות של ערבות הבנקאית בהשוואה לבטוחות אחרות? להבדיל משטר חוב או ערבות אישית, ערבות בנקאית היא סכום כסף מובטח על-ידי הבנק. הבנק סוגר את הסכום הכספי בחשבון בנפרד ומעביר אותו למחזיק בערבות עם דרישתו. לעומת זאת כדי להיפרע משטר חוב יש לפתוח בהליכי הוצל"פ, כדי להיפרע מערבות אישית (מעל לסכום מסוים) יש לפתוח בהליכים משפטיים.

מימוש (חילוט) ערבות בנקאית

האם לפני מימוש ערבות בנקאית צריך לתת התראה לצד השני? מימוש ערבות בנקאית באופן מיידי אומנם יעביר את הכסף למחזיק בכתב הערבות אולם מימוש מיידי עשוי להיות טעות טקטיקת, להוות הפרת הסכם ואף לפגוע במצבו של המחזיק בכתב הערבות.

לפני מימוש ערבות בנקאית רצוי להתייעץ עם עורך דין. לעיתים בהסכם ההתקשרות שבגינו נמסרה הערבות הבנקאית, תהיה הוראה אשר מונעות מימוש מיידי של הערבות הבנקאית ללא מתן התראה מראש. טרם מימוש ערבות לעיתים עדיף לשלוח מכתב התראה (להרחבה ראו מכתב התראה מעורך דין), כמו כן רצוי לעיין גם בלינק הבא בנוגע להתמודדות עם לקוחות שלא משלמים-  איך להתמודד עם לקוחות שדוחים תשלומים וכן ראו גם בקישור איך לבטל הסכם? איך להתנהל מול צד שמפר התחייבויות – הפרת חוזה.

לייעוץ משפטי בנושא ערבויות בנקאיות רצוי להתייעץ עם עורך דין מסחרי.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.