חוזה סודיות


יש לכם רעיון למוצר או לשירות שאתם רוצים לגלות לצד ג' אך חוששים מכך שהוא יגלה את המידע שמסרתם לו לצדדים נוספים? אתם מנהלים עסק וחושפים את העובדים שלכם למידע רגיש וסודי של העסק? אתם שוקלים לתת הלוואה או שוקלים להקים עסק עם מספר שותפים אך חוששים שהצד השני יגלה מידע שסיפקתם לו? הסכם סודיות יכול לסייע לכם להפחית מעט חששות אלו.

להלן מספר נקודות שחשוב להכיר בנושא הגנה על מידע סודי – למידע מקיף ומדויק יש להתייעץ עם עורך דין.

מה זה חוזה סודיות? 

חוזה סודיות או כתב סודיות, הוא מסמך שנועד להגן על מידע שצד אחד מעביר לצד אחד. סוג המידע הסודי ו/או אופן מסירת המידע בדרך כלל מוסדרים בהסכם בכתב.

למה חותמים על חוזה סודיות?

אין חובה להכין חוזה סודיות בכתב, אולם מאוד מומלץ לעשות זאת, ללא הסכם בכתב אתם עשויים להתקשות להגן על המידע הסודי שלכם. הסכם סודיות הוא כלי חיוני להגנה על מידע שחשיפתו עשויה לגורם לנזק או פגיעה (למשל חשיפת מידע בנוגע לקניין רוחני). אומנם אין בכוחו של ההסכם להבטיח את חשיפת המידע בפני צד אחר, אולם הסכם יוכל להרתיע את הצד השני להסכם להפר את התחייבויותיו.

מה כולל חוזה סודיות?

לצורך הכנת חוזה סודיות חשוב להתייעץ עם עורך דין לחוזים. הסכמי סודיות ניתן לנסח בדרכים שונות, בדרך כלל הנוסח מותאם לסוג ההתקשרות הרלוונטית. הסכם הסודיות כולל, בין היתר, את פרטי המתקשרים, תיאור של סוג המידע המועבר בין הצדדים, היקף חובת הסודיות, חריגים לעקרון הסודיות, אופן שמירה על המידע הסודי ועוד.

האם כדאי לעשות שימוש בחוזה סודיות שאותר באינטרנט? או לקנות חוזה סודיות מוכן? שימוש בהסכמים מוכנים, ללא התאמות ספציפיות יש יתרונות וחסרונות – רצוי להכיר אותם לפני קבלת החלטה בנושא (למידע נוסף ראו רכישת חוזה או הסכם לדוגמא).

הסכמי סודיות נחתמים בין יזמים, חברות, שתופיות ותאגידים, רשויות וגורמים אחרים.

נושא הסודיות פעמים רבות מוסדר כסעיף בחוזה אחר או כמסמך נלווה לחוזה אחר, למשל כסעיף סודיות במסגרת הסכם מייסדים, חוזה שותפות עסקית, הסכם הפצה, הסכם קידום אתרים, הסכם שיתוף פעולה, הסכם הלוואה, הסכם פיתוח תוכנה, הסכם שיווק, הסכם סוכנות, הסכם בין בעלי מניות, חוזה זיכיון, חוזה עבודה, חוזה ייעוץ, הסכמים עם ספקים, חוזה השקעה, הסכם מיזוג, הסכם רכישה או מכירה של מניות או נכסים וכיו"ב.

הפרה של חוזה סודיות

מה לעשות במקרה בו צד להסכם הפר את חובת הסודיות וגילה את המידע לגורם אחר? התשובה תלויה, בין היתר, בהוראות הסכם הסודיות (במידה ונחתם הסכם בכתב) לעיתים קובעים בחוזה מנגנוני הרתעה שונים כגון הטלת סנקציה כספית (פיצוי מוסכם) למפר את החובה לשמור את המידע בסוד.

בכל אופן, צד שנפגע מהפרת חוזה יכול להגיש תביעה נגד המפר או לפניכן לשלוח למפר מכתב התראה מעורך דין.

להכנת חוזה סודיות חשוב לפנות לעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

רשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.