ארכיון חודשי: יולי 2016

עלות רכישת דירה מקבלן

כמה עולה לרכוש דירה חדשה מקבלן?

איזה עלויות נוספות יש על מחיר הדירה בעת רכישת דירה מקבלן?
עסקה לרכישת דירה (עסקה במקרקעין) כוללת עלויות גבוהות, והיא מורכבת ממספר רכיבים, להלן תיאור קצר של מרכיבי העלויות הבולטים בעת רכישת דירה:

 • מחיר הדירה – העלות הגבוהה ביותר בעסקה היא המחיר שישולם עבור הנכס.
 • ריבית על המשכנתה – ככל שמשכנתה יותר גדולה, החזרת הלוואה בדרך כלל נפרסת על פני משך זמן ארוך יותר ולכן גם הריבית גבוהה יותר. הריבית מגלמת למעשה רכיב נוסף בהוצאה הכרוכה ברכישת הדירה (למידע נוסף ראו משכנתה).
 • מס רכישה – מי שרוכש את דירתו הראשונה (כהגדרתה בחוק) יכול ליהנות מפטור מתשלום מס רכישה, בכפוף למגבלות הדין (למידע נוסף ראו מס רכישה).
 • שכר טרחה לעו"דשכר הטרחת עורך דין בעת רכישת דירה מקבלן מורכב משני רכיבים, האחד הוא שכר הטרחה המשולם לעורך דין של הקבלן, שכן הקבלנים מטילים עלות זו על רוכשי הדירות. גובה שכ"ט של עורך הדין של הקבלן נע בין 1% ל-2% משווי הנכס הנרכש. רכיב נוסף הוא שכר הטרחה שמשולם לעורך הדין של הרוכשים על-מנת שיבצע בדיקות משפטיות וכן יערוך את הסכם המכר (הסכם רכישת דירה), וגם כאן מדובר בהוצאה נוספת של עד 1.5% ממחיר הנכס (למידע נוסף ראו עורך דין נדל"ן).
 • אגרות – עבור הפקת מסמכים ואישורים, רישום הערות אזהרה, רישום זכויות בפנקס המקרקעין בו מתנהל הרישום וכיו"ב.
 • ביטוח משכנתה לדירה – לא רק שיש לשלם את המשכתנה באופן שוטף אלא גם הבנק מכריח את נוטלי המשכנתאות לבצע ביטוח חיים למשכנתה, מדובר בסכום כספי נוסף אשר יש לשלם והוא למעשה חלק מהעלות הכוללת של הדירה.
 • תיווך – האם הגעתם לנכס באמצעות מתווך? האם כן תצרכו לשלם גם דמי תיווך, בדרך כלל עד 2% משווי הנכס.
 • שונות – יש עוד מגוון עלויות חלקן ניתן לייחס לדירה באופן ישיר (כמו שיפוצים לדירה החדשה) וחלקן פחות (ריהוט ואביזרי בית). מי שרוכש דירה חדשה פעמים רבות מעוניין לבצע מספר שינויים מהמפרט הסטנדרטי של הדירה. להלן מספר שיפוצים ותיקונים נפוצים שבדרך כלל כרוכים בעלויות נוספות – הוספת שקעי חשמל, שינוי נקודות מים, הוספת ארונות מטבח, שינוי קירות ועוד.
 • לפני רכישת דירה מקבלן חשוב לבצע מספר בדיקות מקיפות – למידע בנושא זה ראו בדיקות לפני רכישת דירה מקבלן.

שכר טרחה עורך דין

להלן מספר נקודות שחשוב להכיר לפני התקשרות בהסכם שכר טרחה עם משרד עו"ד.

איך נקבע שכר טרחה של עורך דין?

שכר טרחה היא תמורה (בדרך כלל כספית) עבור שירותים של עורך הדין.

מה גובה שכר הטרחה שיש לשלם עבור שירותים משפטיים? שכר טרחה של עורך דין נקבע לפי מספר פרמטרים:

 1. סוג השירות ומורכבותו – שכר הטרחה מושפע באופן ישיר מסוג השירותים שהוזמנו ומידת מורכבותם. שירותים מורכבים עולים יותר הן מאחר והם כורכים בסיכון משפטי גדול – פעמים רבות הם מחייבים את עורכי הדין להשקיע בהם זמן רב לצורך ביצוע בדיקות משפטיות – והן מאחר ורמת האחריות המוטלת על עורכי הדין היא גדולה. להלן מספר דוגמאות:
  • הסכמים, עסקאות וניהול מו"מ – הסכם מיזוג או חוזה לרכישה או מכירה של עסק הכולל בדיקות נאותות לא מתקרב למחיר הכנת הסכם מייסדים. כך גם הסכם לרכישת דירה לא שווה ערך להסכם לרכישת בניין. כך גם ליווי יזמים בעסקאות קומבינציה או בעסקאות תמ"א בדרך כלל יהיו יקרות יותר מלווי עסקאות רכישה או מכירה של דירה, בית או משרד.
  • הליכים משפטיים – טיפול בסכסוכים משפטיים מורכבים או  בהיקף כספי גדול בדרך כלל יקרות יותר. למשל מחיר הטיפול בתביעות בסדר דין מהיר (הליך שיש מגבלה בנוגע לסכום התביעה שלו), רחוק ממחיר טיפול בהליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי, בעתירות מנהליות, או בסכסוכים מורכבים אחרים, כגון הליכים עמוסים בנתונים או הליכים המערבים סוגיות רגולטוריות רבות.
  • חוות דעת – חוות דעת הינו בין השירותים הכרוכים בעלויות משפטיות לא קטנות, למשל חוות דעת בנושא מיסוי עסקאות מקרקעין מורכבות או חוות דעת בנושא הגבלים עסקיים בדרך כלל כרוכות בתשלום שכר טרחה גבוהה.
  • דיני עבודה – ייעוץ במכלול הנושאים הקושרים ליחסי עובד-מעביד ובכלל זה התקשרות עם עובדים זוטרים ובכירים בהסכמי העסקה, ליווי הליכי שימוע ופיטורין וייעוץ בנוגע לסוגיות משפטיות המתעוררות אגב יחסי העבודה.
  • ידע וניסיון של עורך דין – פרמטר נוסף שמשפיע על שכר הטרחה היא מידת והידע והניסיון של עורך הדין בתחום. במילים אחרות רמת המקצועיות של עורך הדין. ככל שעורך הדין יותר בקיא ומיומן בתחום בו נדרשים השירותים, שכר הטרחה שהוא יגבה יהיה גבוהה יותר.
 2. רמת הדחיפות – פעמים רבות כשנדרש טיפול מיידי בנושא, שכר הטרחה שנגבה הוא גבוהה יותר, כמובן שבהתאם לסוג העבודה.
 3. גודל משרד עו"ד – פעמים רבות משרדי עורכי דין גדולים גובים שכר טרחה גבוהה יותר בהשוואה למשרדי עורכי דין קטנים או בינוניים.

בנוסף לאמור יצוין כי לשכת עורכי הדין פרסמה תעריף מינימלי (לו יש להוסיף מע"מ) עבור ביצוע שירותים משפטיים שונים (שכר טרחה מינימאלי).

טרם התקשרות בהסכם שכר טרחה עם עורך דין או בחירת מנגנון שכר הטרחה שישולם לעורך הדין (כגון ריטיינר חודשי, מחיר קבוע, רכישת בנק שעות, תשלום לפי שעה וכיו"ב), מומלץ לקבל מספר הצעות ממספר משרדי עורכי דין (משרד עו"ד) ולהחליט רק לאחר מכן. בבואכם לבחור עורך דין מומלץ לשקלל הן את המקצועיות של עו"ד, תודעת השירות של עורך הדין ושכר הטרחה המבוקש.

 

עסקת קומבינציה

מהי עסקת קומבינציה? מי הצדדים לעסקה? איך לחלק את האחוזים בעסקת קומבינציה? מה היתרונות ומה החסרונות של עסקת קומבינציה?

להלן כמה דגשים בנוגע לעסקאות קומבינציה. לפני התקשרות בעסקת קומבינציה, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום הנדל"ן.

מה זה עסקת קומבינציה?

בבעלותם קרקע ואתם רוצים למשש את זכויות הבניה עליה, למשל לבנות בניין, מלון, מגדל משרדים, מרכז מסחרי וכיו"ב. אחת מהדרכים לעשות זאת, מבלבד לבנות בעצמכם ובמימון שלכם, היא באמצעות עם צד ג' (יזם או קבלן) שיבנה את הפרויקט הרלוונטי על הקרקע שלכם ובתמורה הוא יקבל בעלות על חלק מהיחידות שנבנו ואתם את החלק האחר, הכל בכפוף להסכם הקומבינציה שיחתם בין הצדדים.

במילים אחרות: עסקת הקומבינציה היא עסקה במקרקעין, במסגרתה בעל זכויות במקרקעין מתקשר עם צד ג' (בדרך כלל יזם או קבלן) בהסכם – חוזה קומבינציה – לפיו בעל הזכויות מוכר ליזם או לקבלן את כל או חלק מהזכויות בקרקע, בדרך כלל בתמורה לקבלת שטח בנוי מהקרקע.

הדוגמה הנפוצה לעסקת קומבינציה היא כאשר אחד או רבים המחזיקים בזכויות בקרקע ובכוונתם למכור את הזכויות בה לקבלן שיבנה עליה מבנה או בניין. כאשר התמורה לבעל הנכס תהיה קבלת חלק מיחידות הבניה שיבנו (למשל דירות בבניין החדש או משרדים).

איך מתחלקים האחוזים בעסקת קומבינציה? בקצרה יצוין כי האחוזים נגזרים בדרך כלל לפי כוח המיקוח של הצדים ולפי שווי העסקה, השווי נקבע לפי ערך הנכס, אשר תלוי, בין היתר, במיקום הנכס, שטח הקרקע, זכויות הבניה הנלוות לקרקע ועוד ועוד.

מה היתרונות ומה החסרונות בעסקת קומבינציה? ככלל היתרונות והחסרונות של העסקה תלויים בצד לעסקה (בעל קרקע או יזם או קבלן) ובין היתר, ביכולת ו/או רצון שלו לבצע את העסקה ללא הצד השני (פעמים רבות לא קיימת אפשרות).

מה היתרונות בעסקת קומבינציה?

באופן כללי יצוין כי מדובר בחלוקת סיכונים בין הצדדים (בעל הקרקע מול היזם או הקבלן). מבחינת בעל הקרקע הוא לא נדרש לשאת במלוא העלויות הכרוכות בבניה (צמצום הסיכון הכלכלי הכרוך בבניה) ובכל זאת לקבל תמורה משמעותית עבור הנכס וליהנות מהידע והמומחיות של הקבלן בכל ההיבטים הכרוכים בבנייה על הקרקע. מבחנית היזם או הקבלן הוא לא נדרש לרכוש את מלוא הקרקע, אלא לשלם רק עבור חלקו ובכך להפחית את עלויות העסקה. כמו כן שני הצדדים עשויים ליהנות מיתרונות מיסויים בהתאם לחלקם בזכויות בקרקעו בכפוף להוראות הדין.

מה החסרונות בעסקת קומבינציה?

בקצרה יצוין כי עסקאות קומבינציה הן עסקאות מורכבות מבחינה משפטית וכלכלית. ככאלו הן נושאות סיכונים לא קטנים, במיוחד כאשר הזכויות של צד להסכם קומבינציה לא זוכות להגנה מספקת. כמו כן פעמים רבות מדובר בעסקאות בהיקף גדול – פרויקטים גדולים – עסקאות כאלו לוקח זמן להוציא לפעול. הזמן עשוי לגרום לשינוי במצב הכלכלי של הצדדים, בהעדפותיהם ועוד.

עסקאות קומבינציה הן עסקאות מקרקעין מורכבות, בעלות סיכונים משפטיים לא מבוטלים, לכן טרם ביצוע התקשרות בהסכם קומבינציה בנוגע לקרקע יש להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום הנדל"ן (עורך דין מקרקעין).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

עורך דין מקרקעין (נדל"ן)

רוב האנשים נתקלים בעורך דין לנדל"ן, בעת רכישת דירה או בעת מכירת דירה, מדובר בשתי עסקאות נדל"ן (עסקת מקרקעין) מאוד נפוצות ועבור רוב האוכלוסייה אלו העסקאות היקרות והמשמעותיות ביותר.

עורך דין לענייני נדל"ן עוסק לא רק בליווי קניה ומכירה של דירות או נכסים מסחריים או שטחים אחרים אלא גם ברישום של זכויות, הכנת הסכמי שיתוף ופירוק, ליווי פרויקטים של בניה, ליווי הסכמי שכירות קצרי טווח ואורכי טווח, ליווי בהתנהלות מול ועדות מקומיות, הגשת תביעות ועתירות ועוד (למידע נוסף ראו עורך דין נדל"ן).

איך לבחור עורך דין למקרקעין?

כמו בחירה של כל איש מקצוע, לפני התקשרות עם עורך דין בתחום הנדל"ן מומלץ לעיין בחומרים מקצועיים שפרסם עורך דין, לקרוא על הרקע והניסיון שלו בתחום המקרקעין ולתאם פגישת הכרות.

פגישת ההכרות היא אחד השלבים החשובים בדרך להתקשרות בהסכם שכר טרחה עם עורך הדין (בהקשר זה יצוין כי בעסקאות לקניה ומכירה של נכסים עסקאות מקרקעין בדרך כלל שכ"ט הוא אחוז כלשהו בין 0.5% ל-2% משווי הנכס). בפגישת ההכרות  תהיה לכם הזדמנות מצויינת ללמוד לא רק על הידע והניסיון של עורך הדין בתחום המקרקעין אלא גם על תעודת השירות של עורך הדין, האם הוא קשוב וזמין לצורכי הלקוחות וכמובן את תעריף שכר הטרחה של עורך הדין. כמו כן מומלץ לברר מי יהיה עורך הדין הספציפי שילווה אתכם.

עורך דין לענייני נדל"ן (מקרקעין) – תפקידיו

 • בדיקות משפטיות ופעולות ראשוניות לפני ביצוע עסקאות – שירותי עריכת הדין כוללים ביצוע בדיקות ופעולות שונות בהתאם לסוג עסקת הנדל"ן ובכלל זה בדיקות משפטיות ברשויות ובמרשמי הזכויות (כגון לשכת רישום המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל וכיו"ב), התקשרות בזיכרון דברים, הסכמי תיווך, רישום הערות אזהרה (בדרך כלל, אך לא תמיד, הרישום מתבצע רק לאחר חתימה על ההסכם העיקרי), משכונות ושעבדים, בדיקות בנגוע להיבטים הכרוכים במיסוי מקרקעין וכיו"ב.
 • ליווי עסקאות קניה ומכירה של מקרקעין – ייעוץ משפטי לקונים ורוכשים של נכסי מקרקעין בכל השלבים הכורכים בביצוע עסקאות של קניה ומכירה של דירות חדשות מקבלן, דירות מכונס נכסים, דירות מאנשים פרטיים, דירות ממנהל עיזבון וכיו"ב (להרחבה ראו בדיקות לפני רכישת דירה וכן הסכם רכישת דירה, וכן ראו גם רכישת דירה ממנהל עזבון), בתים, נכסים מסחריים כגון משרדים, חנויות, בניינים, מגרשים וכיו"ב. כמו כן עורכי דין המתמחים בתחום הנדל"ן מלווים קבלנים, יזמים ובעלי קרקעות בעת התקשרות בהסכמי קומבינציה ובעסקאות להענקת זכויות בנכסים.
 • הסכמי שיתוף, חלוקה ופירוק מקרקעין – ייעוץ וייצוג לקוחות בהתקשרות בהסכמי שיתוף וחלוקה במקרקעין. כמו כן ליווי לקוחות בהליכי פירוק שיתוף במקרקעין, הכנת הסכמי פירוק וייצוג בערכאות משפטיות ומנהליות בנשוא פירוק.
 • ליווי פרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי – עו"ד לנדל"ן מספק ייעוץ וייצוג משפטי לדיירים, ליזמים, לקבלנים, לאדריכלים, לחברות שיווק נכסים, למתווכים וכיו"ב. כל אחד מגורמים אלו זוכה לקבל שירותים משפטיים שונים בנוגע לפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי.
 • ליווי עסקאות שכירות של נכסים מסחריים ופרטיים – ייעוץ וייצוג משכירים ושוכורים בהתקשרות בהסכמי שכירות של נכסים פרטיים כגון מחסנים, דירות (חוזה שכירות דירה) ובתים וכן של נכסים מסחריים כגון עסקים (להרחבה ראו חוזה שכירות לעסק), חנויות, משרדים, מפעלים וכיו"ב.
 • ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות עסקיים – עורך דין לענייני נדל"ן אשר בקיא גם בתחום המשפט המסחרי מלווה גם אנשי מקצוע בתחום המקרקעין אשר זקוקים לייעוץ משפטי בהיבטים הנלווים לעסקאות נדל"ן ובכלל זה הקמת חברות ושותפויות, ניהול מו"מ והכנת מגוון חוזים לרבות הסכמי התקשרות עם לקוחות, הסכמי בניה וייזום, הסכמי תיווך נדל"ן, הסכמים עם ספקים, הסכמי ייעוץ ומתן שירותים, הסכמי הלוואה והשקעה, הסכמי שיווק ומכירה וכיו"ב.

מקרקעין – עסקה במקרקעין

מה זה מקרקעין? 

מקרקעין מוגדרים בחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 כך: "קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה". על הקרקע בונים בתים, דירות, משרדים, חניות וכיו"ב. 

מקרקעין מכונים גם במנוח נדל"ן (נכסי דלא נידי), הכוונה היא לנכסים שלא ניתן לנייד.

 • בעלות במקרקעין מוגדרת בחוק המקרקעין כזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף למגבלות הדין או הסכם.
 • זכות אחרת במקרקעין – יכולה להיות זכות שכירות – זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש שבהם שלא לצמיתות. גם זיקת הנאה וגם משכנתה נחשבות לזכויות במקרקעין.
 • נסח טאבו – על-מנת לבדוק אם עסקה במקרקעין נרשמה בלשכת רישום המקרקעין, מומלץ לעיין בנסח טאבו.

מה נחשב לעסקה במקרקעין?

לפני עשיית עסקה במקרקעין או בהתקשרות הסכם בנוגע למקרקעין חשוב להתייעץ עם עורך דין.

לפי חוק המקרקעין (סעיף 6 לחוק) עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה.

לפי סעיף 7 לחוק המקרקעין תוקפה של עסקת מקרקעין מותנה ברישום והיא נגמרת ברישום. הרישום מתבצע על-ידי רשם המקרקעין בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק המקרקעין ותקנותיו. השעה שבה אושרה העסקה על-ידי הרשם מהווה את שעת הרישום של העסקה.

בין העסקאות הנפוצות במקרקעין הן עסקאות לרכישה או החכרה של מקרקעין (להרחבה ראו הסכם רכישת דירה או חוזה שכירות לעסק), עסקת קומבינציה, עסקאות של תמ"א 38 וכיו"ב.

מה קורה אם עסקה במקרקעין לא נרשמה?

חוק המקרקעין מורה כי עסקה שלא נרשמה נחשבת כהתחייבות לעשות עסקה.

חשוב לציין כי אין להסתמך על האמור בחוק המקרקעין בלבד ויש לעיין בו לצד הפסיקה המתעדכנת מעת לעת.

לצורך ביצוע עסקה במקרקעין או התקשרות בהסכם בנוגע למקרקעין או פתיחה בהליכים בענייני מקרקעין, חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בנדל"ן (עורך דין נדל"ן).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

שטר מכר מקרקעין

מה זה שטר המכר מקרקעין? שטר המכר הוא ממסך שנועד להסדיר העברה של זכויות בנכס מקרקעין מצד אחד לאחר. העברה יכולה להיות בתמורה או לא בתמורה.

לצורך סיוע במילוי שטר מכר יש לפנות לעורך דין לנדל"ן.

שטר המכר מקרקעין כולל את הפרטים הבאים:
 • פרטי הצדדים – שמות מלאים ומספרי תעודת זהות או מספרי תאגיד.
 • פרטי המקרקעין – מספר גוש וחלקה של הקרקע, גדול השטח של הקרקע, החלק של המוכר בקרקע, החלק המועבר מהקרקע והיתרה לאחר מכירה, וכן פירוט של תיאור הקרקע ו/או גבולותיה.
 • אימות עורך דין – שטר המכר יש לאמת בפני עורך דין או בפני רשם המקרקעין.

נוסחו של שטר המכר קבוע בתקנות רישום המקרקעין.

מתי נחתם שטר מכר? בעת רכישה או מכירה של נכס מקרקעין (בית, דירה, מחסן, מגרש, בניין וכיו"ב – למשל הסכם רכישת דירה, חוזה למכירת מגרש וכיו"ב), שטר המכר מוגש ללשכת רישום המקרקעין לצורך השלמת עסקת המכר. שטר המכר מוגש ללשכת רישום המקרקעין בדרך כלל לאחר רישום הערת אזהרה והשלמת התנאים שנקבעו בהסכם המכר.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

פירוק שיתוף במקרקעין

איך לפרק שותפות במקרקעין? מה ההבדל בין פירוק שיתוף מקרקעין בהסכמה לבין פירוק שיתוף מקרקעין שלא בהסכמה?

להלן מספר נקודות כלליות בנוגע לפירוק שיתוף במקרקעין:

יש לערוך הבחנה בין פירוק שיתוף במקרקעין לבין פירוק שותפות עסקית, מדובר בשתי סיטואציות שונות.

לצורך פירוק שיתוף במקרקעין, לרבות עריכת הסכם פירוק מקרקעין, ייצוג בתביעה לפירוק שיתוף, ביצוע חלוקה אחרת של הזכויות במקרקעין, יש להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן (ראו עורך דין נדל"ן).

מקרקעין לעיתים מוחזקים על-ידי מספר בעלי זכויות, למשל מכוח הסכם שיתוף, צוואה או ירושה או עקב נסיבות אחרות.

מה זה פירוק שיתוף במקרקעין?

בקצרה, פירוק שיתוף כולל "חלוקת" המקרקעין או "שווי התמורה" של המקרקעין בין הבעלים, את הפירוק ניתן לבצע בדרכים שונות והכל בכפוף להסכם שבין הצדדים, הוראות הדין והפסיקה.

איך אפשר לפרק שיתוף במקרקעין?

טרם פירוק מקרקעין יש להתייעץ עם עורך דין. באופן כללי יצוין כי העיקרון המנחה הוא שכל שותף במקרקעין יכול לתבוע את פירוק השיתוף במקרקעין, וזאת בכפוף להוראות הדין והפסיקה, כגון עקרון תום הלב.

בקצרה יצוין כי הפירוק יכול להתבצע בשלוש דרכים מרכזיות: פירוק שיתוף דרך חלוקה (חלוקה בעין), פירוק דרך מכירה של המקרקעין,פירוק דרך הפיכה לבית משותף.

פירוק שיתוף בהסכמה: דרך המלך בפירוק תהיה בהסכמת השותפים, גם פירוק זה כפוף למגבלות הדין. למשל ככול השותפים מעוניינים לחלק את הזכויות בנכס, החלוקה צריכה להיות מותרת על-פי דין, לרבות חוק התכנון והבניה. לעומת זאת ניתן לפרק את הנכס

פירוק שיתוף בהעדר הסכמה: אם השותפים בנכס לא מסכמים על אופן הפירוק לרוב הסכסוך יגיע לערכאה שיפוטית, אשר תכריע לפי עקרונות מנחים. לעיתים אין מנוס מהגשת תביעה לפירוק שותפות.

טרם ביצוע הליך של פירוק שיתוף במקרקעין יש להתייעץ עם עורך דין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

מדריך למשכיר בית או דירה

להלן מספר נקודות חשובות לכל מי שמתכוון להשכיר בית או דירה.

לפני השכרת נכס מקרקעין, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן שיכין עבורכם חוזה שכירות המותאם באופן ספציפי להתקשרות שלכם, לנכס שאתם משכירים, לתנאי התשלום, לתקופות האופציות ולכל יתר הסעיפים החשובים לכם בחוזה השכירות.

כמה עולה להכין חוזה שכירות? שכר טרחת עורך דין בהכנת החוזה לרוב תהיה קטנה ביחס לנזק הצפוי בשימוש בהסכם שכירות חסר או בחוזה המנוסח באופן רשלני.

סעיפים ונושאים חשובים בהסכם שכירות  – מה כולל חוזה השכירות?

לפני הכנת חוזה שכירות או חתימה על חוזה שכירות חשוב להתייעץ עם עורך דין. להלו רשימת סעיפים חשובים בחוזה שכירות לבית:

 1. פרטים על השוכרים – חשוב לקבל תעודות זהות מהשוכרים, לברר במה הם עובדים, מה מקורות ההכנסה שלהם, אפשר גם לבקש טלפון של המשכיר הקודם כדי לקבל מידע על התנהלותם כשוכרים.
 2. הגבלת על שימוש במושכר ומטרת השכירות – נשמע מובן מאליו אבל חשוב לוודא שלשוכר אין כוונה לעשות שימוש במושכר למטרה שאינה מטרת מגורים, כגון הפעלת עסק. בנושא זה חשוב להבין מהשוכר כמה אנשים עתידים להתגורר בדירה, האם לשוכר יש או עתיד להיות בעלי חיים. האם יש פעילויות מיוחדות שמשפיעה על המושכר או סביבתו, למשל נגינה או שירה, העברת שיעורים בדירה וכו'.
 3. דמי השכירות ואופן תשלומם – מה גובה דמי השכירות? באיזה אופן ישולמו דמי השכירות? בנכסים המשמים למגורים לרוב דמי השכירות משולמים על בסיס חודשי. חשוב לקבוע האם אתם מעדיפים לקבל את דמי השכירות בהמחאה או בהעברות בנקאיות או בדרך אחרת. רצוי ליצור מנגנון שיפחית את ההתעסקות בגבייה.
 4. תקופת השכירות – מתי מתחילה ומתי מסתיימת תקופת השכירות? האם לשוכר תהיה אופציה להאריך את הסכם השכירות? מה התנאים להארכת הסכם השכירות? האם תחול עליה במחיר השכירות בתקופת האופציה?
 5. תשלומים – נכון שהשוכר בדרך כלל נושא בתשלומי ארנונה, חשמל, מים, גז, ועד בית, טלפון וכיו"ב, אבל חשוב לכתוב נושאים אלו ואחרים באופן מפורש בהסכם השכירות.
 6. הפרות הסכם וביטול הסכם שכירות – מה נחשב להפרת הסכם השכירות? אילו הפרות הן יסודיות? מתי ניתן לבטל את הסכם השכירות? האם בכוונתכם לתת לשוכר ארכה לתיקון הפרות לפני הביטול? למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם?) למידע נוסף בנושא גביית כספים משוכרים ראו איך להתמודד עם לקוחות שמסרבים לשלם?
 7. קיצור תקופת השכירות – למשכירים תמיד רצוי לשמור על כמה שיותר נקודות יציאה בחוזה, למשל קיצור תקופה לאחר התראה בת 60 יום מראש. האם אתם מעוניינים להעניק לשוכר את הזכות לקצר את תקופת השכירות? רצוי לשקול זאת היטב, בכל מקרה כדאי להכפיף זכות זו להבאת שוכר חלופי אשר זהותו תאושר על-ידכם מראש ובכתב.
 8. עסקאות במושכר במהלך תקופת השכירות – חשוב להשאיר לכם את הזכות לבצע עסקאות מסוימות בנכס במהלך תקופת השכירות, למשל הזכות למכור את הנכס לצד שלישי. בדרך כלל השוכר ידרוש שלא יפגעו זכויותיו בשל עסקה כזאת.
 9. ביטחונות – אחד מהסעיפים החשובים בהסכם השכירות הוא ביטחונות. הביטחונות אמורים להיות מושבים לשוכר בתום תקופת השכירות (בהתאם לנוסח של הסעיף החוזה), אולם הם נועדו למצב בו הושכר הפר את הסכם השכירות, למשל לא שילם את אחד מהתשלומים החלים עליו כגון דמי שכירות או כפל דמי שכירות בגין איחור בפינוי המושכר במועד. מומלץ לדרוש בטחונות איכותיים כגון הפקדת פיקדון כספי וערבות בנקאית, בנוסף רצוי לדרוש גם שטר חוב וערבות אישית (למידע נוסף ראו סוגי ביטחונות).
 10. פינוי הנכס– איך המושכר יושב לכם בתום תקופת השכירות? חשוב לקובע שעל השוכר להשיב את המושכר במצב מצוין, לאחר תיקון כל נזק ו/או פגם שנוצר במהלך תקופת השכירות.
 11. שיפוצים במושכר – האם לאפשר לשוכר לבצע שיפוצים או שינויים במושכר? רוב המשכירים מעדיפים להחריג את הנושא מחוזה השכירות. בדרך כלל נהוג לדרוש כי כל שינוי ו/או הוספה ו/או שיפוץ יהיה כפוף לאישור שיינתן מראש על-ידי המשכיר.
 12. הפרה של חוזה וביטול חוזה – מה נחשב להפרה של הסכם? איך יבוטל ההסכם? חשוב לקבוע סנקציות ברורות במקרה של הפרה שלא תוקנה או הפרה שלא מתקבלת על הדעת, למשל פיצוי מוסכם, זכות ביטול של החוזה ועוד (למידע נוסף ראו הפרה של חוזה וכן ראו גם איך לבטל הסכם).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

רישום הערת אזהרה על נכס

איך רושמים הערת אזהרה על נכס?

לצורך רישום הערת אזהרה על מקרקעין יש להתייעץ עם עורך דין בתחום הנדל"ן.

רישום הערת אזהרה מתבצע באמצעות הגשת מסמכים לרשם המקרקעין וכן טופס בקשה לרישום הערת אזהרה. להלן הפרטים שיש למלא בטופס בקשה לרישום הערת אזהרה במקרקעין:

 • פרטי נכס – פרטי המקרקעין לרבות מספר גוש, חלקה, תת חלקה והכתובת.
 • מהות הפעולה – בבקשה יש לפרט גם את סוג הפעולה המבוקשת – האם מדובר ברישום הערה על התחייבות לעשות עסקה בנכס או על הימנעות מעשיית עסקה בנכס.
 • פרטי הצדדים – בעת רישום הערת אזהרה לנכס יש למלא את פרטים של בעל הזכות במקרקעין אשר מתחייב לאמור בהערה וכן את פרטיו של מי שלטובתו נרשמה הערה. בנוסף יש למלא את הפרטים המלאים של המתחייבים ומי שלטובתם ניתנה ההתחייבות כולל שמות, מספרי זיהוי, כתובת וחלקם בנכס.
 • אימות חתימה על-ידי עורך דין – על הבקשה לרישום הערת אזהרה להיות מאומתת על-ידי עורך דין.
 • צירוף מסמכים – לבקשה לרישום הערת אזהרה לנכס יש לצרף את המסמכים מכוחם מבוקש הרישום (למשל הסכם רכישת דירה, יפוי כוח וכוי"ב), כמו כן יש לצרף לבקשה צילומי ת.ז של הצדדים לעסקה, יפוי כוח לשליח  ומסמכים נוספים לפי הצורך.
 • תשלום אגרה – על מנת לבצע רישום הערת אזהרה לנכס יש לשלם את האגרות לרשם המקרקעין (להרחבה ראו באתר הרשם אגרות).
 • לאחר רישום הערת אזהרה חשוב להוציא נסח טאבו ולוודא שהערה אכן נרשמה בפנקס המקרקעין.

רישום הערת אזהרה נלווה בדרך כלל לעסקה במקרקעין (כגון רכישה או מכירה של נכס, חכירה, הענקת זכויות בנכסים וכיו"ב) לצורך מילוי הטופס, כל שכן ליווי העסקה, חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני מקרקעין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הערת אזהרה

כל מי שמתקשר בעסקה במקרקעין בנוגע לנכס רצוי להכיר את המונח הערת אזהרה.

מהי הערת אזהרה? הערת אזהרה היא התחייבות בכתב של בעל זכות במקרקעין (למשל התחייבות של הבעלים או המשכיר של נכס או בעל זכות אחרת בנכס) לעשות עסקה במקרקעין או להימנע מלעשות עסקה במקרקעין. ישנה גם התחייבות לרישום הערה לטובת הבנק עם נטילת משכנתה. ההתחייבות האמורות נרשמות בפנקס המקרקעין (ב"טאבו").

לצורך בדיקה אם אכן נרשמה הערת אזהרה או האם רשומות הערות אזהרה על נכס מקרקעין יש לעיין בנסח טאבו.

מדוע רושמים הערת אזהרה על נכס? הסיבה המרכזית היא למנוע ביצוע עסקאות במקרקעין אשר סותרות את האמור בהערת אזהרה. המניעה היא גם כלפי בעל הזכות במקרקעין וגם כלפי צד ג' אשר מעוניין לבצע עסקה בנכס.  כך רישום הערה יכול למנוע עשיית עסקה נוגדת בנוגע למקרקעין, למשל מכירת הנכס לשני גורמים שונים.

עם ביצוע עסקה במקרקעין, לרוב עם חתימת חוזה ראשוני כגון זיכרון דברים לרכישת נכס או הסכם רכישה לנכס (למשל הסכם רכישת דירה, התקשרות בעסקת קומבניציה), חשוב מאוד לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין (לפרטים על אופן הרישום ראו רישום הערת אזהרה).

כדאי לבדוק אם נרשמה הערת אזהרה על נכס מקרקעין הרשום בטאבו יש להוציא ולעיין בנסח טאבו.

הערת אזהרה מוגדרת בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 באופן הבא:

הערת אזהרה

126. (א) הוכח להנחת דעתו של הרשם כי בעל מקרקעין, או בעל זכות שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתה, התחייב בכתב לעשות בהם עסקה, או להימנע מעשות בהם עסקה, ירשום הרשם, על פי בקשת מי שהתחייב או מי שזכאי לפי ההתחייבות (להלן – הזכאי), הערה על כך; לענין זה אין נפקא מינה אם ההתחייבות היתה בהסכם, בהרשאה בלתי חוזרת או במסמך אחר, ואם היתה מפורשת או משתמעת, מוחלטת או מותנית.

(ב) נרשמה ההערה על-פי בקשת הזכאי בלבד, יודיע הרשם מיד על רישומה למי שהתחייב כאמור.

תוצאות של הערת אזהרה

127. (א)  נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עסקה הסותרת את תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית המשפט.

(ב)  נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על המקרקעין או על הזכות במקרקעין נשוא ההערה, או שניתן צו לקבלת נכסים בפשיטת רגל או צו פירוק נגד בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, או שנתמנה כונס נכסים על רכושו, הרי כל עוד לא נמחקה ההערה, לא יהיה בכל אלה כדי לפגוע בזכויות הזכאי הנובעות מההתחייבות נשוא ההערה, ובלבד שטענה לביטול העסקה מחמת פשיטת הרגל או הפירוק שהיתה עומדת אילו בוצעה העסקה במועדה, תעמוד גם נגד ההתחייבות האמורה.

(ב1) הערת אזהרה שנרשמה כאמור בסעיף 126, אינה טעונה רישום בכל מרשם או פנקס אחר המתנהל על-פי דין.

(ג) עסקה המקנה חלק ממקרקעין, בבעלות או בחכירה לדורות, לרשות מקומית למטרת דרכים או מדרכות או הרחבתם, המתחייבת מתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לא יראו כעסקה הסותרת הערת אזהרה, ובלבד ששלושים יום לפני רישום העסקה נשלחה הודעה על כך לזכאי על פי הערת האזהרה.

לצורך רישום הערת אזהרה חשוב להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.