לשכת רישום מקרקעין


מה תפקידה של לשכת רישום מקרקעין?
בקצרה,לשכת הרישום מוגדרת בחוק המקרקעין שתקום כגוף על-ידי השר, תפקידה בפועל הוא אחראיות על ניהול פנקסי המקרקעין. כמו כן השר ימנה מפקח על רישום המקרקעין, הכל כמוגדר בחוק המקרקעין ובתקנותיו.
בפנקסים יירשמו המקרקעין הנמצאים באזור פעולתה של הלשכה,העסקאות שרשם המקרקעין אישר לרישום; פסקי-דין, החלטות וצווים שניתנו על ידי בית משפט או על ידי רשות אחרת המוסמכת לכך על פי דין, והוגשו לרשם; כל דבר אחר הטעון רישום, או ניתן לרישום, לפי חיקוק.
למשל בלשכת רישום מקרקעין נרשמות בין היתר הפועלות הבאות: עסקאות מכר או חכירה, הערות אזהרה, זיקות הנאה וזכות קדימה, משכנתה ירושות, מינוי מנהל עזבון, חכירות, צווים שיפוטיים ועוד. (למידע נוסף ראו הערת אזהרה וכן עסקאות מקרקעין)
לפי חוק המקרקעין פנקסי המקרקעין בלשכת הרשום הם פתוחים לעיון הציבור וכל אחד רשאי לעיין בהם ולקבל העתק מהפנקסים.
לפי תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011 כל אדם יכול לבקש נסח מהרשום בפנקסי המקרקעין (הידוע בשם נסח טאבו) המציינת בין היתר את פרטי המקרקעין שלגביהם הנסח מבוקש. כמו כן לצורך הפקת נסח יש לשלם אגרה (למידע נוסף ראו נסח טאבו).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.