פירוק שיתוף במקרקעין


איך לפרק שותפות במקרקעין? מה ההבדל בין פירוק שיתוף מקרקעין בהסכמה לבין פירוק שיתוף מקרקעין שלא בהסכמה?

להלן מספר נקודות כלליות בנוגע לפירוק שיתוף במקרקעין:

יש לערוך הבחנה בין פירוק שיתוף במקרקעין לבין פירוק שותפות עסקית, מדובר בשתי סיטואציות שונות.

לצורך פירוק שיתוף במקרקעין, לרבות עריכת הסכם פירוק מקרקעין, ייצוג בתביעה לפירוק שיתוף, ביצוע חלוקה אחרת של הזכויות במקרקעין, יש להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן (ראו עורך דין נדל"ן).

מקרקעין לעיתים מוחזקים על-ידי מספר בעלי זכויות, למשל מכוח הסכם שיתוף, צוואה או ירושה או עקב נסיבות אחרות.

מה זה פירוק שיתוף במקרקעין?

בקצרה, פירוק שיתוף כולל "חלוקת" המקרקעין או "שווי התמורה" של המקרקעין בין הבעלים, את הפירוק ניתן לבצע בדרכים שונות והכל בכפוף להסכם שבין הצדדים, הוראות הדין והפסיקה.

איך אפשר לפרק שיתוף במקרקעין?

טרם פירוק מקרקעין יש להתייעץ עם עורך דין. באופן כללי יצוין כי העיקרון המנחה הוא שכל שותף במקרקעין יכול לתבוע את פירוק השיתוף במקרקעין, וזאת בכפוף להוראות הדין והפסיקה, כגון עקרון תום הלב.

בקצרה יצוין כי הפירוק יכול להתבצע בשלוש דרכים מרכזיות: פירוק שיתוף דרך חלוקה (חלוקה בעין), פירוק דרך מכירה של המקרקעין,פירוק דרך הפיכה לבית משותף.

פירוק שיתוף בהסכמה: דרך המלך בפירוק תהיה בהסכמת השותפים, גם פירוק זה כפוף למגבלות הדין. למשל ככול השותפים מעוניינים לחלק את הזכויות בנכס, החלוקה צריכה להיות מותרת על-פי דין, לרבות חוק התכנון והבניה. לעומת זאת ניתן לפרק את הנכס

פירוק שיתוף בהעדר הסכמה: אם השותפים בנכס לא מסכמים על אופן הפירוק לרוב הסכסוך יגיע לערכאה שיפוטית, אשר תכריע לפי עקרונות מנחים. לעיתים אין מנוס מהגשת תביעה לפירוק שותפות.

טרם ביצוע הליך של פירוק שיתוף במקרקעין יש להתייעץ עם עורך דין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.