חוזה למראית עין


איך להגיב במקרה שנכרת חוזה למראית עין (חוזה פקטיבי)? האם ניתן לבטל חוזה למראית עין?

מה זה חוזה למראית עין? בקצרה, חוזה שנועד להטעות אדם או גורם כלשהו בנוגע לתוכנו של החוזה, במילים אחרות הסכם למראית עין לא משקף את ההסכמות האמיתיות של המתקשרים. הגדרה מדויקת יותר רצוי ללמוד מהפסיקה והספרות המקצועית בתחום. כמו כן לצורך בירור הנושא והשלכות הנובעות מיצירת חוזה למראית עין רצוי לפנות לעורך דין המתמחה בחוזים – עורך דין לחוזים.

לפי חוק החוזים, חוזה שנכרת למראית עין בלבד הוא בטל. כמו כן אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה.

באחד מפסקי הדין שדנו בנושא הסכם למראית עין – ע"א 4015/95 פקיד שומה ירושלים נ' ברזני, פ"ד נב(2) 269, 275 (1997) – נקבע:

"המאפיין את החוזה למראית עין הוא, שהצדדים מלכתחילה אינם מתכוונים למלא אחר תנאי העיסקה אלא הם אך משימים עצמם כאילו התקשרו בעיסקה".

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.