הסכם גירושים


מהו הסכם גירושים? בתמצית, הסכם שנועד להסדיר פירוד בני הזוג תוך התייחסות לנושאים שונים הקושרים לחייהם המשותפים, ילדיהם, נכסיהם ועוד.

מה כולל הסכם גירושים?

הסכם גירושים נערך בדרך כלל ע"י עו"ד מיומן בתחום, מדובר בהסכם לא פשוט המכיל היבטים משפטיים רבים ומחייב מומחיות. ניסוח שגוי או חסר של ההסכם עשוי להסב עוגמת נפש רבה לצדדים.

להלן מספר סעיפים בולטים בהסכמי גירושין:

  1. חלוקת רכוש בין בני הזוג – נושא חלוקת הרכוש הוא בן העניינים החשובים המוסדרים בהסכם הגירושים. חשוב לפרט ולתאר מהם הנכסים ובאיזה אופן הם מתחלקים – נכסי מקרקעין, מטלטלין, כספים וניירות ערך, פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופות גמל ועוד. כמו כן יש להטמיע מנגנונים בהסכם הגירושים שיגנו על האינטרסים של הצדדים.
  2. משמורת והסדרי ראיה – עם מי יתגוררו הילידים? האם מדובר במשמורת משותפת? ומהם הסדרי הראיה בנוגע אליהם לרבות בנוגע לחופשות, חגים וסופי שבוע?
  3. מזונות ילדים – אם לבני הזיוג ילדים שיש לשלם בגינם מזונות חשוב לקבוע את סדר התשלומים, גובה התשלומים, אופן ביצוע תשלומי המזונות ועוד.
  4. מזונות אשה – לפי הדין הישראלי אדם מחויב לשלם לבן הזוג דמי מזונות לפי הדין האישי החל עליו. כאשר בקביעת גובה המזונות שאדם חייב לספק לבן זוגו רשאי בית המשפט להתחשב בהכנסותיו של בן הזוג מעבודה ומנכסים (ואם ראה לנכון גם ממקורות נוספים).
  5. סידורי גט – ברוב המקרים הסכם הגירושים מסדיר גם את סידורי הגט, כולל הסכמה משותפת של בני הזוג להתרגש ולפנות לבית הדין הרבני לצורך קבלת הגט, ויתור בת הזוג על הכתובה ועל המזונות.
  6. התחייבויות נוספות – האם בני הזוג נוטלים על עצמם התחייבויות נוספות אגב הגירושים, למשל חובות משותפים שיסגרו על-ידי אחד מבני הזוג או שניהם?

אישור הסכם גירושים בבית משפט: לאחר שחתמתם על הסכם גירושים חשוב לפנות לאישור החוזה בבית משפט על-מנת שיינתן תוקף של פסק דין להסכם.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.