קטגוריה: הסכמים

הסכמים – הסכם הוא כלי משפטי המאפשר לצדדים להקצות זכויות או חובות בנוגע לעניין מסוים.

הפיכת עסק לרשת

איך הופכים עסק לרשת מצליחה?

עסקים רבים מעוניינים להרחיב את פעילותם העסקית ולגדול. אחת הדרכים לעשות זאת היא מעבר מעסק בעל חנות או שתיים לרשת. כשמדברים על רשת בהקשר זה הכוונה היא לעסק שיש לו מספר סניפים.

איך הופכים עסק קטן לרשת עם מספר סניפים? רוב הרשתות המוכרות פעולות בשיטה של זכיינות. זכיינות היא צורת התקשרות עסקית הכוללת, בתמצית, הענקת זכויות ע"י בעלי הרשת לצד ג' (זכיין). מה הן הזכויות הניתנות לזכיינים? היקף הזכויות והחובות של זכיינים מוגדרים בהסכם הזיכיון, באופן כללי יצוין שלזכיינים ניתנת הזכות לפעול תחת המותג של הרשת תוך שימוש בסימני מסחר של הרשת ולספק את המוצרים או השירותים של הרשת הכל בכפוף להסכם הזיכיון.

מה נדרש לעשות בשביל לעבור לשיטת הזכיינות – מה השלבים בדרך להפוך לרשת?

להלן מספר דגשים בנושא:

 • בדיקת התכנות – האם העסק מתאים להפוך לרשת הפועלת בצורה של זכיינות? אומנם זכיינות נפוצה בתחומים רבים – למשל זכיינות מזון, זכיינות בתי קפה, זכיינות בתחום ההוראה, זכיינות בתחום האופנה, זכיינות בתחום הנדל"ן, זכיינות בתחום השירותים ועוד ועוד. אולם, יש עסקים שפחות מתאמים לפעול במסגרת של שיטת הזכיינות.
 • מיקום – איפה להקים את הסניף הראשון של הרשת? חשוב לעסקים לצבור ולהפגין הצלחות ההתחלה ולכן רצוי לבחור בקפידה את המקום שבו תתחילו את פעילות הרשת בשיטה של זכיינות. במסגרת בחירת המקום רצוי לקחת בחשבון בין היתר, את הסביבה שבה יפעל הסניף (בקניון, מרכז מסחרי, רחוב ראשי או במקום אחר) וכן את העסקים הצמודים לסניף. למשל אם מדובר בעסק בחום המזון אשר הסניף החדש נפתח בקניון ייתכן ותעדיפו שהסניף ימוקם בתחום האוכל של הקניון, ייתכן ותחליטו שלא לפתוח סניף בקניון בו פועלים מתחרים רבים למוצרים שלכם.
 • הערכות עסקית ופיננסית – על-מנת להקים עסק מצליח רצוי לגבש מראש קווים מנחים הכוללים, בין היתר, תיאור של הפעולות הנדרשות לצורך הקמת העסק,  ההון הדרוש לצורך הקמת רשת ומקורות המימון (לרבות איתור זכיינים, העסקת עובדים, התקשרות עם ספקים, משכירים וכיו"ב), מחקר שוק הכולל הכרת מתחרים, מחירים, הכנת תוכניות שיווק או חדירה לשוק ועוד (במילים אחרות -גיבוש תוכנית עסקית וכספית). חשוב ללמוד גם על אופן יישום התוכנית העסקית. במסגרת זו מומלץ להגדיר, בין היתר, מה התנאים להתקשרות עם זכיין (למשל בעל ידע וניסיון בתחום), מה הבידול של העסק שלכם מול עסקים אחרים, מה בדיוק כוללים המוצרים/שירותים של הרשת, אילו זכויות יוענקו במסגרת הזכיינות (לצורך כך רצוי להיערך כבר לשלב הבא והוא הכנת הסכם זיכיון ע"י עורך דין), באילו ערוצים תשווק הפעילות העסקית? מה תהליכי ההכשרה של העובדים? האם תבוצע בקרה ופיקוח על הזכיינים? מה העלויות של הזכיין בפתיחת סניף של הרשת שלכם, .
 • ליווי משפטי – חשוב להיערך להקמת רשת לא רק מבחינה עסקית ופיננסית אלא גם מבחינה משפטית, לצורך כך יש לפנות לעו"ד בעל ידע וניסיון מסחרי ובתחום הזכיינות. רשתות נדרשות להתמודד עם היבטים משפטיים רבים (לרבות הסכמים מסחריים רבים ויועץ משפטי נקודתי בשלל סוגיות הנוגעות לפעילות הרשת משלב ההקמה) לצורך כך מומלץ מאוד להתקשר עם עו"ד מיומן בתחום הזכיינות (עו"ד לזכיינות) שליווה עסקאות זיכיון רבות, משברים מול זכיינים, התקשרויות מול משכירים, ספקים, טיפול בפניות של לקוחות ומכיר את המכשולים הכרוכים בהתקשרויות עם זכיינים ובניהול רשת.  מאוד חשוב לנסח הסכם זיכיון על-ידי עורך דין מיומן בתחום, הסכם אשר יגלם את ההיבטים העסקיים והמשפטיים המיוחדים לפעילותכם.

למידע נוסף בנושא הפיכת עסק לרשת ראו הקמת רשת זכיינות. למידע נוסף בתחום הזכיינות ראו:

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

חוק המכר, תשכ"ח-1968 – סעיפים בולטים

להלן מספר סעיפים מחוק המכר התשכ"ח -1968 (להלן: "החוק").

בפתח הדברים יצוין כי לצורך בחינת חוק המכר, תחולתו והוראותיו יש לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד מנוסה זאת מאחר שלשון החוק לא תמיד מכילה באופן ברור את מלוא המשמעות שבתי המשפט יוצקים לתוכה בפסיקה. כמו כן להגדרות מדוייקות של המונחים בחוק יש לעיין בהוראות חוק עצמן ולא להסתפק בסיכום קצר וחלקי זה (חוק המכר).

מהו מכר? חוק המכר מגדיר את מהות המכר כך: הקניית נכס תמורת מחיר.

מהי הספקת נכס? סעיף 2 לחוק קובע כי חוזה מכר הוא חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו, אלא אם המזמין קיבל עליו לתת את עיקר החמרים הדרושים להפקת הנכס או לייצרו.

בסעיף 3 לחוק נקבע כי הוראותיו יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חליפין.

בסעיף 4 לחוק נקבע כי החוק יחול גם על מכר של מטלטלין ובשינויים המחויבים גם על מכר של מקרקעין וזכויות ובכפוף ליתר הוראות החוק. כך נקבע בסעיף 4 לחוק:

"4. (א)  הוראות חוק זה יחולו על מכר של מטלטלין, ובשינויים המחוייבים – גם על מכר של מקרקעין וזכויות. (ב)  הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון, ובאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים."

מסירה והעברת בעלות בממכר – לפי סעיף 7 לחוק המוכר חייב למסור לקונה את הממכר ולהעביר אליו את הבעלות בממכר.

איך יש למסור את הממכר? לפי סעיף 8 לחוק המסירה תהא בהעמדת הממכר לרשות הקונה. אם הממכר הוא חלק מתוך צובר נכסים המסירה תהא בעשיית כל הדורש כדי לאפשר את ייחוד הממכר וקבלתו על ידי הקונה.  אם הוסכם על הובלת הממכר על ידי מוביל תהא מסירתו בהעמדת הממכר לרשות המוביל ובלבד שהמוביל אחראי כלפי הקונה לפי חוזה ההובלה.

מהו מועד מסירת הממכר לקונה?
אם הממכר לא נמסר על אתר מסירתו תהא תוך זמן סביר לאחר גמירת החוזה. אם הוסכם על מסירה תוך פרק זמן מסוים רשאי המוכר לקבוע את מועד המסירה בתוך תקופה זו, בשני המקרים האחרונים המוכר נדרש להודיע לקונה זמן סביר מראש על מועד המסירה.

בדיקת הממכר על-ידי הקונה

הקונה נדרש לפי החוק לבדוק את הממכר מיד לאחר שקיבל אותו. אם הסכימו הצדדים על הובלתו של הממכר הקונה נדרש לבדוק את הממכר מיד לאחר שהממכר הגיע למקום הייעוד (להרחבה ר' סעיף 13 לחוק).

החוק מתייחס גם למצבים של אי התאמה בממכר דבר שיהווה אי קיום חיובים על-ידי המוכר כגון שנמסר רק חלק מהמכר או נכס שונה או נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו  הרגיל או המסחרי או למטרה המיוחדת המשתמעת מן ההסכם ועוד (להרחבה ר' סעיף 12 לחוק המכר).

למידע נוסף ראו בין היתר סעיפים 11-12 ו-15-16 לחוק.

למידע נוסף בנושא חוק המכר, פרשנותו ותחולתו מומלץ לעיין לא רק בהוראות החוק המלאות אלא גם בפסיקה ובספרות המתעדכנים מעת לעת וכן להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום לצורך קבלת חוות דעת בנושא משפטי העולה מהוראות החוק.

הסכם בעלי מניות (Shareholders' Agreement)

חוזה בעלי מניות (Shareholders' Agreement או Stockholders' Agreement) הוא הסכם שנכרת בין כל או חלק מבעלי המניות בחברה.

כל מי שעתיד להתקשר בהסכם בעלי מניות להלן מספר נקודות שחשוב להכיר.

מטרתו של הסכם בעלי מניות: הסכמים בין בעלי מניות מסדירים עניינים שונים, בהתאם לנסיבות ההתקשרות הספציפיות, פעמים רבות כוונת בעלי המניות היא להסדיר קניה או מכירה של מניות או ניירות ערך ו/או את הזכויות והחובות של בעלי המניות בחברה ובכלל זה את אופן ניהול החברה ותהליכי קבלת ההחלטות בה, את אופן ביצוע ההצבעות בישיבות בעלי מניות או דירקטוריון, את הדרכים ליישוב מחלוקות בחברה, חלוקת רווחי החברה, ביצוע תשלומים לבעלי מניות, קביעת מורשי חתימה בחברה, חובות דיווח ועוד ועוד.

 • הסכם בעלי מניות או תקנון חברה – חשוב להבחין בין שני המסמכים: הסכם בעלי מניות לתקנון החברה. על אף שניתן לכלול בשניהם הוראות דומות, מדובר בשני מסמכים שונים; בתמצית ובאופן חלקי בלבד יצוין כי התקנון נוגע ליחסים בין בעלי המניות בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה ואילו הסכם בעלי מניות מתייחס רק לצדדים לו (קרי רק ליחסים בין אותם בעלי המניות שחותמים עליו) יש הבחנות נוספות בין שני סוגי המסמכים ולמידע מקיף מומלץ להתייעץ גם עם עורך דין הבקיא ומעודכן בנושא; לעיתים בעלי מניות מעדיפים להסדיר חלק עיקרי מהזכויות והחובות שלהם במסגרת הסכם בעלי מניות ולא בתקנון יש לכך כמה סיבות כגון הרצון לא לחשוף מידע הקשור לחברה או לאותם בעלי מניות בפני צדדי ג', שכן בישראל תקנון של חברות הוא מסמך נגיש לכולם (ניתן להזמינו מאתר רשם החברות).
 • הסכם מייסדים – חוזה בין מייסדי החברה הוא אחד מהדוגמאות להסכמים בין בעלי מניות. החוזה מייסדים לרוב נכרת בין מייסדים שעתידים להפוך לבעלי מניות עם הקמת החברה והוא נועד להסדיר את אופן חלוקת הזכויות החובות החלים על הצדדים להסכם (למידע נוסף ראו הסכם מייסדים).

מה חשוב לכלול בהסכם בעלי מניות?

הסכם בעלי מניות כולל הוראות משתנות בהתאם לנסיבות ההתקשרות ולכן על-מנת לנסח הסכם בעלי מניות איכותי חשוב מאוד לקבל ייעוץ מקצועי פרטני מעו"ד בעל ידע וניסיון בתחום – עו"ד לחברות.

להלן מספר נושאים שכדאי לשקול בעת הכנת הסכם בעלי מניות:

 1. מטרת ההתקשרות – תחילה חשוב שכל צד יגדיר לעצמו מה תכלית ההתקשרות? האם בכוונת בעלי המניות לקבוע את חלוקת ההחזקות, מנגנון לקבלת החלטות, ביצוע הצבעות, חלוקת רווחים, משיכת משכורות מהחברה וכיו"ב.
 2. חלוקת הזכויות והחובות – מה הזכויות שיוענקו לבעלי המניות במסגרת ההתקשרות ומה החובות שחלות עליהם, למשל לקבל או למסור מידע, להצביע באסיפות, לספק שירותים לחברה, להימנע מניגודי עניינים, להעביר נכסים לבעלות החברה ועוד ועוד.
 3. סודיות ואי תחרות – בתמצית ובאופן חלקי יצוין כי הסכמים בין בעלי מניות פעמים רבות כוללים התחייבויות החלות על בעלי מניות לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליהם ביחס לחברה (למידע נוסף ראו חוזה סודיות) וכן התחייבויות בנוגע לאי תחרות עם עסקי החברה.
 4. נכסים וקניין רוחני – חשוב לעשות סדר בנכסים השייכים לחברה מול נכסים של בעלי המניות, לעיתים ובדר"כ יזמים בתחילת הדרך, שוגים בהבחנה החשובה הזאת ומערבבים בין נכסים שהם בבעלות לנכסים של החברה, הדבר נפוץ בעיקר בנכסי קניין רוחני כדוגמה קוד, עיצובים ועוד.
 5. ביטול הסכם – איך ניתן להביא לסיום הסכם בעלי המניות? האם חובה לתת לבעלי המניות אפשרות לבצע פעולות שונות כדי למנוע את אפשרות הביטול?
 6. יישוב מחלוקות – מחלוקות וסכסוכים הם דברים בלתי נמנעים אבל אם מתכננים מראש את אופן ההתמודדות עם משברים מסוג זה אפשר פעמים רבות להוזיל את העלויות הכרוכות בטיפול במחלוקות – למשל על-ידי קביעת איש מקצוע להכריע במחלוקות.
 7. פירוק חברה – לבעלי מניות רבים חשוב לקבע מנגנונים לביצוע הליכי פירוק של החברה, בכפוף למגבלות הדין.

למידע נוסף על חוזים בין בעלי מניות ראו – הסכם בין בעלי מניות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או עסקי או תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ עסקי ואין להסתמך על האמור לעיל ללא התייעצות עם בעל מקצוע מימון בתחום.

חוזה עם אולם אירועים – לפני חתימה

חתימה על חוזה עם אולם אירועים או גן אירועים – דגשים למתחתנים (או למזמני אירועים)

הקדמה – אחרי כיתות רגליים סוף סוף מצאתם את המקום שבו אתם רוצים לעורך את האירוע למשל להתחתן, לחגוג ברית/ה, בר/בת מצווה, לחגוג יום הולדת הנה כמה דגשים שכדאי מאוד לשים אליהם לב לפני חתימה על הסכם עם אולם אירועים.

חגיגה של שמחות היא פעמים רבות לא עניין זול, בין האירועים היקרים יותר עבור החוגגים נמצאת החתונה.

חוזה עם אולם אירועים

רבים מתייחסים בזלזול לחתימה על חוזה עם אולם אירועים ולעיתים מדלגים על שלב הבידקה של החוזה וניהול המשא ומתן. מדוע? בין היתר, מאחר והם לא מודעים לחשיבותו של החוזה ולעיתים בשל חוסר סבלנות ורצון להוציא לפעול את האירוע המיוחל.

חשוב לזכור כי ברוב האירועים, ההתקשרות של מזמני האירוע עם אולם או גן האירועים מהווה את הרכיב היקר ביותר בעלות ההפקה – זוהי עסקה בעלות לא קטנה ומאחר שמדובר באירוע חשוב מאוד לחוגגים מומלץ לבדוק היטב את ההסכם ההתקשרות עם אולם האירועים, לפני החתימה עליו.

רגע לפני שאתם סוגרים את העסקה עם האולם הנבחר להלן נקודות שכדאי לקחת בחשבון ולהכיר לפני שחותמים על הסכם עם אולם או גן אירועים:

 1. רישיון עסק לאולם או לגן אירועים – זוגות רבים לא מודעים לחשיבות הנושא, אבל כמה דוגמאות יכולת להבהיר לכם מדוע מאוד כדאי לשאול את נציגי האולם האם לאולם או לגן האירועים יש רישיון עסק בתוקף? וכן מומלץ לבקש לראות שהרישיון בתוקף. למה? כי יש לא מעט אולמות אירועים שנסגרו מפני שהפעילו אולם אירועים ללא רישיון עסק. גם מקומות טובים ומוצלחים. התופעה של אולמות אירועים ללא רישיון עסק נפוצה מאוד במקומות חדשים שנפתחים. אבל היא קיימת ג במקומות ותיקים יותר. יש לא מעט סיפורי זוועת על כך שזוגות נאלצו לדחות את מועד החתונה לאחר שהזמינו כבר את האורחים, מאחר שהמקום קיבל צו סגירה כי פעל ללא רישיון. רישיון עסק כולל מרכיבים שונים, תלוי בין היתר, ברשות המקומית שבה פועל העסק, הרישיון כולל היבטים שונים המתייחסים, בין היתר לבטיחות, אבטחה של מקום הפעילות – בין האישורים הנדרשים מהעסק – אישור משטרה, משרד הבריאות, כיבוי אש ועוד.
 2. סעיפים בחוזה עם אולם אירועים – חוזה עם אולם אירועים בדרך נערך על-ידי עו"ד ולרוב באופן מאוד חד צדדי; המשמעות היא שהחוזה מגן בעיקר על אולם האירועים. אז מה צריך להיות בחוזה עם אולם? תלוי מאוד במפרט של ההזמנה שלכם, אבל באופן כללי חשוב לשים לב, בין היתר, לנושאים הבאים: פרטים מלאים של הצדדים, מחירים (חשוב לבדוק ממה מורכב המחיר שישולם לאולם האירועים), תנאי תשלום, תנאים לביטול הסכם, סנקציות במקרה של הפרת התחייבויות, מידע הנוגע להתחייבויות של אולם האירועים, הזכות לשינוי פרטים למשל בעיצוב, תפריט, אטרקציות של האולם  ועוד.
  • תנאי תשלום – מה המחיר שישולם עבור השירותים שיספק האולם, מה התנאים לביצוע התשלום – למשל 50% מהתשלום מראש וה-50% לאחר סיום האירוע; האם ניתן לשלם בשיק או שחובה לשלם במזומן? מתי ימסרו השיקים מראש או לאחר האירוע? מבחינת מזמיני האירוע עדיף לדחות את פריסת התשלומים כמה שיותר ואת החלק הארי של התשלום לבצע לאחר האירוע.
  • מנות (אוכל) ושתיה – שני רכיבים חשובים בכל אירוע, חשוב לציין מה כולל התפריט באירוע – מנה ראשונה, עיקרית, קינוחים וכן פירוט ספציפי של המנות – נהוג להפריד בין דוכני מנות הנגישים לקהל המוזמנים לבין הגשה של המנות לשלוחן באמצעות מלצרים. באירועי חתונה זוגות רבים מוסיפים גם מנה נוספת לאחר הקינוחים. מכל מקום חשוב לציין את סוג המנות. בהקשר זה אם יש למזמנים גם אורחים שאוכלים אוכל צמחוני או טבעוני או כשר, רצוי מאוד לציין את מספר המנות הנדרשות מהאולם לספק. לצד המנות יש לבדוק גם מה השתייה שיספק אולם האירועים ולבדוק האם למזמני האירוע תהא הזכות להביא שתיה נוספת מטעמם והאם הדבר כרוך בתשלום נוסף או מגבלות אחרות. נקודה חשובה נוספת היא היכולת לשנות את רכיבי המנות לפני האירוע.
  • שירות – האם ימונה נציג מטעם האולם  שהוא איש הקשר שלכם לכל בעיה או צורך לפני או במהלך האירוע? אם לא רצוי לדרוש מהאולם שיציע נציג כזה. בנוסף חשוב לוודא מה מספר אנשי השירות על כל אורח (חשוב בעיקר כשההגשה של המנות היא לשולחנות של האורחים – אך לא רק).
  • ביטול הסכם עם אולם אירועים – איך ניתן לבטל את החוזה עם אולם האירועים? האם ניתן לקבל את כל התמורה או חלק ממנה בחזרה? בדרך כלל הזכות לביטול ניתנת בכפוף לתשלום חלק מהתמורה לאולם וככל שמועד האירוע מתקרב הסכום שיוחזר למזמינים הולך וקטן. (למידע נוסף ראו הפרה של הסכם וכן ראו ביטול חוזה).
  • התחייבויות של אולם האירועים – מה כוללות התחייבויות של אולם האירועים? למשל לספק צוות של מלצרים, ברמנים, צוות שאחראי על ההפקה ועל החשמל ו/או מערכת הגברה, שירותים נקיים, חניה , צוות שאחראי על הושבת המוזמנים באולם, סידור של השולחנות, סידורי אבטחה ועוד.
  • התחייבויות של מזמני האירוע – מה התחייבות שלכם כמזמני אירוע? פעמים רבות התחייבויות כוללת כמות מינימלית של מוזמנים (כדי להבטיח את הכנסת אולם האירועים), מסירת פרטים בנוגע לאירוע מראש (בהתאם להכנות הנדרשות מהאולם), מסירת ביטחונות ועוד.
  • חניה למוזמנים – האם התמורה שמשולמת לאולם האירועים כוללת חניה למוזמנים? נשמע מובן מאליו, אך  לא בכל מקום יש חניה לאורחים ויש מקומות שגובים תשלום נפרד עבור חניה לאורחים.
  • עיצוב וסידור האולם – מה כולל העיצוב הבסיסי שמציע האולם? מזמני אירועים רבים בוחרים לעצב בעצמם את הסידור של האולם במקרה כזה חשוב לבצע תיאום ציפיות מראש עם האולם ולקבוע את סדר העבודה. כן רצוי לוודא שניתן לכם יד חופשית בתכנון והעיצוב.
  • שירותי ניקיון – למזמני האירוע חשוב שהמקום יהיה נקי לאורך כל שעות האירוע, לשם כך יש לוודא כי אולם האירועים אכן מתכוון להפעיל שירותי ניקיון במהלך האירוע, רצוי לציין זאת באופן מפורש בחוזה.
 3. ביטוח לאולם – לפני חתימה על חוזה עם אולם אירועים חשוב לוודא שלאולם יש ביטוח לנזקים או תקלות שונות עשויים לקרות במהלך האירוע או לפני התרחשותו. הביטוח נועד לאפשר, בין היתר, להיפרע מכיס עמוק במקרה של נזק חמור, למשל אם מישהו חס וחלילה נפצע באולם, או אם אולם האירועים נשרף מספר ימים לפני האירוע שלכם – במקרה שנפגע או אתם תרצו לתבוע את האולם על נזק, ייתכן שבהעדר כיסוי ביטוחי לאולם (וגם אם יש כיסוי ביטוחי) לא יהיה לכם מקור לקבל ממנו את הפיצוי על הנזק.

הסכם עם אולם אירועים כולל סוגיות משפטיות ומסחריות רבות, מי שלא מיומן בניסוח הסכמים אלו או בניסוח הערות לחוזים מסוג זה מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או עסקי או תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ עסקי ואין להסתמך על האמור לעיל ללא התייעצות עם בעל מקצוע מימון בתחום.

שיק ללא כיסוי

מהו שיק ללא כיסוי? למה שיקים חוזרים? איך לגבות שיק ללא כיסוי? 

מה זה שיק? בשפה פשוטה, שיק הוא אמצעי תשלום נפוץ מאוד כתחליף לכסף מזומן, השיק הוא מסמך שמופק על-ידי הבנק ועל שם בעל החשבון/לקוח. בשיק מופיעים פרטיו של בעל חשבון הבנק וכן ננקב בו הסכום לתשלום לצד ג', תאריך התשלום ועוד.

במילים אחרות שיק הוא שטר חליפין [פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאדם אל חברו, אשר חתומה בידי המוסר, בה מתחייב האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאחר סכום מסוים בכסף עם הדרישה או בזמן עתידי (להגדרה מדויקת יש לעיין בפקודת השטרות ובפסיקה)] אשר משוך על בנקאי ובר פרעון עם דרישה. על השיק ניתן לרשום כי התאריך הנקוב בו הוא לתאריך מאוחר מיום הוצאתו, אך שיק כזה לא יהיה בר פרעון אלא מהתאריך העתידי הנקוב בו.

כך הוגדר שיק בפקודת השטרות:

 • "73. (א) שיק הוא שטר חליפין משוך על בנקאי ובר-פרעון עם דרישה; הוראות פקודה זו החלות על שטר חליפין בר-פרעון עם דרישה יחולו על שיק, חוץ מענין שיש לו הוראה אחרת להלן.
  (ב) שיק יכול שהתאריך הנקוב בו יהיה מאוחר מיום הוצאתו, אולם שיק כזה (שיק מאוחר) לא יהיה בר-פרעון ולא יהיה ניתן לקיבול, אלא מהתאריך הנקוב בו.

מדוע שיקים חוזרים? יש כמה סיבות לכך ששיק שהופקד חזר, למשל השיק בוטל על-ידי בעל השיק,  בין הסיבות הנפוצות היא שהשיק חזר א.כ.מ.  מה משמעות הביטוי חזר א.כ.ב? אכ"מ הוא קיצור של הביטוי אין כיסוי מספיק. כלומר בחשבון של בעל השיק אין כיסוי לשיק שניתן.

מה זה שיק ללא כיסוי?

שיק שסורב הוא שיק שהוצג לפרעון בתאריך הרשום על גביו או לאחר אותו התאריך, אך הבנק סירב לפרוע את השיק כי לא היתה בחשבון יתרה מספקת והבנק לא היה חייב לפרוע את הסכום מכוח הסכם שישי לו עם המושך (להגדרה מדויקת יש לעיין בהוראות חוק שיקים ללא כיסוי לצד הוראות הפסיקה).

כך קובע בסעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי:

 • ""שיק שסורב" – שיק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב לפרעו מחמת שלא היתה יתרה מספקת בחשבון והוא לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך, ואין נפקא מינה אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול."
אחת הבעיות עבור אלו שהשיקים שלהם חוזרים היא שחשבון – מי שחזרו לו שיקים עשוי חשבון הבנק שלו להפוך למוגבל (חשבון מוגבל) ובהתאם גם בעל החשבון יהיה לקוח מוגבל וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו לכך בחוק, למשל כאשר סורבו במשך 12 חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון וזאת כל עוד חלפו 15 ימים מהמועד הסירוב הראשון מועד הסירוב האחרון, בכפוף להוראות הדין.

הגבלת חשבון בנק

מהי הגבלת חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי?
"2. (א) חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון[1]. (א1) סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות. (א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים; המפקח רשאי לקבוע כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה.

(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את מספר השיקים והתקופות הקבועים בסעיף קטן (א)."

 למידע נוסף בנושא הגבלת חשבון יש לעיין בהוראות חוק שיקים ללא כיסוי וכן להתייעץ עם עו"ד מיומן בתחום.

איך לגבות שיק שחזר?

מה לעשות במקרה בו השיק חזר בשל העדר כיסוי – חזר א.כ.מ? או מסיבה אחרת?
התשובה תלויה, בין היתר, בסיבות שהובילו לכך שהשיק חזר, פעמים רבות שיק שסורב כרוך בהפרה של התחייבות (אי תשלום במועד) אשר עשויה להוביל להליכים משפטיים (למידע נוסף ראו הפרה של חוזה).
על-מנת לקבל החלטה בנוגע לדרך הפעולה הכדאית במקרה של שיק שחזר רצוי להתייעץ עם עורך דין.
אחד היתרונות עבור גובה התשלום בקבלת התמוה בשיק היא היכולת לפתוח הליך גביה מהיר יותר לתשלום החוב דרך לשכת ההוצאה לפעול (בכפוף להוראות הדין). במסגרת זו ניתן לפתוח תיק נגד החייב באחת מלשכות ההוצאה לפועל (לפי בחירת הזוכה), לאחר שהודעה על פתיחת ההליך עם אזהרה תימסר לחייב ינתנו לו מועדים להגיב על כך; במסגרת הליך ההוצאהל פעול ניתן יהיה לפעול הטלת עיקולים או הגבלות על החייב (למידע נוסף ראו פתיחת תיק הוצאה לפעול וכן ביחס לתביעה בגין שיקים ראו – תביעה לביצוע שטר).
למידע נוסף בעיות במוסר תשלומים וגביית כספים מלקוחות ראו- איך לגבות חובות?
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

הסכם מכירת רכב

הסכם מכירת רכב יד שניה – נקודות חשובות למוכר ולקונה

בין אם אתם קונים רכב יד שניה או מוכרים רכב יד שניה, גם אם העסקה היא מול אדם זר, חבר, קרוב משפחה, חברת ליסינג או מכל גורם אחר, לפני רכישת רכב או מכירת רכב ולפני חתימה על הסכם למכירת רכב מומלץ לשים לב למספר דגשים.

להלן כמה נקודות שכדאי להכיר לפני רכישת רכבים וחתימה על הסכם לקנייה או למכירת רכב.

סכנות ברכישה ומכירה של רכבים יד שניה: בתמצית ובאופן חלקי יצוין כי מי שרוכש רכב יד שניה או מוכר רכב עשוי להיתקל בבעיות שונות כגון אי ביצוע תשלום; מכירת רכב ע"י גורם שלא מוסמך למכור אותו (למשל הרכב רשום על-שם אדם אחר), אי מסירת הרכב או מסירתו בניגוד להבטחות המוכר ולהסכם המכירה; זכויות צדדי ג' על הנכס (כגון עיקולים או שעבודים על הרכב); פגמים ברכב בניגוד להבטחות המוכר ועוד ועוד.

האם עדיף לחתום על הסכם מכירת רכב?

לאור הסכנות הקיימות בעסקאות יש יתרונות רבים בחתימה על הסכם מכר בכתב. זאת למרות שלא חובה לחתום על הסכם למכירת רכב (למעט  מי שעוסק ברכב כמוגדר בחוק מכירת רכב משומש), כולל יצרן, ובפועל עסקאות קניה ומכירה רבות של רכבים (בעיקר עסקאות בין אנשים פרטיים) לא נעשות בכפוף לחתימה על חוזה בכתב.

אולם, למרות שאין חובה לחתום על הסכם פעמים רבות מומלץ לא לוותר על הסכם מכירה מסודר, ואם אתם שואלים למה? הסיבה העיקרית היא שהחוזה קובע מסגרת להתקשרות, בו מגדירים הצדדים את הזכויות וחובות ביחס לעסקה המתבצעת, אם מתגלה מחלוקת בשלב מאוחר יותר כגון בנוגע לטיב הממכר (הרכב) ניתן יהיה להפיק לא מעט מידע ותובנות ביחס להסכמות הצדדים מהסכם המכירה ובמקרה הצורך גם להשתמש בהסכם כראיה בבית משפט (למידע נוסף על כתיבת חוזים ראו חוזה).

מה כולל הסכם למכירת רכב?

כפי שצוין לעיל, הסכם מכירת רכב מסדיר את תנאי הקניה והמכירה של הרכב הנמכר.

אין נוסח קבוע להסכם מכירת רכב והתוכן תלוי בצדדים, למרות זאת פעמים רבות נוהגים לרשום בחוזה את הפרטים הבאים:

 • פרטי הצדדים – קונה הרכב ומוכר הרכב כולל פרטי זיהוי, כתובת של הצדדים.
 • פרטי הרכב – כגון מספר רישוי, דגם, שנה, קילומטרז" וכו'.
 • מצב הרכב הנמכר – מה ההיסטוריה של הרכב? האם הרכב עבר תאונות? האם הרכב עבר טיפולים מיוחדים? האם הרכב טופל במכונים מורשים? האם לרכב יש פגמים מוכרים? ועוד;
 • תנאי תשלום עבור הרכב הנרכש – מה הסכום שישולם עבור הרכב הנקנה? איך תשלום התמורה בעד הרכב? האם התמורה תשלום במזומן, העברה בנקאית, שיק וכו'? האם התמורה תשולם לשיעורין או בתשלום אחד? האם קונה הרכב ימסור למכור ביטחונות כלשהם או להפך? (למידע נוסף ראו סוגי ביטחונות);
 • בדיקות תקינות של הרכב יד שניה– פעמים רבות הרוכש דורש כי רכישת הרכב תהא כפופה לביצוע בדיקה של תקינות הרכב ומצבו הנוכחי, כך למשל אם יתגלו תקלות המורידות את ערכו של הרכב מתחת לסכום מסוים העסקה עשויה להתבטל, ולכן העסקה כולה יכולה להיות מותנית בתוצאות הבדיקה;
 • מסירת הרכב לקונה – מתי יימסר הרכב מהמוכר לקונה?
 • הפרת הסכם מכירת רכב יד שניה – אילו פעולות על-ידי הקונה או על-ידי מוכר הרכב יהווה הפרה של הסכם המכירה? האם כל הפרה של חוזה מכר תקנה לצד השני זכות לבטל את הסכם רכישת הרכב? (למידע נוסף ראו הפרה של חוזה) אם לא מה התנאים לביטול הסכם הרכישה? האם חובה לספק התראה לצד השני לפני ביטול הסכם הרכישה? (למידע נוסף ראו ביטול חוזה); האם עקב הפרה של הסכם המכר הצד שנפגע זכאי לפיצוי כספי?

איך לנסח הסכם למכירה או רכישה של רכב יד שניה? ההמלצה היא לפנות לעו"ד שמיומן בהכנת חוזים מסוג זה ולא להכין הסכם לבד – על הסכנות בניסוח הסכמים לבד או שימוש בהסכמים מוכנים ראו – הסכם לדוגמה או רכישת הסכם מוכן.

הסכם מכירת רכב לדוגמא (אין לעשות בדוגמה זו שימוש ללא קבלת יעוץ משפטי פרטני והתאמה הנוסח לנסיבות ההתקשרות)

בין: שם מלא + ת.ז / שם תאגיד, כתובת:_________ (להלן: מוכר הרכב)

לבין: שם מלא + ת.ז / שם תאגיד, כתובת:_________ (להלן: קונה הרכב)

הואיל: מוכר הרכב מעוניין למכור את הרכב וקונה הרכב מעוניין לקנות את הרכב;

והואיל: הצדדים הסכימו להסדיר את מכירת הרכב מהמוכר לקונה והכל בהתאם להוראות הסכם זה.

הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. המוכר מוכר בזאת לקונה רכב מסוג____ מספר רישוי___ שנה____ וזאת כנגד תשלום תמורה בסך של________
 2. הצדדים מסכימים כי התמורה תשלום כמפורט להלן: (1) תשלום ראשון____ ; (2) תשלום שני_____
 3. המוכר מצהיר כי הרכב במצב________ וכן _______
 4. הקונה מצהרי כי יש לו את היכולת לקיים את התחייבויותיו וכן______
 5. הרכב יימסר מהמוכר לקונה ביום__________ וזאת בכפוף ל______
 6. ביטול הסכם: הקונה רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמצבים הבאים__________; המוכר רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמצבים הבאים:_________.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטי מעורך דין.

דמי תיווך

דמי תיווך (עמלת תיווך)

דמי תיווך מועברים למתווך עבור שירותיו (השירותים משתנים לפי סוג העסקה) סיכום הצדדים והוראות הדין. פעמים דמי התיווך או עמלת התיווך היא כספית, אך לא בהכרח והכל בכפוף להוראות הדין.

דמי תיווך בעסקאות מקרקעין

דמי תיווך שכיחים במיוחד בעסקאות מקרקעין, על דמי תיווך של עסקאות אלו חל חוק המתווכים, המסדיר את נושא תיווך עסקאות מקרקעין וכן התנאים לקבלת דמי התיווך.

בתמצית יצוין כי דמי תיווך מהווים את התמורה המשולמת למתווך מקרקעין כנגד שירותיו להתקשרות של הצדדים בעסקת מקרקעין.

מתי מתווך מקרקעין זכאי לדמי תיווך בגין שירותי? המתווך נדרש להיות בעל רישיון תיווך בתוקף בהתאם לחוק המתווכים (או שזכאי לפטור זמני בהתאם להוראות החוק) כן על מהתווך למלא אחר הוראות סעיף 9 לחוק המתווכים (שעיקרה- חתימת הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין  וכן על המתווך להיות הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב למידע מקיף יש לעיין בחוק המתווכים ולהתייעץ עם עו"ד).

לפי תקנות המתווכים על הזמנה בכתב של המתווך נדרשת לכלול את הפרטים הבאים (1) שמות, כתובות ומספרי זיהוי של מתווך ושל הלקוח; (2) סוג העיסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: "שכירות", "מכירה"; (3)  תיאור הנכס נושא פעולת התיווך; (4) מחיר העסקה המבוקשת, בקירוב; (5) הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה, והאם המחיר – לפי אחד מאלה – כולל מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ה-1975.

למידע נוסף בנוגע להסכמי תיווך במקרקעין ראו – חוזה תיווך מקרקעין.

 

מה גובה דמי התיווך המקובלים בעסקאות מקרקעין?

דמי תיווך משתנים מעסקה לעסקה וממתווך אחד לאחר והכל בהתאם להסכמות הצדדים וכוח המיקוח שלהם. דמי התיווך בעסקאות קניה ומכירה של דירות או בתים למגורים שונים מדמי תיווך של חנויות ומשרדים ו/או מדמי תיווך של קרקעות להקמת פרויקטים מסחריים ו/או מדמי תיווך בעבור פרויקטים של התחדשות עירונית.

מה דמי התווך המקובלים בעסקאות קניה ומכירה של נכסים למגורים פעמים רבות דמי התיווך נעים בין 0-2%.

מה דמי התיווך המקובלים בעסקאות שכירות למגורים ולעסקים? דמי התיווך בעסקאות שכירות למגורים מגיעים לכדי חודש שכירות באזורי ביקוש שיא כגון בעיר תל-אביב.

טרם התקשרות בחוזה תיווך ביחס לעסקאות מקרקעין רצוי להתייעץ עם עו"ד למקרקעין.

דמי תיווך בעסקאות מסחריות שאינן מקרקעין

מה דמי התיווך בעסקאות מסחריות? כפי שצוין לעיל, דמי התיווך נגזרים בהתאם להסכמות הצדדים, כוח המיקוח שלהם וכדאיות העסקה. אולם בתיווך עסקאות מסחריות (שאינן מקרקעין) פעמים רבות הטווח של דמי התיווך רחב יותר.

מה נחשב לתיווך של עסקאות מסחריות? להלן מספר דוגמאות – תיווך עסקאות לרכישה או מכירה של חברות, תיווך עסקאות השקעה בחברות, תיווך עסקאות לשיתוף פעולה ועוד.

מה גובה דמי התיווך המקובלים בשוק בעסקאות מסחריות? דמי תיווך תמיד כפופים למו"מ והסכמה.

מה גובה דמי התיווך המקובל בעסקאות השקעה? דמי תיווך בעסקאות להשקעה נעות פעמים רבות בין 0 ל- 5% מגובה ההשקעה ולעיתים חברות שנעזרות במתווכים (פיינדרס) משלמות לא רק סכומים כספיים הנגזרים מגובה ההשקעה אלא גם חלק מהתמורה (או כולה) משולמת באמצעות ניירות ערך של החברה -אופציות או מניות עד לגובה של 5% מהחזקות בחברה

טרם התקשרות בחוזה תיווך בעסקאות מסחריות מומלץ להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום (עו"ד לחברות).

סיכונים בעסקאות תיווך

יש סיכונים רבים בעסקאות תיווך הן עבור המתווך והן עבור מי שנעזר בשירותי התיווך, בין אם עסקינן בתיווך נכסים או בתיווך עסקאות מסחריות אחרות.

ולכן טרם התקשרות בעסקת תיווך חשוב להצטייד בהסכם תיווך שנערך ע"י עו"ד מיומן בתחום.

מה חשוב לכלול בהסכם התיווך? הסכם התיווך חייב להגדיר את פרטי הצדדים, התמורה המשולמת ותנאי התשלום (בעסקאות תיווך מקרקעין גם פרטים נוספים) וכן מומלץ לכלול בחוזה התיווך גם הוראות נוספות – כגון שמירה על סודיות, תנאים לביטול הסכם, הקצבת שירותי התיווך לתקופה קצובה ועוד ועוד התאם לסוג העסקה ולמטרת ההתקשרות.

סיכונים למתווכים ולנעזרים בשירותי תיווך – בתמצית יצוין כי אי הסדרה נכונה של חוזה התיווך עשויה לחשוף את הצדדים למספר סיכונים למשל לקבלת תמורה נמוכה מזו שהם ציפו או אי קבלת תמורה כלל (עבור המתווכים) או לתשלום סכום כספי או תמורה אחרת גבוה מזו שהם סברו. סיכונים נוספים הקיימים בעסקאות תיווך הן חשיפת מידע רגיש או פגיעה בתדמית (נפוץ בעסקאות מסחריות).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.

הסכם גירושים

מהו הסכם גירושים? בתמצית, הסכם שנועד להסדיר פירוד בני הזוג תוך התייחסות לנושאים שונים הקושרים לחייהם המשותפים, ילדיהם, נכסיהם ועוד.

מה כולל הסכם גירושים?

הסכם גירושים נערך בדרך כלל ע"י עו"ד מיומן בתחום, מדובר בהסכם לא פשוט המכיל היבטים משפטיים רבים ומחייב מומחיות. ניסוח שגוי או חסר של ההסכם עשוי להסב עוגמת נפש רבה לצדדים.

להלן מספר סעיפים בולטים בהסכמי גירושין:

 1. חלוקת רכוש בין בני הזוג – נושא חלוקת הרכוש הוא בן העניינים החשובים המוסדרים בהסכם הגירושים. חשוב לפרט ולתאר מהם הנכסים ובאיזה אופן הם מתחלקים – נכסי מקרקעין, מטלטלין, כספים וניירות ערך, פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופות גמל ועוד. כמו כן יש להטמיע מנגנונים בהסכם הגירושים שיגנו על האינטרסים של הצדדים.
 2. משמורת והסדרי ראיה – עם מי יתגוררו הילידים? האם מדובר במשמורת משותפת? ומהם הסדרי הראיה בנוגע אליהם לרבות בנוגע לחופשות, חגים וסופי שבוע?
 3. מזונות ילדים – אם לבני הזיוג ילדים שיש לשלם בגינם מזונות חשוב לקבוע את סדר התשלומים, גובה התשלומים, אופן ביצוע תשלומי המזונות ועוד.
 4. מזונות אשה – לפי הדין הישראלי אדם מחויב לשלם לבן הזוג דמי מזונות לפי הדין האישי החל עליו. כאשר בקביעת גובה המזונות שאדם חייב לספק לבן זוגו רשאי בית המשפט להתחשב בהכנסותיו של בן הזוג מעבודה ומנכסים (ואם ראה לנכון גם ממקורות נוספים).
 5. סידורי גט – ברוב המקרים הסכם הגירושים מסדיר גם את סידורי הגט, כולל הסכמה משותפת של בני הזוג להתרגש ולפנות לבית הדין הרבני לצורך קבלת הגט, ויתור בת הזוג על הכתובה ועל המזונות.
 6. התחייבויות נוספות – האם בני הזוג נוטלים על עצמם התחייבויות נוספות אגב הגירושים, למשל חובות משותפים שיסגרו על-ידי אחד מבני הזוג או שניהם?

אישור הסכם גירושים בבית משפט: לאחר שחתמתם על הסכם גירושים חשוב לפנות לאישור החוזה בבית משפט על-מנת שיינתן תוקף של פסק דין להסכם.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.

הסכם פיתוח תוכנה

למה חשוב לערוך הסכם פיתוח תוכנה בכתב? אילו התאמות יש לבצע להסכם פיתוח? חשיבות התייעצות עם עו"ד בנושא כתיבת ההסכם ועוד.

מהו חוזה פיתוח תוכנה? בתמצית יצוין כי החוזה מבטא את החובות והתחייבויות של הצדדים – בית תוכנה או מפתח לבין הגורם אשר הזמין את עבודת הפיתוח (הלקוח – בנוגע לביצוע עבודת הפיתוח. חוזה לפיתוח תוכנה יכול להתייחס לבניית אפליקציה, אתר אינטרנט או תוכנות אחרות.

הסכם פיתוח תוכנה הוא חוזה מורכב, המחייב מיומנות רבה מצד עורכי דין המלווים ערכית הסכמים מסוג זה.

רשימה זו רלוונטית הן עבור בתי תוכנה ומפתחים והן עבור לקוחות המתקשרים איתם בהסכמי פיתוח. סקירה קצרה ולא ממצה זו תציג מספר עקרונות וסעיפים בולטים בהסכמי פיתוח מול בית תוכנה או מפתח; חשוב להבהיר כי זוהי רשימה חלקית בלבד והיא בכל מקרה לא מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (עו"ד חברות וחוזים).

כתיבת הסכם פיתוח ע"י עו"ד

האם עדיף לחתום על הסכם בכתב או שניתן להסתפק בחוזה בעל פה? בתמצית ובאופן חלקי יצוין כי להסכם בכתב יש יתרונות רבים על פני הסכם בעל פה ויכולת למזער סיכונים; מעבר לחשיבה על הזמנת העבודה הנדרשת שמציפה היבטים מסחריים חשובים, עריכת הסכם בכתב תוכל להגן על האינטרסים שלכם טוב יותר במקרה של הפרת התחייבויות – גם של המפתח וגם של מזמין השירות.

עבור מיזמים רבים ומיזמים טכנולוגים בפרט הסכמי פיתוח רבים נוגעים בלב ליבו של המוצר או השירות שהמיזם מציע. כתוצאה מכך, המפתחים או בית התוכנה נחשפים למידע רב ורגיש השייך למיזם. החשיפה למידע יוצרת סיכונים לא מבוטלים מבחינת המיזם ומייסדיו לרבות העלאת דרישות מצד המפתח לזכויות בקניין רוחני, אי שמירה על סודיות וחשיפה לתחרות.

עבור בית התוכנה או המפתח חשוב להם להגדיר ולתחם את החובות והתחייבויות שלהם, שלא תיפגע פעילותה העסקית כתוצאה מההתקשרות ועוד.

התאמות ספציפיות של הסכם הפיתוח ללקוח ולבית התוכנה

התאמות יש לבצע הן מהצד של הלקוח שמתקשר עם בית התוכנה והן מהצד של בית התוכנה.

כתיבת הסכם פיתוח להתוכנה מחייבת את העוסקים במלאכה להתאים את החוזה לחובות והתחייבויות שסוכמו בין הצדדים. פעמים רבות לא רק מסגרת העבודה, לוחות הזמנים והתמורה שונים בין חוזה אחד לאחר אלא יש חובה לבצע התאמות לסעיפים מהותיים נוספים כגון בעלות על הקניין הרוחני, התחייבויות לסודיות ואי תחרות ועוד.

סעיפים בולטים בהסכם פיתוח מול בית תוכנה

לצורך התאמת הסכם הפיתוח לצרכים המיוחדים שלבית התוכנה או הלקוח שמתקשר עם בית התוכנה בהסכם, להלן מספר סעיפים שחשוב להכיר.

 1. צדדים לחוזה – חשוב להגדיר באופן מדויק את זהות המתקשרים. למרות שנראה כי מדובר בנושא שולי, יש לקח משמעויות קריטיות מבחינת בית התוכנה ומבחינת הלקוח – שכן כל החובות והתחייבויות הן כלפי הצדדים לחוזה. הגדרה מדויקת של הצדדים כוללת בין היתר את השמות המלאים, מספרי זיהוי וכתובת.
 2. הגדרת שירותי הפיתוח – מהם תוצרי העבודה של בית התוכנה? מהי הזמנת העבודה – אפליקציה, אתר אינטרנט תוכנה אחרת?  ממה מורכבת עבודת בית התוכנה? האם מדובר בכתיבת הקוד בלבד? האם במסגרת ההתקשרות בית התוכנה אחראי לאיפיון האתר או האפליקציה או תוכנה אחרת? האם עבודת בית התוכנה כוללת גם שירותי עיצוב לאתר, לאפליקציה או לתוכנה אחרת?  מה היקף של כל אחד מרכיבי העבודה? ועוד נושאים רבים.
 3. תקופת ביצוע העבודות (לוח זמנים) – מבחינת רוב הלקוחות פרק הזמן לביצוע והשלמת פרויקט הפיתוח הוא בעל חשיבות גבוהה, כל עיכוב דוחה את מועד כניסת המוצר, השירות או עדכון התוכנה לשוק; דחייה שמשמעותה בפעמים רבות עלויות כספיות או אובדן כספי. לכן, בין יתר הנושאים שרצוי להסדיר בהסכם הפיתוח הוא סוגיית פרק הזמן שיינתן לבית התוכנה להשלים את הפרויקט. במסגרת זו חשוב להגדיר האם העבודה נפרסת על אבני דרך מוגדרים מראש? מבחינת הלוקחות, מאחר ולוח הזמנים לביצוע העבודות הוא קריטי רצוי לקבוע סנקציות למקרה בו בית התוכנה לא עומד ביעדים שהוגדרו.
 4. תמורה – רכיב מפתח כמעט בכל התקשרות עסקית הוא התמורה. מה התמורה שתינתן לבית התוכנה עבור עבודתה (תשלום כספי, מניות בחברה וכו')? באיזה אופן תועבר התמורה (תשלום חודשי, מקדמות, שיקים וכיו"ב)?
 5. קניין רוחני – הקניין הרוחני הוא פעמים רבות בין הסעיפים הקריטיים בהסכם הפיתוח, כפי שצוין עבור לא מעט עסקים ומיזמים תוצרי הקניין הרוחני (סימני מסחר, סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים וכו') הם לב ליבה של המוצר או השירות; מדובר במידע וזכויות יקרי ערך ולכן חשוב להגן עליהם.
 6. סודיות ואי תחרות – רוב הלקוחות, במיוחד כאשר מדובר במיזמים חדשניים, יבקשו להגן על המידע שמועבר על-ידם לבית התוכנה. מסגרת זו חשוב להגדיר בהסכם הפיתוח מה היקף חובת הסודיות שתחול על הצדדים, אם בכלל? האם בית התוכנה יהיה כבול על איסור מתן שירותים.
 7. אחריות ובדיקות QA – האם בית התוכנה יבצע בדיקות QA? איך בדיוק יבוצעו הבדיקות? מה פרק הזמן שינתן לבית התוכנה לביצוע תיקונים. האם פרט לבדיקות באגים תהיה גם תקופת אחריות לביצוע תיקונים? האם האחריות כלולה במחיר שישולם לבית התוכנה או שהיא מתומחרת נפרד?
 8. הפרת הסכם וביטול הסכם – אילו פעולות יחשוב להפרה של הסכם? האם ניתן לבטל את ההסכם רק במקרה של הפרה? מבחינת הלקוחות פעמים רבות רצוי לקבוע סעיפי יציאה. האם יחלו סנקציות כספית או אחרות על מי שמפר את החוזה? (למידע נוסף בנושא הפרה וביטול של חוזים ראו הפרת חוזה).
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

רכישת חוזים – מאגר דוגמאות להסכמים

רכישת חוזה מוכן או הסכם לדוגמא – יתרונות וחסרונות

כמה סוגיות שכדאי לדעת לפני רכישת חוזים מוכנים ברשת – באינטרנט יש הרבה מאגרים של הסכמים מוכנים (דוגמאות להסכמים) לרכישה, אבל רגע לפני קניית הסכם מוכן או שימוש בחוזה לדוגמה חשוב להכיר את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות. בקצרה יצוין כי לצורך הכנת חוזה יש להתייעץ עם עורך דין.

כמה עולה לרכוש חוזה מוכן? מה המחיר של חוזה? האם עדיף לקנות חוזה מוכן או לפנות לעורך דין מומחה בתחום לצורך הכנת הסכם?

כמה עולה לקנות חוזה מוכן? רכישת הסכם מוכן היא זולה בהרבה בהשוואה לפניה לעורך דין לצורך הכנת חוזה ספציפי. הסיבה העיקרית לכך היא שחוזה מוכן נשלח לקונה, ללא התאמות ספציפיות של עורך דין ולא גוזל ממנו זמן עבודה, מלבד מסירת המסמך. למשל יש מספר אתרים אשר מוכרים מגוון סוגים של חוזים מוכנים בטווח מחירים שבין 175 ש"ח ל-500 ש"ח.

למה יש אנשים מעדיפים לקנות חוזה מוכן? כפי שנרשם לעיל המחיר הזול של חוזה מוכן (טמפלט) נמוך משמעותית לעומת פניה לעורך דין מומחה בתחום, בנוסף חוזה מוכן ניתן לספק באופן מיידי.

למה אנשים פונים לייעוץ וליווי משפטי של עורך דין לצורך הכנת חוזה ולא מסתפקים בחוזה מוכן (הסכם לדוגמא)?

במילים אחרות למה לא כדאי לקנות חוזה מוכן? או מה סיכונים בקניית הסכם מוכן (או שימוש בחוזה לדוגמה) במקום עריכת הסכם על-ידי עורך דין?

למרות שייתכן – אך לא בטוח – ששני הסכמים נערכו על-ידי עורך דין אשר בקיא בתחום (ורצוי לבדוק זאת), רכישת חוזה מוכן (טמפלט או הסכם לדוגמא), אינו מותאם באופן אישי לנסיבות ההתקשרות של הצדדים. הסכם מוכן מראש, עשוי להחסיר נושאים חשובים ובסופו של דבר להסב יותר נזק מתועלת. כפי שהוזכר לעיל, היתרון המרכזי בקניית הסכם מוכן הוא חיסכון כספי, אולם לעיתים רכישת חוזה מוכן יהיה חסר סעיפים או נושאים בעלי חשיבות גבוהה עבור צד להסכם או שניהם. משמעות החיסרון יכולה להתבטא, בין היתר, בחשיפה לתביעות, בגרימת נזק כספי, חיסול ההתקשרות, אובדן קניין רוחני ועוד.

לסיכום, מצד אחד, חוזה לדוגמא (הסכם מוכן) הוא גרסה כללית אשר בדרך כלל, אך לא תמיד, תכיל מספר נקודות מרכזיות אשר מופיעות בחוזים מסוג מסוים ומצד שני חוזה לדוגמא לא לוקח בחשבון את מערכת הנסיבות הספציפית של המתקשרים (למידע נוסף ראו גם חסרונות וסיכונים בקניית הסכם מוכן או בשימוש בחוזה לדוגמא).

מי שהחליט לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין בנוגע להכנת החוזה או כתיבת הערות לחוזה, מומלץ לפנות לעורך דין אשר בקיא בסוג ההתקשרות הרלוונטית.

להלן מספר סוגי חוזים נפוצים וחלוקה לתחומי עיסוק של עורך דין:

יוער כי את ענפי המשפט ניתן לחלק לתתי תחומים רבים, באופן כללי יצוין כי ישנם תחומי משפט אשר משלבים נושאי התמחות משיקים, למשל עורכי דין העוסקים בתחום המסחרי בדרך כלל בקיאים גם בתחום דיני החברות והשותפויות, אך לא תמיד ולעיתים גם בעלי ידע או בקיאות בתחום ההייטק, דוגמא נוספת היא עורך דין לענייני מקרקעין המלווה פרויקטים של תמ"א בדרך כלל הגיע לתחום לאחר שצבר ניסיון בעסקאות מקרקעין פשוטות יותר (כגון רכישת דירות מקבלנים או עסקאות יד שניה למכירת נכסים למגורים).

 1. חברות, מסחרי והייטק הסכם מייסדים, הסכם שותפות, הסכם בעלי מניות, הסכם רכישה או מכירה של טובין או מטלטלין (למשל הסכם מכירת רכב), הסכם שיתוף פעולה, חוזה ייעוץ, תקנונים ומדיניות פטריות, חוזה סוכנות, הסכם שיווק, הסכם קידום אתרים, הסכם ייצור, הסכם הלוואה (כגון הסכם הלוואת בעלים, הסכם הלוואה בין חברים וכו'), הסכם התקשרות עם לקוחות, הסכם מימון, חוזה הפצה, הסכמי רישיון וקניין רוחני, חוזה פיתוח תוכנה, חוזי שיווק, חוזה הלוואה המירה, הסכם לרכישת מניות, הסכם למכירת מניות, חוזה השקעה, הסכם למכירה ורכישת חברות ועסקים, הסכם רכישת פעילות, חוזה עם אולם אירועים, הסכם למכירת עסקים וחברות, הסכם מיזוג, חוזה זיכיון, הסכם פשרה, חוזה תיווך, הסכם פירוק שותפויות או חברות, חוזה סודיות, חוזה אי תחרות, חוזה אופציות והעסקה, חוזה למתן חסות, חוזי רכש ואספקה, הסכמי שעבודים, חוזים  ועוד.
 2. דיני עבודהחוזה עבודה, הסכם הפסקת עבודה, חוזה קבלנות (פרילאנסר), הסכם סודיות ואי תחרות, כתב סילוק וכתבי וויתור, הסכם אופציות, תוכנית אופציות, הסכמים קיבוציים, תקנונים, הסכם פשרה ועוד.
 3. דיני משפחה וירושה – הסכם ממון, הסכם ידועים בציבור, הסכם חיים משותפים, הסכם גירושים, הסכם פירוד, הסכם מתנה, הסדרי ראיה ומשמרות, הסכם הלוואה במשפחה, הסכם בין יורשים, הסכם חלוקת עיזבון ועוד.
  • לייעוץ וייצוג בנוגע להסכמים ועסקאות יש לפנות לעורך דין לענייני משפחה.
 4. מקרקעין – הסכם לרכישה או מכירה של נכסים פרטיים (לרבות רכישת דירה מעזבון, דירה מכונס נכסים, רכישת דירה מגורם פרטי, דירה מקבלן ועוד), הסכם קניה ומכירה של נכסים מסחריים (לרבות, מחסנים, מפעלים, אולמות, משרדים, חנויות, מגרשים ועוד), הסכמי שכירות (חוזה שכירות לעסק, חוזה השכרת דירה, השכרת מחסן, השכרת חנות, השכרת משרד ועוד), הסכמי התקשרות מול אדריכלים, קבלנים ויועצים אחרים, הסכמי פירוק מקרקעין, הסכמי שיתוף מקרקעין, הסכמי קומבינציה, הסכמי תמ"א, חוזה תיווך מקרקעין, הסכמי חלוקת זכויות ועוד.
  • לייעוץ וייצוג בנוגע להסכמים ועסקאות יש לפנות לעורך דין לענייני נדל"ן.

לצורך כתיבת חוזה או ביצוע שינויים בחוזה קיים, מומלץ לא להסתמך על הסכם לדוגמא, אלא לפנות לעורך דין מומחה בתחום הרלוונטי.