קטגוריה: יזמות

הסכם פיתוח תוכנה

למה חשוב לערוך הסכם פיתוח תוכנה בכתב? אילו התאמות יש לבצע להסכם פיתוח? חשיבות התייעצות עם עו"ד בנושא כתיבת ההסכם ועוד.

מהו חוזה פיתוח תוכנה? בתמצית יצוין כי החוזה מבטא את החובות והתחייבויות של הצדדים – בית תוכנה או מפתח לבין הגורם אשר הזמין את עבודת הפיתוח (הלקוח – בנוגע לביצוע עבודת הפיתוח. חוזה לפיתוח תוכנה יכול להתייחס לבניית אפליקציה, אתר אינטרנט או תוכנות אחרות.

הסכם פיתוח תוכנה הוא חוזה מורכב, המחייב מיומנות רבה מצד עורכי דין המלווים ערכית הסכמים מסוג זה.

רשימה זו רלוונטית הן עבור בתי תוכנה ומפתחים והן עבור לקוחות המתקשרים איתם בהסכמי פיתוח. סקירה קצרה ולא ממצה זו תציג מספר עקרונות וסעיפים בולטים בהסכמי פיתוח מול בית תוכנה או מפתח; חשוב להבהיר כי זוהי רשימה חלקית בלבד והיא בכל מקרה לא מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (עו"ד חברות וחוזים).

כתיבת הסכם פיתוח ע"י עו"ד

האם עדיף לחתום על הסכם בכתב או שניתן להסתפק בחוזה בעל פה? בתמצית ובאופן חלקי יצוין כי להסכם בכתב יש יתרונות רבים על פני הסכם בעל פה ויכולת למזער סיכונים; מעבר לחשיבה על הזמנת העבודה הנדרשת שמציפה היבטים מסחריים חשובים, עריכת הסכם בכתב תוכל להגן על האינטרסים שלכם טוב יותר במקרה של הפרת התחייבויות – גם של המפתח וגם של מזמין השירות.

עבור מיזמים רבים ומיזמים טכנולוגים בפרט הסכמי פיתוח רבים נוגעים בלב ליבו של המוצר או השירות שהמיזם מציע. כתוצאה מכך, המפתחים או בית התוכנה נחשפים למידע רב ורגיש השייך למיזם. החשיפה למידע יוצרת סיכונים לא מבוטלים מבחינת המיזם ומייסדיו לרבות העלאת דרישות מצד המפתח לזכויות בקניין רוחני, אי שמירה על סודיות וחשיפה לתחרות.

עבור בית התוכנה או המפתח חשוב להם להגדיר ולתחם את החובות והתחייבויות שלהם, שלא תיפגע פעילותה העסקית כתוצאה מההתקשרות ועוד.

התאמות ספציפיות של הסכם הפיתוח ללקוח ולבית התוכנה

התאמות יש לבצע הן מהצד של הלקוח שמתקשר עם בית התוכנה והן מהצד של בית התוכנה.

כתיבת הסכם פיתוח להתוכנה מחייבת את העוסקים במלאכה להתאים את החוזה לחובות והתחייבויות שסוכמו בין הצדדים. פעמים רבות לא רק מסגרת העבודה, לוחות הזמנים והתמורה שונים בין חוזה אחד לאחר אלא יש חובה לבצע התאמות לסעיפים מהותיים נוספים כגון בעלות על הקניין הרוחני, התחייבויות לסודיות ואי תחרות ועוד.

סעיפים בולטים בהסכם פיתוח מול בית תוכנה

לצורך התאמת הסכם הפיתוח לצרכים המיוחדים שלבית התוכנה או הלקוח שמתקשר עם בית התוכנה בהסכם, להלן מספר סעיפים שחשוב להכיר.

 1. צדדים לחוזה – חשוב להגדיר באופן מדויק את זהות המתקשרים. למרות שנראה כי מדובר בנושא שולי, יש לקח משמעויות קריטיות מבחינת בית התוכנה ומבחינת הלקוח – שכן כל החובות והתחייבויות הן כלפי הצדדים לחוזה. הגדרה מדויקת של הצדדים כוללת בין היתר את השמות המלאים, מספרי זיהוי וכתובת.
 2. הגדרת שירותי הפיתוח – מהם תוצרי העבודה של בית התוכנה? מהי הזמנת העבודה – אפליקציה, אתר אינטרנט תוכנה אחרת?  ממה מורכבת עבודת בית התוכנה? האם מדובר בכתיבת הקוד בלבד? האם במסגרת ההתקשרות בית התוכנה אחראי לאיפיון האתר או האפליקציה או תוכנה אחרת? האם עבודת בית התוכנה כוללת גם שירותי עיצוב לאתר, לאפליקציה או לתוכנה אחרת?  מה היקף של כל אחד מרכיבי העבודה? ועוד נושאים רבים.
 3. תקופת ביצוע העבודות (לוח זמנים) – מבחינת רוב הלקוחות פרק הזמן לביצוע והשלמת פרויקט הפיתוח הוא בעל חשיבות גבוהה, כל עיכוב דוחה את מועד כניסת המוצר, השירות או עדכון התוכנה לשוק; דחייה שמשמעותה בפעמים רבות עלויות כספיות או אובדן כספי. לכן, בין יתר הנושאים שרצוי להסדיר בהסכם הפיתוח הוא סוגיית פרק הזמן שיינתן לבית התוכנה להשלים את הפרויקט. במסגרת זו חשוב להגדיר האם העבודה נפרסת על אבני דרך מוגדרים מראש? מבחינת הלוקחות, מאחר ולוח הזמנים לביצוע העבודות הוא קריטי רצוי לקבוע סנקציות למקרה בו בית התוכנה לא עומד ביעדים שהוגדרו.
 4. תמורה – רכיב מפתח כמעט בכל התקשרות עסקית הוא התמורה. מה התמורה שתינתן לבית התוכנה עבור עבודתה (תשלום כספי, מניות בחברה וכו')? באיזה אופן תועבר התמורה (תשלום חודשי, מקדמות, שיקים וכיו"ב)?
 5. קניין רוחני – הקניין הרוחני הוא פעמים רבות בין הסעיפים הקריטיים בהסכם הפיתוח, כפי שצוין עבור לא מעט עסקים ומיזמים תוצרי הקניין הרוחני (סימני מסחר, סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים וכו') הם לב ליבה של המוצר או השירות; מדובר במידע וזכויות יקרי ערך ולכן חשוב להגן עליהם.
 6. סודיות ואי תחרות – רוב הלקוחות, במיוחד כאשר מדובר במיזמים חדשניים, יבקשו להגן על המידע שמועבר על-ידם לבית התוכנה. מסגרת זו חשוב להגדיר בהסכם הפיתוח מה היקף חובת הסודיות שתחול על הצדדים, אם בכלל? האם בית התוכנה יהיה כבול על איסור מתן שירותים.
 7. אחריות ובדיקות QA – האם בית התוכנה יבצע בדיקות QA? איך בדיוק יבוצעו הבדיקות? מה פרק הזמן שינתן לבית התוכנה לביצוע תיקונים. האם פרט לבדיקות באגים תהיה גם תקופת אחריות לביצוע תיקונים? האם האחריות כלולה במחיר שישולם לבית התוכנה או שהיא מתומחרת נפרד?
 8. הפרת הסכם וביטול הסכם – אילו פעולות יחשוב להפרה של הסכם? האם ניתן לבטל את ההסכם רק במקרה של הפרה? מבחינת הלקוחות פעמים רבות רצוי לקבוע סעיפי יציאה. האם יחלו סנקציות כספית או אחרות על מי שמפר את החוזה? (למידע נוסף בנושא הפרה וביטול של חוזים ראו הפרת חוזה).
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

פתיחת שותפות – סעיפים מפקודת השותפויות

פתיחת שותפות עסקית

להן מספר סעיפים בולטים מפקודת השותפויות בנוגע לפתיחת שותפות. יצוין כי זוהי רשימה קצרה וחלקית בלבד, יש לעיין בה לצד יתר הוראות פקודת השותפויות ובהתאם לפסקי הדין בתחום.

הערה מקדמית – לפני רישום שותפות או הקמת שותפות יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום (למידע נוסף בנושא ראו שותפות עסקית וכן ראו גם חוזה שותפות עסקית) כמו כן חשוב להבחין בין שותפות לפי פקודת השותפויות לבין שותפות של בעלי מניות בחברה (למידע נוסף בנושא ראו יתרונות וחסרונות בפתיחת חברה וכן התקשרות השותפים בהסכם מייסדים).

מהי שותפות? "שותפות" – חבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות (הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר).

מיהו שותף בשותפות? "שותף" – כל מי שהתקשר עם זולתו בקשרי שותפות. למידע נוסף יש לעיין בפקודת השותפויות.

מה ההבדל בין שותף מוגבל לשותף כללי בשותפות לפי פקודת השותפויות?

"שותף מוגבל" – מי שהכניס לשותפות בשעת ההתקשרות הון, בכסף או בנכס שהוערך בסכום מפורש, על מנת שלא יהא אחראי לחיוביה של השותפות למעלה מן הסכום שהכניס כאמור; "שותף כללי" – שותף שאינו שותף מוגבל.

למידע מקיף בנושא שותפויות יש לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום השותפויות (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

כמה שותפים יש בשותפות? סעיף 3-3א לפקודת השותפויות קובע: מספר השותפים הכלליים בשותפות לא יעלה על עשרים. אולם למרות האמור: (1) שותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם, יכול שיהיו בה יותר מעשרים חברים; (2) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להחיל את הוראות פסקה (1) על שותפויות אחרות של בעלי מקצוע מסוימים לשם עיסוק במקצועם, ורשאי הוא לקבוע את המספר המרבי של החברים בשותפויות כאמור.

האם חובה לרשום שותפות? לפי סעיפים 4-6 לפקודת השותפויות: שותפות שנתכוננה לשם ניהול עסק, חייבת ברישום לפי הוראות פקודה זו תוך חודש מן היום שנתכוננה; להוציא שותפות בין חקלאים לשם מיזם משותף בקשר עם עיבוד אדמה. שותפות שאינה חייבת ברישום רשאית להירשם כשותפות לפי פקודה זו, אם ביקשו זאת שותפיה, ואם נרשמה תחול עליה פקודת השותפויות. לפי פקודת השותפויות שותפות החייבת ברישום ולא נרשמה כדין, דינו של כל שותף – קנס 15 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה; אולם אי-רישומה של שותפות לא ישפיע בשיקול אם השותפות קיימת ואם לאו.

איך רושמים שותפות? סעיף 7 לפקודת השותפויות קובע: רישומה של שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי השותפים ומכילה פרטים אלה: 1) שם השותפות (השם שבו מנהלת שותפות את עסקיה); 2) מהות העסק דרך כלל; 3) מקומו הראשי של העסק; 4) שמו המלא, מענו והגדרו של כל שותף; 5) שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך; 6) תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה.

בנוסף אסור לרשום שותפות בשם המכיל את המילים הבאות: (1) המלים "בערבון מוגבל" או "בע"מ"; 2) שם או תואר שיש בו כדי לרמז על חסות המדינה או על קשר עם הממשלה; 3) המלים "בנק" או "בנקאות" או "לשכת המסחר" או כל חיקוי להן, אלא אם נתקבלה על כך תחילה רשות מאת שר המשפטים. בנוסף  לא תירשם שותפות בשם שבו רשומה כבר בישראל חברה או שותפות קיימת או בשם דומה לשמה עד כדי להטעות, אלא אם אותה חברה או שותפות עומדת בפירוק והודיעה, בדרך שדרש הרשם, על הסכמתה לנטילת שמה.

שותפות רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה. שינוי שמה של שותפות אינו משפיע על שום זכות או התחייבות ואינו פוגם בשום הליך משפטי שלה או נגדה.

סירוב לרשום שותפות: לפי סעיף 11 לפקודת השותפויות היה רשם השותפויות סבור, ששותפות מבקשת ליטול לה שם למטרה לא כשרה או לענין של מרמה, רשאי הוא לסרב לרשמה באותו שם.

חובת רישום שינויים בשותפות – סעיף 9 לפקודת השותפויות: אם תוך תקופת השותפות חל שינוי באחד הדברים שחובה לרשמם לפי הוראות סעיף 7 לפקודת השותפויות, תישלח לרשם בדואר או תימסר לידו, תוך שבעה ימים, הודעה חתומה בידי השותפות ובה תפורש מהות השינוי. הופרה של סעיף זה, דינו של כל שותף, למעט שותפים מוגבלים – קנס 15 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה.

רישום שותפות מוגבלת

איך רושמים שותפות מוגבלת? לפי סעיף 58  ו-61 לפקודת השותפויות: רישומה של שותפות מוגבלת יהיה במשלוח הודעה בדואר לרשם או במסירתה לו כשהיא חתומה בידי השותפים ומכילה, בנוסף על הפרטים הנדרשים משותפות רגילה, הודעה שהשותפות היא מוגבלת, ופרטים על כל שותף מוגבל ועל הסכום שהכניס ואם שולם במזומנים או בדרך אחרת. שותפות מוגבלת תתכונן על פי הסכם בכתב (להלן – תקנות השותפות). עם כל בקשה לרישום שותפות מוגבלת יש למסור לרשם השותפויות, או לשלוח אליו בדואר, עותק של תקנות השותפות. הרשם יגיש את תקנות השותפות לשר המשפטים והוא רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, להתיר את הרישום או לסרב. משנתקבל היתר שר המשפטים לרישום השותפות יודיע הרשם על כך לשותפות, ירשום את התקנות וישמור אותן אצלו. שותפות מוגבלת לא תתחיל בעסקיה לפני שקיבלה מן הרשם הודעה ששר המשפטים התיר את רישומה.

רישום שינויים בשותפות מוגבלת: לפי סעיף 59 לפקודת השותפויות: חל בתקופת קיומה של שותפות מוגבלת שינוי בסכום שהכניס שותף מוגבל, או בחבותו של שותף מחמת שנהפך משותף כללי לשותף מוגבל או להפך – תישלח לרשם בדואר או תימסר לו, תוך שבעה ימים לאחר השינוי, הודעה על כך חתומה ביד השותפות המפרשת את מהות השינוי. הופרה הוראת סעיף זה, דינו של כל שותף כללי – קנס 15 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה.

פירוק שותפות

האם כשמקמים שותפות צריך לחשוב על איך היא תפורק (איך השותפות תיסגר והשותפים ייפרדו?). בתמצית כן, מומלץ לחשוב על כך מראש. פירוק מעורר שאלות עסקיות ומשפטיות רבות לכן חשוב להיעזר בעו"ד מיומן בתחום לצורך ניהול הליך הפירוק או התמודדות עם הקשיים שמתעוררים אגב סיום יחסי השותפות: למשל איך ניתן לפרק שותפות? מה זכויות השותפים בפירוק שותפות? מה החובות של השותפים? כפי שהוזכר הנושא מוסדר בין היתר בהסכם בין השותפים (אך לא תמיד) וכן יש התייחסות לפירוק גם בהוראות פקודת השותפויות.

למה כדאי לחשוב על הפירוק בתחילת הדרך? יש הרבה סיבות ובעיקר להתכונן מראש למצבים ולדעת מה צפוי לך בעתיד, להלן מספר דוגמאות: פעמים רבות השותפים מחליטים לסיים את השותפות ולפרקה; לעיתים הפירוק הוא תוצר של משבר שלא ניתן לרפא בין אם מדובר בסכסוך עסקי בין שותפים, משבר פיננסי אליו נקלעה השותפות או סיבות אחרות. הליך הפירוק עשוי להיות מורכב, במיוחד, כשהפירוק נובע מהעדר הסכמה או עקב קשיים עסקיים או כספיים. פעמים רבות מחליטים השותפים בהסכמה על פירוק (הסכמה זו עשויה להיות מעוגנת מראש בהסכם בין השותפים ולעיתים נערך הסכם פירוק לשותפות).

לפני הקמת שותפות או לצורך בחינת יחסי שותפות או השלכות הנובעות מסיום יחסי שותפות יש להתייעץ עם עו"ד בעל ידע וניסיון בתחום.
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

תוכנית תנופה – איך להתקבל לתוכנית?

איך אפשר להתקבל לתוכנית תנופה?

מיזמים חדשניים רבים נזקקים להון כדי לממן את פיתוח וקידום פעולתם העסקית, אולם רוב הסטארטאפים נתקלים בקשיי מימון; למרות שיש אפיקים רבים לגיוס כספים, ואף אם ברשותכם צוות טוב, תוכנית עסקית מרשימה, מוצר מבטיח, עדיין לא כל-כך פשוט ולעיתים קשה לגייס הון לצורך קידום ופיתוח מיזם. תוכנית תנופה היא דרך נוספת עבור היזמים לגייס הון שיסייע להם לקדם את פעילותם (למידע על אפיקי גיוס נוספים ראו גיוס הון לסטארטאפ).

מה זה תוכנית תנופה? בקצרה, תוכנית תנופה היא מסלול ממשלתי  שנועד לסייע ליזמים לקדם רעיון טכנולוגי חדשני, תוכנית תנופה נועדה לסייע למיזמים טכנולוגים מתחלים להוכיח היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית.

תוכנית תנופה מופעלת על-ידי הרשות הלאומית לחדשנות וטכנולוגיה (בעבר על-ידי לשכת המדען הראשי).

מה גובה המענק שניתן לקבל לפי תוכנית תנופה? הסיוע של תוכנית תנופה הוא עד 85% מהתקציב שאושר ובכל מקרה לא יותר מ-200,000 ש"ח כמפורט להלן: גובה המענק עבור השנה הראשונה הוא 100,000 ש"ח לשנה עם אפשרות להאריך את התוכנית לשנה נוספת ומענק נוסף של 100,000 ש"ח, הכל בכפוף להנחיות הרשות לחדשנות.

מה תנאי קבלה לתוכנית תנופה של הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי)?

כפי שיפורט להלן תוכנית תנופה תומכת במיזמים בתחילת דרכם שלא גייסו הון משמעותית ואין להם מכירות, אולם מומלץ לעיין גם בהנחיות הרשות אשר עשויות להשתנות מעת לעת ובכלל זה הקריטריונים לקבלת מענק.

אחד מתנאי הסף להגשת הבקשה היא שמדובר בפיתוח מוצר או תהליך טכנולוגי חדש או שמדובר בשיפור מהותי למוצר או תהליך טכנולוגי קיים, בעל פוטנציאל עסקי מהותי.

מי יכול להגיש בקשה להתקבל לתוכנית תנופה? ואיך להגיש את בקשה להתקבל תוכנית תנופה?

 1. יזם או מספר יזמים בגיל 18 לפחות, אשר הם תושבי ישראלי (מתגוררים כדרך קבע בישראל).
 2. חברה רשומה בישראל הפועלת לפי הדין הישראלי היא פועלת לצורך קידום המיזם נשוא הבקשה, לחברה אין מכירות והיקף המימון שהיא גייסה עד לתוכנית תנופה לא עולה על 400,000 ש"ח למטרת קידום המיזם והיא בתחילת דרכה העסקית, לפני מכירות או השקעות משמעותיות. בעלי המניות המחזיקים בחברה הם אנשים פרטיים (למידע נוסף ראו פתיחת חברה חדשה). היזמים הם תושבי ישראל המתגוררים בה כדרך קבע או שוהים בישראל עם אישור שיהיה בתקופת ביצוע המיזם.
 3. חברה עומדת בתנאי סעיף 2 למעט שאחד מבעלי המניות בחברה הוא מוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי כששיעור החזקתו במניות החברה הוא מעל ל-50% (בדילול מלא). כמו כן במצב כזה יש חובה כי יהי הסדר ספציפי לעניין הקניין הרוחני של המיזם, בהתאם לנהלי תכנית תנופה.
 4. מי שקיבל בעבר תמיכה מלשכת המדען הראשי או הרשות לחדשנות, לא יוכל להגיש בקשה להתקבל לתוכנית תנופה.

הגשת הבקשה להתקבל תוכנית תנופה

הגשה הגשה להתקבל לתוכנית נעשית באמצעות מילוי טפסים נדרשים הכוללים בין היתר, תעודת זהות,  תעודת התאגדות של חברות, קורות חיים של היזמים (למידע נוסף בנוגע לטפסים יש לעיין באתר של משרד הכלכלה (טפסים לתוכנית תנופה).

חובות שחלות על מקבל המענק מתוכנית תנופה

להלן מספר חובות החלות על מקבל או מקבלי המענק מתוכנית תנופה, למידע נוסף ומקיף יש לעיין באתר משרד הכלכלה.

 • ישנן רשימה של שימושים מותרים בכספי המענק, כגון תשלום ליועצים וקבלני משנה, הכנת תוכנית עסקית עד לסכום מסוים, בקשות לרישום פטנט עד לסכום נקוב ועוד.
 • מי שיקבל מענק מתוכנית תנופה חייב לנהל רישום מסודר של הוצאות המיזם, וכן חייב לדווח על הוצאות אלו ועל אופן התקדמות המיזם, מיזם רווחי נדרש גם לשלם תמלוגים לקרן של הרשות לחדשנות.
 • המיזם מחויב לשמור על הידע/הקניין הרוחני של המיזם בישראל. רשות החדשנות אוסרת על יזמים להעביר את הקניין הרוחני שלהם לחו"ל ללא קבלה אישור מראש מאת הרשות וכן תשלום לרשות. (למידע נוסף ראו את נוסחת ההחזר במקרה של העברת ידע לחו"ל).

מה היתרונות ליזמים בתוכנית תנופה?

מעבר לתמיכה הכספית הראשונית בסכום של עד 200,000 ש"ח בהתאם לתנאי התוכנית, מי שהתקבל לתוכנית תנופה נהנה גם מהבעת אמון של גוף אובייקטיבי חיצוני ממשלתי, אשר מכיר בפוטנציאל הטכנולוגי והעסקי של המיזם. הכרה זו, תסייע ליזמים לגייס הון נוסף בעתיד.

נוסף על כך, מי שהתקבל לתוכנית תנופה יוכל לנסות להמשיך באחד ממסלולי התמיכה הנוספים של הרשות לחדשנות, כגון חממות טכנולוגיות, קרן המו"פ, קרנות דו לאומיות ועוד.

תהליך בדיקת הבקשה להתקבל תוכנית תנופה

בקצרה, לאחר הגשת הבקשה להתקבל לתוכנית מתבצעת בדיקה על-ידי מנהל המסלול של תוכנית תנופה, אם מנהל המסלול מצא את הבקשה מתאימה וראויה לבדיקה מקצועית, תעבור הבקשה לבדיקה של בודק מקצועי. הבדוק המקצועי יצור קשר עם היזם או היזמים ויברר פרטים נוספים בנוגע למיזם לצורך הכנת חוות דעת.

בקשה שהוגשה בהתאם לנהלים והנחיות הספציפיות של הרשות לחדשנות תועבר לבדיקה של ועדת המסלול, שתכריע בבקשה בתוך 90 ימים ממועד קליטתה. הועדה תבחן את הבקשה בין היתר על סמך חוות דעתו של הגורם המקצועי.

האם כדאי להיעזר באנשי מקצוע שיסייעו לכם להתקבל לתוכנית תנופה?

כמו במקרים רבים יש לא גופים שצברו מומחיות בטיפול והגשה של בקשות לתוכניות תנופה או תוכניות אחרות, לעיתים אותם גורמים צברו ידע וניסיון משמעותי שיוכל לסייע לכם להתקבל לתוכנית ולכן מומלץ לשקול את הנושא ולבחון את מידת הניסיון והתאמה של אותו גורם מקצועי טרם התקשרות לצד עלות שירותיו, בכל אופן את ההתקשרות מול מתווכים או יועצים שונים רצוי להסדיר בכתב – כתיבת חוזה.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

כתיבת תוכנית עסקית – איך לכתוב?

איך כותבים תוכנית עסקית? האם כדאי לכתוב תוכנית עסקית באופן עצמאי או שעדיף להתייעץ עם גורמים מקצועיים?

כל מי מתיישב לכתוב תוכנית עסקית, יועצים עסקיים ואסטרטגיים, מועצת מנהלים, יזמים ואחרים, הנה כמה דגשים בנוגע לכתיבת תוכנית עסקית טובה.

יצוין תחילה כי זוהי רשימה קצרה וחלקית בלבד, שלא מתייחסת למכלול הסוגיות והנושאים הנוגעים לתכנון וניסוח תוכניות עסקיות.

איך לכתוב תוכנית עסקית?

בקצרה יצוין כי לצורך הכנת תוכנית עסקית יש לפרק את התוכנית לשלבים ובחון כל אחד מהם בנפרד.

מהי תוכנית עסקית?

כאשר מדברים על תוכנית עסקית ראשונה לעסק או למיזם הכוונה היא לתיאור המפרט את האופן שבו מיזם או עסק מתכוון לחדור לשוק ולספק את מוצריו או שירותיו. התוכנית העסקית כוללת היבטים רבים, כגון סוגיות משפטיות, חשבונאיות, כלכליות, לעיתים טכנולוגיות, מחקריות ועוד.

מלאכת כתיבת התוכנית העסקית יש להתאים לסוג העסק או המיזם, למשל תוכנית עסקית  להקמת סטארטאפ (למידע נוסף חברת סטארטאפ) שונה מכתיבת תוכנית עסקית להקמת סניף של רשת הפועל בזכיינות או הקמת מפעל או קרן השקעות (לפרטים נוספים על הקמה של פעילות עסקית חדשה ראו גם הקמת עסק – איך להקים עסק).

לכן בבואכם לכתוב תוכנית עסקית חשוב קודם כל להגדיר את סוג העסק ולהתאים את הכתיבה אליו לשם המחשה הכנת תוכנית עסקית לאפליקציה של משחקי סלולאר שונה מכנת תוכנית עסקית למכירת מוצרים בחנות או לאספקת שירותים טכנולוגיים לצרכנים מסוג מסוים או אספקת שירותים ללקוחות עסקיים או תוכנית עסקית להקמת רשת זכיינות או תוכנית עסקית להפעלת סניף בזכיינות וכיו"ב.

לבד או בעזרת ייעוץ עסקי – האם חשוב לקבל ייעוץ מגורם מקצועי לצורך כתיבת תוכנית עסקית? 

באופן כללי, יש ערך רב לקבל ייעוץ מקצועי בתחום שאינכם בקיאים בו, כל מי שלא מיומן בכתיבה של תוכינות עסקיות עדיף לקבל ייעוץ. אך פעמים רבות כתיבת תוכנית עסקית היא תהליך חשוב שעובר היזם במסגרת בחינת כדאיות פיתוחו של מיזם חדש. איזון בין היתונות של ייעוץ מקצועי לבין היתרונות בתהליך הפקת המידע והלקחים במהלך כתיבת התוכנית העסקית יכול להיות בשילוב ביניהם, למשל לכתוב את התוכנית לבד, אך לאחר מכן להעבירה לחוות דעת של גורם מקצועי.

למרות השונות שבין התוכניות העסקיות יש מספר שלבים ועקרונות שחוזרים כמעט בכל תוכנית עסקית.

פרקים בתוכנית עסקית – דגשים לכתיבת תוכנית עסקית

כפי שצוין לעיל את התוכנית העסקית יש להתאים באופן ספציפי לסוג העסק שלגביו מתבצע הניתוח העסקי. יחד עם זאת להלן מספר פרקים אשר יופיעו ברוב אם לא כל התוכניות העסקיות (יוער כי ההגדרות נתונת לשינויים, כאשר לעיתים חלק מהסעיפים מתלכדים):

 1. תקציר מנהלים – תיאור תמציתי של המוצר או השירות, מתחרים, מודל עסקי, תוכנית פעולה, תקציב, צפי למכירות והכנסות, הון דרוש ליישום, פרטי הזימים וכיו"ב.
 2. מבנה התאגדות, תיאור המוצר או תיאור השירות, מיקום העסק – מה התכלית של המוצר או השירות המפותח? מי עתיד לעשות בו שימוש ולטובת אילו צרכים? מדוע יש צורך במוצר או בשירות המוצע? היכן יוקם העסק פיזית? האם יש חשיבות למיקום הפיזי שבו יוקם העסק? האם תפתח חברה או שותפות ובאיזה מדינה העסק עתיד לפעול? (למידע נוסף ראו פתיחת חברה בישראל וכן הקמת חברה בחו"ל)
 3. בדיקת התכנות וסקירה של השוק – ניתוח הכולל בין היתר מי קהל היעד? מה גודלו? תיאור המתחרים, היקף התחרות, מוצרים או שירותים חלופיים, רמות מחירים, היקף מכירות של מתחרים וכו'. כחלק מהצגת בדיקת ההיתכנות לבחון האם קיימים לעסק החדש יתרונות על פני המתחרים? כמו כן בדיקה והצגה מיהם הספקים שיספקו את חומרי הגלם או המוצרים או ייסעו בתהליך הייצור?
 4. מודל עסקי – מה המודל להפקת הכנסות ורווחים למיזם? כיום רבים משלבים מספר מודלים שונים, אולם פעמים רבות יש אפיק ראשי ליצירת הכנסות, חשוב לבחון את האפשרויות השונות להפקת הכנסות, תוך בחינת התאמתם לקהל היעד של המוצר או השירות? כמו כן בלא מעט מקרים המודל העסקי עובר שינויים שונים, בהתאם לבשלות המיזם וקצב צמיחתו. על-מנת לענות על השאלה מהו המודל המועדף רצוי ללמוד ממוצרים או שירותים דומים. בכל מקרה הדרך הטובה ביותר תהא ללמוד מניסיון. להלן מספר מודלים נפוצים ליצירת הכנסות: הכנסות ממידע שייאסף על המשתמשים? מודל מבוסס פרסומות? הכנסות ממכירות? למידע נוסף ראו למשל איך לעשות כסף מאפליקציה?
 5. תוכנית אסטרטגיה, שיווק ומכירה – איך המוצר או השירות יחדרו לשוק? מה ערוצי השיווק שיעשה בהם שימוש ובאיזה אופן? באיזה אופן יימכרו המוצרים או השירותים? מה התמחור של המוצרים או של השירותים?
 6. תוכנית פיתוח וכוח אדם – מה שלבי הפיתוח של המוצר או השירות?  האם כחלק מהפיתוח נדרש לבצע מחקר? מה כוח האדם הדרוש לצורך הקמה של עסק ותפעולו (לפי חלוקה לשלבים שונים)? מה הצפי לסיום כל אחד משלבי הפיתוח? תוך כמה זמן החברה תגיע למוצר ראשוני?
 7. תקציב ומקורות מימון – מה עלויות הכרוכות ביישום של התוכנית העסקית לפי חלוקה לשלבים? מהו ההון הדרוש לצורך הקמה של העסק? מהו ההון הדרוש לצורך תפעול העסק? מה עלויות המימון? עלויות גיוס עובדים והעסקתם? עלויות יועצים? עלויות שכירות? תוך כמה זמן יוחזרו ההשקעות ו/או ההלוואות? ועוד. כמו כן  לצד כתיבת תוכנית התקציב יש לבנות לוח מימון להגשמת יעדי התוכנית וכן להתייחס, בין היתר, לשאלות הבאות: מהם מקורות המימון העומדים לרשות היזמים? האם חלק מההון יועמד על-ידי היזמים? האם יבוצע גיוס הון באמצעות משקיעים פרטיים (אנג'לים)? גיוס הון מקרונות? גיוס הון מתוכניות של הרשות לחדשונות (כגון תוכנית תנופה או חממות טכנולוגיה)? האם יתבצע גיוס הון באמצעות פלטפורמה של מימון המונים? האם ההון יגויס באמצעות הלוואות מגופים מוסדיים או פרטיים? מה הסכום אשר יוקצה לכל אחד מהשלבים וכן אופן החלוקה (בדיקת התכנות, תכנון, פיתוח, שיווק, חדירה לשוק, תשלומים לעובדים ויועצים חיצוניים כגון רו"ח ועו"ד ועוד).

תוכנית עסקית מפורטת או תוכנית עסקית קצרה

האם לכתוב תוכנית עסקית קצרה או תוכנית עסקית מפורטת?

תוכנית עסקית קצרה מדי לא בטוח שתשקף כנדרש את הצרכים והמכשולים העסקיים שלכם, אולם גם תוכנית עסקית מפורטת מדי לא בהכרח טובה. תוכנית עסקית מפורטת יכולה לסייע בבחינת משתנים ותרחישים רבים אולם השקעת משאבים גדולה מדי בניתוח וכתיבה של תוכנית העסקית כזו עשויה להיות יקרה ולא משתלמת, גם מבחינת עלויות ישירות של הפקת התוכנית ולימוד הנושאים וגם מבחינת הזמן שייקח להכין אותה.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ עסקי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם אנשי מקצוע.

איך לעשות כסף מאפליקציה

עשיית כסף מאפליקציות

כבר בשלב התכנון והפיתוח של האפליקציה רצוי לחשוב כמה צעדים קידמה על מודל ההכנסות של האפליקציה (איך לעשות מהאפליקציה כסף), פעמים רבות מודל ההכנסות משתנה, בין היתר, כי המוצר משתנה או כי הצרכים של המשתמשים משתנים או כי לאחר בדיקה התברר שהמודל שנבחר לא מספיק איכותי.

רשימה זו תציג בקצרה ובאופן לא ממצה מספר מודלים אפשריים ליצירת הכנסות מאפליקציות.

איך עושים כסף מאפליקציות?

יש כל מיני מודלים ליצירת הכנסות כספיות מאפליקציות, לפני בחירת המודל המתאים חשוב לבצע מספר בדיקות מקיפות. מודל עסקי אחד יכול לעבוד מעולה עבור אפליקציה מסוג אחד, אך להיות כישלון חרוץ עבור אפליקציה מסוג אחר – בניית המודל נעשה כשלב אחד מבין שלבי הכנה של התוכנית העסקית של האפליקציה (למידע על שלבים נוספים בתוכניות עסקיות ראו כתיבת תוכנית עסקית).

בחירת המודל העסקי ליצירת כסף מאפליקציה תליה במשתנים רבים כגון סוג האפליקציה ותחום פעילותה, המוצר שהאפליקציה מספקת למשתמשים (לקוחות) של האפליקציה והאופן שבו הלקוחות משתמשים באפליקציה, מגבלות שנובעות מהשימוש באפליקציה, מגבלות חוקיות של הבעלים של האפליקציה, הכיוון העסקי אליו שואפת להגיע אפליקציה ועוד ועוד.

באופן כללי ניתן לציין מספר פרמטרים שמשפיעים על הרווחיות של האפליקציה: מספר משתמשים, כמות משתמשים בכל רגע נתון וכמות הורדות של האפליקציה. ככל שלאפליקציה יותר משתמשים בכל רגע נתון וכמות הורדות גדולה יותר, כך ניתן להפיק הכנסה גדולה יותר מהאפליקציה. אולם לא חובה שיהיה היקף משתמשים או הורדות גדול כדי שאפליקציה תזרים הכנסות גבוהות. גובה הכספים מאפליקציות קשור באופן הדוק למודל ההכנסות שלה, המחירים המשולמים עבור השימוש בהן וכיו"ב.

מודלים ליצירת הכנסות

להלן מספר מודלים הנפוצים והמוכרים:

 1. פרסומות באפליקציה – קשה להתעשר מפרסום באפליקציות, אבל בהחלט מדובר במקור הכנסה שיכול להגדיל את קופת המזומנים של הבעלים של האפליקציה. ככל שהיקף הפרסום גדול יותר, כך אולי ניתן להגדיל את ההכנסות מפרסום, אך פרסום כבד פעמים רבות – אך לא תמיד – יכול לפגוע בתחושת ההזדהות של המשתמשים עם האפליקציה.
 2. מכירות או רכישות באפליקציה – מקור ההכנסה מאפליקציות אלו הוא כאשר המשתמשים יכולים לבצע רכישות בתוך האפליקציה, למשל הזמנת של ציוד או סחורה או מזון  או אפליקציות של משחקים ניתן לקבל שדרוגים שונים כנגד תשלומים – כגון לעבור שלבים, לקבל כסף וירטואלי לרכישת מוצרים,  להציג פיצ'רים חדשים ועוד.
 3. מודל שדרוגים – פרימיום – האפליקציה מציעה בגרסה הבסיסית שלה מספר פונקציות ופיצ'רים לטובת המשתמשים ועבור פתיחת האפשרות לבצע פעולות נוספות ושימושים נוספים עם האפליקציה יש צורך לשדרג את הגרסה, בדרך כלל בעלות כלשהי. מודל הפרימיום מציע בדרך כלל מספר גרסאות לשדרוג, שבעבור כל אחת מהן על המשתמש לשלם סכום כספי נוסף. למשל – אפליקציה לאחסון בענן, במידה והמשתמש חפץ בהגדלת נפח האחסון עליו לבצע שדרוג של האפליקציה; אפליקציה ללימוד שפות או קראית ספרים המאפשרת גישה למספר מקורות מוגבל, כאשר לאחר שדרוג ניתן יהיה לגשת למקורות נוספים (כגון ספרייה גדולה יותר או אפשריות גישה לטקסטים נוספים או קטעי אודיו וכיו"ב).
 4. תשלום חד פעמי – יש לא מעט אפליקציות המבוססות על שיטת תשלום חד פעמי, למשל לצורך הורדת האפליקציה.
 5. עמלות בגין פעולות באפליקציה – יש אפליקציות המהוות אמצעי לקישור בין משתמשים לצדדי ג', למשל אפליקציות באמצעותן ניתן לרכוש מוצרים או שירותים מצד ג' (לא הבעלים של האפליקציה), כך בעל האפליקציה יכול דרוש סכום כספי בגין כל עסקה שנכרתת דרכו.
 6. הכנסות ממידע שנאסף באפליקציה – בכפוף למגבלות הדין ניתן לבצע פעולות שונות במידע שהושג באמצעות האפליקציה, למשל ביצוע סקרים, גזירת תובנות מהנתונים, הפניית פרסום ממוקד למשתמשים וכך להגדיל את מחזור ההכנסות מפרסום. חשוב להדגיש שימוש במידע כפוף למגבלות רבות, ולצורך כך חשוב לערוך לא רק תקנון מסודר ותנאי שימוש לאפליקציה אלא גם להתייעץ עם עורך דין (עורך דין חברות) לגבי מה מותר ומה אסור בכל הנוגע לשימוש במידע של משתמשים (למידע נוסף ראו תקנון לאפליקציה).
 7. שיתופי פעולה עם צדדי ג' – ניתן ליצור בכנסות ממגוון רחב של מקורות נוספים בעזרת שיתופי פעולה עם צדד ג', בתשלום ישיר או בתמורה עקיפה, למשל עבור פרסום הדדי או מיזם משותף או הגדלת מאגרי השירותים ועוד.

לפני בחירת מודל הכנסות לאפליקציה – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאפליקציה

לאחר בחירת המודל והטמעתו יש ליצור הסכם התקשרות מסודר ותקף עם המשתמשים באפליקציות, כמו כן חשוב להגדיר את מדיניות הפרטיות של המשתמשים באפליקציות, אלמנטים אלו משפיעים באופן ישיר על מה שמותר ואסור לבצע באפליקציה, לרבות בחירה של מודל ההכנסה. לצורך כך יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום (למידע נוסף ראו תקנון לאפליקציה).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ עסקי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם אנשי מקצוע.

כמה עולה לפתוח סניף? עלויות הקמת סניף זכיינות

לאחר שהחלטתם כי בכוונתכם לפתוח סניף חדש בשיטת הזכיינות ועברתם בהצלחה את שלב בחירת תחום הזכיינות או אפילו סוג הרשת שבה ברצונכם לפתוח את הסניף, חשוב לבדוק את העלויות הכרוכות בהקמה וניהול הסניף.

התשובה לשאלה מה עלות פתיחת סניף חדש פעמים רבות משפיעה על השאלה איזה סוג זיכיון לבחור ואיפה להפעיל אותו – פעמים רבות עלויות ההקמה הגבוהות מובילות את היזמים לבצע בחירות שונות מהעדפותיהם הראשוניות – כגון לחור ברשתות שונות או בסוג זיכיון שונה או לוותר על הקמת הסניף.

כמה עולה לפתוח סניף חדש?

למשל כמה עולה לפתוח סניף של קופיקס? כמה עולה לפתוח סניף של ארומה? כמה עולה לפתוח סניף סופר פארם?

הערות מקדימות:

 • ישנם עלויות הקמה ופתיחה של סניף אשר מופיעות בחלק ניכר מהזכיינויות, אולם כל אחד מהרכיבים משתנה בין זכיינות מסוג אחד לזכיינות מסוג אחר וכן בין הרשתות, המוניטין שהן צברו ועוד. למשל תשלום דמי זיכיון ראשוניים של רשת משגשגת מאוד עשוי להיות יקר יותר בהשוואה לרשת בתחילת דרכה.
 • סקירה זו תתייחס בעיקר לעלויות הראשונות הכרוכות בהקמת סניף חדש, אולם בעת כניסה ליחסי זכיינות עם רשת חשוב לשקול את כל היתרונות של שיטת הזכיינות ולהשוואת אותם גם לחסרונות שבשיטת הזכיינות (למשל השיטה נשענת על ידע, ניסיון ומוניטין של הרשת לעומת חוסר עצמאות ועלויות לא נמוכות, למידע נוסף ראו יתרונות וחסרות בזכיינות). רק לאחר בחינת היבטים אלו מומלץ לבחון את כדאיות הקמת סניף חדש או רכישת סניף זכיינות קיים.

להלן מספר רכיבי עלות שיש לקחת בחשבון בעת פתיחת סניף זכיינות:

 1. דמי זיכיון לצורך רכישת זכויות שימוש והפעלה במוניטין של הרשת, בסימני המסחר שלה ועוד –  בארץ דמי הזיכיון פעמים רבות נעים בטווח של בין עשרות אלפי שקלים ועד למאות אלפים בודדים.
 2. עלויות שיפוץ להקמת סניף חדש – שיפוץ הסניף היא פעמים רבות אחת מההוצאות הגדולות השיפוץ כולל תשלומים לאנשי מקצוע כגון קבלנים, מהנדסים, אדריכלים, מעצבים ועוד לצורך תכנון הסניף ובנייתו, כמו כן חלק מעלות השיפוץ היא גם רכישה של חומרי גלם. עלויות שיפוץ הסניף יכולים להגיע למאות אלפי שקלים.
 3. עלויות אבזור הסניף ורכישת ציוד – רכישת ציוד לסניף בלא מעט בזכייניות היא רכיב מרכזי בהוצאות, במיוחד במסעדות ובבתי קפה שבהן יש ציוד יקר כגון רהיטים, ויטרינות, תנורים, מכונות קפה, מקררים ועוד, כמו כן ישנן הוצאות ציוד ואבוזר נוספים כגון מחשבים, כלים שונים, מנורות, שטחים, תמונות; רכישת מלאי במידת הצורך. עלויות אבזור הסניף ורכישת ציוד לסניף חדש תלויים בסוג הזיכיון שבחרתם,  בדרך כלל הרשתות מגבילות את הזכיינים ברכישת הציוד והאבזור לסניף.
 4. תשלומים ליועצים (עורך דין ורואה חשבון) –  ייעוץ משפטי ושירותי רו"ח והנהלת חשבונות הם שני גורמים חשובים מאד בכל עסק, חשיבותם באה לידי ביטוי כבר בשלבי ייסוד העסק לרבות בעת התקשרות בחוזה זיכיון (המסמך החשוב ביותר בעת כניסה ליחסי זכיין – רשת), פתיחת חברה חדשה ופתיחת תיקים ברשויות המס,  הכנת הסכם מייסדים, ליווי בהכנת הסכם שכירות לעסק ועוד (למידע נוסף ראו עורך דין זכיינות). מה שכר הטרחה של רואה חשבון ושל עורך דין? מומלץ לקבל מספר הצעות לפני התקשרות עם כל אחד מהיועצים וכן להתרשם מיחסי האנוש של שני יועצי מפתח אלו ( למידע נוסף ראו שכר טרחה עורך דין).
 5. שונות: ביטוח עבודות קמת הסניף; תשלום דמי שכירות ודמי ניהול לפי הסכם זיכיון (לעיתים ניתן לקבל תקופות גרייס בזמן עבודות התאמה, בהתאם לחוזה השכירות לעסק); רכישת מערכת אזעקה, כספת ועוד.

·      למידע נוסף בנושא זכיינות ראו:

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

חוזה סודיות

יש לכם רעיון למוצר או לשירות שאתם רוצים לגלות לצד ג' אך חוששים מכך שהוא יגלה את המידע שמסרתם לו לצדדים נוספים? אתם מנהלים עסק וחושפים את העובדים שלכם למידע רגיש וסודי של העסק? אתם שוקלים לתת הלוואה או שוקלים להקים עסק עם מספר שותפים אך חוששים שהצד השני יגלה מידע שסיפקתם לו? הסכם סודיות יכול לסייע לכם להפחית מעט חששות אלו.

להלן מספר נקודות שחשוב להכיר בנושא הגנה על מידע סודי – למידע מקיף ומדויק יש להתייעץ עם עורך דין.

מה זה חוזה סודיות? 

חוזה סודיות או כתב סודיות, הוא מסמך שנועד להגן על מידע שצד אחד מעביר לצד אחד. סוג המידע הסודי ו/או אופן מסירת המידע בדרך כלל מוסדרים בהסכם בכתב.

למה חותמים על חוזה סודיות?

אין חובה להכין חוזה סודיות בכתב, אולם מאוד מומלץ לעשות זאת, ללא הסכם בכתב אתם עשויים להתקשות להגן על המידע הסודי שלכם. הסכם סודיות הוא כלי חיוני להגנה על מידע שחשיפתו עשויה לגורם לנזק או פגיעה (למשל חשיפת מידע בנוגע לקניין רוחני). אומנם אין בכוחו של ההסכם להבטיח את חשיפת המידע בפני צד אחר, אולם הסכם יוכל להרתיע את הצד השני להסכם להפר את התחייבויותיו.

מה כולל חוזה סודיות?

לצורך הכנת חוזה סודיות חשוב להתייעץ עם עורך דין לחוזים. הסכמי סודיות ניתן לנסח בדרכים שונות, בדרך כלל הנוסח מותאם לסוג ההתקשרות הרלוונטית. הסכם הסודיות כולל, בין היתר, את פרטי המתקשרים, תיאור של סוג המידע המועבר בין הצדדים, היקף חובת הסודיות, חריגים לעקרון הסודיות, אופן שמירה על המידע הסודי ועוד.

האם כדאי לעשות שימוש בחוזה סודיות שאותר באינטרנט? או לקנות חוזה סודיות מוכן? שימוש בהסכמים מוכנים, ללא התאמות ספציפיות יש יתרונות וחסרונות – רצוי להכיר אותם לפני קבלת החלטה בנושא (למידע נוסף ראו רכישת חוזה או הסכם לדוגמא).

הסכמי סודיות נחתמים בין יזמים, חברות, שתופיות ותאגידים, רשויות וגורמים אחרים.

נושא הסודיות פעמים רבות מוסדר כסעיף בחוזה אחר או כמסמך נלווה לחוזה אחר, למשל כסעיף סודיות במסגרת הסכם מייסדים, חוזה שותפות עסקית, הסכם הפצה, הסכם קידום אתרים, הסכם שיתוף פעולה, הסכם הלוואה, הסכם פיתוח תוכנה, הסכם שיווק, הסכם סוכנות, הסכם בין בעלי מניות, חוזה זיכיון, חוזה עבודה, חוזה ייעוץ, הסכמים עם ספקים, חוזה השקעה, הסכם מיזוג, הסכם רכישה או מכירה של מניות או נכסים וכיו"ב.

הפרה של חוזה סודיות

מה לעשות במקרה בו צד להסכם הפר את חובת הסודיות וגילה את המידע לגורם אחר? התשובה תלויה, בין היתר, בהוראות הסכם הסודיות (במידה ונחתם הסכם בכתב) לעיתים קובעים בחוזה מנגנוני הרתעה שונים כגון הטלת סנקציה כספית (פיצוי מוסכם) למפר את החובה לשמור את המידע בסוד.

בכל אופן, צד שנפגע מהפרת חוזה יכול להגיש תביעה נגד המפר או לפניכן לשלוח למפר מכתב התראה מעורך דין.

להכנת חוזה סודיות חשוב לפנות לעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

רשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

שותפות עסקית

מהי שותפות עסקית? שותפות היא צורת התאגדות משפטית של לפחות שני גורמים (לרבות חברות) הפועלים יחד (בקשרי שותפות) על-מנת לנהל עסק משותף ולהפיק ממנו רווח, למעט מספר חריגים ובכפוף להוראות הדין.

לפני פיתחת שותפות עסקית מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

לפני הקמת שותפות עסקית להלן מספר דגשים חשובים

להלן כמה דגשים בנוגע להקמת שותפות:

 • צורת התאגדות – האם הקמת שותפות היא צורת ההתאגדות המועדפת עליכם? ייתכן ועדיף לכם להקים חברה, לצורך כך מומלץ לשקול היטב את היתרונות והחסרונות הכרוכים בהקמה וניהול של שותפות לעומת הקמה וניהול של חברה (להרחבה ראו יתרונות חסרונות בהקמת חברה).
 • אחריות השותפים לחובות השותפות – בשותפות כללית כל השותפים אחראיים באופן אישי לחובות השותפות (בכפוף להוראות הדין), לעומת זאת, בשותפות מוגבלת, בה השותפים הכללים בלבד אחראיים לחובות השותפות, זאת בכפוף להוראות פקודת השותפויות. בשותפות כללית אין חובה לערוך חוזה שותפות (אולם מומלץ מאוד לעשות זאת), בשותפות מוגבלת חובה לערוך הסכם שותפות מוגבלת.
 • הגבלת מספר השותפים – החוק מגביל את מספר השותפים בשותפות לעשרים שותפים, למעט מספר חריגים כגון שותפות של עורכי דין ורוחי חשבון.
 • למידע נוסף בנוגע לרישום שותפות ראו פתיחת שותפות.

מה חשוב לדעת לפני כניסה לשותפות עסקית?

 • בחירת שותפים – הרכבת הצוות – שותפות עסקית בדרך כלל נועדה להיות מערכת יחסים ארוכת טווח, ולכן חשוב לבחור את השותפים לדרך בקפידה, ולהגדיר מראש את הכישורים האישיים והמקצועיים המצופים מהשותפים המצטרפים.
  • בחירת שותפים בעלי ערך מוסף – מה הרקע והניסיון של השותף שאיתו אתם עתידים להקים את העסק? האם הוא בא מתחום הפעילות של העסק או מתחום משיק? שותף בעל ידע וניסיון בתחום העיסוק של הפעילות המשותפת או בעל רשת קשרים ענפה או בכל נכסים שיכולים לתרום לקידום העסק או להביא לחיסכון בעליות של העסק יכולים לסייע באופן משמעותי להצלחת העסק.
  • בחירת השותפים בעלי כישוריים אישיים טוביםלצד הכישורים המקצועיים, הידע והניסיון הנדרשים מהשותפים המצטרפים חשוב לבחון גם את הכישורים האישיים שלהם – יכולת העבודה בצוות, יכולת התמודדות במצבי לחץ, בעלי יחסי אנוש טובים וכיו"ב.
 •  חלוקת תפקידים
  • למרות שבתחילת הדרך יש מעורבות גדולה יותר של כל השותפים בכל ענייני השותפות, רצוי להגדיר מראש, במסגרת הסכם השותפות, את תחומי האחריות וחלוקת התפקידים בין השותפים.
 • הסכם שותפות עסקית – לצורך הקמה וניהול שותפות חשוב להסדיר מראש ובכתב את הזכויות והחובות של השותפים בשותפות, זו תהיה גם הזדמנות טובה לערוך תיאום ציפיות בין השותפים בנוגע לאופן העבודה המשותפת. להלן מספר דגשים בנוגע להסכם השותפות:
  • התייעצות עם עורך דין – הכנת הסכם שותפות היא מלאכה הנשענת על ידע וניסיון רבים, הסכם טוב יותאם לצרכים הספציפיים של המתקשרים תוך התחשבות במגבלות הדין והפסיקה. לצורך הכנת החוזה רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין ((משרד עו"ד).
  • מנגנון קבלת החלטות בשותפות – חשוב להסדיר מראש מה האופן שבו קבלת החלטות בשותפות? באיזה אופן יתכנסו ישיבות הנהלה? מה התנאים לצירוף שותפים חדשים?
  • השקעות על-ידי השותפים – אם לצורך הקמת השותפות יש להזרים הון ראשוני, למשל לצורך רכישת סחורה, ציוד ותשלום לנתוני שירותים, חשוב להסדיר מראש מהו הסכום שכל שותף יצטרך להעביר לחשבון השותפות.
  • פירוק שותפות – מה התנאים לפירוק השותפות? האם מנגנוני הפירוק נקבעו בהסכם שותפות? האם כל הפרת חוזה תעניק ליתר השותפים את הזכות לדרוש את פירוק השותפות? (למידע נוסף ראו פירוק שותפות עסקית).
  • העסקת עובדים או נותני שירותים – מי מחליט על העסקת עובדים? האם כל שותף יהיה אחראי על העסקת עובדים או נותני שרותים בתחום אותו הוא מרכז או שהחלטות יתקבלו בישיבות הנהלה? (למידע נוסף בנושא העסקת יועצים ועובדים ראו הסכם ייעוץ או הסכם עבודה).
  • חשבון בנק וזכויות חתימה – מי מורשה לחתום בשם השותפות ובאילו תנאים? עם פתיחת השותפות מומלץ לפתוח חשבון בנק חדש ייעודי לניהול הכספים של השותפות (למידע נוסף ראו פתיחת חשבון בנק לחברה); כמו כן יש להכין פרוטוקול מורשי חתימה.
  • קניין רוחני – מי הבעלים של הקניין הרוחני – סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים וכוי"ב? האם הקניין רוחני יועבר לבעלות העסק?
  • הפרת הסכם שותפות – אילו פעולות יהווה הפרה של חוזה השותפות? האם יוטלו סנקציות (כגון פיצוי מוסכם) על מפרי החוזה? איך ניתן לבטל את חוזה השותפות? (למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם?)
  • מימון השותפות – מי ממן את הפעילות העסקית של השותפות? האם השותפים יעמידו הלוואות לשותפות? מה תנאי הלוואות?
  • למידע נוסף ראו חוזה שותפות עסקית.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

מימון המונים (Crowdfunding)

להלן מספר דגשים בנוגע למימון המונים – מה זה מימון המונים? מה התמורה הניתנת למשקיעים במימון המונים? מה החסרונות של מימון המונים? כמה עולה שימוש בפלטפורמה של מימון המונים? ועוד.

מה זה מימון המונים? מימון המונים (Crowdfunding) היא פלטפורמה לגיוס הון (כספים) למיזמים באמצעות הציבור הרחב (ההמון).

הפלטפורמה של מימון המונים מבוססת על אתרי אינטרנט בו המיזם מעלה תכנים, לרוב מגובי סרטונים, בנוגע למוצר ו/או השירות ו/או הפיתוח עליו עובד המיזם, כאשר כל אדם מעוניין (אשר נרשם למערכת) יכול להחליט על הסכום אותו הוא ישקיע באותו המיזם.

מה התמורה שניתנת למשקיעים באמצעות מימון המונים? תלוי במיזם ובתנאי ההתקשרות עם הפלטפורמה משמת לגיוס הון כגון תמורה במניות או באגרות חוב או הטבה אחרת, פעמים רבות בגין השקעה במוצר או בשירות, המיזם מציע למשקיעים הטבה כגון דגם ראשוני של המוצר או זכות שימוש ועוד.

מה היתרונות של גיוס המונים? בקצרה, מימון המונים בא לפתור קושי של יזמים וסטארטאפים בתחילת הדרך בגיוס הון, השיטה המסורתית לגיוס הון (ועדיין שיטה פופלארית מאוד ונחוצה) היא גיוס כספים מבעלי הון (אנג'לים) או קרנות הון סיכון או גופי השקעה אחרים שמאמנים במוצר או בשירות שמיזם מציע. מימון המונים פותח בפני היזמים אפיק חדש לקידום המיזם – באמצעות הון שיגויס מהציבור הרחב, בדרך כלל מדובר על סכומי השקעה קטנים יחסים, מה שמאפשר למגוון גדול של אנשים להשקיע את כספם.

כמו כן הפלטפורמה מאפשרת למיזם לקבל פידבק ראשוני בנוגע למוצר או השירות שהוא מציע מהציבור.

למימון המונים יש לא מעט יתרונות כגון העדר צורך להסתמך על בעלי הון שישקיעו, אך לצד זאת גם מספר חסרונות בולטים, אחד מהחסרונות המרכזיים עבור המיזם – חשיפה של הרעיון לציבור הרחב, מה שעשוי לגרום, בין היתר, לשחקנים מתחרים בשוק הרלוונטי להקדים את המיזם החדשני. חסרון בולט אחד מצד המשקיעים – חוסר במידע והעדר שקיפות. המשקיעים נשענים בדרך כלל על מידע שהצליחו לאסוף בכוחות עצמם מפרסומים שונים בנוגע לחברה, אולם מדובר במידע חלקי וחסר. ככזה ההשקעה הכספים היא בסיכון גבוה.

האם כל מיזם מתאים לגיוס המונים? לא כל מוצר או שירות מתאים לאפיק של מימון המונים וטרם החלטה על גיוס הון באמצעות מימון המונים רצוי לבחון את מידת התאמת המוצר או השירות לפלטפורמה זו.

מה הסכום שעל המיזם לשלם עבור שימוש בפלטפורמה של מימון המונים? תלוי באתר ובתנאיו בדרך כלל מדובר בסכום כלשהו שישולם מתוך ההון שיגויס, טרם פתיחת חשבון אצל אחד משחקני השוק רצוי לבחון בין היתר את עלות השירות, תנאי השירות ומגבלותיו.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.