קטגוריה: עו"ד חוזים

סעיפים בולטים מחוק החוזים

רשימה זו תציין מספר סעיפים בולטים מחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "החוק").

בתמצית יוער כי חוק החוזים (חלק כללי) מציג מספר הגדרות  בנוגע לשלב הטרום חוזי (לרבות אופן כריתת חוזה וחובות החלות על מתקשרים לפני כריתת חוזה), כן מציג החוק פגמים בכריתת חוזים (לרבות טעויות, חוזה למראית עין ועוד), החוק מתייחס לצורה של החוזה, תוכנו ופירשו, אופן קיומו, ריבוי חיובים ונושים ועוד.

כריתת חוזה: חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול כמפורט בחוק – בתמצית ובאופן לא ממצה: ההצעה היא פניה מאחד לאחר ועליה להעיד על גמירות דעת וכן להיות מסוימת; הקיבול נעשה בהודעה של הניצע למציע ועליה להעיד על גמירות דעת, הכל כמפורט בחוק ובפסיקה (למידע נוסף ראו כריתת חוזה).

חובת תום הלב לפני כריתת חוזה: לפי החוק אחד חייב לנוהג כלפי האחר במשא ומתן לקכריתת חוזה בדרך מקובלת ובתום לב. מי שלא נהג בדרך מקובל ובתום לב עשוי להיות חייב לצד השני פיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

פגמים בכריתת חוזה

למידע מדויק על ההגדרות יש לעיין בהוראות חוק החוזים (חלק כללי) וכן להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום:

 • חוזה למראית עין – חוזה שנכרת למראית עין בטל (למידע נוסף ראו חוזה למראית עין).
 • התקשרות בחוזה עקב טעות – צד רשאי לבטל את החוזה אם התקשר עם אחר בחוזה עקב טעות (בעבודה או בחוק למעט טעות בכדאיות העסקה) וניתן להניח שבלעדיה לא היה מתקשר בחוזה כאשר הצד האחר ידע או צריך היה לדעת על טעות זו; אולם גם אם הצד האחר לא ידע ולא צריך היה לדעת על הטעות ייתכן שניתן יהיה לבטל את החוזה באמצעות פניה לבית המשפט; כמו כן טעות לא תהא עילה לביטול החוזה אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע לפני הביטול שהוא מוכן לעשות זאת (ראו סעיף 14 לחוק).
 • הטעיה – צד שהתקשר עם אחר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה (אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן) שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה;  
 • טעות סופר – אם נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה החוזה יתוקן לפי אומד דעת הצדדים והטעות לא תהא עילה לביטול החוזה.
 • כפיה – צד להסכם רשאי לבטלו אם התקשר בחוזה עקב כפיה (בכוח או באיום בכוח) שכפה עליו הצד השני להסכם ו/או מי מטעמו. אזהר בתום לב על הפעלת זכות לא נחשבת לאיום לעניין הוראה זו.
 • עושק – צד להסכם רשאי לבטלו אם התקשר בו עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר וחולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו ותנאי החוזה גורעים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

ביטול חוזה במקרה של פגמים בכריתת חוזה

איך לבטל לחוזה? לפי חוק החוזים (חלק כללי) ביטול יעשה בהודעה של אחד לשני תוך זמן סביר אחרי שנודע למודיע על עילת ביטול החוזה למעט במצב של כפיה (זמן סביר לאחר שנודע למודיע על שפסקה הכפייה).

צורת החוזה ותוכן החוזה
 • צורת החוזה: לפי החוק חוזה יכול להיות בע"פ, בכתב או בצורה אחרת, אלאאם היתה צורה מסוימת תנאי לתוקפו של החוזה ע"פ חוק או הסכם בין הצדדים.
 • תוכן החוזה: התוכן של החוזה יכול להיות ככל אשר הסכימו הצדדים.
 • פירוש של חוזה: חוזה יפורש לפי אומד דעת הצדדים כפי שמשתמע מתוכו ומנסיבות העניין, אבל אם אומד דעת הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה יפורש החוזה לפי לשונו. כאשר החוזה ניתן לפירושים שונים עדיף הפירוש המקיים אותו על פירוש לפיו החוזה בטל. אם החוזה ניתן לפירושים שונים ולאחד מהצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו. ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים (למידע ראו סעיף 25 לחוק).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.

חוזה עם אולם אירועים – לפני חתימה

חתימה על חוזה עם אולם אירועים או גן אירועים – דגשים למתחתנים (או למזמני אירועים)

הקדמה – אחרי כיתות רגליים סוף סוף מצאתם את המקום שבו אתם רוצים לעורך את האירוע למשל להתחתן, לחגוג ברית/ה, בר/בת מצווה, לחגוג יום הולדת הנה כמה דגשים שכדאי מאוד לשים אליהם לב לפני חתימה על הסכם עם אולם אירועים.

חגיגה של שמחות היא פעמים רבות לא עניין זול, בין האירועים היקרים יותר עבור החוגגים נמצאת החתונה.

חוזה עם אולם אירועים

רבים מתייחסים בזלזול לחתימה על חוזה עם אולם אירועים ולעיתים מדלגים על שלב הבידקה של החוזה וניהול המשא ומתן. מדוע? בין היתר, מאחר והם לא מודעים לחשיבותו של החוזה ולעיתים בשל חוסר סבלנות ורצון להוציא לפעול את האירוע המיוחל.

חשוב לזכור כי ברוב האירועים, ההתקשרות של מזמני האירוע עם אולם או גן האירועים מהווה את הרכיב היקר ביותר בעלות ההפקה – זוהי עסקה בעלות לא קטנה ומאחר שמדובר באירוע חשוב מאוד לחוגגים מומלץ לבדוק היטב את ההסכם ההתקשרות עם אולם האירועים, לפני החתימה עליו.

רגע לפני שאתם סוגרים את העסקה עם האולם הנבחר להלן נקודות שכדאי לקחת בחשבון ולהכיר לפני שחותמים על הסכם עם אולם או גן אירועים:

 1. רישיון עסק לאולם או לגן אירועים – זוגות רבים לא מודעים לחשיבות הנושא, אבל כמה דוגמאות יכולת להבהיר לכם מדוע מאוד כדאי לשאול את נציגי האולם האם לאולם או לגן האירועים יש רישיון עסק בתוקף? וכן מומלץ לבקש לראות שהרישיון בתוקף. למה? כי יש לא מעט אולמות אירועים שנסגרו מפני שהפעילו אולם אירועים ללא רישיון עסק. גם מקומות טובים ומוצלחים. התופעה של אולמות אירועים ללא רישיון עסק נפוצה מאוד במקומות חדשים שנפתחים. אבל היא קיימת ג במקומות ותיקים יותר. יש לא מעט סיפורי זוועת על כך שזוגות נאלצו לדחות את מועד החתונה לאחר שהזמינו כבר את האורחים, מאחר שהמקום קיבל צו סגירה כי פעל ללא רישיון. רישיון עסק כולל מרכיבים שונים, תלוי בין היתר, ברשות המקומית שבה פועל העסק, הרישיון כולל היבטים שונים המתייחסים, בין היתר לבטיחות, אבטחה של מקום הפעילות – בין האישורים הנדרשים מהעסק – אישור משטרה, משרד הבריאות, כיבוי אש ועוד.
 2. סעיפים בחוזה עם אולם אירועים – חוזה עם אולם אירועים בדרך נערך על-ידי עו"ד ולרוב באופן מאוד חד צדדי; המשמעות היא שהחוזה מגן בעיקר על אולם האירועים. אז מה צריך להיות בחוזה עם אולם? תלוי מאוד במפרט של ההזמנה שלכם, אבל באופן כללי חשוב לשים לב, בין היתר, לנושאים הבאים: פרטים מלאים של הצדדים, מחירים (חשוב לבדוק ממה מורכב המחיר שישולם לאולם האירועים), תנאי תשלום, תנאים לביטול הסכם, סנקציות במקרה של הפרת התחייבויות, מידע הנוגע להתחייבויות של אולם האירועים, הזכות לשינוי פרטים למשל בעיצוב, תפריט, אטרקציות של האולם  ועוד.
  • תנאי תשלום – מה המחיר שישולם עבור השירותים שיספק האולם, מה התנאים לביצוע התשלום – למשל 50% מהתשלום מראש וה-50% לאחר סיום האירוע; האם ניתן לשלם בשיק או שחובה לשלם במזומן? מתי ימסרו השיקים מראש או לאחר האירוע? מבחינת מזמיני האירוע עדיף לדחות את פריסת התשלומים כמה שיותר ואת החלק הארי של התשלום לבצע לאחר האירוע.
  • מנות (אוכל) ושתיה – שני רכיבים חשובים בכל אירוע, חשוב לציין מה כולל התפריט באירוע – מנה ראשונה, עיקרית, קינוחים וכן פירוט ספציפי של המנות – נהוג להפריד בין דוכני מנות הנגישים לקהל המוזמנים לבין הגשה של המנות לשלוחן באמצעות מלצרים. באירועי חתונה זוגות רבים מוסיפים גם מנה נוספת לאחר הקינוחים. מכל מקום חשוב לציין את סוג המנות. בהקשר זה אם יש למזמנים גם אורחים שאוכלים אוכל צמחוני או טבעוני או כשר, רצוי מאוד לציין את מספר המנות הנדרשות מהאולם לספק. לצד המנות יש לבדוק גם מה השתייה שיספק אולם האירועים ולבדוק האם למזמני האירוע תהא הזכות להביא שתיה נוספת מטעמם והאם הדבר כרוך בתשלום נוסף או מגבלות אחרות. נקודה חשובה נוספת היא היכולת לשנות את רכיבי המנות לפני האירוע.
  • שירות – האם ימונה נציג מטעם האולם  שהוא איש הקשר שלכם לכל בעיה או צורך לפני או במהלך האירוע? אם לא רצוי לדרוש מהאולם שיציע נציג כזה. בנוסף חשוב לוודא מה מספר אנשי השירות על כל אורח (חשוב בעיקר כשההגשה של המנות היא לשולחנות של האורחים – אך לא רק).
  • ביטול הסכם עם אולם אירועים – איך ניתן לבטל את החוזה עם אולם האירועים? האם ניתן לקבל את כל התמורה או חלק ממנה בחזרה? בדרך כלל הזכות לביטול ניתנת בכפוף לתשלום חלק מהתמורה לאולם וככל שמועד האירוע מתקרב הסכום שיוחזר למזמינים הולך וקטן. (למידע נוסף ראו הפרה של הסכם וכן ראו ביטול חוזה).
  • התחייבויות של אולם האירועים – מה כוללות התחייבויות של אולם האירועים? למשל לספק צוות של מלצרים, ברמנים, צוות שאחראי על ההפקה ועל החשמל ו/או מערכת הגברה, שירותים נקיים, חניה , צוות שאחראי על הושבת המוזמנים באולם, סידור של השולחנות, סידורי אבטחה ועוד.
  • התחייבויות של מזמני האירוע – מה התחייבות שלכם כמזמני אירוע? פעמים רבות התחייבויות כוללת כמות מינימלית של מוזמנים (כדי להבטיח את הכנסת אולם האירועים), מסירת פרטים בנוגע לאירוע מראש (בהתאם להכנות הנדרשות מהאולם), מסירת ביטחונות ועוד.
  • חניה למוזמנים – האם התמורה שמשולמת לאולם האירועים כוללת חניה למוזמנים? נשמע מובן מאליו, אך  לא בכל מקום יש חניה לאורחים ויש מקומות שגובים תשלום נפרד עבור חניה לאורחים.
  • עיצוב וסידור האולם – מה כולל העיצוב הבסיסי שמציע האולם? מזמני אירועים רבים בוחרים לעצב בעצמם את הסידור של האולם במקרה כזה חשוב לבצע תיאום ציפיות מראש עם האולם ולקבוע את סדר העבודה. כן רצוי לוודא שניתן לכם יד חופשית בתכנון והעיצוב.
  • שירותי ניקיון – למזמני האירוע חשוב שהמקום יהיה נקי לאורך כל שעות האירוע, לשם כך יש לוודא כי אולם האירועים אכן מתכוון להפעיל שירותי ניקיון במהלך האירוע, רצוי לציין זאת באופן מפורש בחוזה.
 3. ביטוח לאולם – לפני חתימה על חוזה עם אולם אירועים חשוב לוודא שלאולם יש ביטוח לנזקים או תקלות שונות עשויים לקרות במהלך האירוע או לפני התרחשותו. הביטוח נועד לאפשר, בין היתר, להיפרע מכיס עמוק במקרה של נזק חמור, למשל אם מישהו חס וחלילה נפצע באולם, או אם אולם האירועים נשרף מספר ימים לפני האירוע שלכם – במקרה שנפגע או אתם תרצו לתבוע את האולם על נזק, ייתכן שבהעדר כיסוי ביטוחי לאולם (וגם אם יש כיסוי ביטוחי) לא יהיה לכם מקור לקבל ממנו את הפיצוי על הנזק.

הסכם עם אולם אירועים כולל סוגיות משפטיות ומסחריות רבות, מי שלא מיומן בניסוח הסכמים אלו או בניסוח הערות לחוזים מסוג זה מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או עסקי או תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ עסקי ואין להסתמך על האמור לעיל ללא התייעצות עם בעל מקצוע מימון בתחום.

שיק ללא כיסוי

מהו שיק ללא כיסוי? למה שיקים חוזרים? איך לגבות שיק ללא כיסוי? 

מה זה שיק? בשפה פשוטה, שיק הוא אמצעי תשלום נפוץ מאוד כתחליף לכסף מזומן, השיק הוא מסמך שמופק על-ידי הבנק ועל שם בעל החשבון/לקוח. בשיק מופיעים פרטיו של בעל חשבון הבנק וכן ננקב בו הסכום לתשלום לצד ג', תאריך התשלום ועוד.

במילים אחרות שיק הוא שטר חליפין [פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאדם אל חברו, אשר חתומה בידי המוסר, בה מתחייב האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאחר סכום מסוים בכסף עם הדרישה או בזמן עתידי (להגדרה מדויקת יש לעיין בפקודת השטרות ובפסיקה)] אשר משוך על בנקאי ובר פרעון עם דרישה. על השיק ניתן לרשום כי התאריך הנקוב בו הוא לתאריך מאוחר מיום הוצאתו, אך שיק כזה לא יהיה בר פרעון אלא מהתאריך העתידי הנקוב בו.

כך הוגדר שיק בפקודת השטרות:

 • "73. (א) שיק הוא שטר חליפין משוך על בנקאי ובר-פרעון עם דרישה; הוראות פקודה זו החלות על שטר חליפין בר-פרעון עם דרישה יחולו על שיק, חוץ מענין שיש לו הוראה אחרת להלן.
  (ב) שיק יכול שהתאריך הנקוב בו יהיה מאוחר מיום הוצאתו, אולם שיק כזה (שיק מאוחר) לא יהיה בר-פרעון ולא יהיה ניתן לקיבול, אלא מהתאריך הנקוב בו.

מדוע שיקים חוזרים? יש כמה סיבות לכך ששיק שהופקד חזר, למשל השיק בוטל על-ידי בעל השיק,  בין הסיבות הנפוצות היא שהשיק חזר א.כ.מ.  מה משמעות הביטוי חזר א.כ.ב? אכ"מ הוא קיצור של הביטוי אין כיסוי מספיק. כלומר בחשבון של בעל השיק אין כיסוי לשיק שניתן.

מה זה שיק ללא כיסוי?

שיק שסורב הוא שיק שהוצג לפרעון בתאריך הרשום על גביו או לאחר אותו התאריך, אך הבנק סירב לפרוע את השיק כי לא היתה בחשבון יתרה מספקת והבנק לא היה חייב לפרוע את הסכום מכוח הסכם שישי לו עם המושך (להגדרה מדויקת יש לעיין בהוראות חוק שיקים ללא כיסוי לצד הוראות הפסיקה).

כך קובע בסעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי:

 • ""שיק שסורב" – שיק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב לפרעו מחמת שלא היתה יתרה מספקת בחשבון והוא לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך, ואין נפקא מינה אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול."
אחת הבעיות עבור אלו שהשיקים שלהם חוזרים היא שחשבון – מי שחזרו לו שיקים עשוי חשבון הבנק שלו להפוך למוגבל (חשבון מוגבל) ובהתאם גם בעל החשבון יהיה לקוח מוגבל וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו לכך בחוק, למשל כאשר סורבו במשך 12 חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון וזאת כל עוד חלפו 15 ימים מהמועד הסירוב הראשון מועד הסירוב האחרון, בכפוף להוראות הדין.

הגבלת חשבון בנק

מהי הגבלת חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי?
"2. (א) חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון[1]. (א1) סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות. (א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים; המפקח רשאי לקבוע כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה.

(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את מספר השיקים והתקופות הקבועים בסעיף קטן (א)."

 למידע נוסף בנושא הגבלת חשבון יש לעיין בהוראות חוק שיקים ללא כיסוי וכן להתייעץ עם עו"ד מיומן בתחום.

איך לגבות שיק שחזר?

מה לעשות במקרה בו השיק חזר בשל העדר כיסוי – חזר א.כ.מ? או מסיבה אחרת?
התשובה תלויה, בין היתר, בסיבות שהובילו לכך שהשיק חזר, פעמים רבות שיק שסורב כרוך בהפרה של התחייבות (אי תשלום במועד) אשר עשויה להוביל להליכים משפטיים (למידע נוסף ראו הפרה של חוזה).
על-מנת לקבל החלטה בנוגע לדרך הפעולה הכדאית במקרה של שיק שחזר רצוי להתייעץ עם עורך דין.
אחד היתרונות עבור גובה התשלום בקבלת התמוה בשיק היא היכולת לפתוח הליך גביה מהיר יותר לתשלום החוב דרך לשכת ההוצאה לפעול (בכפוף להוראות הדין). במסגרת זו ניתן לפתוח תיק נגד החייב באחת מלשכות ההוצאה לפועל (לפי בחירת הזוכה), לאחר שהודעה על פתיחת ההליך עם אזהרה תימסר לחייב ינתנו לו מועדים להגיב על כך; במסגרת הליך ההוצאהל פעול ניתן יהיה לפעול הטלת עיקולים או הגבלות על החייב (למידע נוסף ראו פתיחת תיק הוצאה לפעול וכן ביחס לתביעה בגין שיקים ראו – תביעה לביצוע שטר).
למידע נוסף בעיות במוסר תשלומים וגביית כספים מלקוחות ראו- איך לגבות חובות?
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

רכישת חוזים – מאגר דוגמאות להסכמים

רכישת חוזה מוכן או הסכם לדוגמא – יתרונות וחסרונות

כמה סוגיות שכדאי לדעת לפני רכישת חוזים מוכנים ברשת – באינטרנט יש הרבה מאגרים של הסכמים מוכנים (דוגמאות להסכמים) לרכישה, אבל רגע לפני קניית הסכם מוכן או שימוש בחוזה לדוגמה חשוב להכיר את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות. בקצרה יצוין כי לצורך הכנת חוזה יש להתייעץ עם עורך דין.

כמה עולה לרכוש חוזה מוכן? מה המחיר של חוזה? האם עדיף לקנות חוזה מוכן או לפנות לעורך דין מומחה בתחום לצורך הכנת הסכם?

כמה עולה לקנות חוזה מוכן? רכישת הסכם מוכן היא זולה בהרבה בהשוואה לפניה לעורך דין לצורך הכנת חוזה ספציפי. הסיבה העיקרית לכך היא שחוזה מוכן נשלח לקונה, ללא התאמות ספציפיות של עורך דין ולא גוזל ממנו זמן עבודה, מלבד מסירת המסמך. למשל יש מספר אתרים אשר מוכרים מגוון סוגים של חוזים מוכנים בטווח מחירים שבין 175 ש"ח ל-500 ש"ח.

למה יש אנשים מעדיפים לקנות חוזה מוכן? כפי שנרשם לעיל המחיר הזול של חוזה מוכן (טמפלט) נמוך משמעותית לעומת פניה לעורך דין מומחה בתחום, בנוסף חוזה מוכן ניתן לספק באופן מיידי.

למה אנשים פונים לייעוץ וליווי משפטי של עורך דין לצורך הכנת חוזה ולא מסתפקים בחוזה מוכן (הסכם לדוגמא)?

במילים אחרות למה לא כדאי לקנות חוזה מוכן? או מה סיכונים בקניית הסכם מוכן (או שימוש בחוזה לדוגמה) במקום עריכת הסכם על-ידי עורך דין?

למרות שייתכן – אך לא בטוח – ששני הסכמים נערכו על-ידי עורך דין אשר בקיא בתחום (ורצוי לבדוק זאת), רכישת חוזה מוכן (טמפלט או הסכם לדוגמא), אינו מותאם באופן אישי לנסיבות ההתקשרות של הצדדים. הסכם מוכן מראש, עשוי להחסיר נושאים חשובים ובסופו של דבר להסב יותר נזק מתועלת. כפי שהוזכר לעיל, היתרון המרכזי בקניית הסכם מוכן הוא חיסכון כספי, אולם לעיתים רכישת חוזה מוכן יהיה חסר סעיפים או נושאים בעלי חשיבות גבוהה עבור צד להסכם או שניהם. משמעות החיסרון יכולה להתבטא, בין היתר, בחשיפה לתביעות, בגרימת נזק כספי, חיסול ההתקשרות, אובדן קניין רוחני ועוד.

לסיכום, מצד אחד, חוזה לדוגמא (הסכם מוכן) הוא גרסה כללית אשר בדרך כלל, אך לא תמיד, תכיל מספר נקודות מרכזיות אשר מופיעות בחוזים מסוג מסוים ומצד שני חוזה לדוגמא לא לוקח בחשבון את מערכת הנסיבות הספציפית של המתקשרים (למידע נוסף ראו גם חסרונות וסיכונים בקניית הסכם מוכן או בשימוש בחוזה לדוגמא).

מי שהחליט לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין בנוגע להכנת החוזה או כתיבת הערות לחוזה, מומלץ לפנות לעורך דין אשר בקיא בסוג ההתקשרות הרלוונטית.

להלן מספר סוגי חוזים נפוצים וחלוקה לתחומי עיסוק של עורך דין:

יוער כי את ענפי המשפט ניתן לחלק לתתי תחומים רבים, באופן כללי יצוין כי ישנם תחומי משפט אשר משלבים נושאי התמחות משיקים, למשל עורכי דין העוסקים בתחום המסחרי בדרך כלל בקיאים גם בתחום דיני החברות והשותפויות, אך לא תמיד ולעיתים גם בעלי ידע או בקיאות בתחום ההייטק, דוגמא נוספת היא עורך דין לענייני מקרקעין המלווה פרויקטים של תמ"א בדרך כלל הגיע לתחום לאחר שצבר ניסיון בעסקאות מקרקעין פשוטות יותר (כגון רכישת דירות מקבלנים או עסקאות יד שניה למכירת נכסים למגורים).

 1. חברות, מסחרי והייטק הסכם מייסדים, הסכם שותפות, הסכם בעלי מניות, הסכם רכישה או מכירה של טובין או מטלטלין (למשל הסכם מכירת רכב), הסכם שיתוף פעולה, חוזה ייעוץ, תקנונים ומדיניות פטריות, חוזה סוכנות, הסכם שיווק, הסכם קידום אתרים, הסכם ייצור, הסכם הלוואה (כגון הסכם הלוואת בעלים, הסכם הלוואה בין חברים וכו'), הסכם התקשרות עם לקוחות, הסכם מימון, חוזה הפצה, הסכמי רישיון וקניין רוחני, חוזה פיתוח תוכנה, חוזי שיווק, חוזה הלוואה המירה, הסכם לרכישת מניות, הסכם למכירת מניות, חוזה השקעה, הסכם למכירה ורכישת חברות ועסקים, הסכם רכישת פעילות, חוזה עם אולם אירועים, הסכם למכירת עסקים וחברות, הסכם מיזוג, חוזה זיכיון, הסכם פשרה, חוזה תיווך, הסכם פירוק שותפויות או חברות, חוזה סודיות, חוזה אי תחרות, חוזה אופציות והעסקה, חוזה למתן חסות, חוזי רכש ואספקה, הסכמי שעבודים, חוזים  ועוד.
 2. דיני עבודהחוזה עבודה, הסכם הפסקת עבודה, חוזה קבלנות (פרילאנסר), הסכם סודיות ואי תחרות, כתב סילוק וכתבי וויתור, הסכם אופציות, תוכנית אופציות, הסכמים קיבוציים, תקנונים, הסכם פשרה ועוד.
 3. דיני משפחה וירושה – הסכם ממון, הסכם ידועים בציבור, הסכם חיים משותפים, הסכם גירושים, הסכם פירוד, הסכם מתנה, הסדרי ראיה ומשמרות, הסכם הלוואה במשפחה, הסכם בין יורשים, הסכם חלוקת עיזבון ועוד.
  • לייעוץ וייצוג בנוגע להסכמים ועסקאות יש לפנות לעורך דין לענייני משפחה.
 4. מקרקעין – הסכם לרכישה או מכירה של נכסים פרטיים (לרבות רכישת דירה מעזבון, דירה מכונס נכסים, רכישת דירה מגורם פרטי, דירה מקבלן ועוד), הסכם קניה ומכירה של נכסים מסחריים (לרבות, מחסנים, מפעלים, אולמות, משרדים, חנויות, מגרשים ועוד), הסכמי שכירות (חוזה שכירות לעסק, חוזה השכרת דירה, השכרת מחסן, השכרת חנות, השכרת משרד ועוד), הסכמי התקשרות מול אדריכלים, קבלנים ויועצים אחרים, הסכמי פירוק מקרקעין, הסכמי שיתוף מקרקעין, הסכמי קומבינציה, הסכמי תמ"א, חוזה תיווך מקרקעין, הסכמי חלוקת זכויות ועוד.
  • לייעוץ וייצוג בנוגע להסכמים ועסקאות יש לפנות לעורך דין לענייני נדל"ן.

לצורך כתיבת חוזה או ביצוע שינויים בחוזה קיים, מומלץ לא להסתמך על הסכם לדוגמא, אלא לפנות לעורך דין מומחה בתחום הרלוונטי.

חוזה קידום ושיווק אתרים 

אחרי חיפושים הצלחתם לאתר חברה המתמחה בשיווק באינטרנט ובקידום אתרים והחלטתם להזמין מהם שירותי קידום או שיווק לאתר שלכם.
להלן כמה דגשים שחשוב להכיר לפני חתימה על הסכם שיווק או קידום אתרים.
מה זה הסכם לקידום ושיווק אתרים? הסכמה בין צדדים, בע"פ או בכתב, המסדירה את תנאי התקשרות העסקיים ומשפטיים בין לקוח אשר מזמין שירותי קידום או שיווק אתרים לבין ספק שירותי שיווק וקידום האתרים (למידע נוסף ראו כריתת חוזה).
דגשים להתקשרות בהסכם שיווק וקידום אתרים
כל חוזה יש להתאים באופן ספציפי לנסיבות ההתקשרות, את הכנת החוזה עדיף תמיד להפקיד בידיים של עורך דין מנוסה ומומחה בתחום – עורך דין לחוזים.
יצוין כי דגשים עבור הכנת חוזה לקידום ושיווק אתרים עבור מקדם אתרים שונים מאלו הניתנים ללקוחות שנעזרים בחברות המבצעות עבורם את קידום האתרים. מי שיחליט לוותר על ייעוץ משפטי יוכל לאתר דוגמאות לחוזים לקידום ושיווק אתרים ברשת.
להלן מספר נושאים וסעיפים חשובים בהסכם שיווק וקידום אתרים:
 1.  חבילת שיווק וקידום אתרים ברשתות חברתיות ובמנוע חיפוש – מה כוללים שירותי קידום אתרים? האם מדובר בקידום אתרים אורגני (seo) בגוגל או במנועי חיפוש אחרים או שיווק אתרים ממון? האם מדובר על קידום דפים עסקיים ברשתות חברתיות אחרות כגון פייסבוק? רצוי להגדיר מראש אילו שירותי קידום אתרים יסופקו? מבחינת הלקוח עליו לקבל כמה שיותר מידע בשלב זה כמו כל לשקול לקבוע יעדים (כגון להגיע למקום ראשון בתוצאות החיפוש של גוגל); בין שירותי הקידום יכללו: מחקר מילות מפתח, שיפור קוד האתר, קידום נושאים מוגדרים, שימוש בבאנרים, פרסום כתבות או מאמרים במקומות שונים, כמות מילים בכל כתבה או מאמר, התחייבות לתוכן בלעדי וייחודי ועוד ועוד.
 2. תקופת התקשרות – לחברות המבצעות קידום אתרים בדרך כלל עדיף תקופות התקשרות ארוכות וחבילות קידום גדולות, לעומת זאת עבור לקוחות הם יעדיפו לא להתחייב לפרקי זמן ארוכים, בטח לא בהתקשרות הראשונית עם חברת הקידום.
 3. תנאי תשלום – מה התמורה שתשולם עבור שירותי קידום האתרים? בדרך כלל התמורה עבור שירותי קידום היא לא לפי שעה אלא לפי הזמנת חבילת קידום ושיווק או לפי תוצאות – התנאים לתשלום האם הם תלויים בשירותים, בלוחות זמנים או בגורמים אחרים, כמו כן יש לקבוע האם התמורה תשלום מראש או בתשלומים האם תינתן הטבה במחיר עבור תנאי תשלום מסוימים כגון תשלום מלא מראש או התחייבות למשך פרק זמן ארוך? מהם אמצעי התשלום (אשראי, שיקים, מזומן וכיו"ב)?
 4. סייגים ומגבלות – האם ישנן מגבלות נוספות בנוגע לתוצרי העבודה כגון שינוי במדיניות הפרסום של אתרים מסחריים, רשתות, חנויות אפליקציות ועוד; האם ישנה מגבלה האוסרת על מקדם האתרים לקדם אתרים אשר מתחרים בתחום הפעילות של הלקוח? פעמים רבות מקדם האתרים לא יסכם למגבלה כזאת (במיוחד כאשר מדובר בתחומים בהם התחרות היא גדולה ו/או כאשר למקדם האתרים לקוחות קיימים אשר מתחרים בפעילתו של הלקוח החדש).
 5. קניין רוחני – קניין רוחני כולל היבטים רבים, להלן דוגמה לאחד מהנושאים שחשוב לתת עליהם את הדעת (ממנו נגזרות זכויות נוספות) – מי הבעלים של התוכן, הקוד, הבאנרים וכל יתר השירותים שיסופקו על-ידי מקדם האתרים? האם על הלקוח לרכוש אותם בנפרד או שהתשלום עבור ההזמנה כולל גם רכיבים אלו?
 6. סיום הסכם, הפרת הסכם וביטול הסכם – מה קורה בסיום התקשרות? איך ניתן לבטל את ההסכם? האם יש לתת הודעה לפני הביטול המאפשרת לצד השני לתקן את ההפרה? האם תהיה סנקציה לצד שמפר הסכם כגון פיצוי כספי מוסכם בגין הפרה של החוזה או חלק מסעיפיו?

האם כדאי להשתמש בחוזה לדוגמא? בקצרה, התשובה היא לא כי לכל חוזה חובה לעורך התאמות ספציפיות, על הסיכונים בשימוש בחוזה לדוגמא או רכישת חוזה מוכן ראו – הסכם לדגומא.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

לפני חתימה על הסכם עבודה

לפני חתימה על הסכם עבודה להלן כמה סעיפים מרכזיים בחוזה העסקה:

דיני עבודה הוא תחום מקיף אשר כולל סוגיות רבות, יצירת יחסי עבודה הוא שלב ההתקשרות הראשוני בין העובד למעביד, ולפני תחילת ההתקשרות מומלץ לצדדים להכיר היטב את חוזה העסקה שנחתם ביניהם, כמו כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום (עורך דין לדיני עבודה). יצוין כי יש להבחין בין הסכם עבודה לחוזה ייעוץ – האם מדובר בעובד שמקבל תלוש שכר מהמעביד או מי שמייעץ לחברה כנגד חשבונית (קבלן עצמאי)? ההבחנה חשובה ומשליכה על הזכויות והחובות של הצדדים להסכם.

 1. מקום עבודה, ימי עבודה ושעות עבודה – היכן תבוצע העבודה? האם העובד נדרש לנסיעות לחו"ל, כמה ימי עבודה והיקף השעות היומי הנדרש מהעובד? האם חלק מהעבודה כולל גם שעות נוספת? האם משרת העובד תהא משרת אמון?
 2. הגדרת תפקיד – מה כולל התפקיד של העובד? האם ניתן להעביר את העובד מתפקידו לטובת מטלות אחרות?
 3. צווי הרחבה והסכמים קיבוציים – האם יש צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים אשר חלים על העובדים? אם כן מה המשמעות של תחולתם?
 4. ימי חופשה וימי מחלה – כמה ימי חופשה שנתיים זכאי העובד? כמה ימי מחלה יוכל העובד לקבל בתשלום?
 5. שכר העובד ואופן חישובו – מה גובה השכר של העובד ואיך הוא מחושב? האם השכר הוא לפי שעות עבודה? שכר גלובלי? האם חלק מרכיב השכר כולל גם שעות נוספות? האם השכר כולל רכיב של אופציות? האם לשכר מצטרפים בונוסים? מה התנאים לבונוס? האם יש בחוזה מנגנון להעלאת שכר?
 6. התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות – בדרך כלל הסכמי העסקה כוללים גם התחייבות של העובד לשמור על סודיות ואי תחרות, חובת הסודיות כוללת  שמירה על מידע עסקי שהגיע לידיעת העובד אגב עיסוקו (למידע נוסף ראו חוזה סודיות). חובות אלו משתנות בהתאם לסוג העסק והיקף המידע אליו נחשף העובד; חובת אי התחרות אוסר על העובד להתחרות באופן ישיר או עקיף בפעילות העסקית במקום עבודתו.
 7. פיטורים והתפטרות – איך ניתן לסיים את יחסי העבודה? הא מה משך הזמן שעל העובד לתת למעביד (הודעה מוקדמת) במידה והחליט להתפטר ממקום עבודתו ומה משך הזמן שעל המעביד לתת לעובד טרם פיטוריו (למידע נוסף ראו הודעה מוקדמת לעובד ולמעביד? האם חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – יש לבדוק את היתרונות והחסרונות בהחלת סעיף 14 על יחסי העבודה. פעמים רבות פיטורים של עובד שלא נעשו כדין מובילים להגשת תביעות נגד מעסיקים (למידע נוסף ראו הפרת של הסכם או תביעה נגד מעסיק).
 8. הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות – מה גובה ההפרשות לפנסיה לעובד? משנת 2008 יש חובה לבצע הפרשות לפנסיה לכל העובדים במשק, כהגדרתם בחוק, בהתאם לצו הרחבה שפורסם – למידע נוסף ראו – הפרשות לפנסיה.
 9. תנאים נלווים נוספים – האם המעסיק מעניק לעובד מכשיר טלפון סלולארי לשימושו או השתתפות בהוצאות הטלפון? האם המעסיק ישתתף ה בהוצאות העובד על דלק ו/או השתתפות בהוצאות הנוגעות לארוחות ועוד.
 10. קורסים, הכשרות והדרכות לעבוד – האם העבודה כוללת תקופת הכשרה או קורסים והכשרות? יש לא מעט עובדים במשק אשר יוצאים להשתלמויות והכשרות מקצועיות כגון – סדנאות, קורסים והדרכות במגוון תחומים – הוצאת רישיונות (למשל יועץ השקעות, יועץ פיננסי, רישיון לנשק ועוד), תכנות, פיתוח עסקי, מכירות, ניהול ועוד. חשוב לבדוק מי נושא בעלות הקורסים וההכשרות.

הערה לסיום, לכל עובד מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום לפני התקשרות בחוזה עבודה.

האמור לעיל אינו ייעוץ משפטי ואסור להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

הסכם הלוואה במשפחה

האם כדאי לתת הלוואה לבן משפחה? מה חשוב לקבוע בהסכם הלוואה? איך לכתוב חוזה הלוואה לבן משפחה?

בקצרה יצוין כי רצוי מאוד להסדיר את הענקת הלוואה בהסכם בכתב. לצורך כתיבת הסכם הלוואה מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (משרד עו"ד).

מה הסיכון שיש במתן הלוואה לבן משפחה?

אם אתם עומדים להעניק הלוואה לקרוב משפחה לאח או אחות, ילד, דוד או אדם קרוב אחר, חשוב שתכירו את הסיכונים הכרוכים בהענקת הלוואות. הלוואות בתוך המשפחה הן נפוצת מאוד, למשל הלוואה בין אחים או בין הורים לילדים או בין קרובי משפחה אחרים. הסיבה המרכזית היא שאנשים מרגישים יחסית בנוח להלוואת כספים לבני משפחה, בדיוק מהסיבה שמדובר באדם קרוב.

חשוב לזכור הלוואה היא העמדת אשראי לטובת אדם או תאגיד אחר, לפי מסגרת שנקבעה בהתקשרות שבין הצדדים. כמו כל הלוואה קיים סיכון שהלווה לא יחזיר את הלוואה, בין אם מדובר בהחלטה מרצון של הלווה או מסיבה שאינה תלויה בלווה.

אחד מהחששות הגדולים של נותני הלוואות הוא שללווה אין אמצעים לבצע את כל או חלק מתשלומי החזר הלוואה שנטל, למשל כאשר הלווה נטל הלוואות מגורמים רבים והוא אינו מסוגל להחזיר את מלוא הכספים שהלווה לכל המלווים, התוצאה עשויה להוביל את הלווה לפשיטת רגל (אם מדובר בחברה אז לפירוק החברה וחיסולה). במילים אחרות, גם אם בן המשפחה רוצה להחזיר את הלוואה שניתנה לו, לעיתים אין ביכולתו לעשות זאת והמלווה לא יוכל לקבל בחזרה את כספו.

האם כדאי לתת הלוואה לבן משפחה? התשובה תלויה בפרמטרים רבים והעדפות של המלווים. בכל זאת, לפני שתתנו הלוואה רצוי לבדוק מספר אלמנטים ובכלל זה את יכולת ההחזר של הלווה והאם עומדת לכם בטוחה כלשהי (כגון משכנתה על הנכס) להחזר כספכם. להלן מספר דגשים נוספים בנושא.

סעיפים ודגשים בהסכם הלוואה במשפחה
לפני מתן הלוואה לבן משפחה מומלץ לשים לב לנקודות הבאות:
 1. זהות הצדדים – מי נותן את ההלוואה ולמי ניתנת ההלוואה ומת מתחייב להחזיר אותה? חשוב לכתוב בירור את פרטי הצדדים, כתובות ואמצעים ליצירת קשר.
 2. בדיקת יכולת כלכלית של הקונה – גם בהלוואות בתוך המשפחה, בהנחה שמדובר בהלוואה שעתידים להחזיר לכם, תבדוק מה יכולת הלווה להחזיר את כספי הלוואה? מאילו מקורות הוא ישיב את הלוואה?
 3. מטרת הלוואה – תמיד כדאי לברר עבור מה ניתנת הלוואה? למשל הלוואות להימורים או להשקעות מסוכנות צריכות להדליק "נורות אדומות". כך גם התנהלות כלכלית שגויה של הלווה עשויה להצביע על הסיכון הכרוך במתן ההלוואה לאור הפחד מחוסר יכולת של הלווה לעמוד בתנאי החזר הלוואה.
 4. אופן העמדת הלוואה – האם כל סכום הלוואה יועמד מראש ללווה? או לפי שלבים? קביעת שלבים למסירת כספי הלוואה עשויה לסייע להפחית את הסיכון שמתן הלוואה לצד ג', שכן המלווה מודע למצבו של הלווה בכל אחד מהשלבים.
 5. הלוואה לפרק זמן מוגדר – חשוב להגדיר מהו פרק הזמן שיש ללווה להחזיר את הלוואה – האם מדובר בהלוואה לטווח קצר או בהלוואה משפחתית לטווח אורך. מתן הלוואה ללא קביעת מועדים (גם הלוואה במשפחה) עשויה להוביל לכך שהלוואה לא תיפרע.
 6. אופן החזר הלוואה וריבית על הלוואה – איך הלווה (בן המשפחה) יחזיר את הלוואה שהועמדה לטובתו? האם הלווה עובד בעבודה קבועה? האם ההחזר יהיה מעסקה צפויה? מה מקורות ההכנסה של הלווה? מה גובה החזר הלוואה? האם הלוואה תוחזר לשיעורין? מה שלבי החזר הכספים? האם הלוואה נושאית ריבית? מה תנאי הריבית?
 7. ביטחונות להחזר הלוואה – דרישת המלווה להעמדת בטחה להבטחת פירעון הלוואה היא כלי חיוני שבכוחו לסייע למלווה לפרוע את הלוואתו במקרה בו הלווה לא עומד בהבטחתו. להלן מספר בטוחנות לדגומה שיק בנקאי, שטר חוב, ערבות אישית, משכון, משכנתה ועוד (למידע נוסף ראו סוגי ביטחונות).
 8. הסכם הלוואה בכתב על-ידי עורך דין – חשוב לערוך הסכם הלוואה בכתב, גם הסכם הלוואה לבן משפחה. התנהלות ללא חוזה מסודר בכתב עשויה להקשות על הצדדים להוכיח את הסכמותיהם (למידע נוסף ראו הסכם הלוואה).
 9. תיעוד החזר הלוואה – רצוי לתעד את האופן בו מתקבלים החזרים לכספי הלוואה. תיעוד מדויק (כגון שמירה של שיקים, קבלות, מסמכים חתומים וכו) יוכל לסייע לפתור מחלוקות בנוגע לפירעון סכום הלוואה, ככל ואלו יתעוררו בעתיד.
 10. סנקציות במקרה שהלווה לא עומד בתנאי החזר הלוואה – האם בכוונתכם לקבוע סנקציות במקרה בו הלווה לא יוכל לעמוד בהחזרי הלוואה?  למשל כאשר אחד מהשיקים שמסר חזר עקב העדר כיסוי מספיק (שיק ללא כיסוי), האם תרצו לקבוע סנקציה של פיצוי כספי? פעמים רבות במסגרת הענקת הלוואות בתוך המשפחה צדדים מעדיפים להימנע מקביעת הוראות כאלו (לאור הקרבה המשפחתית).

האם כדאי לעשות שימוש בהסכם הלוואה לדוגמה או לקנות הסכם מוכן? בקצרה, יצוין כי לא מומלץ מאחר ואת החוזה יש להתאים לנסיבות ההתקשרות הספציפיות של הצדדים. למה לא לעשות את ההתאמות לבד? מי שלא בקיא בהכנת חוזים לא יודע באיזה אופן יש לנסח את ההסכם (למידע נוסף ראו רכישת חוזה מוכן וכן ראו גם הסכם לדוגמא).

איך להתמודד במצב בו בן משפחה לא עומד בהחזר הלוואה?

במילים אחרות איך לגבות חוב מבן משפחה? איך לנהוג במקרה ששיק שנועד להבטיח תשלום חזר?

אם החלטתם לנקוט צעדי גבייה מול בן המשפחה רצוי להתעייץ עם עורך דין. כמו כן הייעוץ המשפטי ישתנה ממקרה למקרה, בהתאם לסוג הפועלות שבכוונתכם לנקוט, להסכם הלוואה שנחתם מול בן המשפחה ולנסיבות ההתקשרות. לעיתים רצוי יהיה לשלוח מכתב התראה מעורך דין לפני נקיטה בהליכים משפטיים, אולם ייתכן שהדרך הנכונה תהיה לפתוח בהליך משפטי – הגשת תביעה נגד בן משפחה.

למידע נוסף ראו ראו גם גביית חובות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

זכרון דברים

זכרון דברים – מהו? האם מדובר בחוזה מחייב?

מסמך הנערך בין צדדים הכולל מספר תנאים בנוגע לעסקה, פעמים רבות זכרון הדברים נערך בין אנשים, מבלי להפנים את מלוא ההשלכות והחשיפות המשפטיות הנלוות לחתימה על זכרון דברים.

אנשים רבים סבורים שזכרון דברים אינו חוזה מחייב (למידע נוסף ראו גם כריתת חוזה), אחת הסיבות למחשבה שגויה זו היא כי זכרון הדברים הוא מסמך קצר שלא מסדיר באופן מפורט את כל תנאי ההתקשרות. אולם חשוב להבהיר, גם אם נרשם על זכרון הדברים כי ייחתם בעתיד חוזה מקיף, עדיין אין באמירה זו, כדי לקבוע כי זכרון הדברים אינו מחייב את הצדדים או כי אין לראות במסמך זה הסכם מחייב לכל דבר ועניין

סוגיית זכרון הדברים ותוקפו זכו להתייחסות רבה בפסקי הדין, על-מנת להכריע בשאלה האם זכרון הדברים מחייב תא הצדדים יש לבחון את המסמך ונסיבות ההתקשרות. בין יתר האלמנטים שנבחנים בעניין זה הם מידת המסוימות של החוזה וגמירות הדעת של הצדדים. לצורך כך מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום החוזים.

להלן דוגמאות לזכרון דברים נפוצים – זכרון דברים לרכישת דירה, זכרון דברים למכירת רכב, זכרון דברים להשקעה בחברה, זכרון דברים לשותפות או לשיתוף פעולה, זכרון דברים למתן הלוואה, זכרון דברים להסכם שכירות, זכרון דברים להסכם פשרה וכיו"ב.

האם כדאי לחתום על זכרון דברים? לפני חתימה על זכרון דברים, במיוחד כאשר מדובר בזכרון דברים המתייחס לעסקות בעלות משמעות כלכלית גבוהה למתקשרים או סיכון גדול, מאוד מומלץ להתייעץ עם עורך דין (עורך דין לחוזים), שאלת כדאיות החתימה על זכרון דברים, תלויה במשתנים רבים. כמו כן פעמים רבות צדדים לא מנוסים עורכים ביניהם זכרון דברים אשר יוצר סיכונים משמעותיים עבור צד אחד או מספר צדדים ולכן התייעצות עם איש מקצוע עשויה להפחית סיכונים אלו ולהבטיח התקשרות אשר מגינה טוב יותר על זכויותיכם.

האם לבטל את זכרון הדברים? האם להגיש תביעה בגין הפרה של זכרון דברים?

לפני ביטול חוזה או הגשת תביעה יש להתייעץ עם עורך דין. כמו כן חשוב לבחון בין היתר את מעמדו של זכרון הדברים, את טענת ההפרה ויתר נסיבות ההתקשרות. יש לזכור כי ביטול החוזה אינו תמיד האפשרות העדיפה ולעיתים שווה לנקוט צעדים אחרים. כמו כן על-מנת לאכוף זכויות או לזכות בסעדים חשוב לנקוט בהליך המשפטי המתאים.

למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם? והפרה של חוזה.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

חוזה למראית עין

איך להגיב במקרה שנכרת חוזה למראית עין (חוזה פקטיבי)? האם ניתן לבטל חוזה למראית עין?

מה זה חוזה למראית עין? בקצרה, חוזה שנועד להטעות אדם או גורם כלשהו בנוגע לתוכנו של החוזה, במילים אחרות הסכם למראית עין לא משקף את ההסכמות האמיתיות של המתקשרים. הגדרה מדויקת יותר רצוי ללמוד מהפסיקה והספרות המקצועית בתחום. כמו כן לצורך בירור הנושא והשלכות הנובעות מיצירת חוזה למראית עין רצוי לפנות לעורך דין המתמחה בחוזים – עורך דין לחוזים.

לפי חוק החוזים, חוזה שנכרת למראית עין בלבד הוא בטל. כמו כן אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה.

באחד מפסקי הדין שדנו בנושא הסכם למראית עין – ע"א 4015/95 פקיד שומה ירושלים נ' ברזני, פ"ד נב(2) 269, 275 (1997) – נקבע:

"המאפיין את החוזה למראית עין הוא, שהצדדים מלכתחילה אינם מתכוונים למלא אחר תנאי העיסקה אלא הם אך משימים עצמם כאילו התקשרו בעיסקה".

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

חוזה אחיד – חוק החוזים האחדים

מה זה חוזה אחיד?

בקצרה ובאופן תמציתי יצוין כי חוזה אחיד הוא הסכם בו חלק או כל תנאיו הם מקפחים, כאשר הוראות החוזה נערכו על-ידי צד אחד והם משמשים את העורך לחוזים רבים.

לצורך בחינת השאלה האם מדובר בחוזה אחיד או האם תנאי מתנאי החוזה מקפח או האם יש הצדקה לביטול החוזה עקב תנאיו או לשינוי הוראותיו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין (ראו עורך דין לחוזים).

להלן מספר נקודות העולות מחוק החוזים האחדים התשמ"ג-1982 (להלן: "חוק החוזים האחדים").

חוזה אחיד מוגדר בחוק החוזים האחדים באופן הבא:

"נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם".

המונח תנאי מוגדר גם הוא בחוק החוזים האחדים כך: "תניה בחוזה אחיד, לרבות תניה המאוזכרת בו וכן כל תניה אחרת שהיא חלק מההתקשרות, ולמעט תניה שספק ולקוח הסכימו עליה במיוחד לצורך חוזה מסויים".

חוק החוזים האחדים הגדיר גם את המונחים ספק ולקוח

ההגדרה של ספק בחוק החוזים האחדים היא כדלקמן: מי שמציע שהתקשרות עמו תהיה לפי חוזה אחיד, ואחת היא אם הוא הנותן או המקבל של דבר.

ההגדרה של לקוח בחוק החוזים האחדים היא כדלקמן: "מי שספק מציע לו שהתקשרות ביניהם תהיה לפי חוזה אחיד, ואחת היא אם הוא המקבל או הנותן של דבר".

מה נחשב תנאי מקפח בחוזה אחיד?

בתי המשפט ובתי הדין אשר הונח לפניהם טענה בנוגע לתנאים מקפחים בחוזה אחיד, יכולים להורות על ביטול התנאי המקפח או על שינויו,  כאשר יש בחוזה משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לקיפוח של לקוחות. בתי המשפט בוחנים את התנאי יחד עם נסיבות המקרה טרם החלטה על ביטול תנאי או שינוי תנאי בחוזה.

כך מוגדר נושא "תנאי מקפח וביטולו" בחוק החוזים האחדים: "בית משפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה, תנאי בחוזה אחיד שיש בו – בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות – משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות (להלן: תנאי מקפח)."

חזקות לתנאים מקפחים בחוזה אחיד

בנוסף חוק החוזים האחדים קובע בסעיף 4 לחוק מספר חזקות בנוגע לתנאים אשר ייחשבו כתנאים מקפחים.

להלן הוראות סעיף 4 לחוק החוזים האחדים:

"4. חזקה על התנאים הבאים שהם מקפחים: (1) תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי; (2) תנאי המקנה לספק זכות בלתי סבירה לבטל, להשעות או לדחות את ביצוע החוזה, או לשנות את חיוביו המהותיים לפי החוזה; (3) תנאי המקנה לספק זכות להעביר את אחריותו לצד שלישי; (4) תנאי המקנה לספק זכות לקבוע או לשנות, על דעתו בלבד, ולאחר כריתת החוזה, מחיר או חיובים מהותיים אחרים המוטלים על הלקוח, זולת אם השינוי נובע מגורמים שאינם בשליטת הספק; (5) תנאי המחייב את הלקוח באופן בלתי סביר להיזקק לספק או לאדם אחר, או המגביל בדרך אחרת את חופש הלקוח להתקשר או לא להתקשר עם אדם אחר; (6) תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה, או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת; (6א) תנאי המקנה לספק באופן בלתי סביר תרופה שאינה עומדת לו על פי דין, לרבות תנאי המתיר לספק לצרף תרופות שאין לצרפן על פי דין או תנאי הקובע פיצויים מוסכמים שאינם סבירים לטובת הספק; (7) תנאי המטיל את נטל ההוכחה על הלקוח, ואלמלא אותו תנאי נטל זה לא היה מוטל עליו; (8) תנאי השולל או המגביל את זכות הלקוח להשמיע טענות מסויימות בערכאות משפטיות, או הקובע כי כל סכסוך בין הספק והלקוח יידון בבוררות; (9) תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך; (10) תנאי הקובע מסירת סכסוך לבוררות כאשר לספק השפעה גדולה יותר מאשר ללקוח על תנאי הבוררות, לרבות קביעת הבורר, מקום הבוררות, תנאים שעל פיהם תתנהל הבוררות, אופן ניהול הבוררות וסדרי הדין בבוררות, והכול אף אם הספק הוכיח כי מסירת הסכסוך לבוררות כשלעצמה כאמור בפסקה (8) אינה מקפחת; (11) תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח; (12) תנאי שלפיו נדרש הלקוח לאשר או להצהיר כי קרא את החוזה, או תנאי שבו הלקוח מצהיר על מעשה שעשה, על מודעותו לעניין מסוים, או על עובדה שמתקיימת בעניינו, או מאשר אותו, והכול למעט מידע שהלקוח מסר לספק בחוזה".

תנאים בטלים בחוזה אחיד

ישנן הוראות (תנאים) בחוזה אחיד אשר בטלים מעיקרם, כגון תנאי בחוזה אחיד אשר שולל או מגביל את הזכות של הלקוח לפנות לערכאה משפטית או תנאי בחוזה אחיד שפוטר את הספק מאחריות לנזקי גוף או למעשי זדון המוטלים עליו לפי דין.

כך נקבע בסעיף 5 לחוק החוזים האחדים: "(א) תנאי בחוזה אחיד השולל או המגביל את זכות הלקוח לפנות לערכאות משפטיות – בטל. (ב) תנאי בחוזה אחיד הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות לנזק גוף או למעשה זדון המוטלת עליו על פי דין – בטל".

איך להתמודד עם חוזה אחיד?

בקצרה, אחת הבעיות עם חוזה אחיד היא שפעמים רבות לצד החלש אין אפשרות לשנות את סעיפיו, במצב זה עולה השאלה האם עדיין כדאי לבצע את  ההתקשרות. באופן ככללי יצוין כי ככל שנזק ביחס לתועלת מחתימה על החוזה גדול יותר, כנראה שעדיף להימנע חתימה. אולם לעיתים צדדים בכל זאת מעדיפים לחתום על חוזים אחדים ולאחר מכן מבקשים לבטל סעיפים ממנו.

לצורך הכרעה בנוגע לאופן התמודדות עם חוזה אחיד, האם רצוי לחתום עליו למרות תנאיו המקפחים והאם כדאי להגיש תביעה בגין הנזקים שנגרמו עקב החתימה על סעיפים שלא ניתן לשנות, יש לפנות לעורך דין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.