קטגוריה: עו"ד מסחרי

עורך דין מסחרי מעניק ייעוץ משפטי ליחידים, חברת, שותפויות ותאגידים נוספים, בכל הביטי פעילותם המסחרית.

שכר טרחה עורך דין

להלן מספר נקודות שחשוב להכיר לפני התקשרות בהסכם שכר טרחה עם משרד עו"ד.

איך נקבע שכר טרחה של עורך דין?

שכר טרחה היא תמורה (בדרך כלל כספית) עבור שירותים של עורך הדין.

מה גובה שכר הטרחה שיש לשלם עבור שירותים משפטיים? שכר טרחה של עורך דין נקבע לפי מספר פרמטרים:

 1. סוג השירות ומורכבותו – שכר הטרחה מושפע באופן ישיר מסוג השירותים שהוזמנו ומידת מורכבותם. שירותים מורכבים עולים יותר הן מאחר והם כורכים בסיכון משפטי גדול – פעמים רבות הם מחייבים את עורכי הדין להשקיע בהם זמן רב לצורך ביצוע בדיקות משפטיות – והן מאחר ורמת האחריות המוטלת על עורכי הדין היא גדולה. להלן מספר דוגמאות:
  • הסכמים, עסקאות וניהול מו"מ – הסכם מיזוג או חוזה לרכישה או מכירה של עסק הכולל בדיקות נאותות לא מתקרב למחיר הכנת הסכם מייסדים. כך גם הסכם לרכישת דירה לא שווה ערך להסכם לרכישת בניין. כך גם ליווי יזמים בעסקאות קומבינציה או בעסקאות תמ"א בדרך כלל יהיו יקרות יותר מלווי עסקאות רכישה או מכירה של דירה, בית או משרד.
  • הליכים משפטיים – טיפול בסכסוכים משפטיים מורכבים או  בהיקף כספי גדול בדרך כלל יקרות יותר. למשל מחיר הטיפול בתביעות בסדר דין מהיר (הליך שיש מגבלה בנוגע לסכום התביעה שלו), רחוק ממחיר טיפול בהליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי, בעתירות מנהליות, או בסכסוכים מורכבים אחרים, כגון הליכים עמוסים בנתונים או הליכים המערבים סוגיות רגולטוריות רבות.
  • חוות דעת – חוות דעת הינו בין השירותים הכרוכים בעלויות משפטיות לא קטנות, למשל חוות דעת בנושא מיסוי עסקאות מקרקעין מורכבות או חוות דעת בנושא הגבלים עסקיים בדרך כלל כרוכות בתשלום שכר טרחה גבוהה.
  • דיני עבודה – ייעוץ במכלול הנושאים הקושרים ליחסי עובד-מעביד ובכלל זה התקשרות עם עובדים זוטרים ובכירים בהסכמי העסקה, ליווי הליכי שימוע ופיטורין וייעוץ בנוגע לסוגיות משפטיות המתעוררות אגב יחסי העבודה.
  • ידע וניסיון של עורך דין – פרמטר נוסף שמשפיע על שכר הטרחה היא מידת והידע והניסיון של עורך הדין בתחום. במילים אחרות רמת המקצועיות של עורך הדין. ככל שעורך הדין יותר בקיא ומיומן בתחום בו נדרשים השירותים, שכר הטרחה שהוא יגבה יהיה גבוהה יותר.
 2. רמת הדחיפות – פעמים רבות כשנדרש טיפול מיידי בנושא, שכר הטרחה שנגבה הוא גבוהה יותר, כמובן שבהתאם לסוג העבודה.
 3. גודל משרד עו"ד – פעמים רבות משרדי עורכי דין גדולים גובים שכר טרחה גבוהה יותר בהשוואה למשרדי עורכי דין קטנים או בינוניים.

בנוסף לאמור יצוין כי לשכת עורכי הדין פרסמה תעריף מינימלי (לו יש להוסיף מע"מ) עבור ביצוע שירותים משפטיים שונים (שכר טרחה מינימאלי).

טרם התקשרות בהסכם שכר טרחה עם עורך דין או בחירת מנגנון שכר הטרחה שישולם לעורך הדין (כגון ריטיינר חודשי, מחיר קבוע, רכישת בנק שעות, תשלום לפי שעה וכיו"ב), מומלץ לקבל מספר הצעות ממספר משרדי עורכי דין (משרד עו"ד) ולהחליט רק לאחר מכן. בבואכם לבחור עורך דין מומלץ לשקלל הן את המקצועיות של עו"ד, תודעת השירות של עורך הדין ושכר הטרחה המבוקש.

 

פירוק שותפות בחברה

לאחר שנות עבודה משותפת מגיע הרגע שהשותפים רוצים להספיק את הפעילות המשותפת או שהפעילות המשותפת צריכה להסתיים בשל קשיים אליהם נקלע העסק כגון קשיים על רקע חובות כספיים שהובילו לאי עמידה בהתחייבויות מול לקוחות , בנקים, ספקים, רשויות וגורמים נוספים. פעמים רבות קריסת החברה היא תוצאה של הידרדרות מתמשכת, כשהחברה לא הצליחה לעצור בזמן.

לצורך פירוק שותפות בחברה חשוב להתייעץ עם עורך דין אשר מיומן בתחום החברות.

איך לפרק שותפות בחברה?

יוער כי יש להבחין בין פירוק שותפות לבין פירוק חברה – שותפות היא צורת התאגדות שונה מחברה (למידע נוסף על פירוק שותפויות עסקיות ראו פירוק שותפות וכן ראו גם סכסוכים בין שותפים).

שותפות עסקית נוצרת בהסכם בין השותפים (חוזה שותפות), כאשר שותפים מקמים חברה הם בדרך כלל חותמים על הסכם בין בעלי המניות המייסדים את החברה(הסכם מייסדים), לפני או בסמוך להקמת החברה.

פירוק שותפות בחברה כפוף, בין היתר, ולהסכמים בין בעלי המניות ולהוראות הדין. הוראות רבות המתייחסות לנושא הפירוק נלקחות מפקודת החברות ומחוק החברות.

מדוע מפרקים שותפות בחברות? כפי שצוין לעיל לעיתים הפירוק הוא תוצר של הסכמה ופעמים רבות הוא תוצר של העדר כדאיות כלכלית להמשיך ולנהל את הפעילות העסקית או העדר יכולת (למשל עקב תביעה שהוגשה על-ידי צד ג' לפירוק) או בשל סכסוך בעלי מניות שאחד מהם או כולם לא מעוניינים להמשיך את דרכם המשותפת למשל עקב הפרות של חוזים או עקב מאבקי שליטה וכיו"ב.

חשיבות הייעוץ המשפטי בפירוק – מאחר והליכי פירוק של חברה כוללים לא מעט סיכונים משפטיים חשוב להתייעץ עם עורך דין המיומן בתחום (עורך דין חברות) טרם כניסה להליכי פירוק ולקבל ייעוץ וייצוג משפטי במהלכם – בין אם פירוק השותפות נעשה בהסכמה ובין אם הפירוק נעשה שלא בהסכמה (לפני הגעה לערכאות משפטיות ובוודאי שלאחר פתיחה בהליכים משפטיים).

פירוק שותפות בחברה יכול לנבוע ממספר מצבים, להלן מספר דוגמאות בולטות:

 • רכישת חלקו של שותף על-ידי שותף אחר – המנוח המקצועי הנכון הוא רכישת חלקו של בעל מניות בחברה על-ידי בעל מניות אחר – כאשר שותף בחברה (בעל מניות) מעוניין לרכוש את חלקו של שותף או שותפים אחרים (בעלי מניות) ולהוציא אותם מהחברה, למשל באמצעות הפעלת מנגנון רכישה שנקבע בהסכם ביניהם כגון מנגנון המכונה במבי (BMBY- buy me buy you).
 • פירוק חברה לצורך סגירתה או מכירתה – פירוק השותפות בחברה לצורך חיסול עסקי החברה, למשל מכירת נכסי החברה לצד ג', מכירת החברה, סגירת פעילות החברה בשל העדר כדאיות וכיו"ב. סגירת הפעילות יכול להיות בהסכמה של השותפים (בעלי המניות) ואז בדרך כלל יחול הליך של פירוק החברה מרצון (סגירת חברה) או מכירת החברה.
 • פירוק חברה על-ידי צד ג' – פירוק יכול להתרחש גם לבקשה של משתתף (כהגדרתו בפוקדת החברות) הדורש לחסל את עסקי החברה ולהיפרע מנכסיה למשל עקב חובות של החברה אשר לא משולמים כנדרש – פעולה זו מכונה פירוק חברה ע"י בית משפט.

כפי שהוזכר לעיל, פעמים רבות הליך הפירוק מגיע לבית משפט (למשל עקב פניה של צד ג' לבית המשפט או עקב פניה של אחד מבעלי המניות לבית המשפט, עקב סכסוך בין הצדדים) בדרישה לקבלת סעדים שונים.

למידע נוסף בנוגע להתמודדות עם קשיים כלכליים ראו: איך לגבות חובות וכן ראו האיך להתמודד עם לקוחות שדוחים תשלומים?.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

ריטיינר חודשי

מה זה ריטיינר חודשי? ריטיינר היא צורת תשלום שכר טרחה עבור מתן שירותים על בסיס חודשי. התשלום מראש או בדיעבד עבור קבלת שירותים (למשל שירותי עריכת דין) בתחום הרלוונטי למשך תקופה או פרויקטים מוגדרים למשל ליווי משפטי למשך חצי שנה.

באילו תחומים נהוג לשלם את שכר הטרחה בצורה של ריטיינר חודשי? ריטיינר נפוץ מאוד בתחום השירותים המשפטיים (ייעוץ משפטי מעורך דין), החשבונאיים (כגון שירותיי ראיית חשבון והנהלת חשבונות) ושירותים עסקיים אחרים.

התקשרות עם משרד עו"ד בריטיינר עבור שירותים משפטיים מתבצע למטרות שונות כגון ייעוץ וייצוג בענייניים הקשורים לסכסוכים, תביעות והליכי הוצאה לפעול, ניהול מו"מ והכנת חוזים מסחריים, ליווי עסקאות מסחריות ועסקאות נדל"ן, ייעוץ בנושאי דיני עבודה וקניין רוחני, לווי מכרזים, כתיבת מכתבים, הכנת חוות דעת ועוד.

כמה עולה ריטיינר חודשי? מחיר הריטיינר תלוי בגורמים רבים לרבות  בתחום המבוקש, בסוג השירותים המוזמנים, ברמת המורכבות של השירות וכן תלוי בספק השירותים.

למשל ריטיינר חודשי בתחום של ייעוץ משפטי יכול לנוע בין 1,000 ש"ח לחודש ועד לעשרות או מאות אלפי שקלים וכו'. ככל ולמזמין השירות נפח עבודה משפטית גדול יותר או מורכב יותר כך מחירו של הריטיינר עולה. כמו כן המחיר עולה בהתאם לידע והניסיון של עורך הדין ולצרכים המוגדרים מראש על-ידי הצדדים.

הסכם ריטיינר

לפני התקשרות עם משרד עו"ד בהסכם ריטיינר (חוזה שכר טרחה על בסיס חודשי) מומלץ לשים לב למספר דגשים:

ראשית עדיף לברר מה תחום ההתמחות של המשרד, עליכם לוודא התאמה בין תחום ההתמחות לבין השירותים המשפטיים הדרושים לכם (עורך דין חברות וחוזים, עו"ד לענייני מכרזים, עורך דין להוצאה לפעול, עורך דין נדל"ן, עורך דין בתחום הנזיקין, עורך דין זכיינות, עורך דין לענייני עבודה, עו"ד לקניין רוחני ועוד). שנית, חשוב לערוך פגישת היכרות על-מנת להכיר את עורך הדין שילווה אתכם וללמוד על תעודת השירות שלו. לסיום, תמיד עדיף להתחיל בהקיף עבודה קטן, אם השירותים יסופקו לשביעות רצונכם תוכלו לעבור להזמנת שירותים בהיקף גדול יותר או לפרק זמן ארוך יותר. בנוסף מומלץ להתקשר בהסכם שיסדיר את תנאי ההתקשרות.

למידע נוסף בנושא ריטיינר של עורכי דין ראו – ריטיינר עו"ד.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

 

 

פירוק שותפות – איך לסגור שותפת?

איך סוגרים שותפות עסקית? 

איך לפרק שותפות בעסק? איך להתמודד עם שותף שמתעלם מזכויות השותפים האחרים? או מפר את הסכם השותפות שנחתם מולו?

לאחר שניהלתם יחסי שותפות מוצלחים יותר או פוחת והגעתם למסקנה שברצונכם לסיים את השותפות (לסגור אותה) או שהמציאות הובילה אתכם לפירוק השותפות, ההליך המשפטי שיש לבצע מכונה פירוק שותפות. פירוק שותפות עסקית אינו נושא פשוט, במיוחד כאשר הפירוק נעשה שלא בהסכמה או כאשר הפעילות העסקית רחבה או כאשר הפירוק של השותפות נובע מקשיים כלכליים.

להלן מספר דגשים בנושא פירוק שותפות, טרם פירוק שותפות ובמהלכה יש לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד בעל ידע וניסיון בתחום (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

הערות

 • מדוע שותפים מחליטים לסגור את הפעילות המשותפת ולהיפרד? הסיבות לפרידה משתנות ממקרה למקרה, שותפים רבים נקלעים לסכסוכים ביחס לניהול השותפות עקב מחלוקות ניהוליות או מקצועיות, מחלוקת כספיות או קשיים תזרימיים, רצון של שותפים לצאת לדרך עצמאית או להפסיק את הפעילות המשותפת ועוד ועוד.
 • רבים שוגים בהבחנה בין פירוק שותפות עסקית לפירוק חברה. אומנם בשני המקרים מדובר על הפסקת פעילות עסקית משותפת וחיסול התאגיד המשותף אך מדובר בשני מסגרות החוסות תחת מערכות דינים שונות ולכן יש להבחין בין פירוק תאגיד מסוג שותפות לבין פירוק של תאגיד מסוג חברה (למידע נוסף בנושא פירוק חברות ראו פירוק חברה, וכן  ראו גם פירוק חברה מרצון). למידע בנושא פירוק שותפות במקרקעין ראו – פירוק שיתוף במקרקעין.

איך אפשר לפרק שותפות? איך סוגרים את השותפות? 

פירוק שותפות נעשה בהתאם להוראות הדין, פקודת השותפויות מונה מספר מצבים בהם ניתן לפרק שותפות (בסיומה של תקופה שהוקצבה לשותפות, עם השגת מטרת השותפות, עם פטירת אחד השותפים או הכרתו כפשוט רגל ועוד והכל בכפוף למגבלות הדין – להרחבה עיינו בפקודת השותפויות וכן התייעצו עם עו"ד), אך הפירוק יכול להיעשות גם בדרכים אחרות, למשל כשבהסכם השותפות (חוזה שותפות) נקבע דרך ספציפית לכך.

להלן מספר הוראות מפקודת השותפויות בנושא דרכים לפירוק השותפות:

 1. שותפות שהוקמה לתקופה קצובה, בתום התקופה.
 2. שותפות שהוקמה לעסק אקראי או קיבולת יחידה – בתום העסק או הקיבולת.
 3. שותפת שהוקמה לתקופה לא מסוימת – עם הודעת אחד מהשותפים על כוונתו לפרק את השותפות, בתאריך שנקב השותף בהודעתו.
 4. פירוק שותפות עקב פטירה של אחד השותפים או פירוק שותפות עקב פשיטת רגל של אחד מהשותפים, בכפוף להסכם בין השותפים
 5. שותף ששעבד את חלקו בשותפות לחוב פרטי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.
 6. פירוק שותפות עקב אירוע שהופך את ניהול עסקי השותפות או פעולת השותפים בניהול למעשה אסור.
 7. פירוק שותפות לפי החלטת בית משפט – בית המשפט רשאי, לבקשת שותף בשותפות, להורות במצבים הבאים על פירוק השותפות: א) הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שאחד השותפים הוא דרך קבע לא שפוי בדעתו; ב) כאשר אחד מהשותפים לשותפות (לא המבקש) נעשה מטעם אחר נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו לפי ההסכם בין השותפים; ג) כששותף בשותפת (לא המבקש) אשם בהתנהגות שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות, זאת בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט ובהתחשב במהות עסקי השותפות; ד) כששותף בשותפות (לא המבקש) מפר באופן קבוע או במזיד את חוזה השותפות, או כשהשותף מתנהג בנושאים הנוגעים לשותפות באופן שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות; ה) אי אפשר עוד לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד; ו) לפי שיקול דעת בית משפט כאשר להנחת דעתו יהיה צודק וישר להורות על פירוק השותפות.
 8. פירוק שותפות עקב תרמית – שותף בשותפות אשר ביטל את חוזה שותפות עקב תרמית או מצג שווא של אחד מהשותפים, יהיה זכאי לכל התרופות הבאות, בנוסף לכל זכות אחרת שיש לו: א) הטלת עיכבון על יתרת נכסי השותפות לאחר מילוי חבויותיה או לעכבה בידו, בגין כל סכום ששילם בקניית חלק בשותפות וכל הון שהשקיע בה, ובכלל זה הריבית שעליה, מיום התשלום או ההשקעה עד למתן פסק הדין. ב) השותף זכאי להיות כאחד הנושים של השותפות בשל כל סכום ששילם בעד חבויותיה של השותפות. ג) שיפוי מהאדם האשם במצג השווא או בתרמית בעד כל חיוביה של השותפות. ד) לקבל צו המחייב את מי שאשם במצג השווא או בתרמית להחזיר לו כל סכום כסף ששולם או הושקע עם הריבית.

איך להיפרד משותף עסקי?

התשובה תלויה מאוד בנסיבות – האם קיים הסכם שותפות? מה בכוונתם להשיג? ועוד ועוד- ולכן אם נקלעתם לסכסוך בין השותפים ואתם שוקלים להיפרד מהשותף, לפרק את השותפות או לנקוט בדרך אחרת ישנם מספר דרכי פעולה ועל-מנת לבחור את אפיק הפעולה המיטבי עבורכם, רצוי לפנות לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד מיומן בתחום (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

מה הפרוצדורה הכרוכה בפירוק שותפות עסקית? בתמצית יצוין כי התשובה תלויה במספר גרומים לרבות האם השותפות מתפרקת בהסכמה או בהעדר הסכמה דרך בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת וכן מה הסכמות השותפים ביחס לפירוק ומה המגבלות החלות עליהם, פעמים רבות מתבצעת הפרדה עסקית וחלקות נכסים או התחייבויות וזאת דרך עריכת הסכם פירוק בין השותפים. כן היבט פרוצדורלי נוסף הכרוך בפירוק הוא חיסול השותפות ברשם השותפויות (למידע נוסף בנוגע לפרוצדורה זו ראו – רשם השותפויות).

זכויות שותף בפירוק (סגירת) שותפות

האם לשותף יש זוכיות בעת סגירת השותפות? הזכויות של השותפים כפופות להוראות הדין ולהסכם ההתקשרות שבין הצדדים, כגון חוזה השותפות.

פקודת השותפויות מגדירה את זכותו של שותף בפירוק כך:

"בהתפרק שותפות יהיה כל שותף זכאי כלפי שאר השותפים וכלפי כל מי שיש לו מכוחם תביעה בשל זכויותיהם כשותפים, שנכסי השותפות ישמשו לסילוק חיוביה של השותפות, ושהנכסים העודפים ישמשו לסילוק המגיע לשותפים לאחר שינוכה ממנו כל המגיע מהם לשותפות בשל היותם שותפים בה."

פקודת השותפויות מכילה הוראות נוספות בנושא פירוק, יישוב חשבונות בין השותפים לאחר הפירוק, חלקו של שותף שיוצא משותפות ועוד.

למידע נוסף בנושא פירוק שותפויות ראו – פירוק שותפות עסקית.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.

עורך דין (עו"ד)

עורך דין הוא אדם בעל השכלה משפטית גבוהה (בוגר הפקולטה למשפטים במוסד בישראל או בוגר של מכללה למשפטים שהוכרו כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה וכן גורמים נוספים שהוסמכו ועבדו בחו"ל כעו"ד לפי הוראות הדין) אשר עבר את תקופת ההתמחות וכן את בחינות ללשכת עורכי הדין. להרחבה ראו סעיף 25 לחוק לשכת ערוכי הדין.

תפקידו של עורך הדין

בקצרה, תפקידו של עורך הדין הוא לייצג ולייעץ ללקוחות בעניינים משפטיים, להלן מספר נושאים שהוגדרו בחוק לשכת עורכי הדין אשר יבוצעו, בתמורה או שלא בתמורה, אך ורק על-ידי עורכי דין (סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין):

"(1) ייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו לפני בתי משפט, בתי דין, בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית, או מעין שיפוטית;

(2) ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו לפני – משרד ההוצאה לפועל; לשכת רישום הקרקעות; הפקיד המוסמך לענין חוק בתים משותפים, תשי"ג– 1952; רשם החברות; רשם השותפויות; רשם האגודות השיתופיות; רשם הפטנטים והמדגמים; רשם סימני המסחר; פקיד השומה ונציג מס ההכנסה לענין פקודת מס הכנסה; המנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, תש"ט–1949; מנהל מס עזבון לענין חוק מס עזבון, תש"ט–1949.

(3) עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר, לרבות ייצוג אדם אחר במשא ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה;

(4)  ייעוץ וחיווי דעת משפטיים."

אולם חוק לשכת עורכי הדין מבהיר שאין באמור בסעיף 20 כדי לגרוע מהוראות הבאות:

"הוראות סעיף 20 אינן פוגעות באלה: (1) סמכויותיהם של היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו; (2) ייצוג לפני בתי דין דתיים ולפני בתי דין צבאיים; (3) ייצוג לפני בית משפט, בית דין, גוף או אדם אחר שהייצוג לפניהם מוסדר בחיקוק, לרבות הוראות סעיף 236 לפקודת מס הכנסה; (4) סמכויות של סוכן פטנטים לפי פקודת הפטנטים והמדגמים ולפי פקודת סימני המסחר, 1938; (5) זכותם של רואי חשבון למלא תפקידים שהותרו להם על פי דין; (6) ייצוג של ארגון עובדים או מעסיקים או של חבר בהם על ידי נציגו של ארגון כזה, בבוררות לעניני עבודה או בקשר להסכם עבודה; (7) חיווי דעת משפטי על ידי אדם שנתבקש לכך על ידי עורך דין או על ידי רשות מרשויות המדינה; (8) ייצוג לפני בוררים כשאחד מבעלי הדין בבוררות הוא תושב חוץ או תאגיד הרשום בחוץ לארץ, על ידי תושב חוץ המוסמך לעריכת דין במדינה שהוא תושב בה."

סודיות וחיסיון עורך דין – לקוח

לפי כללי לשכת עורכי הדין, עורך הדין מחויב לשמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו בידי לקוח או מי טמעו, אגב מילוי תפקידו, אלא אם הלקוח הסכם במפורש אחרת.

חלוקת המשפט לענפים

בארץ נהוג לחלק את תחומי המשפט לענפים הבאים – משפט פרטי, משפט ציבורי ומשפט פלילי – ובתוך קבוצות אלו יש חלוקה לתתי התמחויות רבות ותפקידים רבים אשר ממלאים עורכי הדין לרבות עו"ד העוסקים בליטיגציה (מסחרית או אזרחית), עו"ד בתחום המעמד האישי, עו"ד בתחום ההייטק והסטארטאפים, עו"ד בתחום הזכיינות, עו"ד בתחום הנדל"ן ודיני התכנון והבניה, עו"ד בתחום המיסוי, עו"ד בתחום הביטוח הלאומי, עו"ד לענייני נזיקין ועו"ד לענייני תעבורה, עו"ד בתחום הפלילי, עו"ד לענייני קניין רוחני, עו"ד לתחום דיני עבודה, עו"ד העוסקים במשפט מנהלי ורשויות מקומיות ועוד.

עורך דין נדל"ן, עורך דין מסחרי, עורך דין פלילי, עורך דין חברות, עורך דין לענייני משפחה, עורך דין לסטארטאפ, עורך דין לדיני עבודה וכיו"ב

 

פרוטוקול מורשי חתימה

לצורך הכנת פרוטוקול מורשי חתימה במיוחד כאשר זכויות החתימה מורכבות, מומלץ להתייעץ עם עו"ד (עורך דין חברות).

מה זה פרוטוקול מורשי חתימה בחברה? מסמך המסדיר מי מורשה לחתום בשם החברה, השותפות, העמותה או תאגיד אחר. כמו כן פרוטוקול מורשי חתימה לרוב מסדיר את אופן החתימה אשר תחייב את התאגיד.

למשל פרוטוקול מורשי החתימה מטעם החברה יכול לקבוע כי מי שמוסמך לחייב את החברה בכל פעולותיה יהיה חתימתו של מנכ"ל החברה או חתימה של מספר דירקטורים יחד או לחוד.

פרוטוקול מורשי חתימה נערך על-ידי אסיפת הדירקטוריון או אסיפת בעלי המניות, תלוי במגבלות החלות על הצדדים.

פרוטוקול מורשי החתימה בחברה נחתם בדרך כלל עם פתיחת חברה חדשה והוא מלווה את החברה במשך תקופת פעילותה. כמו כן, מעת לעת נעשים שינויים במורשי החתימה של החברה, בכפוף למגבלות ולדין. יוער כי זכויות החתימה בחברה פעמים רבות מוצאות ביטוי גם בהסכם בעלי מניות.

מי הם מורשי החתימה בחברה? תלוי בהעדפות הבעלים. בחברות פרטיות קטנות פעמים רבות בעלי המניות ממנים את עצמם או את הדירקטורים מטעמם או את המנכ"ל, כמורשי חתימה בחברה, כאשר כל חברה עורכת את הפרוטוקול בהתאם לצרכים ולמגבלות שלה. לצורך הכנת פרוטוקול מורשי חתימה מומלץ להיעזר בעורך דין בפרט כאשר הרכב חתימות כולל הסתעפויות שונות.

 • בנקים בדרך כלל דורשים חתימה של מסמכים שונים לצורך פתיחת חשבון בנק או הרשאה לביצוע פעולות אחרות. המסמכים הדרושים הם בהתאם לנוסח ספציפי של הבנק (למידע נוסף ראו מסמכי פתיחת חשבון בנק לחברה).

פרוטוקול מורשי חתימה נדרש לחברה למגוון רחב של פעולות, הפרוטוקול בדר"כ נערך בהקמה  של החברה (אך פעמים רבות משתנה או נערך שוב במהלך חיי החברה). לצד הצורך בפרוטוקול מורשי חתימה לחברה עם תחילת פעילותה נדרשים לחברה מסמכים נוספים, ובכלל זה רישיונות, תצהירים והסכמים מגוונים כגון הסכם מייסדים, הסכמי שיתוף פעולה, הסכם שכירות לעסק, הסכמי עבודה, חוזה זיכיון, הסכמי ייעוץ, הסכם הפצה, הסכם סוכנות, חוזה רישיון, הסכם קידום ושיווק אתרים, הסכם פיתוח תוכנה ועוד – למידע נוסף ראו רכישת חוזים מוכנים וכן או גם דגשים להקמת עסק.

פרוטוקול מורשי חתימה לדוגמה – טרם שימוש בנוסח להלן יש להתייעץ עם עו"ד

הערה חשובה – את ניסוח הפרוטוקול יש להתאים באופן ספציפי לצרכים ולמגבלות של המתקשרים:

"פרוטוקול של חברת _______ בע"מ, מאסיפת בעלי המניות של החברה מיום _________

נוכחים : כל בעלי המניות של החברה.

יו"ר האסיפה: שם מלא של בעל המניות

על סדר היום : מינוי מורשה חתימה לחברה

אנו, הח"מ, כל בעלי המניות בחברה מאשרים פה אחד, כדלקמן:

1. להסמיך את כל אחד מהאנשים הבאים, כל אחד מהם בנפרד, להיות מורשיי החתימה של

החברה: מר א.ב הנושא ת.ז שמספרה_____ וגב' ג.ד הנושא ת.ז שמספרה____.

2. חתימתו של מר א.ב או חתימתה של הגב' ג.ד (כל אחד מהם בנפרד) לצד חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

ולראיה באנו על החתום:

 ________              ________  "

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

רישום חברה באינטרנט (באופן מקוון)

איך אפשר לרשום חברה באינטרנט?

לפתיחת חברה בהליך מהיר ניתן למלא דף פרטים בהמשך ועורך דין יצור עמכם קשר תוך פרק זמן קצר.

הליך רישום חברה הפך לפרוצדורה מהירה וחסכונית מבעבר. להלן מספר דגשים בנוגע להליך רישום חברה באינטרנט (באופן מקוון – און ליין).

רשם החברות מאפשר היום לרשום חברות דרך האתר של רשות התאגידים באינטרנט (אופן מקוון – און ליין), השירות מבוצע על-ידי עו"ד. למידע נוסף בנוגע לרישום והקמה של חברות וכן בנוגע ליתרונות והחסרונות הכורכים בהקמה וניהול חברה ראו – הקמת חברהלייעוץ משפטי בנושא רישום והקמת חברה יש לפנות לעורך דין לחברות.

איך מגישים את הבקשה לרישום חברה באינטרנט (באופן מקוון)?

כחלק מהשינוי שנעשה אצל רשם החברות מסמכי היסוד הדרושים להקמת חברה מצורפים לאתר רשם החברות (להרחבה ראו פרטים באתר של הרשם הגשת בקשה מקוונת לרישום חברה) ומוגשים במסגרת הבקשה לרישום חברה.

בקשה לרישום חברה מוגשת על-ידי עורך דין המחזיק בכרטיס חכם. עו"ד שמגישים בקשות להקמה ורישום חברה באתר של הרשם מצרפים לבקשה את כל המסמכים שנחתמו בפניהם – תצהיר הדירקטורים הראשונים, טופס הגשת מסמכי רישום חברה, תצהיר בעלי המניות הראשונים, בקשה לרישום חברה, תקנון החברה (הכולל לפחות את שם החברה, מטרת החברה, התייחסות להון המניות הרשום של החברה, פרטים בנוגע להגבלת אחריות של בעלי המניות ועוד), תעודת ההתאגדות של החברה וטופס הבקשה לרישום חברה. בנוסף על-מנת לפתוח חברה יש לשלם את אגרת פתיחת החברה (נכון למועד זה האגרה בסך 2,614 ש"ח).

כמה זמן לקוח לרשום חברה חדשה? נכון למועד כתיבת שורות אלו רשם החברות מבצע את רישום החברה, בהנחה שכל הטפסים והמסמכים מולאו כנדרש באמצעות הליך מקוון (באינטרנט), תוך 4 ימי עסקים. רצוי לבדוק מעת לעת באתר של רשות התאגידים המעדכן את זמני הטיפול בבקשות.

חסכון בעלויות רישום חברה:

בעבר לצורך רישום חברה היה צורך להגיש לרשם החברות את מסמכי הקמת החברה בדואר או פיזית, דבר שהיה כרוך בעלות השליחות. לפני כשנה רשם החברות התייעל ואפשר לרשום חברות באמצעות דואר אלקטרוני. בחודשים האחרונים רשם החברות עבר הליך התייעלות נוסף וכעת הוא מאפשר להקים חברה למחזיקים בכרטיס חכם דרך האתר של רשם החברות, באופן מקוון.

כך הוגדרה בקשה מקוונת לרישום חברה בתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים):

"16ב.  (א)  מקשה מקוונת לרישום חברה תוגש בידי אחד מאלה בלבד: (1) בעל מניות יחיד שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה; (2) עורך דין – אם הבקשה מוגשת לרישום חברה בעבור בעל מניות אחד או יותר.

(ב) לבקשה המקוונת כאמור בתקנת משנה (א), יצרף המגיש העתק סרוק של התקנון הראשון, חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23 לחוק.

(ג) הוגשה הבקשה בידי בעל מניות כאמור בתקנת משנה (א)(1), תכלול הבקשה המקוונת גם את הצהרותיו כבעל המניות הראשון והדירקטור הראשון, כמשמעותן בתקנה 1(א), והוא יהיה פטור מחתימה על הצהרותיו כאמור ומאימות החתימה.

(ד)  הוגשה הבקשה המקוונת בידי עורך דין כאמור בתקנת משנה (א)(2), יצורף לבקשה עותק סרוק של הצהרת בעלי המניות והדירקטורים הראשונים כמשמעותה בתקנה 1(א), חתומה בידי כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים, לפי העניין, ומאומתת בידי עורך הדין המגיש את הבקשה או עורך דין אחר ממשרדו."

פעולות נוספות בסמוך להקמת חברה

בסמוך לפתיחת החברה מבדרך כלל מתבצעות פעולות נוספות, כגון:

הקמת חברה באינטרנט בהליך פשוט ומהיר –

לצורך פתיחת חברה אתם מוזמנים למלא את הפרטים הבאים ויצרו עמכם קשר תוך פרק זמן קצר בנושא עלויות וזמני טיפול:

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

חוזה שותפות עסקית

הסכם שותפות עסקית נערך בין שותפים אשר רוצים לנהל את הפעילות העסקית שלהם במסגרת משפטית של שותפות. הסכם השותפות מסדיר את הזכויות והחובות של הצדדים האחד כלפי השני וביחס לשותפות.

חשוב להבדיל בין חוזה שותפות לבין הסכם מייסדים – האחרון מתייחס למצב בו הפעילות העסקית מתנהלת בחברה כמו כן חלים על הסכמים אלו מערכות דינים שונות.

טיפים לעריכת הסכם שותפות עסקית – ללא הסכם בכתב יש יותר מקום לפרשנות

חוזה איכותי הוא כזה אשר מותאם לצדדים המתקשרים הכוללת גם את מערכת האילוצים לה הם כפופים. ולכן לפני התקשרות בחוזה שותפות עסקית חשוב להתייעץ עם עו"ד (עורך דין לחוזים) אשר עוסק כדרך קבע בתכנון וניסוח הסכמים כאלו.

להלן מספר סעיפים בהסכם שותפות עסקית, שחשוב להכיר:

 1. מימון השותפות – איך תמומן הפעילות השוטפת של השותפות? האם השותפים מתחייבים להזרים הון ראשוני לשותפות? האם בכוונת הצדדים לגייס שותפים חדשים?
 2. קבלת החלטות בשותפות ומבוי סתום – לכל שותפות עסקית נלוות מחלוקות בין השותפים בנוגע לאופן ניהול השותפות, היכולת ליישב את המחלוקות  וקשיים מעשיים בנושאים שלא גובשו היטב מראש, לכן מומלץ מאוד לתכנן מראש בהסכם שותפות את אופן ניהול הפעילות המשותפת. טרם כניסה ליחסי שותפות, אך גם במהלך חיי השותפות, חשוב ליצור מנגנונים לקבלת החלטות – על השותפים לדעת לענות על שאלות כמו מי מנהל את הפעילות השוטפת של השותפות? איך מתקבלות החלטות בפועל? האם יש החלטות שרק אחד מהשותפים יכול לקבל לבד? האם יש החלטות שחייבות את הסכמת כל השותפים (למשל צירוף שותפים, נטילת הלוואות וכיו"ב)? לאור מורכבת הפעילות העסקית לא פעם הצדדים מגיעים למצב של העדר הסכמה – מבוי סתום (Dead Lock) – כדאי לקבוע מראש איך הצדדים יישבו את המחלוקות – האם פונים לבורר או יועץ מוסכם? או שהצדדים יפנו לבית משפט? האם קובעים מנגנון של רוב מופחת לצורך קבלת החלטה?
 3. זכות סירוב ראשונה – האם לשותפים תהא זכות לרכוש ראשונים נכס של השותפות או למשל את חלקו של שותף בשותפות, לפני שהם יוצעו לכל צד אחר? למשל כאשר צד לשותפות רוצה למכור את חלקו עליו יהיה להציע את עסקת המכירה קודם כל ליתר השותפים המחזיקים בזכות הסירוב (להרחבה ראו זכות סירוב).
 4. חלוקת תפקידים וזמן עבודה נדרש בין השותפים – מה חלוקת העבודה בין השותפים? כמה זמן נדרש כל אחד מהשותפים להשקיע בפעילות המשותפת? מי אחראי על איזה תחום בשותפות? ללא חלוקת תפקידים בשותפות חלק מהשותפים יכולים לכפור בחובות החלות עליהם או לדרוש לפתע תשלום עבור פעולות שביצעו עבור השותפות.
 5. פירוק השותפות – מי ראשי לפרק את השותפות? מה המנגנון שיקבע את פירוק השותפות? איזה חלק מהשותפות יקבל כל שותף עם הפירוק? להרחבה ראו פירוק שותפות.
 6. סודיות ואי תחרות – חוזי שותפות בדרך כלל מתייחסים לסוגיות הנוגעות לחובת סודיות ואי תחרות לפיהן פעמים רבות הצדדים בוחרים להגביל את השותפים לשמור באופן סודי, בין היתר, מידע שהגיע לידיעתם במסגרת העבודה המשותפת וכן חל עליהם איסור להתחרות בעסקי השותפות – למידע נוסף ראו חוזה סודיות.
 7. מטרות ותקופת השותפות – פעמים רבות לשותפים כדאי להגדיר מה מטרתה של השותפות העסקית? מתי מתחילה השותפות? מתי השותפות מפסיקה להתקיים? האם יש מגבלות על פעילות השותפות?
 8. חלוקת רווחים בשותפות – מתי יחולקו רווחי השותפות ובאיזה אופן? האם כל הרווחים יחולקו? האם חלק מהרווחים יושקעו מחדש בשותפות?
 9. הפרות וסעדים – מה קורה במקרה של הפרת הסכם (הפרה של חוזה)? האם השותפות תיכנס למסלול של פירוק? האם צד להסכם יהיה רשאי לרכוש את הצד השני? האם פונים לבוררות? איך ניתן יהיה לבטל את ההסכם?

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

מניות בכורה

מה זה מניה? מניה היא אוסף של זכויות בחברה, הזכויות של המניות קבועות בדין, בתקנון חברה ולעיתים גם בהסכמים (להרחבה ראו מניות וכן עיינו גם בהוראות חוק החברות).

מה ההבדל בין מניות רגילות למניות בכורה?

מה זה מניית בכורה? חברות יכולות ליצור מגוון אינסופי של סוגי מניות בכפוף למגבלות הדין, אולם ברוב החברות הפרטיות יש סוג מניות אחד בלבד. ההבחנה בין סוגי המניות נקבעת בתקנון של החברה, לרוב עם הקמת החברה, אך בעלי מניות יכולים לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ולהוסיף סוגים שונים של מניות, בכפוף למגבלות הדין.

חשוב לשים לי כי השם שהוצמד למניה (למשל מניית זהב, מניית בכורה, מניה עדיפה, מניה סוג א' וכיו"ב) לא קובע את הזכויות שצמודות לה או את היתרונות של המניה על פני סוג מניות אחרות. על-מנת להבין מה היתרונות או הזכויות העודפות שמעניקה מניית בכורה יש לקרוא את האופן שבו היא מוגדרת.

לא מעט חברות קובעות כי מניות בכורה מעניקות לבעליהם את הזכות לנהל את החברה, לקבל החלטות מהותיות, ליהנות מחלוקת רווחים באופן קבוע ועוד ועוד.

לצורך הקמת חברה, כל שכן תכנון וניסוח תקנון החברה והגדרת הזכויות הצמודות למניות החברה חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני חברות.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הסכם לדוגמא מהאינטרנט

האם כדאי להוריד הסכם לדוגמא מהאינטרנט ולעשות בו שימוש?

התשובה הקצרה היא לא מומלץ.

למה יש אנשים רוצים לעשות שימוש בהסכם לדוגמה שמצאו ברשת או ששלח להם חבר? חיסכון בעלויות, כולם רוצים לחסוך כמה שאפשר בעלויות. הרצון לחסוך בעלויות בדרך כלל נובע מחוסר ידע בתחום ואי הפנמה של הנזקים וההשלכות של התקשרות בהסכם לא טוב. יצוין כי מי שכבר ספג מהלומה מהתקשרות בהסכמים גורעים בדרך כלל זהיר יותר ויעדיף לפנות לעורך דין להכנת הסכם.

מדוע לא להסתמך על אחת מהדוגמאות להסכמים שנמצאות ברשת? במילים אחרות מה הסיכונים בשימוש של חוזה מוכן או הסכם לדוגמא במקום עריכת הסכם מותאם אישית על-ידי עורך דין?

חוץ מזה שלא תהיה פרנסה לעו"ד העוסקים בהכנת חוזים, יש סיבה חשובה מזו – לא ניתן להסתמך על הסכם לדוגמא כי כל חוזה צריך להיות מותאם לצרכים של הלקוח ולנסיבות המקרה (למידע נוסף ראו הסכם טוב).

 • אכן יש נושאים וסעיפים שיופיעו בכל הסכם או בכל סוג הסכמים, אבל יש נושאים שיופיעו בהסכם אחד ולא יופיעו בהסכם אחר וכך גם סעיפים שיופיעו בחוזה אחד ולא באחר, בנוסף בלא מעט מקרים חובה לעשות להם התאמות ספציפיות על-מנת להתאים אותם להתקשרות הרלוונטית.
 • שונות גדולה המחייבת התייחסות פרטנית של עורך דין – הצדדים המתקשרים בהסכם הם שונים, כמו כן הצרכים, הציפיות והאילוצים שלהם הם שונים, לעיתים גם הדינים שהם כופפים להם שונים, מסיבות אלו ואחרות לא ניתן לספק הגנה טובה או מספיקה באמצעות הסכם לדוגמא (או הסכם מוכן שנרכש ברשת), שכן פעמים רבות הסכמים אלו לא נותנים ביטוי לנסיבות התקשרות ספציפיות (למידע נוסף ראו רכישת חוזה מוכן (הסכם לדוגמא) – מאגר הסכמים). לכן אם ברצונכם לשמור על האינטרסים שלכם רצוי לפנות ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.
 • הסכם לא טוב בין אם הוא חסר נושאים או סעיפים או התאמות ספציפיות ובין אם הוא נערך באופן חובנני על-ידי עורך דין שאינו בקיא בתחום, עשוי להסב נזק רב למי שעושה בו שימוש.
 • השלכות וסיכונים למי שעושה שימוש בהסכם לדוגמא או רוכש חוזה מוכן שלא בליווי משפטי של עורך דין: הסכם שאינו טוב ואינו מקצועי הוא פתח לצרות גדולות כגון עלויות כספיות ישירות ועקיפות, חיסול הפעילות העסקית, קשיים בהתנהלות עם הצד השני, הצבת צד להסכם בעמדת נחיתות, אובדן הזדמנויות עסקיות, פגיעה או אובדן של זכויות (למשל כספים או נכסים) ועליות  משפטיות יקרות ועוד.

למידע נוסף בדבר הסיכונים הכרוכים בהסתמכות על דוגמאות ומאמרים ראו ייעוץ משפטי באינטרנט.

להלן מספר חוזים נפוצים – בעיקר בתחום המסחרי, נדל"ן ומעמד אישי- וכן מידע חלקי לגביהם בקישורים המוצרים- לא מומלץ להסתמך על האמור ללא ייעוץ אישי ופרטני מעורך דין:

חוזה עבודה, הסכם לרכישת דירה, חוזה למתן שירותים (חוזה ייעוץ), הסכם אופציות, הסכם ממון, חוזה שותפות עסקית, הסכם שיווק, הסכם הפצה, הסכם מכר טובין (למשל הסכם מכירת רכב או סחורה), הסכם קונסיגנציה, הסכם פיתוח תוכנה, הסכם שכירות לדירה, הסכם גירושים או חוזה פירוד, הסכם למתן חסות, הסכם שיתוף במקרקעין, הסכם פירוק שותפות, הסכם תיווך (למשל חוזה תיווך נכס או חוזה תיווך השקעה), חוזה סודיותהסכם הלוואה, הסכם מייסדים, הסכם קומבינציה, הסכם הלוואה המירה, הסכם ניהול, הסכם בעלי מניות, הסכם פשרה, הסכם קידום אתרים, הסכם רישיון, חוזה שכירות לעסק, הסכם הרשאה, הסכם סוכנות, הסכם קניין רוחני, כתב סילוק, הסכם סוכנות, הסכם השקעה, חוזה קניית מחסן, הסכם למכירת סחורה או ציוד, חוזה זיכיון, הסכם שיתוף פעולה, הסכם חיים משותפים, ועוד ועוד.

איך יודעים מה צריך להופיע בחוזה? מעבר לדברים בסיסיים אשר יופיעו בכל חוזה, כמו פרטי הצדדים ותקופת התקשרות, יש מגוון נושאים אשר תלויים במגוון רחב של שיקולים לרבות שיקולים משפטיים אסטרטגים ומסחריים.

לצורך ביצוע התאמה של החוזה לצרכי ההתקשרות או כתיבת הערות לחוזה מומלץ לא להסתמך על חוזה לדוגמא או לרוכש חוזה מוכן אלא להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום הרלוונטי שינסח עבורכם את ההסכם.