תגית: אימות מסמכי פתיחת חשבון בנק

פתיחת חשבון בנק לחברה

איפה כדאי לפתוח חשבון בנק עבור החברה? אילו מסמכים צריך לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה?

באיזה בנק כדאי לפתוח חשבון לחברה?

רבים פונים לפתיחת חשבון בנק באותו הבנק שבו הם מנהלים את החשבונות הפרטיים שלהם. אולם לפני בחירת הבנק שבו אתם עתידים לפתוח את החשבון של החברה, מומלץ לבצע מספר בדיקות מקדמיות, כמו כן לעיתים פתיחת חשבון בנק עסקי במקום בו מנוהל חשבונכם הפרטי יכול להסב נזק, למשל במקרה בו הפעילות העסקית סובלת מקשיים כלכליים, עשויות להיות לכך השלכות שונות על בעל החשבון הפרטי.

בדקו את מידת הנגישות של הבנק לאזור הפעילות שלכם, בצעו סקר שוק בין מספר בנקים, כמו כן מומלץ לברר מה תנאי האשראי שעתיד להעניק לכם הבנק, אילו פעולות תוכלו לבצע מרחוק (למשל במערכת אינטרנטית, בטלפון, דוא"ל, פקס וכיו"ב), מי הבנקאי שעתיד לטפל בכם, איכות שירות הלקוחות שמספק הבנק ועוד.

האם לפתוח חשבון בנק חדש ונפרד לטובת פעילות החברה? יש יתרונות להפרדת פעילות עסקית אחת מאחרת וכן פעילות עסקית מחשבון בנק פרטי. ההפרדה יכולה לסייע לעקוב באופן טוב יותר אחר תזרים המזומנים של החברה, כמובן שזאת יש לעשות לצד ניהול חשבונות מסודר וליווי של אנשי מקצוע.

מסמכים דרושים לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה

איך אפשר לפתוח חשבון בנק לחברה בע"מ?

לאחר שסיימתם עם הליך פתיחת החברה החדשה (רישום חברה וקבלת מספר תאגיד (ח.פ)) אתם צריכים לפתוח לחברה חשבונות בנק ותיקים ברשויות.

להלן מספר דגשים בנוגע לפתיחת חשבון בנק לחברה חדשה:

אומנם כל בנק דורש חתימה על מסמכים בנוסחים שונים, לפי נוסח ספציפי שמוסר הבנק, אולם בדרך כלל רוב הדרישות של הבנקים בנוגע לפתיחת חשבון בנק לחברה, זהות.

מסמכי פתיחת חשבון בנק כוללים בין היתר את המסמכים והפרטים הבאים, חלקם נדרשים להיות מאומתים על-ידי עורך דין. בדרך כלל עורך הדין אשר מלווה את החברה בשלב הרישום וההקמה מבצע גם את הליך אימות מסמכי הבנק (עורך דין חברות):

  • מסמך מקורי מתעודת ההתאגדות של החברה.
  • מסמך מקורי של תקנון החברה.
  • צילום תעודת זהות של בעלי מניות בחברה.
  • פרוטוקול מורשי חתימה בחברה, רוב הבנקים דורשים חתימה על פרוטוקול בנוסח שהם מציעים, על הפרוטוקול להיות מאומת על-ידי עורך דין.
  • טופס פעולות והרשאות בחשבונות הבנק לפי מורשי חתימה – כגון הרשאות לביצוע פעולות באינטרנט, בטלפון, בפקס, הרשאה לביצוע פעולות במטבע חוץ וכיו"ב.
  • הצהרת בעלי שליטה בחברה ו/או נהנים (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך ובחוק הנאמנות).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.