תגית: בקשה לרישיון נוטריון

נוטריון

מה הסמכות של נוטריון? לפי חוק הנוטריונים הנוטריון מוסמך: (1) לאמת חתימה על מסמך; (2) לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך; (3) לאשר נכונותו של העתק מסמך; (4) לאשר נכונותו של תרגום מסמך; (5) לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת; (6) לאשר שאדם פלוני חי; (7) לאשר נכונותה של רשימת מצאי; (8) לערוך העדה של מסמך סחיר; (9) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר; (10) להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר; (11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

איך לקבל רישיון נוטריון? לפי חוק הנוטריונים רישיון לנוטריון יינתן מאת ועדת רישיונות של שבעה שימנה שר המשפטי. על-מנת לקבל את הרישיון יש להגיש לוועדה בקשה לקבלת רישיון.

בקשה לרישוי נוטריון

להלן התנאים להגשת בקשה לרישוי נוטריונים – חשוב לעיין בחוק הנוטריונים ובהנחיות שקבעה הועדה למינוי נוטריונים (לרבות באתר של משרד המשפטים).

התנאים להגשת בקשה לרישוי נוטריון

  1. אזרחות או תשובת קבע – על מגיש הבקשה להיות אזרח ישראל או תושב קבע בישראל. "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
  2. חברות בשלכת עו"ד – על מגיש הבקשה לרישוי כנוטריון להיות חבר לשכת עורכי הדין
  3. ותק של 10 שנים – עורך הדין שרוצה להירשם כנוטריון צריך לעסוק בעריכת דין במשך עשר שנים.
  4. עבר – עורך דין המעוניין להנפיק תעודת נוטריון לא יכול להיות אדם שהורשע בעבירה שיש בה קלון (בארץ או בחו"ל); עו"ד לא  יכול להיות מי שהוצא  ו/או  הושעה מלשכת עורכי הדין על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים (למעט לפי סעיף 78 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961) ו/או מי שהותלה ו/או בוטל רישיונו לפי חוק הנוטריונים.
  5. אישור ועדה לפיה עורך הדין ראוי להיות נוטריון.
  6. חובת השתלמות – עו"ד המעוניין להנפיק רישיון כנטוריון חייב לקחת חלק בהשתלמות בתחום.
  7. העדר הליכים משמעתיים או פליליים – לא מתנהלת נגד המבקש חקירה פלילית ו/או משמעתית ולא מתקיימים נגדו הליכים פליליים ו/או משמעתיים תלויים ועומדים.
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.