תגית: הוצאות משפטיות

תשלום הוצאות משפטיות של הקבלן

מי צריך לשלם את שכר הטרחה של עורך הדין של הקבלן בעסקה במקרקעין לרכישת דירה?

האם הקונה חייב לשלם את ההוצאות המשפטיות (שכר טרחת עורך דין) של הקבלן? לא. אבל בדרך כלל קבלנים לא מוותרים על דרישה זו.

חשוב לציין כי גם אם הקונה משלם עבור ההוצאות המשפטיות של הקבלן (שכ"ט של עורך הדין של הקבלן) עורך הדין מטעם הקבלן מייצג אך ורק את הקבלן ולא מספק ייעוץ משפטי לקונה. לפי הוראות הדין עורך הדין של הקבלן יכול לייצג את הקונה רק בסוגיית רישום הזכויות הקנייניות על שם הקונה, אך לא בעסקה עצמה לאור ניגוד העניינים הטמון בכך.

לכן, על רוכשי דירות להקפיד לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין מטעמם (עורך דין לנדל"ן) שייצג אותם בעסקה לרכישת דירה (להרחבה ראו הסכם רכישת דירה).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.