תגית: הלוואה בין חברים

הסכם הלוואה במשפחה

האם כדאי לתת הלוואה לבן משפחה? מה חשוב לקבוע בהסכם הלוואה? איך לכתוב חוזה הלוואה לבן משפחה?

בקצרה יצוין כי רצוי מאוד להסדיר את הענקת הלוואה בהסכם בכתב. לצורך כתיבת הסכם הלוואה מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (משרד עו"ד).

מה הסיכון שיש במתן הלוואה לבן משפחה?

אם אתם עומדים להעניק הלוואה לקרוב משפחה לאח או אחות, ילד, דוד או אדם קרוב אחר, חשוב שתכירו את הסיכונים הכרוכים בהענקת הלוואות. הלוואות בתוך המשפחה הן נפוצת מאוד, למשל הלוואה בין אחים או בין הורים לילדים או בין קרובי משפחה אחרים. הסיבה המרכזית היא שאנשים מרגישים יחסית בנוח להלוואת כספים לבני משפחה, בדיוק מהסיבה שמדובר באדם קרוב.

חשוב לזכור הלוואה היא העמדת אשראי לטובת אדם או תאגיד אחר, לפי מסגרת שנקבעה בהתקשרות שבין הצדדים. כמו כל הלוואה קיים סיכון שהלווה לא יחזיר את הלוואה, בין אם מדובר בהחלטה מרצון של הלווה או מסיבה שאינה תלויה בלווה.

אחד מהחששות הגדולים של נותני הלוואות הוא שללווה אין אמצעים לבצע את כל או חלק מתשלומי החזר הלוואה שנטל, למשל כאשר הלווה נטל הלוואות מגורמים רבים והוא אינו מסוגל להחזיר את מלוא הכספים שהלווה לכל המלווים, התוצאה עשויה להוביל את הלווה לפשיטת רגל (אם מדובר בחברה אז לפירוק החברה וחיסולה). במילים אחרות, גם אם בן המשפחה רוצה להחזיר את הלוואה שניתנה לו, לעיתים אין ביכולתו לעשות זאת והמלווה לא יוכל לקבל בחזרה את כספו.

האם כדאי לתת הלוואה לבן משפחה? התשובה תלויה בפרמטרים רבים והעדפות של המלווים. בכל זאת, לפני שתתנו הלוואה רצוי לבדוק מספר אלמנטים ובכלל זה את יכולת ההחזר של הלווה והאם עומדת לכם בטוחה כלשהי (כגון משכנתה על הנכס) להחזר כספכם. להלן מספר דגשים נוספים בנושא.

סעיפים ודגשים בהסכם הלוואה במשפחה
לפני מתן הלוואה לבן משפחה מומלץ לשים לב לנקודות הבאות:
 1. זהות הצדדים – מי נותן את ההלוואה ולמי ניתנת ההלוואה ומת מתחייב להחזיר אותה? חשוב לכתוב בירור את פרטי הצדדים, כתובות ואמצעים ליצירת קשר.
 2. בדיקת יכולת כלכלית של הקונה – גם בהלוואות בתוך המשפחה, בהנחה שמדובר בהלוואה שעתידים להחזיר לכם, תבדוק מה יכולת הלווה להחזיר את כספי הלוואה? מאילו מקורות הוא ישיב את הלוואה?
 3. מטרת הלוואה – תמיד כדאי לברר עבור מה ניתנת הלוואה? למשל הלוואות להימורים או להשקעות מסוכנות צריכות להדליק "נורות אדומות". כך גם התנהלות כלכלית שגויה של הלווה עשויה להצביע על הסיכון הכרוך במתן ההלוואה לאור הפחד מחוסר יכולת של הלווה לעמוד בתנאי החזר הלוואה.
 4. אופן העמדת הלוואה – האם כל סכום הלוואה יועמד מראש ללווה? או לפי שלבים? קביעת שלבים למסירת כספי הלוואה עשויה לסייע להפחית את הסיכון שמתן הלוואה לצד ג', שכן המלווה מודע למצבו של הלווה בכל אחד מהשלבים.
 5. הלוואה לפרק זמן מוגדר – חשוב להגדיר מהו פרק הזמן שיש ללווה להחזיר את הלוואה – האם מדובר בהלוואה לטווח קצר או בהלוואה משפחתית לטווח אורך. מתן הלוואה ללא קביעת מועדים (גם הלוואה במשפחה) עשויה להוביל לכך שהלוואה לא תיפרע.
 6. אופן החזר הלוואה וריבית על הלוואה – איך הלווה (בן המשפחה) יחזיר את הלוואה שהועמדה לטובתו? האם הלווה עובד בעבודה קבועה? האם ההחזר יהיה מעסקה צפויה? מה מקורות ההכנסה של הלווה? מה גובה החזר הלוואה? האם הלוואה תוחזר לשיעורין? מה שלבי החזר הכספים? האם הלוואה נושאית ריבית? מה תנאי הריבית?
 7. ביטחונות להחזר הלוואה – דרישת המלווה להעמדת בטחה להבטחת פירעון הלוואה היא כלי חיוני שבכוחו לסייע למלווה לפרוע את הלוואתו במקרה בו הלווה לא עומד בהבטחתו. להלן מספר בטוחנות לדגומה שיק בנקאי, שטר חוב, ערבות אישית, משכון, משכנתה ועוד (למידע נוסף ראו סוגי ביטחונות).
 8. הסכם הלוואה בכתב על-ידי עורך דין – חשוב לערוך הסכם הלוואה בכתב, גם הסכם הלוואה לבן משפחה. התנהלות ללא חוזה מסודר בכתב עשויה להקשות על הצדדים להוכיח את הסכמותיהם (למידע נוסף ראו הסכם הלוואה).
 9. תיעוד החזר הלוואה – רצוי לתעד את האופן בו מתקבלים החזרים לכספי הלוואה. תיעוד מדויק (כגון שמירה של שיקים, קבלות, מסמכים חתומים וכו) יוכל לסייע לפתור מחלוקות בנוגע לפירעון סכום הלוואה, ככל ואלו יתעוררו בעתיד.
 10. סנקציות במקרה שהלווה לא עומד בתנאי החזר הלוואה – האם בכוונתכם לקבוע סנקציות במקרה בו הלווה לא יוכל לעמוד בהחזרי הלוואה?  למשל כאשר אחד מהשיקים שמסר חזר עקב העדר כיסוי מספיק (שיק ללא כיסוי), האם תרצו לקבוע סנקציה של פיצוי כספי? פעמים רבות במסגרת הענקת הלוואות בתוך המשפחה צדדים מעדיפים להימנע מקביעת הוראות כאלו (לאור הקרבה המשפחתית).

האם כדאי לעשות שימוש בהסכם הלוואה לדוגמה או לקנות הסכם מוכן? בקצרה, יצוין כי לא מומלץ מאחר ואת החוזה יש להתאים לנסיבות ההתקשרות הספציפיות של הצדדים. למה לא לעשות את ההתאמות לבד? מי שלא בקיא בהכנת חוזים לא יודע באיזה אופן יש לנסח את ההסכם (למידע נוסף ראו רכישת חוזה מוכן וכן ראו גם הסכם לדוגמא).

איך להתמודד במצב בו בן משפחה לא עומד בהחזר הלוואה?

במילים אחרות איך לגבות חוב מבן משפחה? איך לנהוג במקרה ששיק שנועד להבטיח תשלום חזר?

אם החלטתם לנקוט צעדי גבייה מול בן המשפחה רצוי להתעייץ עם עורך דין. כמו כן הייעוץ המשפטי ישתנה ממקרה למקרה, בהתאם לסוג הפועלות שבכוונתכם לנקוט, להסכם הלוואה שנחתם מול בן המשפחה ולנסיבות ההתקשרות. לעיתים רצוי יהיה לשלוח מכתב התראה מעורך דין לפני נקיטה בהליכים משפטיים, אולם ייתכן שהדרך הנכונה תהיה לפתוח בהליך משפטי – הגשת תביעה נגד בן משפחה.

למידע נוסף ראו ראו גם גביית חובות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הסכם הלוואה (Loan Agreement)

מהו הסכם הלוואה? הסכמה בין צדדים לפיה הלווה או הלווים מעניקים למלווה או המלווים סכום כספי שיועמד לפירעון בתנאים שנקבעו בחוזה.

מה כולל הסכם הלוואה?

חוזה הלווה תלוי, בין היתר, בנסיבות ההתקשרות של הצדדים והוא כפוף להוראות הדין.

יצוין כי לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות התשנ"ג-1993, חוזה הלוואה של מי שעוסק בהענקת הלוואות טעון מסמך בכתב. כמו כן חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובעת שורה של הוראות וחובות נוספים.

קיימים מגוון גדול של הסכמי הלוואה, כאשר כל חוזה תלוי באופן ספציפי בנסיבות ההתקשרות וכן הוא כפוף להוראות הדין.

להלן מספר דוגמאות להסכמי הלוואה:

 • הלוואה בין עובד למעסיק – לא מעט עובדים נוטלים הלוואות ממעסיקים, בדרך כלל בתנאים טובים יותר לעומת תנאי השוק. הלוואות אלו כפופות לרגולציה נוספת אשר נובעת מיחסי העבודה שבין הצדדים, בהקשר זה מומלץ לשים לב למיסוי שיחול על הריבית להלוואה וכן למגבלות הנוגעות להחזר הלוואה ממשכורתו של העובד.
 • הלוואה לבן משפחה או לחבר קרוב – הסכמי הלוואה בין בני זוג או בין הורים לילדים או בין קרובי משפחה או חברים הם חוזי הלוואה נפוצים מאוד. הסכמים אלו פעמים רבות נערכים, שלא בצדק, ללא ייעוץ מקצועי של עורך דין, הסיבה היא יחסי הקרבה שבין הצדדים.
 • הלוואות בין גופים עסקיים או בין גוף פרטי לעסקי – הלוואות שנוטלים יחידים מבנקים או מגופים פיננסים אחרים (כגון חברות אשראי), נפוצים מאוד, כך גם הלוואות בין חברות או גופים עסקיים אחרים.

הערה חשובה,  בהלוואות עסקיות מגופים פיננסים הסכם הלוואה יערך באופן מסודר ובכתב. התנהלות זהירה זו מומלצת מאוד גם בעת הענקת הלוואות בין חברים או בין בני משפחה או בין מעביד לעובד, שכן יחסי החברות או קרבה משפחתית או יחסי העבודה לא יכולים להבטיח העדר מחלוקות ופירעון מלא וסופי של הלוואה.

לצורך הכנת הסכם הלוואה מקצועי יש להתייעץ עם עורך דין לענייני חוזים.

הסכם הלוואה כולל מספר סעיפים, להלן מספר נושאים שיופיעו כמעט בכל חוזה הלוואה:

 1. פרטי הצדדים – פרטים מלאים של הצדדים הכוללים שמות, מספר מזהה וכתובות.
 2. סכום ההלוואה – את סכום ההלוואה ואת המטבע שבאמצעותו תועמד ההלוואה (כגון שקלי או דולרי), מומלץ לכתוב לא רק במספרים ובסמלים אלא גם במילים (למשל 200,000 ש"ח, מאתים אלף שקלים).
 3. הצמדת ההלוואה וריבית – האם ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן? מה גובה הריבית על הלוואה?
 4. מועדי פירעון ההלוואה – חושב לקבוע בחוזה מתי יוחזרו כספי הלוואה למלווה? מה תנאי החזרה הלוואה? האם אפשר לפרוע את ההלוואה לפני תום התקופה, אם כן באילו תנאים?
 5. ביטחונות – האם הלווה יעניק ביטחונות למלווה? בדרך כלל הלווה לא יסכים להעניק הלוואה אלא בכפוף העמדת ביטחונות מראש. ביטחונות למלווים נועדו לסייע להם לפרוע את החוב של הלווים במקרה בו הלווה לא עמד בתנאי הלוואה. איזה סוג של ביטחונות רצוי לדרוש מהלווה?  שטר חוב, ערבות אישית, ערבות בנקאית, שיק ועוד. למידע נוסף על סוגים שונים של ביטחונות ראו סוגי ביטחונות.
 6. סעדים במקרה של הפרת הסכם – אילו פעולות נחשבות להפרה של חוזה? מה התנאים לביטול החוזה (איך לבטל הסכם?)? מה הסנקציה במקרה שצד להסכם מפר את התחייבויותיו, למשל כאשר נמסר שיק ללא כיסוי והלווה לא עומד בתנאי פירעון התשלומים? (למידע נוסף בנושא איך לגבות חובות והתמודדות עם לקוח שלא משלם).

להלן נוסח קצר, ולא ממצה, של הסכם הלוואה לדוגמה – לא רצוי לעשות בו שימוש ללא ייעוץ משפטי פרטני ו/או ביצוע התאמות לנסיבות הספציפיות על-ידי עו"ד (למידע נוסף  ביחס לסיכונים הכרוכים בחתימה על הסכמים מהאינטרנט או שימוש בהסכמים מוכנים ללא ייעוץ משפטי ראו הסכם לדוגמא):

"הסכם הלוואה שנערך ביום______

בין:  צד א':________________ ת.ז/ח.פ______________

לבין: צד' ב':_______________ ת.ז/ח.פ______________

והואיל: וצד א' פנה לצד ב' בבקשה למתן הלוואה וצד ב' נענה לבקשתו….

לפיכך הוצהר והוסכם כדלקמן:

 1. צד א' יעמיד לרשות צד ב' סכום כספי בסך________ ש"ח (במילים:________שקלים).
 2. צד ב' מתחייב להשיב את הלוואה תוך ______ חודשים, בצירוף ריבית חודשית בשיעור של_____ והפרשי הצמדה ממועד נטילת ההלוואה.
 3. להבטחת החזר הלוואה צד ב' מעניק לצד א' שטר חוב.
 4. תנאים לביטול הסכם:______
 5. _________

____________                        ____________

חתימת צד א'                           חתימת צד ב'  "

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.