תגית: הסכם למתן שירותים

הסכם ייעוץ (Consulting Agreement)

החלטתם להחתים יועץ על הסכם התקשרות או שאתם בכובע של היועצים ועומדים לפני התקשרות בהסכם ייעוץ, הנה כמה דגשים שחשוב להכיר: מהו הסכם ייעוץ? מה כולל חוזה הייעוץ? האם לעשות שימוש בהסכם ייעוץ לדוגמא?

מהו הסכם ייעוץ?

הסכם ייעוץ נכרת בין נותן שירותי ייעוץ לבין מקבל הייעוץ, החוזה כולל את ההיבטים המשפטיים והעסקיים הכרוכים בהתקשרות.

סוגים של הסכמי ייעוץ: קיימים מגוון רחב מאוד של הסכמי ייעוץ, להלן מספר חוזי ייעוץ נפוצים: הסכם ייעוץ בתחום הפיתוח והתכנות, הסכם ייעוץ עסקי, הסכם ייעוץ פיננסי, הסכם ייעוץ כלכלי, הסכם ייעוץ משכנתא, הסכם ייעוץ השקעות, הסכם ייעוץ הנדסי, הסכם ייעוץ שיווקי, הסכם ייעוץ ארגוני ועוד ועוד.

מה כולל הסכם ייעוץ? מהם הסעיפים החשובים בהסכם ייעוץ?

כל אחד מסוגי מהסכמי הייעוץ שונים, על חלק מהסכמי הייעוץ גם חלות מערכות דינים נוספות. מעבר לכך גם אם הסכם הייעוץ עוסק באותה סוג התקשרות (למשל הסכם עם יועץ עסקי או יועץ בתחום התוכנה) חשוב לבצע התאמות ספציפיות של החוזה לנסיבות ההתקשרות ומערכת האילוצים לה כפופים הצדדים.

להלן מספר סעיפים והוראות שיופיעו כמעט בכל חוזה ייעוץ – בדרך כלל בנוסחים שונים עם התאמות ייחודיות – ובכלל זה סעיפים המגדירים את אופן אספקת שירותי הייעוץ, הגדרת התפקיד של היועץ, מועד תחילת ההתקשרות, תקופת ההתקשרות, עמידה זכויות וחובות החלות על הצדדים, התמורה ליועץ, תנאי תשלום ואופן התשלום ליועץ (מזומן, בהעברה בנקאית, בשיק וכו', מדי חודש בחודשו, מדי רבעון, עם גמר הפרויקט וכו), חובת סודיות ואי תחרות החלות על היועץ ועל החברה (למידע נוסף ראו גם חוזה סודיות), בעלות על קניין רוחני (לרבות פטנטים סימני מסחר וזכויות יוצרים), תנאים ליישוב מחלוקות, תנאים לביטול הסכם וכיו"ב.

איך לנסח חוזה ייעוץ? כל הסכם רצוי לנסח באמצעות מי שמיומן בהכנת חוזים מהסוג הספציפי הנדרש – למשל הסכמים בתחום המסחרי כגון חוזה ייעוץ רצוי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בליווי חברות והתקשרויות עסקיות (עו"ד חברות), הסכמים בתחום המעמד האישי רצוי להתייעץ עם עו"ד לדיני משפחה וכו'.

הערות נוספות:

  • פעמים רבות חלק מהתמורה המשולמת ליועץ היא על בסיס הצלחה, למשל עמידה ביעדים, לעיתים בחברות סטארטאפ חלק מהתמורה (או כל התמורה) משולמת באמצעות אופציות (זכות לרכוש מניות של החברה במחיר ובתנאים שנקבעו מראש), המוענקות לרוב במנגנון של וסטינג (Vesting – הבשלה לפרקים) או ריברס וסטינג.
  • האם כדאי לעשות שימוש בהסכם לדוגמא מהאינטרנט? התשובה הקצרה היא בדרך כלל לא, בין היתר, כי לכל התקשרות בין צדדים יש נושאים וסוגיות המחייבים התייחסות ספציפית. לכן גם לא כדאי לקנות הסכם מוכן, את ההסכם רצוי להתאים באופן ספציפי לנסיבות ההתקשרות.

למידע נוסף בדבר הסכמי ייעוץ רצוי להתייעץ עם עורך דין.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

תוכנית אופציות

רשימה זו תציג מספר דגשים בנוגע לאופציות ותוכנית אופציות, בתעשיית הייטק ובחברות הזנק (סטראטאפ).

מה זה אופציה? אופציה היא הזכות לקנות או למכור נכס (כגון מניות של חברה), בכמות מסוימת, במחיר מסוים ובמועד מסוים. לצד המחזיק באופציה יש את הזכות (האפשרות אך לא החובה) לממש את האופציה לפי התנאים שמוגדרים בהסכם האופציה או בכתב הענקה שבין הצדדים. בחברות סטארטאפ הסכמי אופציות כפופים גם לתוכניות אופציות.

אופציות ידועות ככלי לתגמול עובדים ונותני שירותים, עבור החברה, היתרון המרכזי בהענקת אופציות היא האפשרות להציע חלק  מהשכר (או את כולו) שלא באמצעות כסף מזומן, כך החברה יכולה להרשות לעצמה לממן את העסקת העובדים או נותני השירותים.

כמו כן מאחר והאופציה היא תגמול מבוסס הצלחה, פעמים רבות יש בכוחן לחזק את הקשר של העובד עם מקום העבודה ולעודד אותו להישאר בחברה. הענקת האופציות מוסדרת לרוב במסגרת ההתקשרות עם העובד או נותן השירות. כך, במקביל לחתימה על הסכם העבודה או הסכם למתן שירותים (הסכם יעוץ) – ייחתם לרוב גם הסכם אופציות (כתב הענקה).

מהי תוכנית אופציות? תוכנית בכתב המסדירה את התנאים המשפטיים והעסקיים הנוגעים לאופציות שמקצה החברה לעובדים ולנותני שירותים, לרבות מידע ביחס למועדי מימוש של האופציות, מחיר מימוש, תנאים לביטול האופציות ועוד. תוכניות אופציות כוללות היבטים נוספים ולצורך הכנתן יש להתייעץ עם עו"ד המתמחים בחברות סטארטאפ.

להכנת תוכנית אופציות יש לא מעט יתרונות עבור העובדים ונותני השירותים וכפועל יוצא גם עבור החברה.

 

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.