תגית: העברת מניות

דיווח לרשם החברות על העברת מניות

דיווח לרשם החברות על העברת מניות

חברה מהקבלת החלטה על העברת מניות, מחויבת לדווח על כך לרשם החברות.

את הדיווח לרשם יש לבצע תוך 14 ימים ממועד העברת המניות או קבלת ההחלטה על כך.

לצורך דיווח יש למלא טופס, אשר העתק ממנו ניתן להוריד מהאתר של רשם החברות.

טופס הדיווח צריך לכלול את הפרטים הבאים:

  1. פרטי בעל המניות המעביר את מניותיו – פרטים אלו כוללים את שם שמו המלא (שם + שם משפחה או פרטי תאגיד) וכן את מספר מזהה (תעודת זהות, מספר ח.פ וכיו"ב).
  2. פרטי בעל המניות שאליו מועברות המניות – פרטים אלו כוללים את שמו המלא של בעל המניות אליו מעבירים את המניות ואת המספר המזהה שלו.
  3. כמות מניות מועברת ומועד קבלת החלטה על העברת המניות.
  4. מילוי טופס על-ידי נושא משרה מטעם החברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) וכן אימות של חתימתו של נושא המשרה על-ידי עורך דין.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.