תגית: הפסקת זיכיון

הפסקת זיכיון – איך לסיים זכיינות?

איך לסיים זכיינות?

זכיינים המפעילים סניף של רשת, בין אם באו בנעליו של זכיין אחר או התקשרו באופן ישיר מול הרשת בחוזה זכיינות (למידע נוסף ראו גם מונחים בזכיינות), פעמים רבות מעוניינים להפסיק את ההתקשרות מול הרשת – לסיום יחסי הזכיינות. אחת הסיבות העיקריות לכך – העדר כדאיות כלכלית.

טרם הפסקת חוזה זיכיון חשוב לעיין בהסכם שנחתם בין הזכיין לבין הרשת ולהתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום (עורך דין לזכיינות).

יצוין כי חוזה הזכיינות עשוי לקבוע תנאים ומגבלות שונים בנוגע לסיום ההתקשרות. למשל פעמים רבות רשתות קובעות בחוזה הזכיינות כי ככל והזכיין יחפוץ להביא לסיום מוקדם של הסכם הזכיינות יהיה עליו לשלם פיצוי כספי משמעותי לרשת.

מתי מסתיים חוזה זיכיון?

חוזה זיכיון יכול הסתיים מסיבות שונות, בהתאם לחוזה שבין הצדדים או להסכמות חדשות אליהם הגיעו.  פעמים רבות חוזה הזיכיון מסתיים עקב ביטלו, לאחר ביצוע הפרות של הזכיין או הרשת. כמו כן, חוזה זיכיון יכול להסתיים גם לאחר שתם תקופת הזיכיון. זכיינות ניתנים לתקופה קצובה, למשל ל-5 שנים עם אופציה להארכת חוזה זיכיון ל-5 שנים נוספות.

זכיינות אומנם נשענת על ידע של מוצרים או שירותים קיימים בשוק ופעמים רבות (אך לא תמיד) בעלי מוניטין חיובי, אולם גם הקמת עסק בשיטת הזכיינות לא יכול להבטיח הצלחה כלכלית.

הקושי הכרוך בהקמה וניהול עסק, כל שכן להביא את העסק לשגשוג  ולהימנע מהפסדים, מוביל זכיינים רבים לרצון לסיים את הסכם הזיכיון ולסגור את פעילותם העסקית.

לפני הפסקת הסכם זיכיון, בוודאי בדרך של הפסקה חד צדדית, בניגוד להסכם הזיכיון, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום הזכיינות, בין יתר הנושאים שיש לבחון היא השפעת סיום החוזה על התחייבויות נוספות כגון חוזה שכירות לעסק.

למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם? והפרה של חוזה.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.