תגית: הקמת חברה בחו"ל

הקמת חברה בחו"ל – שיקולים מרכזיים

האם כדאי להקים חברה בחו"ל? האם עדיף לפתוח חברה בארץ? איך להקים חברה בחו"ל?

להלן מספר נקודות חשוב להכיר ולשקול לפני הקמת חברה בחו"ל.

האם כדאי לפתוח חברה בחו"ל?

יודגש כי זוהי רשימה קצרה וחלקית בלבד, לצורך קבלת מענה מלא ומקיף חשוב להתייעץ עם עו"ד ורו"ח (לאור שיקולי המיסוי הרבים המעורבים בהחלטה על הקמת חברה במדינה זרה) מנוסים בתחום החברות.

ישנן סיבות שונות שמניעות אנשים לפתוח חברות במדינות זרות. להלן מספר שיקולים נפוצים לפתיחת חברות בחו"ל:

  1. גיוס הון ושיתופי פעולה – קל יותר לגייס כספים או לבצע שיתופי פעולה עסקיים אם הקמת החברה תעשה במדינה זרה – פעמים רבות משקיעים זרים וחברות זרות יעדיפו להשקיע בחברה שנמצאת במדינתם, הפועלת על פי החוקים והרגולציה המוכרת להם. כך גם לא מעט חברות "מרגישות" נוח יותר לעשות עסקים עם חברות מקומיות. אולם ישנם אפיקי מימון שעשויים להיחסם עקב הקמת החברה במדינה זרה, למשל ישנם אפיקי מימון של הרשות לחדשנות המתאפשרות רק לחברות ישראליות (ראו למשל מידע על תוכנית תנופה).
  2. מיסוי ועלויות תפעול – ישנן מדינות בהן מס החברות, אגרות ועלויות תפעול שוטפות עשויות להיות זולות יותר, זו הסיבה שלא מעט יזמים בוחרים לנהל את החברה במדינות זרות. אולם חשוב לציין כי לעיתים גם אם החברה ממוקמת במדינה זרה בעלי המניות בה ולעיתים גם החברה עשויים לחוב בחובות המס של המדינה בה הם פועלים או בה הם מתגוררים.
  3. יתרונות רגולציה – לעיתים הקמת חברה במדינה זרה היא אינטרס של היזמים והשותפים העסקיים של החברה; כך למשל במדינות מסוימות חברה נהנית מגמישות עסקית ופחות כפופה לרגולציה בנושאים ספציפיים.
  4. הקמת חברה במדינה זרה תלוית תחום פעילות ושוק – ישנן פעילות ושווקים שעבורן כדאי ולעיתים חובה לפתוח חברה במדינה בחו"ל (למשל המעוניינים לעשות עסקים בסין כפופים למגבלות רגולציה נוקשות). כמו כן כאשר עיקר הפעילות העסקית (לקוחות או עובדים או נותני שירותים של החברה) הוא באזור מסוים לעיתים רצוי לפתוח את החברה במדינה זרה.
  5. אנונימיות – לא מעט מייסדים בחורים באפיק של הקמת חברה במדינה זרה בכדי לשמור על אנונימיות, אגב הרישום וההקמה של החברה פעמים רבות נרשמים כבעלי מניות ו/או כנושאי משרה צדדי ג' (למשל חברות נאמנויות) שנרשמות כבעלי הזכויות והחובות בחברה.

דגשים לפני הקמת חברה בחו"ל

פתיחת חברה בחו"ל טומנת לא מעט סיכונים, מעבר לעלויות הקמה שבדרך כלל יקרות יותר, בהשוואה לפתיחת חברה במדינה שבה אתם מתגוררים, לרוב כי דרוש מעורבות של אנשי מקצוע במדינות זרות (כגון רו"ח או עו"ד); מי שמקים חברה בחו"ל כפוף לסיכונים נוספים, למשל חובות דיווח לרשויות המס ועוד. מטעמים אלו ואחרים לפני קבלת ההחלטה על פתיחת חברה בחו"ל חשוב לבחון היטב באמצעות עו"ד ורו"ח מיומנים ומנוסים את היתרונות מול החסרונות הכורכים בכך ובכלל זה את ההיבטים השונים המשפיעים על בחירת מקום הקמת החברה (מקום ההתאגדות) להלן מספר שיקולים שחשוב לבחון – סוג החברה, פעילותה, העלויות הכרוכות בניהול השוטף של החברה במדינה זרה, הרגולציה שחלה על החברה, בעלי מניותיה ומפעילה, חשיפת המס הכרוכה בניהול החברה במדינה זרה ועוד.

איך להקים חברה בחו"ל? התשובה משתנה בהתאם למדינה בה בכוונתם לפתוח חברה, סוג החברה שבכוונתכם לפתוח, מספר בעלי המניות המחזיקים את בהון המניות של החברה ועוד. פעמים רבות מסמכים שנלווים לפתיחת חברה הם פרטי בעלי מניות או נהנים, בצירוף כתובת ומספרי זיהוי, כתובת של החברה, מספר מניות וסוג מניות, תחום פעילות, היקף אחריות ועוד ועוד. לרוב פתיחת החברה כרוך גם בפתיחת חשבון בנק לחברה וכן פתיחת תיקים ברשויות ועוד.

למידע נוסף בנושא הקמת חברות בישראל ופתיחת חשבונות בנק ראו – הקמת חברה (למידע על פתיחת חברה בהילך מזורז באינטרנט ראו פתיחת חברה באינטרנט); פתיחת חשבון בנק לחברה.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין.