תגית: חברה מפרת חוק

חברה מפרת חוק

איך להשתחרר מסטטוס של חברה מפרת חוק (איך לבטל רישום סטטוס של חברה כחברה מפרה?)? למה חברות נרשמות כמפרות חוק?
אם החברה שלכם נרשמה ברשם החברות חברה מפרת חוק וברצונכם לבטל את הרישום החברה בסטטוס של חברה מפרה, להלן מספר דגשים שיוכלו לסייע לכם בנושא. כמו כן למידע מקיף יש לעיין בחוק החברות ולהתייעץ עם עורך דין (עורך דין לחברות).

מדוע חברה רשומה כחברה מפרת חוק אצל רשם החברות?

רשם החברות יכול להטיל עיצום כספי על חברה (חברה פרטית או חברת חוץ שאינה תאגיד מדווח כבמוגדר בחוק החברות) אשר מפרה את חובותיה להגיש דיווחים שונים לרשם החברות. המשמעות היא שהחברה תירשם במרשמי רשם החברות בסטטוס של חברה מפרת חוק.
לפני שחברה תירשם כחברה מפרת חוק תישלח לחברה התראה מרשם החברות על כוונה לרשום אותה בסטטוס של חברה מפרה. בהתראה תהיה לחברה אפשרות לתקן את ההפרה תוך 30 יום וככל וההפרה לא תוקנה החברה תירשם במרשמי רשם החברות כחברה מפרת חוק.
לפי חוק החברות, במידה ולרשם החברות יש בסיס להנחה שהחברה לא שילמה אגרות או תשלומי חובה אחרים שחלים עליה (כגון אגרת רישום חברה או אגרה שנתית) או שהחברה הפרה חובות לבצע דיווחים כגון דין וחשבון שנתי (לפי חוק החברות), הרשם יכול לרשום במרשם החברה הפכה לחברה מפרה.

מה המשמעות של רישום חברה כחברה מפרת חוק? אילו מגבלות מוטלות על החברה?

להלן תיאור קצר של סוגי מגבלות שניתן להטיל על חברת מפרת חוק לפי חוק החברות -רשם החברות יכול לסרב בצע פעולות שונות ביחס לחברה מפרה כגון שינוי שם החברה, שינוי מטרות החברה, שינוי תקנון החברה אשר בעקבות השינוי החברה תהפוך לחברה לתועלת הציבור, סירוב לאפשר לחברה המפרה להירשם כבעלת מניות בחברה חדשה ו/או מגבלות על בעלי המניות או הדירקטורים בחברה המפרה (בכפוף להוראות הדין), אי ביצוע פעולות מצד רשם המשכונות כגון רישום או שינוי שעבודים.

איך לבטל רישום של חברה מפרה?

ביטול הרישום כפוף להוראות הדין, באופן כללי, אך לא תמיד, על החברה לתקן את ההפרה שבעקבותיה נרשמה לה הערה כחברה מפרת ובהתאם לחוק החברות ולהנחיות רשם החברות.

יצוין כי יש חברות שלא הגישו דיווחים לרשם החברות או לא שילמו אגרות שנתיות לרשם החברות ועקב כך נרשמו כחברות מפרות חוק. לעיתים אין חובה לבצע את תשלומי האגרות או הגשת הדיווחים לרשם החברות וזאת כאשר החברה לקראת סגירה, במצב של פירוק החברה, ובכפוף להוראות הדין.

סגירת חברה מפרת חוק

חברות רבות מפסיקות לנהל פעילות עסקית ולכן גם לא מגישות דיווחים ולא משלמות אגרות. במצבים כאלו ועל-מנת להימנע מעיצומים וסנקציות שונים, ניתן לפעול לסגירת החברה מרצון – פירוק חברה מרצון או סגירת חברה.

במסגרת הפירוק תוגש גם בקשה לביטול חובות עבר לרשם החברות בגין אי תשלומי אגרות שנתיות – למידע נוסף ראו פטור מאגרה שנתית לרשם החברות.

 האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.