תגית: חוזה

זכרון דברים

זכרון דברים – מהו? האם מדובר בחוזה מחייב?

מסמך הנערך בין צדדים הכולל מספר תנאים בנוגע לעסקה, פעמים רבות זכרון הדברים נערך בין אנשים, מבלי להפנים את מלוא ההשלכות והחשיפות המשפטיות הנלוות לחתימה על זכרון דברים.

אנשים רבים סבורים שזכרון דברים אינו חוזה מחייב (למידע נוסף ראו גם כריתת חוזה), אחת הסיבות למחשבה שגויה זו היא כי זכרון הדברים הוא מסמך קצר שלא מסדיר באופן מפורט את כל תנאי ההתקשרות. אולם חשוב להבהיר, גם אם נרשם על זכרון הדברים כי ייחתם בעתיד חוזה מקיף, עדיין אין באמירה זו, כדי לקבוע כי זכרון הדברים אינו מחייב את הצדדים או כי אין לראות במסמך זה הסכם מחייב לכל דבר ועניין

סוגיית זכרון הדברים ותוקפו זכו להתייחסות רבה בפסקי הדין, על-מנת להכריע בשאלה האם זכרון הדברים מחייב תא הצדדים יש לבחון את המסמך ונסיבות ההתקשרות. בין יתר האלמנטים שנבחנים בעניין זה הם מידת המסוימות של החוזה וגמירות הדעת של הצדדים. לצורך כך מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום החוזים.

להלן דוגמאות לזכרון דברים נפוצים – זכרון דברים לרכישת דירה, זכרון דברים למכירת רכב, זכרון דברים להשקעה בחברה, זכרון דברים לשותפות או לשיתוף פעולה, זכרון דברים למתן הלוואה, זכרון דברים להסכם שכירות, זכרון דברים להסכם פשרה וכיו"ב.

האם כדאי לחתום על זכרון דברים? לפני חתימה על זכרון דברים, במיוחד כאשר מדובר בזכרון דברים המתייחס לעסקות בעלות משמעות כלכלית גבוהה למתקשרים או סיכון גדול, מאוד מומלץ להתייעץ עם עורך דין (עורך דין לחוזים), שאלת כדאיות החתימה על זכרון דברים, תלויה במשתנים רבים. כמו כן פעמים רבות צדדים לא מנוסים עורכים ביניהם זכרון דברים אשר יוצר סיכונים משמעותיים עבור צד אחד או מספר צדדים ולכן התייעצות עם איש מקצוע עשויה להפחית סיכונים אלו ולהבטיח התקשרות אשר מגינה טוב יותר על זכויותיכם.

האם לבטל את זכרון הדברים? האם להגיש תביעה בגין הפרה של זכרון דברים?

לפני ביטול חוזה או הגשת תביעה יש להתייעץ עם עורך דין. כמו כן חשוב לבחון בין היתר את מעמדו של זכרון הדברים, את טענת ההפרה ויתר נסיבות ההתקשרות. יש לזכור כי ביטול החוזה אינו תמיד האפשרות העדיפה ולעיתים שווה לנקוט צעדים אחרים. כמו כן על-מנת לאכוף זכויות או לזכות בסעדים חשוב לנקוט בהליך המשפטי המתאים.

למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם? והפרה של חוזה.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

חוזה למראית עין

איך להגיב במקרה שנכרת חוזה למראית עין (חוזה פקטיבי)? האם ניתן לבטל חוזה למראית עין?

מה זה חוזה למראית עין? בקצרה, חוזה שנועד להטעות אדם או גורם כלשהו בנוגע לתוכנו של החוזה, במילים אחרות הסכם למראית עין לא משקף את ההסכמות האמיתיות של המתקשרים. הגדרה מדויקת יותר רצוי ללמוד מהפסיקה והספרות המקצועית בתחום. כמו כן לצורך בירור הנושא והשלכות הנובעות מיצירת חוזה למראית עין רצוי לפנות לעורך דין המתמחה בחוזים – עורך דין לחוזים.

לפי חוק החוזים, חוזה שנכרת למראית עין בלבד הוא בטל. כמו כן אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה.

באחד מפסקי הדין שדנו בנושא הסכם למראית עין – ע"א 4015/95 פקיד שומה ירושלים נ' ברזני, פ"ד נב(2) 269, 275 (1997) – נקבע:

"המאפיין את החוזה למראית עין הוא, שהצדדים מלכתחילה אינם מתכוונים למלא אחר תנאי העיסקה אלא הם אך משימים עצמם כאילו התקשרו בעיסקה".

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הסכם הלוואה (Loan Agreement)

מהו הסכם הלוואה? הסכמה בין צדדים לפיה הלווה או הלווים מעניקים למלווה או המלווים סכום כספי שיועמד לפירעון בתנאים שנקבעו בחוזה.

מה כולל הסכם הלוואה?

חוזה הלווה תלוי, בין היתר, בנסיבות ההתקשרות של הצדדים והוא כפוף להוראות הדין.

יצוין כי לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות התשנ"ג-1993, חוזה הלוואה של מי שעוסק בהענקת הלוואות טעון מסמך בכתב. כמו כן חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובעת שורה של הוראות וחובות נוספים.

קיימים מגוון גדול של הסכמי הלוואה, כאשר כל חוזה תלוי באופן ספציפי בנסיבות ההתקשרות וכן הוא כפוף להוראות הדין.

להלן מספר דוגמאות להסכמי הלוואה:

 • הלוואה בין עובד למעסיק – לא מעט עובדים נוטלים הלוואות ממעסיקים, בדרך כלל בתנאים טובים יותר לעומת תנאי השוק. הלוואות אלו כפופות לרגולציה נוספת אשר נובעת מיחסי העבודה שבין הצדדים, בהקשר זה מומלץ לשים לב למיסוי שיחול על הריבית להלוואה וכן למגבלות הנוגעות להחזר הלוואה ממשכורתו של העובד.
 • הלוואה לבן משפחה או לחבר קרוב – הסכמי הלוואה בין בני זוג או בין הורים לילדים או בין קרובי משפחה או חברים הם חוזי הלוואה נפוצים מאוד. הסכמים אלו פעמים רבות נערכים, שלא בצדק, ללא ייעוץ מקצועי של עורך דין, הסיבה היא יחסי הקרבה שבין הצדדים.
 • הלוואות בין גופים עסקיים או בין גוף פרטי לעסקי – הלוואות שנוטלים יחידים מבנקים או מגופים פיננסים אחרים (כגון חברות אשראי), נפוצים מאוד, כך גם הלוואות בין חברות או גופים עסקיים אחרים.

הערה חשובה,  בהלוואות עסקיות מגופים פיננסים הסכם הלוואה יערך באופן מסודר ובכתב. התנהלות זהירה זו מומלצת מאוד גם בעת הענקת הלוואות בין חברים או בין בני משפחה או בין מעביד לעובד, שכן יחסי החברות או קרבה משפחתית או יחסי העבודה לא יכולים להבטיח העדר מחלוקות ופירעון מלא וסופי של הלוואה.

לצורך הכנת הסכם הלוואה מקצועי יש להתייעץ עם עורך דין לענייני חוזים.

הסכם הלוואה כולל מספר סעיפים, להלן מספר נושאים שיופיעו כמעט בכל חוזה הלוואה:

 1. פרטי הצדדים – פרטים מלאים של הצדדים הכוללים שמות, מספר מזהה וכתובות.
 2. סכום ההלוואה – את סכום ההלוואה ואת המטבע שבאמצעותו תועמד ההלוואה (כגון שקלי או דולרי), מומלץ לכתוב לא רק במספרים ובסמלים אלא גם במילים (למשל 200,000 ש"ח, מאתים אלף שקלים).
 3. הצמדת ההלוואה וריבית – האם ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן? מה גובה הריבית על הלוואה?
 4. מועדי פירעון ההלוואה – חושב לקבוע בחוזה מתי יוחזרו כספי הלוואה למלווה? מה תנאי החזרה הלוואה? האם אפשר לפרוע את ההלוואה לפני תום התקופה, אם כן באילו תנאים?
 5. ביטחונות – האם הלווה יעניק ביטחונות למלווה? בדרך כלל הלווה לא יסכים להעניק הלוואה אלא בכפוף העמדת ביטחונות מראש. ביטחונות למלווים נועדו לסייע להם לפרוע את החוב של הלווים במקרה בו הלווה לא עמד בתנאי הלוואה. איזה סוג של ביטחונות רצוי לדרוש מהלווה?  שטר חוב, ערבות אישית, ערבות בנקאית, שיק ועוד. למידע נוסף על סוגים שונים של ביטחונות ראו סוגי ביטחונות.
 6. סעדים במקרה של הפרת הסכם – אילו פעולות נחשבות להפרה של חוזה? מה התנאים לביטול החוזה (איך לבטל הסכם?)? מה הסנקציה במקרה שצד להסכם מפר את התחייבויותיו, למשל כאשר נמסר שיק ללא כיסוי והלווה לא עומד בתנאי פירעון התשלומים? (למידע נוסף בנושא איך לגבות חובות והתמודדות עם לקוח שלא משלם).

להלן נוסח קצר, ולא ממצה, של הסכם הלוואה לדוגמה – לא רצוי לעשות בו שימוש ללא ייעוץ משפטי פרטני ו/או ביצוע התאמות לנסיבות הספציפיות על-ידי עו"ד (למידע נוסף  ביחס לסיכונים הכרוכים בחתימה על הסכמים מהאינטרנט או שימוש בהסכמים מוכנים ללא ייעוץ משפטי ראו הסכם לדוגמא):

"הסכם הלוואה שנערך ביום______

בין:  צד א':________________ ת.ז/ח.פ______________

לבין: צד' ב':_______________ ת.ז/ח.פ______________

והואיל: וצד א' פנה לצד ב' בבקשה למתן הלוואה וצד ב' נענה לבקשתו….

לפיכך הוצהר והוסכם כדלקמן:

 1. צד א' יעמיד לרשות צד ב' סכום כספי בסך________ ש"ח (במילים:________שקלים).
 2. צד ב' מתחייב להשיב את הלוואה תוך ______ חודשים, בצירוף ריבית חודשית בשיעור של_____ והפרשי הצמדה ממועד נטילת ההלוואה.
 3. להבטחת החזר הלוואה צד ב' מעניק לצד א' שטר חוב.
 4. תנאים לביטול הסכם:______
 5. _________

____________                        ____________

חתימת צד א'                           חתימת צד ב'  "

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

איך לכתוב הצעת מחיר?

מהי הצעת מחיר? איך לכתוב הצעת מחיר? מה חשוב לכלול בכתיבת ההצעה? האם הצעת מחיר היא חוזה מחייב?

רשימה זו רלוונטית כמעט לכל עסק אשר עושה שימוש בהצעות מחיר – לרבות עסקים המספקים שירותי תכנות (למשל בית תוכנה, בניית אתרים ואפליקציות – כגון הסכם פיתוח תוכנה), ייעוץ עסקי או אסטרטגי (למשל הסכם ייעוץ לצורך ליווי חברות או פרויקטים נקודתיים כגון כתיבת תוכנית עסקית), שיווק ומכירות (במדיה מסורתית ואינטרנטית – שיווק במנועי חיפוש, רשתות חברתיות וכיו"ב- למשל הסכם שיווק וקידום אתרים), שירותי עיצוב וגרפיקה (כגון עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ואפליקציות, עיצוב ממשק משתמש, עיצוב משחקים, עיצוב פנים, אדריכלות, עיצוב תעשייתי וכו'), שירותי תרגום, שירותי ראיית חשבון, שירותי עריכת דין (למשל הסכם ריטיינר או הסכם שכר טרחה), שירותים בתחום הנדל"ן (כגון ניהול נכסי נדל"ן, הקמת פרויקטים, שירותי תיווך מקרקעין ועוד) גופים המעניקים חסויות (הסכם למתן חסות) וכיו"ב.

אם יש לכם עסק במסגרתו הנכם נדרשים להעביר ללקוח הצעת מחיר להלן מספר נקודות שכדאי להכיר.

הצעת מחיר היא אחד מהמרכיבים החשובים ביותר בדרך לכל התקשרות עסקית. בדרך כלל הצעות מחיר כוללות לא רק את המחיר הנדרש עבור המוצרים או השירותים שיסופקו אלא גם את תנאי התשלום ועוד רכיבים נוספים.

לעיתים בעלי עסקים מפרידים בין הצעת מחיר, הצעה שכוללת מחיר עבור מוצר או שירות, לבין הסכם התקשרות. חשוב להבין כי ברוב המקרים קיימת חשיפה משפטית גדולה יותר למי שמעביר הצעות מחיר שלא נערכו על-ידי עו"ד.

מהי הצעת מחיר? בקצרה, הצעת מחיר היא פניה של אחד לאחר הכוללת מספר תנאים למכירה או אספקה של טובין או שירותים. במילים אחרות הצעת מחיר (לאחר שהיא מתקבלת) פעמים רבות הופכת להסכם התקשרות בין העסק ללקוח, לעיתים לאחר אישור ההצעה נחתם הסכם התקשרות נפרד (למשל הסכם ייעוץ).

איך לכתוב הצעת מחיר מסחרית?

הצעת מחיר ששולחים עסקים בדרך כלל נערכות על-ידי עו"ד (עורך דין לחוזים), מאחר ואלו כוללות התחייבויות ובכלל זה אחריות של העסק (נותן השירות, היצרן ואחרים) כלפי צד ג'. הצעת מחיר שאושרה על-ידי הצד שקיבל אותה מהווה הסכם, בכפוף לאמור בהצעה ולהוראות הדין (להרחבה ראו גם איך נכרת חוזה). לכן, על-מנת להגן על האינטרסים שלכם לצורך כתיבת הצעת מחיר או הסכם התקשרות רצוי להתייעץ עם עורך דין מימון בתחום שיגן על האינטרסים שלכם.

מה כוללת הצעת מחיר?

כפי שציון לעיל הצעת מחיר יכולה במהרה להשתכלל לחוזה מחייב. ולכן אין להקל ראש בעת הכנתה. נוסח הצעת מחיר משתנה ממקרה למקרה, להלן מספר נושאים שחשוב לשקול בעת הכנת הצעת מחיר:

 • תאריך ההתקשרות ותוקף ההצעה – האם הצעת המחיר מוגבלת בזמן? למשך 10 ימים, חודש וכיו"ב?
 • פרטי הצדדים – פרטי המוכר או נותן השירות – שם מלא של העסק (כולל מספר ת.ז או ח.פ או שותפות) בצירוף כתובת וכן פרטים מלאים של הלקוח – הקונה או מקבל השירות – בצירוף שם מלא וכתובת.
 • מחיר ותנאי תשלום – מה גובה התמורה עבור אספקת השירותים או הסחורות? איך מחושב המחיר שנקבע בהצעה? האם מדובר במחיר לפי שעה, מחיר חודשי, מחיר לפי כמות וכיו"ב? באילו תנאים אם בכלל יחול שינוי במחיר? מה מועד התשלום והאם הוא יחולק לתשלומים? האם חלק מהתשלום ישולם מראש (תמיד עדיף לקחת מקדמה)? מהו אמצעי התשלום? במזומן, בכרטיס אשראי, בשיקים, בהעברות בנקאיות או בדרך אחרת? האם המחיר כולל מע"מ או שאינו כולל מע"מ? אם לא תרשמו ההנחה היא שהמחיר כולל מע"מ.
 • פרטי השירות או הטוביןהצעת מחיר היא ביחס לשירות או טובין שצד אחד מעניק לשני, עבור מה ניתנת הצעת המחיר? מהו השירות שאתם מספקים לצד השני? (ייעוץ עסקי, שירותי ניהול, שירותי פיתוח, ייעוץ בנושא משכנתא והלוואת, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי, שירותי ראיית חשבון, שירותי אדריכלות ועיצוב, ייעוץ מקצועי אחר וכיו"ב) מה הסחורה שאתם מספקים? ריהוט, מוצרי ביגוד והנעלה, מוצרי יוקרה, מוצרי מזון, מוצרי פארם, ציוד אלקטרוניקה ומחשבים, ציוד משרדי, חומרי גלם, רכבים וכיו"ב.
 • תנאי אספקת סחורה או שירות – מה התנאים לאספקת הסחורות או השירותים? האם השירותים יסופקו לפי אבני דרך שאתם או הצד השני יכתיב? עדיף לקבוע לוח זמנים מראש.
 • תנאים להספקת אספקת השירות או הסחורה ו/או תנאים לביטול התקשרות – מה התנאים לביטול ההתקשרות? האם ביטול יכול להיעשות בהודעה חד צדדית? בדרך כלל תרצו לקבוע שסחורה או שירות שסופק עד להודעת הביטול יחייב את הלקוח בתשלום.
 • שינויים וחריגה בהיקף העבודה – נפוץ מאוד במקרים של אספקת שירותים, חשוב להסדיר מה קורה אם היקף העבודה גדל, לדוגמא אם סיפקתם שירותי יעוץ עבור פיתוח מוצר, עיצוב, תכנון וכיו"ב, כאשר סוכם שמשך זמן העבודה הוא עד להצגת תוצרים שהוגדרו מראש, לעיתים היקף העבודה גדל, למשל יש שינויים בשירותים או במוצרים שאתם מספקים, רצוי לשקול גם שינוי במחיר במצב כאמור.
 • אחריות – מי אחראי על השימוש במוצר או בשירות לאחר אספקתם?
 • קניין רוחני – מי הבעלים של זכויות היוצרים, סימני המסחר, פטנטים ו/או מידע מהותי אחר שיפותח במסגרת אספקת השירותים – הלקוח או העסק? חשיבות הנושא מתחדדת במיוחד במחירים עבור שימוש בתוכנות (למידע נוסף ראו קניין רוחני).
 • תנאים לביטול הסכם – איך אפשר לבטל הצעת מחיר? האם אפשר לבטל את ההצעה? ביטול הצעה תלוי בין היתר בהוראות הדין ובאופן שבו ההצעה מנוסחת ובכלל זה הוראות בדבר הפרה או ביטול (להרחבה ראו איך לבטל הסכם), איך להתנהל מול לקוחות שלא משלמים? (התמודדות עם לקוחות שלא משלמים).

המלצה לסיום – הצעת מחיר צריכה להיות כתובה באופן ברור, ניסוח חסר או לא מדויק גם יותר קל להבנה עבור הלקוח ומעבר לכך הצעת מחיר שאינה מספיק בהירה לצדדים עשויה להסב לשניהם עוגמת נפש ואף חסרון כיס במקרה של מחלוקות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

חוזה – כתיבת חוזה

מה זה חוזה? איך לכתוב חוזה? אילו סוגי חוזים נפוצים?

מה זה חוזה? בקצרה, כלי שנועד להסדיר מערכת יחסים בין צדדים. החוזה כולל שילוב של זכויות וחובות והוא כפוף למגבלות הדין והפסיקה.

איך נוצר חוזה? בישראל חוזה יכול להיות בכתב או בעל פה או בדרך אחרת אלא אם החוק (למשל חוק המקרקעין או חוק הלוואות חוץ בנקאיות) או הצדדים קבעו תנאי מסוים לתוקפו (למידע נוסף ראו כריתת הסכם). חוזה ניתן לביטול בהתאם לדרכים שנקבעו בחוזה ולהוראות הדין (להרחבה ראו ביטול חוזה).

למה כורתים חוזים? בקצרה יצוין כי לעיתים יש חובה בדין לבצע התקשרות באמצעות חוזה – למשל בעסקה במקרקעין. אולם גם אם אין חובה לערוך הסכם בכתב זו בדרך כלל האופציה העדיפה – אחד הטעמים המרכזיים לכך הרצון של הצדדים להגן טוב יותר על האינטרסים שלהם. בעת משבר בין הצדדים ומחלוקות בנוגע לקיום או אי קיום התחייבויות מסגרת הזכויות והחובות של הצדדים תילקח, בין היתר, מהוראות החוזה שנערך ביניהם.

דיני  החוזים בישראל מוסדרים במספר חוקים מרכזיים – חוק החוזים הכללי, חוק החוזים תרופות, חוק החוזים האחדים ועוד  (למידע נוסף ראו סעיפים בחוק החוזים) – אולם ישנן הוראות וחוקים רבים נוספים המתייחסים למערכת הזכויות והחובות החלות על המתקשרים בחוזים (כגון חוקי הגנת פרטיות, חוזים בתחום דיני העבודה והגנת הצרכן ועוד). כמו כן לצורך פרשנות החוזים יש לבחון לא רק את הוראות הדין אלא גם את פסקי הדין בתחום הרלוונטי המתעדכנים מעת לעת.

כתיבת חוזה

איך לנסח חוזה? או איך לכתוב חוזה? 

בקצרה, יצוין כי על החוזה להיות מותאם לנסיבות ההתקשרות הספציפיות של הצדדים ולמגבלות הדין, לכן את מלאכת כתיבת החוזה יש להפקיד בידי עו"ד בעל ידע וניסיון בתחום.

אחת מהעצות החשובות במלאכת הניסוח של ההסכם היא שסעיפיו ינוסחו באופן ברור ונהיר לצדדים שחותמים עליו. עוד מומלץ להימנע משימוש בדוגמאות מוכנות של חוזים (על אף שניתן לרכוש אותם בזול), מאחר ואלו לא משקפים את נסיבות ההתקשרות הספציפיות של הצדדים.  הסכם טוב הוא כזה אשר נותן ביטוי לנסיבות ההתקשרות להוראות הדין והפסיקה (למידע נוסף ראו הסכם טוב מול הסכם לדוגמה וכן ראו קניית הסכמים).

אילו סעיפים חשוב לכתוב בחוזה? תלוי בסוג החוזה, בדרך כלל כמעט בכל חוזה יופיעו סעיפים הכוללים את זהות הצדדים, כתובת הצדדים ואת הכוונה ליצור קשר משפטי מחייב. כמו כן ישנן שלעיתים נכללות בחוזים כגון תנאי תשלום, אמצעי תשלום, תקופת אחריות, סודיות, אי תחרות, קניין רוחני, תקופת התקשרות, לוחות זמנים לביצוע פרויקט, פיצויים, הפרות חוזה, ביטול הסכם, סנקציות ועוד ועוד.

קיימים מגוון רחב מאוד של חוזים וניתן לחלקם למספר קטגוריות משפטיות, להלן מספר הסכמים נפוצים:

 1. חוזים בתחום המשפט המסחריהסכם מייסדים, הסכם שיתוף פעולה, הסכם שותפות עסקית, הסכם בין בעלי מניות, הצעת מחיר, הסכם העסקה, הסכמי אופציות, חוזים למתן שירותים (הסכם ייעוץ), הסכמי סודיות, חוזי אי תחרות, הסכמי קניין רוחני, הסכם קידום אתרים, הסכמי רישיון, הסכם התקשרות עם לקוח (למשל הצעת מחיר), הסכמי הרשאה, הסכם הפצה, הסכם שיווק, הסכם סוכנות, הסכמי רכש, ייצור ופיתוח, הסכמי קונסיגנציה, הסכם מכירת רכב, תקנונים ותנאי שימוש לאתר או לאפליקציה, חוזה זיכיון, הסכמי נאמנות, הסכם עקרונות, הסכם מימון, הסכם הלוואה המירה, הסכמי רכישת מניות ומכירת חברות, הסכם הלוואה, הסכמי שכירות לציוד ונכסים, הסכם למתן חסות, הסכמי מכירה ורכישת נכסים, חברות ועסקים (למשל הסכם רכישת עסק), חוזה השקעה ועוד. להכנת חוזים וליווי עסקאות בחום המסחרי מומלץ להתייעץ עם עורך דין לחוזים או עורך דין חברות.
 2. חוזים בתחם המקרקעין – הסכם רכישה או מכירה של דירה, בית, מגרש או מחסן ׁ(להרחבה ראו הסכם רכישת דירה), הסכם שיתוף במקרקעין, הסכם פירוק שיתוף במקרקעין, הסכם תמ"א, הסכם קומבינציה, הסכם קבוצת רכישה, הסכם עם קבלן, הסכם עם אדריכל, הסכם עם מהנדס, חוזה תיווך נכסים, הסכם בין הדיירים, זיכרון דברים לרכישה או מכירת נכס, הסכם שכירות לעסק או לנכס או למשרד או לבית או לדירה, הסכמים להענקת זכויות או העברת זכויות במקרקעין בתמורה או שלא בתמורה, הסכמי נאמנות ועוד. להכנת חוזים וליווי עסקאות מקרקעין מומלץ להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן.
 3. חוזים בתחום המעמד האישי – הסכמי ממון, הסכם גירושין, הסכם ידועים בציבור, הסכם מתנה, הסכם חיים משותפים, הסכם הורות, הסדרי ראיה ומשמורת, הסכמי השתתפות בהוצאות, הסכמים לחלוקת רכוש ונכסים, הסכמי פירוק שיתוף ועוד.
 4. חוזים בתחום העבודההסכם עבודה והעסקה, הסכמי אופציות וכתבי הענקה, תוכנית אופציות, הסכם ייעוץ וניהול, הסכמים למתן שירותים, הסכמים קיבוציים, כתבי התחייבות, כתב סילוק, כתב שיפוי, הסכמי סודיות ואי תחרות, הסכמי החזקת רכבים ועוד. לניסוח הסכמים בתחום דיני העבודה יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום – עורך דין לדיני עבודה.

הסכמים רבים מטילים אחריות רבה על המתקשרים או מגדילים את הסיכון אליהם נחשפים הצדדים ולכן, לפני התקשרות בהסכם רצוי מאוד להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום הרלוונטי (להרחבה ראו עורך דין לחוזים).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.