תגית: יחסי עובד מעביד

עורך דין לדיני עבודה

איך לבחור עורך דין לדיני עבודה? מה תפקידו של עורך דין לדיני עבודה?

דיני עבודה הוא תחום המקיף סוגיות משפטיות תרבות, בין היתר, לאור הרגולציה הרבה  והמורכבות הקיימת ביחסי עובד מעביד. התנהלות בנושא יחסי עובד מעביד או דיני העבודה ללא ייעוץ משפטי איכותי מעורך דין מומחה בתחום דיני העבודה עשויה להסב לכם נזק רב.

תפקידו של עורך דין לדיני עבודה או מתי פונים לעורך דין לענייני עבודה?

בקצרה יצוין כי עורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה מספק שירותים משפטיים, בעיקר לעובדים ולמעבידים, אך לא רק. בפועל שירותים המשפטיים ניתנים גם לארגוני עובדים או מעסיקים ולצדדים נוספים, שירותים אלו נפרסים על כל שלבי התקשרות הצדדים ופעולותיהם.

להלן פירוט קצר של שירותים משפטיים המוענקים על-ידי עורך דין לדיני עבודה:
 • יצירת יחסי עובד מעביד – ליווי משפטי של עובדים ומעסיקים בשלב ההתקשרות הראשוני של הצדדים לרבות בחינת אופן ההתקשרות בין הצדדים, ליווי ניהול מו"מ, ניסוח חוזה עבודה, הסכמי קבלן (פרילנסר), כתבי התחייבות, חוזה סודיות, אי תחרות וקניין רוחני, הסכמי אופציות ותוכניות אופציות, הכנת תקנונים ונהלי עבודה וכיו"ב.
 • ייעוץ משפטי שוטף – הטמעת עדכוני חקיקה, הנחיות, פסקי דין והוראות מהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בכל היבטים הנוגעים ליחסי עבודה לרבות נסיעות, חופשות, הפרשות סוציאליות, ימי הבראה, ימי מחלה, שכר מינימום, פרטיות העובד, תנאי העסקה, בונוסים, אופציות ופיטורים ועוד; ייעוץ וייצוג מעסיקים ועובדים בנוגע לתלונות ביחס למקום העבודה; ליווי משפטי בהליכי רא-ארגון במקום העבודה וכיו"ב.
 • סיום יחסי עובד מעביד – ייעוץ וייצוג בנוגע לסיום העסקת עובדים, לרבות ניהול תקין של הליכי שימוע, פיטורים, התפטרות, מתן הודעה מוקדמת לעובד או למעביד, והענקת פיצויים או שלילת פיצויי פיטורים.
 • סכסוכים בין עובדים למעבדים – ייוצג עובדים ומעסקים בערכאות שיפוטיות – עו"ד לענייני עבודה מלווים את הצדדים בעת סכסוכים בנוגע לזכויות והחובות החלות עליהם, לרבות הגשת תביעות לבתי הדין לעבודה (למשל תביעה נגד מעסיק), ניהול הגנות מפני תביעות בבתי הדין ׁׁ(לרבות תביעות בנושאי פיטורים שלא כדין, פיצוי פיטורים, אי תשלום שכר כדין, אפליה במקום עבודה, לשון הרע במקום עבודה, פגיעה בפרטיות במקום העבודה, הפרת חובת סודיות ואי תחרות ועוד), פתיחה בהליכים שונים ובכלל זה הגשה של צווי מניעה בנוגע לסעדים זמניים שונים כגון בנושאים הקשורים לסיום העסקה, אכיפת זכויות, סודיות, אי תחרות וקניין רוחני.
 איך לבחור עורך דין לדיני עבודה?
לפני בחירת עורך דין לענייני עבודה מומלץ לבצע מספר בדיקות מקיפות בנוגע לעורך הדין איתו אתם עומדים להתקשר, להלן כמה בדיקות שלא כדאי לפספס:
 • התמחות בתחום דיני עבודה לבחון כי עורך הדין מתמחה בתחום דיני העבודה. אומנם יש עורכי דין רבים אולם לא כל עורכי הדין מתמחים בכל ענפי המשפט, שכן תחום המשפט מתחלק לנושאים והתמחויות רבות – כגון עורכי דין המתמחים בתחום המסחרי, תחום המעמד האישי, תחום הנזיקין ועוד.
 • שכר טרחה עבור הליווי המשפטי – שכר הטרחה שישולם לעורך הדין הוא אחד מהרכיבים החשובים עבור רוב הלקוחות, בדרך כלל עורכי דין בקיאים ומנוסים גובים שכר טרחה גבוהה יותר בהשוואה לעורכי דין שבתחילת דרכם. יחד עם זאת שכר הטרחה עדיין משחק תפקיד חשוב והשאיפה היא לאתר שירות משפטי איכותי במחיר תחרותי והגון. בדרך כלל לא מומלץ  – וזה נכון לגבי כל נותן שירות – לפנות לספק השירות הזול ביותר. אולם מומלץ לבצע סקר שוק לפני הבחירה (למידע נוסף ראו שכר טרחה עורך דין).
 • תיאום ציפיות, יחס אישי וזמינות – כדאי לתאם פגישת הכירות במסגרתה תכירו את עורך הדין שיטפל בכם (מומלץ לבדוק אם מטפל בכם עורך דין בכיר, זוטר או מתמחה מהמשרד), בפגישה זו תבקשו ללמוד על ניסיונו של עורך הדין בטפול בעניינים הזהים לשלכם, כן זו תהיה הזדמנות חשובה לבחון את  יחסי האנוש של ספק השירותים שאיתו אתם עתידים לעבוד.

הודעה מוקדמת לעובד ולמעסיק לפני פיטורים או התפטרות

החלטתם לפטר עבוד או שהעובד החליט להתפטר הנה כמה דגשים בקשר לחובה של הצדדים לתת הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות או הפיטורים. התנהלות של העובד או המעסיק בניגוד להוראות הדין עשויה להוביל בין היתר לתביעות משפטיות.

מהי הודעה מוקדמת לעבוד? מה משך הזמן שצריך לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים? מה משך הזמן שעובד צריך לתת למעסיק לפני התפטרות?

לצורך בחינה לעומק של הנושא יש להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה כמו כן מומלץ לעיין בהוראות הדין, הפסיקה, בתקנות וכן בצווי הרחבה, הסכמים קיבוציים והסכם העסקה של העובד.

בקצרה, לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות אשר נחקק בשנת 2001 (להלן: חוק הודעה מוקדמת), חובה על כל מעסיק  ועל כל עובד (הן עובד בשכר והן עובד במשכרות) לתת לצד השני הודעה מוקדמת לפני הפיטורים או ההתפטרות, בהתאם לחוק הודעה מוקדמת ולכל דין. על המעסיק או על העובד אשר נותן הודעה מוקדמת חובה לעשות זאת בכתב ולציין את יום שליחת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות בהתאם לחוק.

מטרת החוק לאפשר לצדדים להתכונן ולהיערך לשלב סיום יחסי העבודה. לדוגמה, מבחינת המעסיק אם עובד התפטר ממקום העבודה פעמים רבות המעסיק ירצה למלא את החלל שנוצר ולהעסיק עובד חדש, לצורך כך נדרש לו פרק זמן שיוכל להתארגן לשינוי. מבחינת העובד אשר מפוטר ממקום העבודה, דרוש לו פרק זמן לצורך איתור מקום עבודה חלופי.

כך קובע סעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת:

"2. (א) מעסיק המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי הוראות חוק זה. (ב) עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות חוק זה. (ג) הודעה כאמור בסעיף זה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות חוק זה."

חוק הודעה מוקדמת מבחין בין הודעה מוקדמת הניתנת על-ידי עובד במשכרות להודעה מוקדמת לעובד בשכר.

הודעה מוקדמת לעובד (במשכורת) לפני פיטורים

לפי חוק פיצוי פיטורים, עובד במשכורת זכאי לקבל ממעסיק הודעה לפני פיטורים לפי התנאים הבאים:

 • בגין 6 חודשי העבודה הראשונים של העובד יקבל העובד סה"כ 6 ימי הודעה מוקדמת (יום אחד עבור כל חודש עבודה).
 • מהחודש השביעי לעבודתו של העובד ועד לסוף השנה הראשונה לעבודתו, יקבל העובד הודעה מוקדמת בת 6 ימים ובנוסף 2.5 ימים עבור כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
 • לאחר שנת עבודה ראשונה של העובד הוא זכאי להודעה מוקדמת בת חודש ימים.

הודעה מוקדמת לעובד (בשכר) לפני פיטורים

לפי חוק פיצוי פיטורים, עובד זכאי לקבל ממעסיק הודעה לפני פיטורים לפי התנאים הבאים:

 • בתקופה של 12 החודשים הראשונים לעבודת העובד הוא זכאי ליום  אחד של הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
 • בתקופה של שנת עבודתו השניה של העובד הוא זכאי ל-14 ימי הודעה מוקדמת בגין פיטורים בתוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השניה. 
 • בתקופה של שנת עבודתו השלישית של העובד הוא זכאי להודעה מוקדמת בת 21 ימים בתוספת של יום אחד לכל שני חודשי עבודה בשנה האמור.
 • לאחר 3 שנות עבודה העובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת בת 30 ימים.

הודעה מקודמת למעסיק לפני התפטרות

לא רק מעסיקים מחייויבים במתן הודעה מוקדמת לעובד אלא גם עובד צריך לתת למעסיק הודעה מוקדמת לפני התפטרותו. כמה זמן מראש צריך להודיע עובד למעסיק על התפטרותו ממקום העבודה? לפי חוק הודעה מוקדמת, סעיפים 4 ו-5 חלים על משך ההודעה המוקדמת שעל עובדים לתת למעסיקיהם במקרה בו הם מתפטרים, הכל בכפוף לכל דין.

סכסוכים בין עובד למעביד עקב אי מתן הודעה מוקדמת לפי פיטורים או התפטרות
כאשר העובד או המעביד לא מקיימים את התחייבויותיהם לפי הדין או ההסכם כגון מתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים או התפטרות, הצד הנפגע, בדרך כלל העובד, פעמים רבות פועל לאכיפת זכויותיו מול המעסיק, בין אם באמצעות שליחת מכתב התראה מעורך דין או על-ידי הגשת תביעה נגד המעסיק.
טרם נקיטת הליך משפטי מול מעסיקים או מול עובדים רצוי להתייעץ עם עורכי דין לדיני עבודה.
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.