תגית: סוגי חוזים

חוזה – כתיבת חוזה

מה זה חוזה? איך לכתוב חוזה? אילו סוגי חוזים נפוצים?

מה זה חוזה? בקצרה, כלי שנועד להסדיר מערכת יחסים בין צדדים. החוזה כולל שילוב של זכויות וחובות והוא כפוף למגבלות הדין והפסיקה.

איך נוצר חוזה? בישראל חוזה יכול להיות בכתב או בעל פה או בדרך אחרת אלא אם החוק (למשל חוק המקרקעין או חוק הלוואות חוץ בנקאיות) או הצדדים קבעו תנאי מסוים לתוקפו (למידע נוסף ראו כריתת הסכם). חוזה ניתן לביטול בהתאם לדרכים שנקבעו בחוזה ולהוראות הדין (להרחבה ראו ביטול חוזה).

למה כורתים חוזים? בקצרה יצוין כי לעיתים יש חובה בדין לבצע התקשרות באמצעות חוזה – למשל בעסקה במקרקעין. אולם גם אם אין חובה לערוך הסכם בכתב זו בדרך כלל האופציה העדיפה – אחד הטעמים המרכזיים לכך הרצון של הצדדים להגן טוב יותר על האינטרסים שלהם. בעת משבר בין הצדדים ומחלוקות בנוגע לקיום או אי קיום התחייבויות מסגרת הזכויות והחובות של הצדדים תילקח, בין היתר, מהוראות החוזה שנערך ביניהם.

דיני  החוזים בישראל מוסדרים במספר חוקים מרכזיים – חוק החוזים הכללי, חוק החוזים תרופות, חוק החוזים האחדים ועוד  (למידע נוסף ראו סעיפים בחוק החוזים) – אולם ישנן הוראות וחוקים רבים נוספים המתייחסים למערכת הזכויות והחובות החלות על המתקשרים בחוזים (כגון חוקי הגנת פרטיות, חוזים בתחום דיני העבודה והגנת הצרכן ועוד). כמו כן לצורך פרשנות החוזים יש לבחון לא רק את הוראות הדין אלא גם את פסקי הדין בתחום הרלוונטי המתעדכנים מעת לעת.

כתיבת חוזה

איך לנסח חוזה? או איך לכתוב חוזה? 

בקצרה, יצוין כי על החוזה להיות מותאם לנסיבות ההתקשרות הספציפיות של הצדדים ולמגבלות הדין, לכן את מלאכת כתיבת החוזה יש להפקיד בידי עו"ד בעל ידע וניסיון בתחום.

אחת מהעצות החשובות במלאכת הניסוח של ההסכם היא שסעיפיו ינוסחו באופן ברור ונהיר לצדדים שחותמים עליו. עוד מומלץ להימנע משימוש בדוגמאות מוכנות של חוזים (על אף שניתן לרכוש אותם בזול), מאחר ואלו לא משקפים את נסיבות ההתקשרות הספציפיות של הצדדים.  הסכם טוב הוא כזה אשר נותן ביטוי לנסיבות ההתקשרות להוראות הדין והפסיקה (למידע נוסף ראו הסכם טוב מול הסכם לדוגמה וכן ראו קניית הסכמים).

אילו סעיפים חשוב לכתוב בחוזה? תלוי בסוג החוזה, בדרך כלל כמעט בכל חוזה יופיעו סעיפים הכוללים את זהות הצדדים, כתובת הצדדים ואת הכוונה ליצור קשר משפטי מחייב. כמו כן ישנן שלעיתים נכללות בחוזים כגון תנאי תשלום, אמצעי תשלום, תקופת אחריות, סודיות, אי תחרות, קניין רוחני, תקופת התקשרות, לוחות זמנים לביצוע פרויקט, פיצויים, הפרות חוזה, ביטול הסכם, סנקציות ועוד ועוד.

קיימים מגוון רחב מאוד של חוזים וניתן לחלקם למספר קטגוריות משפטיות, להלן מספר הסכמים נפוצים:

 1. חוזים בתחום המשפט המסחריהסכם מייסדים, הסכם שיתוף פעולה, הסכם שותפות עסקית, הסכם בין בעלי מניות, הצעת מחיר, הסכם העסקה, הסכמי אופציות, חוזים למתן שירותים (הסכם ייעוץ), הסכמי סודיות, חוזי אי תחרות, הסכמי קניין רוחני, הסכם קידום אתרים, הסכמי רישיון, הסכם התקשרות עם לקוח (למשל הצעת מחיר), הסכמי הרשאה, הסכם הפצה, הסכם שיווק, הסכם סוכנות, הסכמי רכש, ייצור ופיתוח, הסכמי קונסיגנציה, הסכם מכירת רכב, תקנונים ותנאי שימוש לאתר או לאפליקציה, חוזה זיכיון, הסכמי נאמנות, הסכם עקרונות, הסכם מימון, הסכם הלוואה המירה, הסכמי רכישת מניות ומכירת חברות, הסכם הלוואה, הסכמי שכירות לציוד ונכסים, הסכם למתן חסות, הסכמי מכירה ורכישת נכסים, חברות ועסקים (למשל הסכם רכישת עסק), חוזה השקעה ועוד. להכנת חוזים וליווי עסקאות בחום המסחרי מומלץ להתייעץ עם עורך דין לחוזים או עורך דין חברות.
 2. חוזים בתחם המקרקעין – הסכם רכישה או מכירה של דירה, בית, מגרש או מחסן ׁ(להרחבה ראו הסכם רכישת דירה), הסכם שיתוף במקרקעין, הסכם פירוק שיתוף במקרקעין, הסכם תמ"א, הסכם קומבינציה, הסכם קבוצת רכישה, הסכם עם קבלן, הסכם עם אדריכל, הסכם עם מהנדס, חוזה תיווך נכסים, הסכם בין הדיירים, זיכרון דברים לרכישה או מכירת נכס, הסכם שכירות לעסק או לנכס או למשרד או לבית או לדירה, הסכמים להענקת זכויות או העברת זכויות במקרקעין בתמורה או שלא בתמורה, הסכמי נאמנות ועוד. להכנת חוזים וליווי עסקאות מקרקעין מומלץ להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן.
 3. חוזים בתחום המעמד האישי – הסכמי ממון, הסכם גירושין, הסכם ידועים בציבור, הסכם מתנה, הסכם חיים משותפים, הסכם הורות, הסדרי ראיה ומשמורת, הסכמי השתתפות בהוצאות, הסכמים לחלוקת רכוש ונכסים, הסכמי פירוק שיתוף ועוד.
 4. חוזים בתחום העבודההסכם עבודה והעסקה, הסכמי אופציות וכתבי הענקה, תוכנית אופציות, הסכם ייעוץ וניהול, הסכמים למתן שירותים, הסכמים קיבוציים, כתבי התחייבות, כתב סילוק, כתב שיפוי, הסכמי סודיות ואי תחרות, הסכמי החזקת רכבים ועוד. לניסוח הסכמים בתחום דיני העבודה יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום – עורך דין לדיני עבודה.

הסכמים רבים מטילים אחריות רבה על המתקשרים או מגדילים את הסיכון אליהם נחשפים הצדדים ולכן, לפני התקשרות בהסכם רצוי מאוד להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום הרלוונטי (להרחבה ראו עורך דין לחוזים).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

הסכם טוב – יש דבר כזה?

האם יש דבר כזה הסכם טוב? חשוב לציין כי אין בכוחו של חוזה לכסות את מכלול המצבים והסיטואציות, ולכן הסכם לא מגן באופן הרמטי על הצדדים. יחד עם זאת, יש הסכמים טובים יותר ויש הסכמים טובים פחות.

הכנת חוזים היא מלאכה מורכבת, הנשענת על ידע וניסיון רבים והכרות מעמיקה עם מגבלות הדין והפסיקה. לצורך הכנת הסכם מומלץ להתייעץ עם עורך דין בקיא בתחום, להלן מספר חוזים נפוצים בחלוקה לפי תחומים.

איך להכין הסכם טוב? קודם כל הסכם חייב להיות ברור, הסכם אשר נתון לפרשנויות שונות, ברוב המצבים לא יהיה טוב לצדדים – לעיתים צד מסוים דווקא יעדיף לנסח את החוזה באופן מעורפל, במקרים כלאו חשיבת התייעצות עם עורך דין מתחזקת.

הסכם טוב הוא כזה אשר מותאם באופן ספציפי למערכת האילוצים של הצדדים, הסיכונים הנלווים להתקשרות ולנסיבותיה. בדרך כלל בעת עריכת החוזה השאיפה היא ליצור מנגנונים יעילים להגנה על צד או הצדדים להסכם. מנגנונים אלו משתנים מהסכם אחד לאחר.

אילו סוגי חוזים קיימים?

להלן מספר חוזים נפוצים בחלוקה לפי נושאים:

 1. הסכמים בתחום המסחרי ובתחום התאגידים – הסכמים אלו נפוצים בעיקר אצל תאגידים ועסקים המנהלים פעילות מסחרית – להלן מספר הסכמים נפוצים – חוזה מייסדים, הסכם בין בעלי מניות, הסכם שותפות, הסכם ייעוץ, הסכם סוכנות, הסכם שיווק, הסכם למתן חסות, הסכם זכיינות, הסכם שיתוף פעולה, חוזה הפצה, הסכם למתן שירותים, הסכם הלוואה, הסכם השקעה, מזכר הבנות, הסכם סודיות, הסכם אי תחרות, חוזה רישיון, הסכם שיווק וקידום אתרים, חוזה מכר, חוזים בתחום של קניין רוחני, הסכמי גישור, חוזים לפריסת חובות, הסכמי שיפוי וכיו"ב. להכנת חוזים מסוג זה מומלץ להתייעץ עם עורך דין חוזים או עם עורך דין לחברות.
 2. הסכמים בתחום המקרקעין – הסכמי נדל"ן נערכים על-ידי יחידים ותאגידים. גם בתחום הנדל"ן יש מגוון גדול של הסכמים, להלן מספר הסכמים נפוצים: עסקאות קניה ומכירה של נכסים בתמורה או שלא בתמורה: למשל הסכם לרכישת דירה מעזבון, הסכם לרכישת דירה מקבלן, הסכם לרכישת דירה מיד שניה וכיו"ב; עסקאות שכירות (למשל הסכם שכירות לעסק, הסכם שכירות דירה, הסכם שכירות מחסן, אולם, חנות וכיו"ב); הסכם תיווך מקרקעין; הסכמי פיתוח, הסכמי הרשאה, חוזים להענקת זכויות בנכסים, הסכמי שיתוף במקרקעין, הסכמי פירוק שיתוף במקרקעין, הסכמי תמ"א ופינוי בינוי, הסכם – להכנת חוזים בתחום המקרקעין יש לפנות לעורך דין נדל"ן.
 3. הסכמים בתחום דיני עבודה – הסכם עבודה לעובד זוטר ובכיר, הסכם העסקה לנוער, הסכם העסקה גולבלי, חוזה עבודה לפי שעות, הסכם ייעוץ, הסכם עם קבלן, הסכם אופציות, תוכנית אופציות, הסכמים קיבוציים, כתבי סודיות ואי תחרות, כתבי סילוק, הסכמי הלוואה בין עוסק למעסיק ועוד. להכנת חוזים בתחום העבודה מומלץ להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה.
 4. הסכמים בתחום דיני משפחה – הסכם ממון, הסכם ידועים בציבור, הסכם חיים משותפים, הסכם גירושין, צוואה, הסכם הלוואה במשפחה, הסכמי משמרת וראיית ילידים, הסכם מתנה וכיו"ב. להכנת חוזים בתחום המעמד האישי רצוי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה.

למידע נוסף על חוזים ראו בתחום של חוזים ראו:

 • כריתת הסכם – למידע בנושא ראו כריתת הסכם.
 • הסכם לדוגמא -האם כדאי לעשות שימוש בהסכם לדוגמא?או שעדיף לפנות לעורך דין שיכין עבורך הסכם ספציפי? למידע נוסף ראו – הסכם לדוגמא מהאינטרנט.
 • ביטול הסכם – אם החלטתם לבטל הסכם חשוב להתייעץ עם עורך דין, לביטול יכולות להיות השלכות שונות על הצדדים – למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם?

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.