תגית: סימן מסחר

קניין רוחני

מה נחשב לקניין רוחני? בקצרה, המונח קניין רוחני (intellectual property) מתייחס ליצירות מתחום הרוח, נכסים שאינם מוחשיים, כגון המצאות, פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, עיצובים ומדגמים ועוד.

מהי זכות קניין רוחני? בתמצית, זכות קניין רוחני מתייחסת לזכויות המשפטיות שיש לבעלים, ליוצר או למי שמחזיק בקניין הרוחני, למשל להפיק תועלת מהזכות, לשכפל את הקניין הרוחני ועוד ועוד, תלוי בסוג הזכות, אופיה ומערכת הדינים שחלה לגביה.

להלן תיאור קצר וחלקי של זכויות הקניין הרוחני הנפוצות, למידע מקיף יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הקניין הרוחני:

  1. זכויות יוצרים – זכויות אלו מספקות הגנה ליוצרי יצירות מקוריות , בין היתר בתחומי הספרות, האומנות, העיצוב ופיסול, המוזיקה, הקולנוע, האדריכלות והכל בכפוף להוראות חוק זכויות יוצרים. בקצרה יצוין כי לפי הוראות החוק לגבי רעיונות, תהליכים ושיטות ביצוע, מושגים מתמטיים, עובדה או נתון, חדשות היום, לא תהא זכות יוצרים אלא על דרך הביטוי שלהם.  המחזיק בזכות יוצרים לפי החוק הישראלי הוא מחזיק בזכות הבלעדית לבצע ביצרה  (או בחלק מהותי ממנה) פעולות כגון העתקה, פרסום, ביצוע פומבי ועוד. משך ההגנה של זכות יוצרים היא למשך חיי היוצר ועד 70 שנה. למידע נוסף יש לעיין בחוק זכויות יוצרים והתקנות לפיו.
  2. סימני מסחר – סימן מסחר כלי מרכזי המאפשר להבחין בין סחורות ושירותים של יצרנים או ספקי שירותים שונים. רישום סימן מסחר מעניק לבעלים של הסימן אמצעי נוסף להגן על זכויותיו במקרה של הפרה. בין סימני המסחר הנפוצים קיימים לוגו, שמות מסחריים וסמלים אחרים (להגדרה רחבה יותר מומלץ לעיין אתר של משרד המשפטים, בפקודת סימני המסחר וכן ראו גם רישום סימן מסחר).
  3. פטנטים – פטנט היא זכות המוענקת לממציא של המצאה חדשה (של מוצר או המצאה של תהליך בכל תחום טכנולוגי), על ההמצאה להיות מועילה, בעלת התקדמות המצאיתית וניתנת לשימוש תעשייתי, הכל כמוגדר בחוק הפטנטים. למידע נוסף יש לעיין בחוק הפטנטים ובפסיקה. לפי חוק הפטנטים הגנה של פטנט מעניקה לבעליה, בין היתר,  זכות שימשו בלעדית בפטנט למשך תקופה של 20 שנה. לצורך רישום פטנט יש לפנות לעורך פטנטים (למידע נוסף ראו רישום פטנט וכן מומלץ לעיין בין היתר, בחוק הפטנטים ותקנות הפטנטים).
  4. מדגמים – מדגם עוסק בעיצוב של מוצרים, בהתאם להוראות הדין והפסיקה. נושא המדגמים מוסדר בפקודת הפטנטים והמדגמים משנת 1926, פקודה זו מגדירה מדגם כך: "קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני". משך ההגנה למדגם שנרשם היא 5 שנים וניתן להאריך את ההגנה בשתי תקופות נוספות, כל אחת בת 5 שנים (למידע נוסף יש לעיין בפקודת הפטנטים והמדגמים, בתקנות המדגמים וכן בפסיקה). למידע בנוגע לרישום מדגם ניתן לעיין באתר משרד המשפטים.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

סימן מסחר

מה זה סימן מסחר? בתמצית: הוא סימן (אותיות, ספרות מילים, צלילים, דמויות או צירופים של אלו) שנועדו לסמל מוצר או שירות מסוימים.

המשמשים את המוכרים ( כגון היצרנים ומספקי השירותים) כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן. 

סימן מסחר מוגדר בפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972, באופן הבא:

"סימן מסחר" – סימן (המוגדר כך בפקודה "אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה") המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם.

דוגמאות לסימני מסחר:  לוגו מאויר או צירופי מילים, ג'נגלים וכיו"ב.

האם כדאי לרשום סימן מסחר? סימן מסחר רשום מעניק לבעליו זכות ייחודית בנוגע לשימוש בסימן שנרשם. כמו כן סימן שנרשם יוכל למנוע מצדדי ג' להפר את הסימן ולהתריע אותם ולתקן את ההפרה לאחר ביצועה.

איך רושמים סימן מסחר? כדי לחזק את ההגנה הקניינית של סימן המסחר רצוי לרשום אותו אצל רשם סימני המסחר.

הרשם בודק, בין היתר, אם לסימן המסחר יש אופי מבחין, כך שיש בו כדי להבדיל בין טובין (או שירותים) של אדם אחד מול אדם אחר (לרבות תאגיד).

איך ניתן לרשום סימן מסחר בישראל? בקשה לרישום סימן מסחר יש להגיש למחלקת סימני המסחר של רשם סימני המסחר. הבקשות כיום מוגשות באופן מקוון. יצוין כי אדם פרטי יכול להגיש בקשה גם לא באמצעות המערכת המקוונת, אלא באופן ידני.

הגשת בקשה לסימן מסחר כרוכה בתשלום אגרה, ולכן טרם הגשת הבקשה רצוי לעשות בדיקה ראשונית ברשת ובאתר של רשם סימני המסחר לבדוק האם כבר נרשם סימן המסחר אותו הנכם מעוניינים לרשום או האם סימן המסחר מוכר היטב.

מה תוקפה של ההגנה הקניינית על סימן המסחר? בישראל ההגנה היא למשך 10 שנים, את ההגנה ניתן לחדש באמצעות תשלום אגרה מתאימה.

האם כדאי לרשום סימן מסחר בחו"ל? הכדאיות של רישום סימן מסחר במדינות נוספות תלוי בסוג המוצר או השירות שאתם מספקים, באופן כללי בלבד יצוין כי כל מי שמתכוון להרחיב את פעילותו לשווקים נוספים רצוי לרשום סימן מסחר במדינות אליהן הוא מתעתד להגיע.

רישום סימן מסחר בין לאומי – נכון לשנת 2017, ישראל חתומה על פרוטוקול מדריד לפיו ניתן להגיש בישראל בקשה לרישום סימן מסחר במדינות החברות באמנה.

טרם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע והבנה בתחום הקניין הרוחני (משרד עו"ד).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.