תגית: עזבון

חוק הירושה -סעיפים שחשוב להכיר

להלן מספר הוראות מרכזיות מחוק הירושה.

חשוב לציין כי ירושות ועזבונות הוא נושא מורכב, אשר מערב סוגיות משפטיות רבות ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום לצורך ביצוע פעולות הכרוכות בירושות ועזבונות.

הוראות כלליות מחוק הירושה:

לפי חוק הירושה, במות אדם עובר עזבונו ליורשיו, כאשר היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה (כמוגדר בחוק הירושה). בנוסף הירושה תמיד תחולק לפי דין (ירושה על פי דין), אלא אם יש צוואה, במקרה כזה הירושה תהיה לזוכים לפי הצוואה.

מי כשר לרשת זכויות לפי ירושה או צוואה? 

  1. כשרות בני אדם: לפי החוק, כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. בנוסף קובע חוק הירושה כי מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו היתה אחרי כן. בנוסף קובע החוק כי בזכויות ילד בירשוה לא משנה אם כשנולד הילד הוריו היו נשואים זו לזה או שלא היו נשואים.
  2. כשרות תאגידים: תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה; בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת.

פסלות לרשת:

מי פסול לרשת את המוריש? (1) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו; (2) מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת; (3) מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

האמור לעיל אינו ייעוץ משפטי ואסור להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.