תגית: עיכבון

עיכבון

מה זה עיכבון? זכות העיכבון היא הזכות לעכב נכס של צד אחר, בדרך כלל עד לתיקון הפרת החוזה. זכות זו קמה ברוב המקרים לצד לחוזה, עקב הפרת חוזה על-ידי צד אחר ובכפוף למגבלות הדין והפסיקה.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970, מגדיר עיכבון באופן הבא:

"קיבל הנפגע עקב החוזה נכס של המפר שעליו להחזירו, תהא לנפגע זכות עיכבון באותו נכס כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המפר עקב ההפרה."

הדוגמה הנפוצה לשימוש בזכות העיכבון היא כאשר בעל מוסך, לא קיבל תשלום מבעל הרכב בגין תיקון רכבו, מסרב למסור לבעל הרכב את הרכב עד להסדרת תשלום החוב.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.