תגית: רישום הערת אזהרה

רישום הערת אזהרה על נכס

איך רושמים הערת אזהרה על נכס?

לצורך רישום הערת אזהרה על מקרקעין יש להתייעץ עם עורך דין בתחום הנדל"ן.

רישום הערת אזהרה מתבצע באמצעות הגשת מסמכים לרשם המקרקעין וכן טופס בקשה לרישום הערת אזהרה. להלן הפרטים שיש למלא בטופס בקשה לרישום הערת אזהרה במקרקעין:

  • פרטי נכס – פרטי המקרקעין לרבות מספר גוש, חלקה, תת חלקה והכתובת.
  • מהות הפעולה – בבקשה יש לפרט גם את סוג הפעולה המבוקשת – האם מדובר ברישום הערה על התחייבות לעשות עסקה בנכס או על הימנעות מעשיית עסקה בנכס.
  • פרטי הצדדים – בעת רישום הערת אזהרה לנכס יש למלא את פרטים של בעל הזכות במקרקעין אשר מתחייב לאמור בהערה וכן את פרטיו של מי שלטובתו נרשמה הערה. בנוסף יש למלא את הפרטים המלאים של המתחייבים ומי שלטובתם ניתנה ההתחייבות כולל שמות, מספרי זיהוי, כתובת וחלקם בנכס.
  • אימות חתימה על-ידי עורך דין – על הבקשה לרישום הערת אזהרה להיות מאומתת על-ידי עורך דין.
  • צירוף מסמכים – לבקשה לרישום הערת אזהרה לנכס יש לצרף את המסמכים מכוחם מבוקש הרישום (למשל הסכם רכישת דירה, יפוי כוח וכוי"ב), כמו כן יש לצרף לבקשה צילומי ת.ז של הצדדים לעסקה, יפוי כוח לשליח  ומסמכים נוספים לפי הצורך.
  • תשלום אגרה – על מנת לבצע רישום הערת אזהרה לנכס יש לשלם את האגרות לרשם המקרקעין (להרחבה ראו באתר הרשם אגרות).
  • לאחר רישום הערת אזהרה חשוב להוציא נסח טאבו ולוודא שהערה אכן נרשמה בפנקס המקרקעין.

רישום הערת אזהרה נלווה בדרך כלל לעסקה במקרקעין (כגון רכישה או מכירה של נכס, חכירה, הענקת זכויות בנכסים וכיו"ב) לצורך מילוי הטופס, כל שכן ליווי העסקה, חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני מקרקעין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.