תגית: רכישת רכב

הסכם מכירת רכב

הסכם מכירת רכב יד שניה – נקודות חשובות למוכר ולקונה

בין אם אתם קונים רכב יד שניה או מוכרים רכב יד שניה, גם אם העסקה היא מול אדם זר, חבר, קרוב משפחה, חברת ליסינג או מכל גורם אחר, לפני רכישת רכב או מכירת רכב ולפני חתימה על הסכם למכירת רכב מומלץ לשים לב למספר דגשים.

להלן כמה נקודות שכדאי להכיר לפני רכישת רכבים וחתימה על הסכם לקנייה או למכירת רכב.

סכנות ברכישה ומכירה של רכבים יד שניה: בתמצית ובאופן חלקי יצוין כי מי שרוכש רכב יד שניה או מוכר רכב עשוי להיתקל בבעיות שונות כגון אי ביצוע תשלום; מכירת רכב ע"י גורם שלא מוסמך למכור אותו (למשל הרכב רשום על-שם אדם אחר), אי מסירת הרכב או מסירתו בניגוד להבטחות המוכר ולהסכם המכירה; זכויות צדדי ג' על הנכס (כגון עיקולים או שעבודים על הרכב); פגמים ברכב בניגוד להבטחות המוכר ועוד ועוד.

האם עדיף לחתום על הסכם מכירת רכב?

לאור הסכנות הקיימות בעסקאות יש יתרונות רבים בחתימה על הסכם מכר בכתב. זאת למרות שלא חובה לחתום על הסכם למכירת רכב (למעט  מי שעוסק ברכב כמוגדר בחוק מכירת רכב משומש), כולל יצרן, ובפועל עסקאות קניה ומכירה רבות של רכבים (בעיקר עסקאות בין אנשים פרטיים) לא נעשות בכפוף לחתימה על חוזה בכתב.

אולם, למרות שאין חובה לחתום על הסכם פעמים רבות מומלץ לא לוותר על הסכם מכירה מסודר, ואם אתם שואלים למה? הסיבה העיקרית היא שהחוזה קובע מסגרת להתקשרות, בו מגדירים הצדדים את הזכויות וחובות ביחס לעסקה המתבצעת, אם מתגלה מחלוקת בשלב מאוחר יותר כגון בנוגע לטיב הממכר (הרכב) ניתן יהיה להפיק לא מעט מידע ותובנות ביחס להסכמות הצדדים מהסכם המכירה ובמקרה הצורך גם להשתמש בהסכם כראיה בבית משפט (למידע נוסף על כתיבת חוזים ראו חוזה).

מה כולל הסכם למכירת רכב?

כפי שצוין לעיל, הסכם מכירת רכב מסדיר את תנאי הקניה והמכירה של הרכב הנמכר.

אין נוסח קבוע להסכם מכירת רכב והתוכן תלוי בצדדים, למרות זאת פעמים רבות נוהגים לרשום בחוזה את הפרטים הבאים:

 • פרטי הצדדים – קונה הרכב ומוכר הרכב כולל פרטי זיהוי, כתובת של הצדדים.
 • פרטי הרכב – כגון מספר רישוי, דגם, שנה, קילומטרז" וכו'.
 • מצב הרכב הנמכר – מה ההיסטוריה של הרכב? האם הרכב עבר תאונות? האם הרכב עבר טיפולים מיוחדים? האם הרכב טופל במכונים מורשים? האם לרכב יש פגמים מוכרים? ועוד;
 • תנאי תשלום עבור הרכב הנרכש – מה הסכום שישולם עבור הרכב הנקנה? איך תשלום התמורה בעד הרכב? האם התמורה תשלום במזומן, העברה בנקאית, שיק וכו'? האם התמורה תשולם לשיעורין או בתשלום אחד? האם קונה הרכב ימסור למכור ביטחונות כלשהם או להפך? (למידע נוסף ראו סוגי ביטחונות);
 • בדיקות תקינות של הרכב יד שניה– פעמים רבות הרוכש דורש כי רכישת הרכב תהא כפופה לביצוע בדיקה של תקינות הרכב ומצבו הנוכחי, כך למשל אם יתגלו תקלות המורידות את ערכו של הרכב מתחת לסכום מסוים העסקה עשויה להתבטל, ולכן העסקה כולה יכולה להיות מותנית בתוצאות הבדיקה;
 • מסירת הרכב לקונה – מתי יימסר הרכב מהמוכר לקונה?
 • הפרת הסכם מכירת רכב יד שניה – אילו פעולות על-ידי הקונה או על-ידי מוכר הרכב יהווה הפרה של הסכם המכירה? האם כל הפרה של חוזה מכר תקנה לצד השני זכות לבטל את הסכם רכישת הרכב? (למידע נוסף ראו הפרה של חוזה) אם לא מה התנאים לביטול הסכם הרכישה? האם חובה לספק התראה לצד השני לפני ביטול הסכם הרכישה? (למידע נוסף ראו ביטול חוזה); האם עקב הפרה של הסכם המכר הצד שנפגע זכאי לפיצוי כספי?

איך לנסח הסכם למכירה או רכישה של רכב יד שניה? ההמלצה היא לפנות לעו"ד שמיומן בהכנת חוזים מסוג זה ולא להכין הסכם לבד – על הסכנות בניסוח הסכמים לבד או שימוש בהסכמים מוכנים ראו – הסכם לדוגמה או רכישת הסכם מוכן.

הסכם מכירת רכב לדוגמא (אין לעשות בדוגמה זו שימוש ללא קבלת יעוץ משפטי פרטני והתאמה הנוסח לנסיבות ההתקשרות)

בין: שם מלא + ת.ז / שם תאגיד, כתובת:_________ (להלן: מוכר הרכב)

לבין: שם מלא + ת.ז / שם תאגיד, כתובת:_________ (להלן: קונה הרכב)

הואיל: מוכר הרכב מעוניין למכור את הרכב וקונה הרכב מעוניין לקנות את הרכב;

והואיל: הצדדים הסכימו להסדיר את מכירת הרכב מהמוכר לקונה והכל בהתאם להוראות הסכם זה.

הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. המוכר מוכר בזאת לקונה רכב מסוג____ מספר רישוי___ שנה____ וזאת כנגד תשלום תמורה בסך של________
 2. הצדדים מסכימים כי התמורה תשלום כמפורט להלן: (1) תשלום ראשון____ ; (2) תשלום שני_____
 3. המוכר מצהיר כי הרכב במצב________ וכן _______
 4. הקונה מצהרי כי יש לו את היכולת לקיים את התחייבויותיו וכן______
 5. הרכב יימסר מהמוכר לקונה ביום__________ וזאת בכפוף ל______
 6. ביטול הסכם: הקונה רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמצבים הבאים__________; המוכר רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמצבים הבאים:_________.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטי מעורך דין.