תגית: רשם החברות

נסח חברה

מה זה נסח חברה? פלט המופק ממאגר המידע של רשם החברות אשר כולל מידע בנוגע לחברה שנרשמה (להרחבה ראו רישום חברה).

יובהר כי בנסח חברה ניתן לצפות אך ורק במידע אשר דווח לרשם החברות, ולכן מידע אשר לא דווח לרשם לא יופיע בנסח החברה, למעט מידע אשר מתעדכן על-ידי רשם החברות (כגון עיצומים כספיים). נסח חברה כולל את הפרטים הבאים אשר דווחו לרשם החברות:

שם חברה, מספר התאגיד, סוג החברה, סטטוס משפטי של החברה והאם היא נרשמה כחברה מפרת חוק, האם החברה היא מוגבלת, תאריך הרישום של החברה, שמות בעלי המניות, שמות הדירקטורים והתאריך שבו מונו לתפקיד, כתובת החברה, מטרות החברה, הון המניות הרשום של החברה, כמות המניות שחולקה (הוקצתה), האם לחברה יש חובות אגרה שלא שולמו לרשם החברות. בנוסף ניתן להפיק גם מידע בנוגע לשעבודים של החברה.

איך ניתן להפיק נסח חברה? לצורך עיון בנסח חברה יש להיכנס לאתר של רשם החברות ולהזין את שם החברה או מספר התאגיד (הפקת נסח חברה) ולשלם אגרה סמלית.

כמו כן ניתן לקבל מידע תמציתי ללא צורך בנסח חברה, כגון שם החברה, מספר ח.פ, כתובת החברה, סטטוס החברה, מטרת החברה וכדו, ללא צורך בתשלום באתר של רשם החברות – קבלת מידע על חברה.

מעבר לנסח החברה ניתן גם להזמין תיק מידע בנוגע לחברה, הכולל פרטים נוספים אודות החברה, כגון הקצאת מניות והעברת מניות שדווחו לרשם החברות.

המלצה, על אף שהמידע שמפורסם באתר רשם החברות הוא חלקי ולעיתים לא מעודכן, טרם התקשרות עם חברות מומלץ, בין היתר, לעיין בנסח החברה לצורך קבלת מידע ראשוני בנוגע לחברה, מידע זה עשוי להשפיע על ההחלטה אם כדאי להתקשר עם החברה.  כמו כן טרם התקשרות עם חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין.

יובהר האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

מה העלויות של הקמת חברה? כמה עולה להקים חברה?

כמה עולה להקים חברה?

איזה הוצאות או עליות כרוכות בהקמת חברה בישראל?

אם אתם שוקלים לפתוח חברה חדשה, יש לעיין ביתרונות והחסרונות הכרוכים בניהול עסקים במסגרת חברה (להרחבה ראו הקמת חברה) ובפרוצדורה של רישום חברה בישראל. נוסף על כך יש לקחת בחשבון את העלויות הנלוות להקמה ורישום חברה.

  1. אגרת רישום חברה – חברה בישראל נרשמת אצל רשם החברות, ולצורך כך יש לשלם אגרה חד פעמית של פתיחת חברה בסך של כ-2,600 ש"ח (לתעריף המדיוק של אגרת הרישום ולמידע נוסף בקרו באתר רשם החברות).
  2. פתיחת תיקים ברשויות – אם תעשו זאת באמצעות איש מקצוע, רו"ח, לעלויות הקמת חברה יש להוסיף עוד כמה מאות שקלים.
  3. חשבונות בנק – עם רישום החברה יפנו מייסדי לפתוח חשבון בנק. אומנם בנקים רבים לא יגבו מחיר עבור פתיחת החשבון אך תחזוקתו השוטפת בדר"כ כרוכה בעלות של כמה מאות שקלים בשנה.
  4. שירותים משפטיים – המעוניינים להקים חברה נדרשים לשלם לעו"ד סכום נוסף עבור הכנת מסמכי היסוד לרשם החברות. ככול שהחברה שתקום מורכבת יותר למשל כא/שר מ ועם יותר שותפים כך ככול הנראה עלות השירות המשפטי תעלה. כמו כן במידה והצדדים מעוניינים לערוך גם הסכם מייסדים בין בעלי המניות עליהם לקחת בחשבון כי מדובר בעלות כספית נוספת. ישנן עלויות משפטיות נוספות אשר מלוות עסקים בתחילת דרכם, לאו דווקא חברות ובכלל זה הכנת תקנונים, תנאי שימוש, הסכמי התקשרות עם ספקים ולקוחות, הסכמי העסקה, הסכמים למתן שירותים ועוד. ולכן בעת התחלה של פעילות עסקית רצוי להתייעץ עם עו"ד מסחרי.
  5. שירותי ראיית חשבון – חברה פרטית מחויבת בהנהלת חשבונות כפולה ואף בהגשת דוחות כספיים שנתיים לרשם החברות, המשמעות הכלכלית היא ששכר הטרחה שיגבה רואה החשבון יהיה גבוה יותר לעומת שכ"ט שיגבה מעוסק מורשה.
  6. הגשת מסמכים לרשם החברות – חברה חייבת לערוך דיווחים שונים לרשם החברות הכרוכים בעלויות ביול ואף באימות חתימת המסמכים על-ידי עו"ד. בין היתר הנושאים חובה על החברה לדווח על ביצוע הפעולות הבאות: הקצאת מניות בחברה, רישום שעיבודים, הגדלת הון המניות הרשום, העברת מניות בחברה, שינוי בכתובת החברה, שינוי תקנון חברה, שינוי בהרכב הדירקטורים של החברה, שינוי רו"ח של החברה – להרחבה ראו דיווחים לרשם החברות.

עם הקמת החברה יש לה עלויות רבות נוספות, לרבות השכרת מקום לצורך הפעלת העסק והתקשרות בהסכם שכירות לעסק, ביצוע ביטוחים לפעילות העסקית, תשלומים עבור הוצאת רישיונות והיתרים, רכישת ציוד וכיו"ב.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עו"ד.